Naslovna Blog Stranica 9

Izjašnjenje izvršnih poverilaca

U skladu sa članom 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršni poverioci u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Republici Srbiji doneto rešenje o...

Usvojen Akcioni plan za Poglavlje 23

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 27. aprila 2016. godine Akcioni plan za Poglavlje 23. Akcioni plan Poglavlje 23 - srpski jezik Veličina: 4.25...

Nove osnovice za lica uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – od 1....

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03... i 142/14, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno...

Novi iznosi najniže i najviše osnovica za obračun doprinosa od 1. maja 2016. godine

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004... i 112/2015, u daljem tekstu:...

Kvartalni finansijski izveštaj javnih društava za period januar – mart 2016. godine

Prema članu 53. stav 1. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/11, u daljem tekstu: Zakon), javno društvo čijim se hartijama od...

Rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana ističe 16. maja 2016....

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2015. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa...

Kretanje industrijske proizvodnje u martu 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u martu 2016. godine veća je za 8,8% nego u martu 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015....

Objavljen majski broj časopisa – Propisi u praksi

Objavljen je majski broj časopisa Propisi u praksi - Lege Artis. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs i...

Sudska praksa: lek bromazepam – krivično delo neovlašćenog držanja opojnih droga

Nabavkom i držanjem leka "bromazepam" pre donošenja Pravilnika o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 28/13) okrivljeni ne čini krivično delo...

Odsustvo s rada i isplate zaposlenima povodom predstojećih praznika u mesecu aprilu i maju

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11 – u daljem tekstu:...

Predstavljanje Zakona o opštem upravnom postupku

Povodom novog Zakona o opštem upravnom postupku (Sl. Glasnik RS br. 18/2016)  koji je Narodna skupština RS donela 29. februara 2016. godine, Privredna komora...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za februar 2016.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u martu 2016. od 63.029 dinara –   ...

Prosečna zarada za mart 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u martu 2016. godine iznosi 63.029 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u februaru 2016. godine, nominalno je veća za...

Obaveštenje za poreske obveznike koji poreski dug izmiruju na rate

Za vreme plaćanja poreskog duga na rate, obračunava se kamata po stopi koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije. Prema poslednjim podacima, od...

Objavljivanje Mape Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je, od 15.4.2016. godine, u odeljku Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, objavljena Mapa Registra,...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Nedoumice u primeni Zakona o ozakonjenju objekata

Rok za sačinjavanje popisa nezakonito izgrađenih objekata je 12 meseci od dana stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata, tj. 27. novembar 2016. godine....

Radionica “Evropske integracije i advokatura – ključna pitanja i izazovi”

U prilogu možete pogledati pozivno pismo i agendu za radionicu “Evropske integracije i advokatura – ključna pitanja i izazovi”,  koju organizuje Ministartvo pravde Republike...

U nazivu ugostiteljskog objekata samo jedna delatnost

U vezi sa primenom spornog člana 67. Zakona o turizmu,Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je mišljenja da registracija, isticanje i oglašavanje poslovnog imena kao i oznake...

Održano savetovanje u Kragujevcu: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

ING-PRO D.O.O. je 15. april 2016. godine u Kragujevacu, u sali Višeg suda, organizovao jednodnevno svavetovanje na temu: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju Teme su bile:  –...

Normativi utroška goriva, ulja, rezervnih delova i guma za službena vozila

Članak je objavljen u elektronskom i štampanom časopisu ING-PRO ''Propisi u praksi'', oblast - Budžetsko računovodstvo, računovodstvo i revizija, www.legeartis.rs Na osnovu prikupljenih podataka od...

Potrošačke cene – inflacija za mart 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u martu 2016. godine, u odnosu na februar 2016. godine, u proseku...

Rad na podzakonskim aktima Zakona o metrologiji

Šest meseci od stupanja na snagu Zakona o metrologiji treba da se usvoje četiri podzakonska akta, a u roku od godinu dana i preostalih...

Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Ministarstvo pravde Republike Srbije, raspisalo je: Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja Cilj ovog konkursa je izbor subjekta čiji će projekat...

Prednacrt Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Ministarstvo pravde poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa Prednacrtom zakona o sprečavanju nasilja u porodici.  Zainteresovani mogu svoje komentare i sugestije dostavljati od...

