Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 49/2020​​ i​​ 60/2020.

NAPOMENA

Odluka je prestala da važi 7.5.2020. godine - vidi:​​ čl. 12.​​ Uredbe - 66/2020-4.

 

1. ​​ 

Zabranjuje se priređivanje posebnih i klasičnih igara na sreću, osim preko sredstava elektronske komunikacije, kao što su internet, telefon, televizija, radio, SMS i bilo koji drugi oblik elektronske komunikacije.

Počev od 27. aprila 2020. godine priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima čija površina nije veća od 400 m² pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica, kako od strane zaposlenih tako i od korisnika usluga, bez mogućnosti posluživanja hrane, odnosno pića) i da u tom smislu donesu poseban plan primene​​ mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

2. Primena mera iz ove odluke traje dok traje vanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji, odnosno dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.