Na osnovu člana 3. st. 1. i 2. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), donosim

Rešenje​​ o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

Rešenje je objavljeno u "Službenom glasniku RS", br. 83/2018 od 29.10.2018. godine, a stupio je na snagu 6.11.2018.

1. Utvrđuje se prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), koji je odobren i izdat od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB) u julu 2009. godine, sa izmenama​​ i dopunama iz maja 2015. godine, a koji je odštampan uz ovo rešenje i čini njegov sastavni deo.

2. MSFI za MSP iz tačke 1. ovog rešenja, počeće da se primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2019. godine. Pravna lica mogu primeniti MSFI za MSP i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2018. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

3. Prevod MSFI za MSP iz tačke 1. ovog rešenja izvršen je u skladu​​ sa procedurom za prevođenje Fondacije za Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI Fondacija), a na osnovu Sporazuma o odricanju od autorskih prava na teritoriji Republike Srbije, zaključenog između MSFI Fondacije i Ministarstva finansija i privrede broj 998-RS-(MinFin)-Waiver-IFRS&SMEs-2013 od 31. jula 2013. godine.

4. Saglasno Sporazumu iz tačke 3. ovog rešenja, autorska prava na prevod pripadaju MSFI Fondaciji i prevod se ne može preštampavati i objavljivati bez saglasnosti MSFI Fondacije.

5. Stavlja se van snage Rešenje Ministra finansija broj 401-00-1304/2013-16 od 25. decembra 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 117/13).

6. Ovo rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 401-00-3683/2018-16

U Beogradu, 16. oktobra 2018. godine

Ministar,

Siniša Mali, s.r.

NAPOMENA REDAKCIJE:​​ Standard u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link:

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja​​ (IFRS) za male i srednje entitete