Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14​​ – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20),

Vlada donosi

Odluku o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 32/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Sva lična dokumenta državljana Republike Srbije (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i oružni list) kojima je istekao ili istekne rok važenja smatraće se važećim za vreme dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20).

2. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdavaće saobraćajne dozvole isključivo za podnete zahteve kod prvog upisa vozila u jedinstveni registar i promene vlasnika vozila.

3. Registracione nalepnice za vozila upisana u jedinstveni registar izdavaće se isključivo na tehničkom pregledu vozila.

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 205-2537/2020

U Beogradu, 16. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.