Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, pravnim mišljenjima, komentarima, modelima obrazaca i ugovora kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o stečaju

Zakon o glavnom gradu

Zakon o akcizama

Zakon o tržištu kapitala

Zakon o sudijama

Zakon o pravima pacijenata

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o patentima

Carinski zakon

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o javnom dugu

Zakon o advokaturi

Zakon o socijalnoj karti

Zakon o prekršajima

Zakon o kulturi