Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o sudskim taksama

Zakon o uređenju sudova

Zakon o advokaturi

Zakon o prekršajima

Zakon o patentima

Zakon o energetici

Zakon o ulaganjima

Zakon o Vojsci Srbije

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o turizmu

Zakon o stečaju

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o porezima na imovinu