Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 4.7.2019. godine Uredbu o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2019. godinu, kojim se utvrđuje stanje površinskih i podzemnih voda u tekućoj kalendarskoj godini.

Primenom ove uredbe obezbediće se efikasno i organizovano ispitivanje i praćenje kvaliteta i kvantiteta voda i omogućiti nastavak započetih aktivnosti na reorganizovanju postojećeg sistema monitoringa voda na teritoriji Srbije.

Vlada je usvojila i:

  • Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa.
  • Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice.

Realizacija ovog projekta doprineće ostvarivanju strateških ciljeva Srbije u oblasti prirodnog gasa i značajno će uticati na sigurnost snabdevanja i uvećanja energetske bezbednosti.

Na sednici je doneta odluka o obrazovanju Odbora za organizaciju Četvrte Kina–CIEZ ministarske konferencije o inovacijama, koja će se održati 8. i 9. oktobra u Beogradu.

Na konferenciji će, pored državnih delegacija, učestvovati predstavnici industrijskih i naučno-tehnoloških parkova, univerziteta, kompanija i start-ap centara iz Kine i 17 zemalja CIEZ-a.

Članovi Vlade usvojili su i Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju „Programa za stanovanje i trajnu integraciju izbeglica u Srbiji –SIRP“ sa predlogom aktivnosti za rešavanje pitanja integracije izbeglica.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija