Na osnovu člana 3. st. 1. i 2. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), Ministar finansija donosi

R E Š E Nj E

o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda
finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

1. Utvrđuje se prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), koji je odobren i izdat od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB) u julu 2009. godine, sa izmenama i dopunama iz maja 2015. godine, a koji je odštampan uz ovo rešenje i čini njegov sastavni deo.

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (2015. godina) – prečišćena verzija

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (2015. godina) – označene izmene