Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja​​ nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 55/2020 od 14.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se mere u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja​​ proglašenog 15. marta 2020. godine usled pojave i širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: vanredno stanje).

Član 2.

Postupak usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu putnika za 2020. godinu prekida se.

Privredna komora Srbije objediniće sprovođenje postupka iz stava 1. ovog člana sa postupkom usaglašavanja predloga redova vožnje sa registrovanim redovima vožnje u međumesnom prevozu putnika za 2021. godinu.

U objedinjenom postupku iz stava 2. ovog člana, razmatraće se i zahtevi za usaglašavanje predloženih redova vožnje sa registrovanim redovima vožnje u međumesnom prevozu putnika koji su sa prilozima dostavljeni Privrednoj komori Srbije u 2020. godini.

Član 3.

Aprilska revizija pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu utvrdiće se u roku koji je uredbom kojom se uređuje raspodela stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima (u daljem tekstu: Uredba) propisan za junsku reviziju.

Zahtevi podneti​​ za utvrđivanje aprilske revizije pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu, ne podnose se ponovo.

Domaći prevoznici koji nisu podneli zahtev za utvrđivanje aprilske revizije pojedinačnog plana raspodele međunarodnih​​ dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu, taj zahtev podnose u roku koji je Uredbom propisan za podnošenje zahteva za junsku reviziju.

Član 4.

Junska revizija pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu utvrdiće se u​​ roku koji je Uredbom propisan za septembarsku reviziju.

Zahtevi za utvrđivanje junske revizije pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu podnose se u roku koji je Uredbom propisan za podnošenje zahteva za septembarsku reviziju.

Član 5.

Septembarska revizija pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu neće se utvrđivati.

Član 6.

Potvrde CEMT o sposobnosti teretnog i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju, za potrebe korišćenja CEMT multilateralne kvote u tekućoj godini, kojima je rok važenja istekao posle 12. marta 2020. godine, odnosno kojima rok važenja ističe zaključno sa 29. junom 2020. godine, smatraće se važećim zaključno sa 30. junom 2020. godine, u skladu​​ sa merama koje je odredio Međunarodni transportni forum.

Efikasnost korišćenja CEMT multilateralne kvote u tekućoj godini neće se utvrđivati za period trajanja vanrednog stanja.

Član 7.

U skladu sa odredbama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20 i 53/20), kojima se uređuje javni prevoz u drumskom saobraćaju, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja za vreme vanrednog stanja vrši prijem stranaka iz sledećih razloga:

1) radi dodele pojedinačnih dozvola za međunarodni prevoz tereta;

2) radi izdavanja potvrda CEMT o sposobnosti teretnog i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju;

3) radi izdavanja licenci za javni prevoz tereta u drumskom saobraćaju i izvoda licenci​​ za prevoz za teretno vozilo;

4) radi izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz.

Član 8.

Teretna vozila koja su do dana proglašenja vanrednog stanja​​ prijavljena ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja kao vozila koja se koriste na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili ugovora o zakupu, a taj ugovor o finansijskom lizingu ili zakupu je istekao ili ističe za vreme vanrednog stanja, nastavljaju da se koriste po istom osnovu do dana prestanka vanrednog stanja, ako prevoznik ne podnese zahtev za promenu osnova korišćenja teretnog vozila.

Do dana prestanka vanrednog stanja domaći prevoznici nisu dužni da ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja prijavljuju promenu osnova korišćenja teretnih vozila koja imaju u voznom parku, kao ni da tom ministarstvu vraćaju izvode licenci za ta vozila.

Član 9.

Vozači koji su posle 29. decembra 2019. godine stekli vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom, odnosno skupom vozila, kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu da obavljaju poslove profesionalnog vozača bez stečene početne kvalifikacije za vreme vanrednog stanja, kao i za vreme koje je posle prestanka vanrednog stanja potrebno za sprovođenje​​ obuke i polaganje ispita za sticanje početne kvalifikacije propisane zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima i pravilnikom​​ kojim se uređuju uslovi i način sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača, a​​ najkasnije 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Pepublike Crbije”.

05 broj 53-3156/2020

U Beogradu, 13. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,

Ana Brnabić, s.r.