Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o carinskoj službi

Zakon o javnoj svojini

Zakon o privrednim društvima

Zakon o uređenju sudova

Zakon o sudskim taksama

Zakon o igrama na sreću

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o policiji

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o šumama

Zakona o radu

Zakon o javnom dugu