Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o prekršajima

Zakon o javnom dugu

Zakon o igrama na sreću

Zakon o računovodstvu

Zakon o trgovini

Zakon o ulaganjima

Zakon o energetici

Zakon o robnim rezervama

Zakon o šumama

Carinski zakon

Zakon o stečaju

Zakon o lobiranju

Zakon o uređenju sudova

Zakon o nasleđivanju

Zakon o advokaturi