Promocija udruženja „Pokreni se za posao” u Privrednoj komori Srbije

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, poručio je članovima Udruženja „Pokreni se  za posao” i budućim preduzetnicima da  mogu da računaju na podršku Privredne...

Javni poziv za banke i lizing kompanije, partnere na Programu za nabavku opreme

Ministarstvo privrede raspisalo je 5.4.2016. godine javni poziv za banke i lizing kompanije koje će biti partneri Ministarstva u realizaciji Programa podrške malim preduzećima...

Finansijski izveštaji za političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke...

U skladu sa odredbama člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) svi politički subjekti koji imaju predstavnike...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 7. 4. 2016. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25...

Objavljen prvi broj Biltena Ministarstva za rad za 2016. godinu

– sa zvaničnim mišljenjima i autorskim tekstovima iz svih oblasti radnog prava –   Obaveštavamo vas da je izašao iz štampe prvi broj BILTENA SLUŽBENIH MIŠLJENJA...

Objavljen aprilski broj časopisa – Propisi u praksi

Objavljen je aprilski broj časopisa Propisi u praksi - Lege Artis. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs Klikom na...

Prodaja taksenih marki, bez provizije i čekanja

Prvog dana od početka prodaje taksenih marki u sudovima prodato je skoro 3.000 marki, a naplaćena taksa u iznosu od oko 170.000 dinara, rekao je danas ministar...

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period januar–mart 2016. godine

U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), naručilac je dužan...

Podnošenje godišnjeg izveštaja o poslovanju javnih društava za 2015. godinu – Rok 30. april...

Saglasno članu 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/11 – u daljem tekstu: Zakon), javno društvo je dužno da sastavi godišnji...

Kretanje industrijske proizvodnje u februaru 2016. godine

  Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u februaru 2016. godine veća je za 14,0% nego u februaru 2015.  godine, a u odnosu na prosek 2015....

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije – februar 2016.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar-februar 2016.  godine iznosi: – 4.780,2 miliona dolara – porast od  3,0% u odnosu na isti period...

Prosečna zarada za februar 2016. godine

  Prosečna zarada isplaćena u februaru 2016. godine iznosi 61.279 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u januaru 2016. godine, nominalno je veća za...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici u februaru 2016. od 61.279 dinara –   ...

Objašnjenje Min. finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2015. godinu

U nastavku vam prenosimo izvorni tekst Objašnjenja Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2015. godinu u pdf formatu: Objašnjenje

Praznovanje verskog praznika – katolički Uskrs u martu

  Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, broj 43/01, 101/07 i 92/11, u daljem tekstu: Zakon), katolici i...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za januar 2016.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak br. 401-00-00055/2016-12 od 14. 3. 2016. koje...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 17. 3. 2016. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25...

Spoljnotrgovinska robna razmena RS – januar 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar 2016. godine iznosi: – 2.092,4 miliona dolara – pad od  2,2% u odnosu na isti period prethodne; –...

Dodela poreskog identifikacionog broja pravnim licima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna...

Od 1. marta 2016. godine počeo je da se primenjuje novi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za...

Budvanski pravnički dani 2016.

Budvanski pravnički dani, tradicionalno biće održani od 6. do 10. juna 2016. godine u Budvi. Sve informacije o programu, organizatoru, cenama i smeštaju možete pogledati...

Potrošačke cene – inflacija za februar 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u februaru 2016. godine, u odnosu na januar 2016, u proseku niže...

Održana savetovanja u Beogradu: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

ING-PRO D.O.O. JE ORGANIZOVAO JEDNODNEVNO SAVETOVANJE NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU 26. februar i 11. marta 2016. godine Beograd, Hotel „Palas“, Topličin venac 23   Teme...

Autentično tumačenje određenih odredaba Zakona o privatizaciji

Povodom inicijative većeg broja pravnih i fizičkih lica, Narodna skupština Republike Srbije na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2016. godini, održanoj 3. marta...

Pokloni za 8. mart i njihov poreski tretman

Odredbom člana 120. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da poslodavac može svojim opštim aktom...

Uputstva za ostvarivanje prava zaposlenih na otpremnine i novčane naknade

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je uputstva koja se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na otpremnine/novčane naknade iz budžeta Republike Srbije...

