Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 28/2020,​​ 33/2020,​​ 37/2020,​​ 39/2020,​​ 41/2020​​ i​​ 43/2020.

NAPOMENA

Odluka je prestala da važi 13.4.2020. godine - vidi:​​ tač. 4.​​ Odluke - 54/2020-53.

 

1. ​​ 

Uvodi se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim širenjem virusa SARS-Cov-2.

Zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke se uvodi u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

1206 00 99 00

Seme suncokreta, u ljusci

1512 11 91 00

Ulje suncokretovo, sirovo

1512 19 90 00

Ulje suncokretovo

1703 90 00 00

Melasa od šećerne repe

2102 10 31 00

Kvasac za mešenje (pekarski), suvi

2102 10 39 00

Kvasac za mešenje (pekarski), ostali

3401 11 00 00
3401 20 90 00
3401 30 00 00

Sapuni
Ex – osim vlažnih maramica za bebe iz tarifne oznake 3401 11 00 00

3402 90 90 00

Deterdženti
Ex – osim toaletnih kuglica i tableta za mašinsko pranje sudova

3926 20 00 00

Rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa

9619 00 81 00
9619 00 89 10

Pelene za decu i odrasle

4818 20 10 00

Maramice

4818 20 91 00
4818 20 99 00

Ubrusi (u rolni i na komad)

6307 90 98 00

Maske, plastične sa tekstilnim filterom

6307 90 92 00

Prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu

4818 50 00 00

Odelo hirurško od papira

4818 90 10 00
4818 90 90 00

Maske papirne

4015 90 00 00

Odelo zaštitno, gumeno

4015 11 00 00
4015 19 00 00

Rukavice, gumene, hirurške i ostale

6210 10 92 00

Odelo hirurško tekstilno

2828 90 00 00
3808 94 10 00
3808 94 20 00
3808 94 90 00
3402 12 00 00

Varikina i ostali dezinfektanti
Asepsol

2207 10 00 00
2207 20 00 00
2208 90 91 00
2208 90 99 00

Alkohol

9004 90 10 00

Naočare, zaštitne

 

1a Zabrana iz tačke 1. ove odluke ne odnosi se na robu koju domaće lice kupi u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

1b Izuzetno, izvoz proizvoda sa liste iz tačke 1. ove odluke, može se odobriti posebnim aktom Vlade.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.