Na osnovu člana 23. Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Vlada donosi

Odluku o isticanju državne zastave Republike​​ Srbije na pola koplja odnosno jarbola

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 49/2020 od 1.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

NAPOMENA

Odluka je prestala da važi 7.5.2020. godine - vidi:​​ čl. 12.​​ Uredbe - 66/2020-4.

 

1. Nalaže se svim organima, organizacijama kao i drugim pravnim licima koja ističu zastavu da za vreme trajanja vanrednog stanja i epidemije proglašenih usled pojave i širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 državnu zastavu Republike Srbije spuste na polovinu koplja odnosno jarbola.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2990/2020

U Beogradu, 1. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

 

 

NAPOMENA

Član 12. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 66/2020 od 7.5.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe:

1) Odluka​​ o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora („Službeni glasnik RS”, br. 39/20 i 63/20);

2) Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje („Službeni glasnik RS”, br. 39/20 i 63/20);

3) Odluke o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima​​ i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana („Službeni glasnik RS”, broj 63/20);

4) Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, broj 32/20);

5) Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja („Službeni glasnik RS”, broj 30/20);

6) Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 63/20);

7) Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 49/20 i 60/20);

8) Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola („Službeni glasnik RS”, broj 49/20);

9) Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 32/20);

10)​​ Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 41/20);

11) Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni glasnik RS”, br. 54/20, 59/20 i 63/20).