Isplata minimalne zarade za mesec februar 2016. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 79/15, u daljem tekstu: Odluka),...

Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Povodom pitanja u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem finansijskih izveštaja za 2015. godinu, kao i u vezi s primenom posebnog informacionog sistema, Agencija za...

Kretanje industrijske proizvodnje u januaru 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u januaru2016. godine veća je za 8,3% nego u januaru 2015, a u odnosu na prosek 2015. godine manja...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, IV kvartal 2015.

U svom saopštenju broj 045/2016 od 29. 2. 2016. Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda. Obračun je izvršen prema...

Anketa o radnoj snazi, IV kvartal 2015. godine

U svom Saopštenju za javnost 046/2016 od 29. 2. 2016. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) je objavio uporedne podatke o radnoj snazi za...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Usvojen Zakon o opštem upravnom postupku

Kada je u pitanju Predlog zakona o opštem upravnom postupku, koji su poslanici takođe usvojili danas, predložena rešenja podrazumevaju da državni organi i organi lokalne samouprave više...

Usvojen Zakon o platama u javnom sektoru

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji obuhvata oko 500.000 građana kojima je država poslodavac, a kojima...

Vlada uputila Zakon o platama u Skupštinu

Na današnjoj sednici Vlade Srbije utvrđen je Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i upućen Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom...

Prosečna zarada za januar 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u januaru 2016. godine iznosi 55.763 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u decembru 2015. godini, nominalno je manja za...

Iznos ličnih primanja zaposlenih prema Zakonu o radu i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u januaru 2016. od 55.763 dinara –   ...

SES: O minimalcu verovatno na idućoj sednici

Na jučerašnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta (SES) nije bilo reči o zahtevu sindikata za povećanje minimalca, a ta tema najverovatnije će biti na dnevnom redu...

Potrošačke cene – inflacija za januar 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u januaru 2016. godine, u odnosu na decembar 2015. godine, u proseku...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za decembar 2015. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Novo štampano izdanje: Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije  na devetoj sednici drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, 18. decembra 2015....

Objavljen konkurs Kopaoničke škole prirodnog prava

Objavljen je konkurs za Dvadeset deveto Savetovanje Kopaoničke škole prirodnog prava od 12.-17.12.2016. godine. U nastavku ga možete preuzeti: Konkurs

Referentna kamatna stopa smanjena na nivo od 4,25 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 11. 2. 2016. godine da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,25 procentnih poena, tako...

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I–VI 2016. godine

U „Sl. glasniku RS“, br. 9/16 od  5. 2. 2016. godine, koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova, sa pozivom na član...

Poreski tretman naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe

Ministarstvo finansija Republike Srbije 28. januara 2016. godine dalo je službeno mišljenje broj 011-00-56/2016-04 godine koje u nastavku prenosimo u celosti: "Odredbom člana 13....

Isplata minimalne zarade za mesec januar 2016. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 79/2015, u daljem tekstu: Odluka),...

Održano savetovanje: Zakon o javnim nabavkama, iskustva i saveti za primenu

Ing-Pro d.o.o. 16.3.2016. organizovao je u Beogradu, u hotelu ''Palas'' SAVETOVANJE NA TEMU: NEPRAVILNOSTI U PRIMENI,  POZITIVNA ISKUSTVA I PRAKTIČNI SAVETI ZA PRIMENU IZMENJENOG ZAKONA O...

Novi obrasci izvetašja o povredi na radu i prof. oboljenju

Obaveštavamo vas da je stupio na snagu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu,...

Novi iznosi najniže i najviše osnovica za obračun doprinosa od 1. februara 2016....

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, broj 84/2004... i 112/2015, u daljem tekstu:...

Nove osnovice za lica uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – od 1....

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03... i 142/14, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno...

PKU za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije

28.1.2016. godine, u Uniji poslodavaca Srbije potpisan je poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije. Kolektivni ugovor su potpisali...

Veći povraćaj PDV-a na opremu za bebe

Ukupan iznos koji se može ostvariti refundacijom PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe od 1. februara biće 73.847 dinara umesto 72.746 dinara...

