Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o radu

Zakon o šumama

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o javnoj svojini

Zakon o lobiranju

Zakon o sudskim taksama

Zakon o carinskoj službi

Zakon o akcizama

Zakon o pomorskoj plovidbi

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o javnom dugu

Zakon o ulaganjima

Zakon o robnim rezervama

Zakon o privrednim društvima

Zakon o ugostiteljstvu

Zakon o glavnom gradu