Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava​​ kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 42/2020 od 25.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom se uređuje poseban način ulaganja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija​​ za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Za vreme vanrednog stanja neće se primenjivati ograničenje iz člana 8. stav 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 14/15 i 51/17) i ograničenje iz člana 7. stav 4. Zakona o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS”, br. 14/15, 51/17 i 73/19), odnosno Agencija u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija može ulagati više od četvrtine deviznih sredstava kojima upravlja u skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita i Zakonom o osiguranju depozita.

Član 3.

Agencija je dužna da u roku od godinu dana od dana prestanka vanrednog stanja uskladi iznos uloženih deviznih sredstava kojima upravlja sa odredbama člana 8. stav 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita i člana 7. stav 4. Zakona o osiguranju depozita.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05​​ broj 53-2816/2020

U Beogradu, 24. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,

Ana Brnabić, s.r.