Spoljnotrgovinska robna razmena za period januar–decembar 2015. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar–decembar 2015. godine iznosi: – 31.581,4 miliona dolara – pad od 10,9% u odnosu na isti period prethodne...

Kretanje industrijske proizvodnje u decembru 2015. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2015. godine veća je za 11,0% nego u decembru 2014. a u odnosu na prosek 2014. veća...

Novi usklađeni neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1....

Prema članu 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001... i 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), dinarski iznosi...

Počeo da radi Registar neplaćenih novčanih kazni

Aplikacija - portal Ministarstva pravde preko koje građani mogu da provere da li su u Registru neplaćenih novčanih kazni počela je s radom. Svi prekršajni...

Iznos ličnih primanja zaposlenih prema Zakonu o radu i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u decembru 2015. od 70.763 dinara – ...

Prosečna zarada za decembar 2015. godine

  Prosečna zarada isplaćena u decembru 2015. godine iznosi 70.763 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u novembru 2015. godine, nominalno je veća za...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za novembar 2015.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

ING-PRO na 8. sajmu pravne knjige

Osmi Sajam pravne knjige biće održan od 25. 1. 2016. do 29. 1. 2016. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, u terminu od 10 do...

Uputstvo za izdavanje uverenja u vezi sa upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja objavio je na svom sajtu  Uputstvo za promenu osnova osiguranja, odnosno podnošenje prijave na obavezno socijalno osiguranje zaposlenih koji...

Stručno uputstvo o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je, povodom objavljivanja kalendara takmičenja i smotri učenika za školsku 2015/2016. godinu, donelo Stručno uputstvo o organizovanju takmičenja...

Od 1. januara 2016. godine ne izdaje se više radna knjižica

Radne knjižice se od 1. januara 2016. godine više neće izdavati. Naime, prelaznim odredbama u člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona...

Izdavanje potvrde o plaćenom porezu po odbitku za 2015. godinu

Saglasno čl. 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… i 112/15, u daljem tekstu: Zakon), poreski obveznik, odnosno poreski...

Finansijska podrška porodici i dečiji dodatak

Na osnovu čl. 23. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), čl. 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl....

Potrošačke cene – inflacija za decembar 2015. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u decembru 2015. godine, u odnosu na novembar 2015. godine, u proseku...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 12. 1. 2016. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5...

Održano besplatno savetovanje: Izmene poreskih zakona i pripremanje fin. izveštaja

  Ing-Pro d.o.o. je 10. februar 2016. godine, u Beogradu u Hotelu „M“,organizovao besplatno za pretplatnike naše kompanije jednodnevno savetovanje na aktuelne teme: 1. izmene poreskih...

Nove osnovice za obračun plata u javnim službama počev od plate za decembar 2015....

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva finansija donela zaključke kojima se utvrđuju novi iznosi osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim...

Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu prema Kontnom planu za...

Obaveštavamo vas da u okviru štampanog januarskog broja časopisa Lege Artis izlazi dodatak na oko 50 strana: - Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih...

Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji – decembar 2015....

1. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – na nivou Republike u decembru 2015. godine:   ...

Obračun i isplata minimalne zarade u 2016. godini

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2016. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br....

Kretanje industrijske proizvodnje u novembru 2015. godine

  Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2015. godine veća je za 11,7% nego u novembru 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014....

Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2015. godina

Procenjeno je da ukupne ekonomske aktivnosti u 2015. godini, merene bruto domaćim proizvodom i iskazane u stalnim cenama, imaju realni rast od 0,8% u...

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije

– za period januar–novembar 2015. godine   Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar– novembar 2015. godine iznosi: – 28.908,0 miliona dolara – pad od  11,1%...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za oktobar 2015. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Novouneti obrasci iz oblasti obrazovanja i bezbednosti i zdravlja na radu

Obaveštavamo korisnike izdanja Propisi.net da je Redakcija u proteklom periodu ažurirala obrasce iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uključujući i Pravilnik o o...

Iznos ličnih primanja zaposlenih prema Zakonu o radu i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u novembru 2015. od 60.913 dinara –   ...

Prosečna zarada za novembar 2015. godine

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u novembru 2015. godine iznosi 60.913 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u oktobru 2015. godine, nominalno...

