Naslovna Izbor propisa

Izbor propisa

Izbor osnovnih i prečišćenih tekstova propisa sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakona o radu

Zakon o pomorskoj plovidbi

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o lobiranju

Zakon o sudskim taksama

Zakon o carinskoj službi

Zakon o uređenju sudova

Zakon o robnim rezervama

Zakon o privrednim društvima

Zakon o energetici

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o javnom dugu

Zakon o ulaganjima