Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o privrednim društvima

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o radu

Zakon o sudskim taksama

Zakon o šumama

Zakon o ulaganjima

Zakon o kulturnim dobrima

Zakon o stečaju

Carinski zakon

Zakon o akcizama

Zakon o računovodstvu

Zakon o oglašavanju

Zakon o turizmu

Zakon o trgovini

Zakon o nasleđivanju

Zakon o carinskoj službi

Zakon o patentima

Zakon o javnom dugu

Zakon o policiji

Zakon o advokaturi