Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11,​​ 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21),

Ministar finansija objavljuje

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Iznos je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 127/2021 od 24.12.2021. godine, a primenjuje se od 1.1.2022.

1. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 30.880 dinara.

2. Iznos iz tačke 1. primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 401-00-12375/2021-04

U Beogradu, 22. decembra 2021. godine

Ministar,

Siniša Mali, s.r.