Zaključak

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.​​ 50/2020​​ i​​ 46/2021

1. Preporučuje se poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate (u daljem tekstu: naknada zarade), tako da zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja njihovih poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakta sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade.

2. Preporučuje se poslodavcima da ostvarivanje prava iz tačke 1. ovog​​ zaključka obezbede zaposlenima, i to tako da:

1) za prvih 30 dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate iz svojih sredstava;

2) počev od 31. dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate tako što će iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbediti zakonom propisani iznos naknade zarade, a iz svojih sredstava obezbediti razliku do visine od 100% osnova za naknadu zarade.

3. Odsustvo sa rada iz tačke 1. ovog zaključka zaposleni dokazuje rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), u skladu sa zakonom.

3a Pravo na naknadu zarade u​​ visini od 100% osnova za naknadu zarade obezbeđuje se zaposlenima koji su, u vreme trajanja proglašene epidemije zarazne bolesti i pre privremenog odsustvovanja sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19, vakcinisani, kao i zaposlenima koji iz zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisani i koji, o tome, uz izveštaj lekara o privremenoj sprečenosti za rad, dostave odgovarajuću potvrdu nadležne zdravstvene ustanove.

4. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.