Na osnovu člana 200. stav 8. Ustava Republike Srbije,

Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici za vreme​​ vanrednog stanja, održanoj 29. aprila 2020. godine, donela je

Odluku o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 62/2020 od 29.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Potvrđuje se Odluka o​​ proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20).

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

RS broj 18

U Beogradu, 29. aprila 2020. godine

Narodna skupština Republike Srbije

Predsednik,

Maja​​ Gojković, s.r.