Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o osiguranju depozita

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o patentima

Zakon o javnim preduzećima

Zakon o računovodstvu

Zakon o duvanu

Zakon o javnom dugu

Zakon o akcizama

Zakon o policiji

Carinski zakon

Zakon o oružju i municiji

Zakon o robnim rezervama

Zakon o turizmu

Zakon o advokaturi

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o prekršajima

Zakon o stečaju