Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 60/2020 od 24.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom se utvrđuje pomeranje roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisanog članom 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”,​​ br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19) i članom 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), usled okolnosti izazvanih vanrednim stanjem nastalim usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica iz člana 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, za lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva, koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno​​ član, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-3379/2020

U Beogradu, 24. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,

Ana Brnabić, s.r.