Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o radu

Zakon o lobiranju

Zakon o sudskim taksama

Zakon o carinskoj službi

Zakon o akcizama

Zakon o pomorskoj plovidbi

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o robnim rezervama

Zakon o igrama na sreću

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o javnom dugu

Zakon o ulaganjima

Zakon o kulturi

Zakon o poštanskim uslugama

Zakon o oglašavanju

Zakon o oružju i municiji

Zakon o računovodstvu

Zakon o osiguranju depozita

Zakon o žigovima

Zakon o nasleđivanju

Zakon o javnim preduzećima

Zakon o reviziji