Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, pravnim mišljenjima, komentarima, modelima obrazaca i ugovora kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o radu

Zakon o sudskim taksama

Zakon o policiji

Zakon o lobiranju

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o uređenju sudova

Zakon o energetici

Zakon o javnom dugu

Zakon o ulaganjima

Zakon o nasleđivanju

Zakon o javnim preduzećima

Zakon o javnom zdravlju

Zakon o ugostiteljstvu

Zakon o digitalnoj imovini

Zakon o glavnom gradu

Zakon o akcizama

Zakon o oglašavanju

Zakon o duvanu

Zakon o socijalnoj karti

Zakon o pravima pacijenata

Zakon o trgovini