Odluka o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Beogradski sajam”

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 50/2020​​ i​​ 54/2020.

1. Za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenog usled pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a radi efikasnog suzbijanja epidemije i​​ lečenja obolelih u Republici Srbiji, otvara se privremeni objekat za smeštaj i lečenje obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ‒ „Beogradski sajam” (u daljem tekstu: privremena bolnica), kao deo vojnozdravstvenog sistema kojim u uslovima vanrednog stanja upravlja Ministarstvo odbrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje vršenje vojne, radne i materijalne obaveze i odlukama nadležnih organa koje se odnose na rad u vanrednom stanju.

2. Za potrebe privremene bolnice angažuju se zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom​​ predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti ‒ koji su rešenjem svog rukovodioca, u skladu sa odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, upućeni na izvršavanje radne obaveze u privremenu bolnicu.

3. Lekove, medicinska sredstva, sanitetski materijal i drugu neophodnu medicinsku opremu i zaštitna sredstva privremenoj bolnici obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

4. Obolele od zarazne bolesti COVID-19 i inficirane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: pacijenti) na lečenje u privremenu bolnicu upućuje zdravstvena ustanova određena aktima nadležnih organa za prijem i zbrinjavanje tih lica, čiji su pacijenti bili do upućivanja, a prevoz od zdravstvene ustanove do privremene bolnice vrši se posebnim sanitetskim vozilom pod uslovima i na način kojim se sprečava prenošenja zaraznih bolesti, po stručno metodološkom uputstvu zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

5. Prijem, potrebna testiranja i otpust pacijenata iz privremene bolnice vrši se po​​ stručno metodološkom uputstvu zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

6. Ishranu pacijenata u privremenoj bolnici obezbeđuje ustanova za smeštaj i ishranu studenata Studentski centar „Beograd”.

7. ​​ 

Dezinfekciju privremene bolnice obavlja Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Beograd, a redovno održavanje higijene objekta obezbeđuje Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

8. Obezbeđenje objekta privremene bolnice vrši Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u skladu sa odlukom vrhovnog komandanta.

9. Koordinatora – rukovodioca privremene bolnice određuje ministar odbrane.

10. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.