Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, pravnim mišljenjima, komentarima, modelima obrazaca i ugovora kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o državnom premeru i katastru

Zakon o javnim medijskim servisima

Zakon o Ustavnom sudu

Zakon o ministarstvima

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o prosvetnoj inspekciji

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o akcizama

Zakon o železnici

Zakon o strancima

Zakon o energetici

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o Visokom savetu tužilaštva

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon o parničnom postupku

Zakon o sudijama

Zakon o državnim službenicima

Zakon o fiskalizaciji

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o vanparničnom postupku

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o izboru narodnih poslanika

Zakon o izboru predsednika Republike

Zakon o predmetima opšte upotrebe

Zakon o sprečavanju korupcije

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o inovacionoj delatnosti

Zakon o tržištu kapitala

Zakon o budžetskoj inspekciji

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

Carinski zakon

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o glavnom gradu

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o kulturi

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o ličnoj karti

Zakon o osiguranju

Zakon o računovodstvu

Zakon o javnoj svojini

Zakon o digitalnoj imovini

Zakon o carinskoj službi