Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

U nastavku je redakcijski izbor ažuriranih tekstova propisa RS, preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Napredne opcije unutar tekstova (linkovi i veze sa drugim tipovima dokumenata i sl.) dostupne su samo pretplatnicima. Za pretplatu kliknite – ovde.

Zakon o udžbenicima

Zakon o državnom premeru i katastru

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o Ustavnom sudu

Zakon o ministarstvima

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o železnici

Zakon o strancima

Zakon o energetici

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o Visokom savetu tužilaštva

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon o parničnom postupku

Zakon o sudijama

Zakon o državnim službenicima

Zakon o fiskalizaciji

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o vanparničnom postupku

Zakon o izboru narodnih poslanika

Zakon o izboru predsednika Republike

Zakon o oružju i municiji

Zakon o sprečavanju korupcije

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o kulturnom nasleđu

Zakon o inovacionoj delatnosti

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

Carinski zakon

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Zakon o muzejskoj delatnosti

Zakon o kulturi

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o klimatskim promenama

Zakon o javnoj svojini

Zakon o javnom dugu

Zakon o carinskoj službi