Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o oružju i municiji

Zakon o oglašavanju

Zakon o patentima

Zakon o javnoj svojini

Zakon o stečaju

Zakon o duvanu

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o kulturnim dobrima

Zakon o sudskim taksama

Zakon o javnom dugu

Zakon o advokaturi

Zakon o energetici

Zakon o igrama na sreću

Zakon o lobiranju

Zakon o budžetskom sistemu

Carinski zakon

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o carinskoj službi

Zakon o robnim rezervama

Zakon o turizmu

Zakon o policiji

Zakon o računovodstvu