Naslovna Izbor propisa

Izbor propisa

Izbor osnovnih i prečišćenih tekstova propisa sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o policiji

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o robnim rezervama

Zakon o šumama

Zakon o kulturnim dobrima

Zakon o akcizama

Zakon o igrama na sreću

Zakon o javnom dugu