Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,​​ 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), u skladu sa Zaključkom Saveta za nacionalnu bezbednost Republike Srbije broj 1-10/2022 od 25. februara 2022. godine, na predlog Generalnog sekretarijata Vlade,

Vlada donosi

Zaključak

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 28/2022 od 27.2.2022. godine.

1. Republika Srbija najiskrenije žali zbog svega što se događa na istoku Evrope. Rusija i Ukrajina su za Republiku Srbiju oduvek prijateljske države, a srpski narod Ruse i Ukrajince smatra bratskim narodima. Gubitak života svakog čoveka u Ukrajini doživljavamo kao istinsku tragediju.

2. Republika Srbija je privržena poštovanju načela teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država, kao jednog od osnovnih principa međunarodnog prava sadržanog u Povelji Ujedinjenih nacija i Završnom aktu iz Helsinkija (1975), kojim se garantuje pravo država na nepovredivost granica.

3. Polazeći od člana 16. Ustava Republike Srbije, koji predviđa da spoljna politika Republike Srbije počiva na opštepriznatim pravilima i principima međunarodnog prava, jedan od osnovnih principa spoljne politike Republike Srbije jeste i dosledno poštovanje nepovredivosti teritorijalnog integriteta suverenih država. Kao što je posvećena očuvanju suverenosti i celine svoje teritorije, Republika Srbija se isto tako zalaže za poštovanje teritorijalnog integriteta drugih suverenih država i principa da se granice mogu menjati isključivo u skladu sa pravilima međunarodnog prava.  

4. Republika Srbija je uvek vodila odgovornu i​​ principijelnu spoljnu politiku i skupo je platila svoju privrženost principima i pravilima međunarodnog prava, uključujući tu i načelo teritorijalnog integriteta, jer je zbog nastojanja da sačuva svoj teritorijalni integritet na kraju 20. veka bila izložena ne samo restriktivnim merama već i agresiji 19 država NATO. Uprkos svemu tome, pozicija Republike Srbije u međunarodnim odnosima uvek je bila i ostala pravno i politički besprekorna, odgovorna i principijelna. Republici Srbiji se zbog njene doslednosti u​​ poštovanju principa međunarodnog prava ne može uputiti bilo kakav prigovor.

5. U skladu sa svojom dosadašnjom politikom zalaganja za dosledno i principijelno poštovanje načela međunarodnog prava, te nepovredivosti granica, Republika Srbija pruža punu i principijelnu podršku poštovanju načela teritorijalnog integriteta Ukrajine.

6. Temeljno načelo savremenog međunarodnog prava jeste načelo mirnog rešavanja sporova i uzdržavanja od pretnje i upotrebe oružane sile protiv teritorijalnog integriteta i političke​​ nezavisnosti ma koje države i na bilo koji način koji nije u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Rukovodeći se osnovnim principima na kojima temelji svoju spoljnu politiku Republika Srbija smatra veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo​​ koje zemlje, uključujući Ukrajinu.

7. Republika Srbija, bez obzira na provokacije koje neretko dolaze iz zemalja i entiteta na zapadnom Balkanu, ostaje dosledna poštovanju načela iz svog Ustava da svoju spoljnu politiku temelji na opšteprihvaćenim principima i pravilima međunarodnog prava i permanentno se zalaže da se poštuju upravo ta načela i da se po svaku cenu sačuva mir u regionu. Republika Srbija smatra da je očuvanje mira i stabilnosti od ključnog​​ značaja kako za napredak njene ekonomije, tako i za biološki opstanak njenih građana. Upravo zbog toga politika Republike Srbije mora da bude još pažljivija i popustljivija prema neodgovornim izjavama i postupcima koji dolaze iz regiona jer očuvanje mira predstavlja vitalni interes srpskog naroda i građana Republike Srbije.

8. Polazeći od toga da je njena osnovna dužnost da sve svoje snage posveti očuvanju mira i blagostanja svojih građana, Republika Srbija će se prilikom razmatranja potrebe da se eventualno donesu restriktivne mere ili sankcije protiv bilo koje države, uključujući Rusku Federaciju, rukovoditi isključivo zaštitom svojih vitalnih ekonomskih i političkih interesa. Kao država koja je u bliskoj prošlosti iskusila sankcije Zapada i čiji sunarodnici u Republici Srpskoj danas trpe sankcije, Republika​​ Srbija smatra da nije njen vitalni politički i ekonomski interes da u ovom trenutku uvodi sankcije bilo kojoj državi, pa ni njenim predstavnicima ili privrednim subjektima.

9. Polazeći od principa vojne neutralnosti Republike Srbije, a imajući u vidu strahovite pritiske kojima je država Srbija izložena, potrebno je da se sve planske i vežbovne aktivnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa stranim partnerima odmah prekinu, kao i da se takve aktivnosti ne preduzimaju do daljnjeg.

10. U skladu sa članom 13. Ustava Republike Srbije, koji predviđa obavezu Republike Srbije da štiti interese svojih državljana u inostranstvu, Ministarstvo spoljnih poslova će u saradnji s drugim nadležnim državnim organima preduzeti sve zakonom predviđene mere da zaštiti bezbednost državljana Republike Srbije koji borave u Ukrajini.

11. Svi državni organi i zvaničnici Republike Srbije imaju zakonsku obavezu da se uzdržavaju od podstrekavanja i pomaganja pojedincima da učestvuju u sukobima na istoku Evrope. Nadležni državni organi će preduzeti sve mere da spreče učešće građana Republike Srbije, tzv. dobrovoljaca, u sukobima na istoku Evrope i sankcionisaće sve građane koji se ne budu pridržavali zakonskih zabrana iz čl. 386a i 386b Krivičnog zakonika.

12. Republika Srbija pružiće svaku vrstu humanitarne pomoći ugroženom narodu i stanovništvu Ukrajine.

13. Zadužuju se svi nadležni državni organi da u okviru svojih nadležnosti preduzmu sve mere da obezbede da građani i privreda budu snabdeveni potrebnom količinom energenata, naftom i naftnim derivatima, gasom, ali i hranom i drugim potrepštinama neophodnim za pristojan i dostojanstven život.

14. Zadužuje se Ministarstvo spoljnih poslova da sa ovim zaključkom upozna sva diplomatsko-konzularna predstavništva​​ Republike Srbije u inostranstvu i da instrukcije da se u svom delovanju strogo pridržavaju ovog zaključka.

15. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije, Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravde, Generalštabu Vojske Srbije, Bezbednosno-informativnoj agenciji, Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji, a radi informisanja – Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost, Kabinetu predsednika Republike i Kabinetu predsednika Vlade.

16. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 06-1741/2022

U Beogradu, 27. februara 2022. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.