Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, pravnim mišljenjima, komentarima, modelima obrazaca i ugovora kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o sudijama

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o železnici

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o socijalnom preduzetništvu

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o javnom tužilaštvu

Zakon o duvanu

Zakon o tržištu kapitala

Zakon o klimatskim promenama

Zakon o osiguranju

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o predmetima opšte upotrebe

Zakon o mladima

Zakon o kinematografiji

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon o akcizama

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o Zaštitniku građana

Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o trgovini

Zakon o prekršajima

Zakon o muzejskoj delatnosti

Zakon o oružju i municiji

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o elektronskoj trgovini

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o kontroli drzavne pomoći

Zakon o Ustavnom sudu

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o izboru narodnih poslanika