Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, pravnim mišljenjima, komentarima, modelima obrazaca i ugovora kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o lobiranju

Zakon o javnom dugu

Zakon o javnim medijskim servisima

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Zakon o prekršajima

Zakonik o krivičnom postupku

Zakon o vazdušnom saobraćaju

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o mladima

Zakon o kulturnom nasleđu

Zakon o kontroli drzavne pomoći

Zakon o državnom premeru i katastru

Zakon o zaposlenima u javnim službama

Zakon o zapošljavanju stranaca

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon o glavnom gradu

Zakon o osiguranju

Zakon o carinskoj službi

Zakon o javnim preduzećima

Zakon o energetici