Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o pomeranju roka za podnošenje​​ tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 54/2020 od 10.4.2020. godine,​​ kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se pomeranje roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, koji je propisan odredbom člana 63. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 88/19), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Rok iz člana 63. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 88/19), pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-3070/2020

U Beogradu, 10. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,

Ana Brnabić, s.r.