Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o duvanu

Zakon o javnom dugu

Carinski zakon

Zakon o reviziji

Zakon o turizmu

Zakon o patentima

Zakon o robnim rezervama

Zakon o radu

Zakon o sudskim taksama

Zakon o glavnom gradu

Zakon o šumama

Zakon o ulaganjima

Zakon o sprečavanju korupcije

Zakon o oružju i municiji

Zakon o stečaju

Zakon o advokaturi

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o javnoj svojini