Šta donosi Građanski zakonik – stvarno i porodično pravo

U "Večernjim novostima", u rubrici Specijalan dodatak, objavljen je treći nastavak u vezi Prednacrta građanskog zakonika. Prednacrtom su razrađeni sledeći osnovi sticanja svojine: na osnovu...

Odsustvo s rada i isplate zaposlenima povodom novogodišnjih i božićnih praznika

Shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, broj 43/01, 101/07 i 92/11, u daljem tekstu: Zakon), u decembru...

Finansijska podrška porodici i dečiji dodatak

Na osnovu čl. 23. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl....

Održan seminar: Plan javnih nabavki, primena izmenjenog Zakona o javnim nabavkama i...

Ing-Pro je održao15. decembar 2015. godine , u Beogradu u Hotelu ''Palas'' JEDNODNEVNI SEMINAR - PLAN JAVNIH NABAVKI,  PRIMENA IZMENJENOG ZAKONA O JAVNIM...

Potrošačke cene – inflacija za novembar 2015. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u novembru 2015. godine, u odnosu na oktobar 2015. godine, u proseku...

Novo u Propisima.net: mišljenja Poreske uprave CG

Obaveštavamo korisnike Propisa.net, a pogotovo one koje prate crnogorsku pravnu regulativu, da smo u okviru dela Pravna mišljenja, počeli da pratimo, mišljenja Poreske uprave...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 10. 12. 2015. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5...

Određen maksimalan broj zaposlenih u državnim organima

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u državnim organima, sistemu javnih službi, AP Vojvodini i lokalnim samoupravama stupa na snagu danas, 9.12.2015. godine, a usklađivanje...

Isplata minimalne zarade za mesec novembar 2015. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/14, u daljem tekstu: Odluka),...

Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji – novembar 2015....

– Saopštenje RZS broj 330 od 4. 12. 2015. –   1. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – na nivou Republike u novembru...

Spoljnotrgovinska robna razmena RS (period januar–oktobar 2015. godine)

Prema Saopštenju za javnost Republičkog zavoda za statistiku, od 30. 11. 2015. godine, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar–oktobar 2015. godine iznosi: –...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, III kvartal 2015.

U svom Saopštenju broj 332/2015 od 30. 11. 2015. godine, Republički zavoda za statistiku je objavio podatke o kvartalnom bruto domaćem proizvodu u Srbiji...

Anketa o radnoj snazi, III kvartal 2015. godine

U svom Saopštenju za javnost od 30. 11. 2015. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je uporedne podatke o radnoj snazi za III...

Kretanje industrijske proizvodnje u oktobru 2015. godine

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 316/2015, od 30. 11. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u oktobru 2015. godine veća je...

Iznos ličnih primanja zaposlenih prema Zakonu o radu i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u oktobru 2015. od 60.767 dinara –   ...

Prosečna zarada za oktobar 2015. godine

Prosečna zarada isplaćena u Republici Srbiji u oktobru 2015. godine iznosi 60.767 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2015. godine, nominalno...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za septembar 2015.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim...

Prema odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – usklađeni din. izn. i 125/14 – usklađeni din....

Poslodavcima ističe rok za donošenje opšteg akta iz Zakona o zaštiti uzbunjivača

Poslodavac koji ima više od deset zaposlenih dužan je da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja. Poslodavac je dužan da na vidnom mestu, dostupnom svakom...

Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u u oblasti...

Ministarstvo finansija je dana 10. novembra 2015. godine pod brojem 011-00-1180/2015-04 dalo Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u...

Održan seminar: Radni odnosi u javnom sektoru i privredi

Javni sektor: plate, višak zaposlenih, položaj zaposlenih u lokalnoj samoupravi i APV  Privreda: radni odnosi, zarade i druge naknade - dvodnevni seminar - 1–2. decembar  2015. godine, utorak...

Održana obuka u novembru za službenika za javne nabavke

  Ing-Pro d.o.o. je 26. i 27.11.2015. u svojim prostorijama održao obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Obuka je u potpunosti usaglašena...

Zakon o ozakonjenju objekata u fazi nacrta – mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje dva mišljenja o proceni rizika na korupciju o odredbama Nacrta zakona o ozakonjenju objekata. Prvo mišljenje dostavljeno je nadležnom ministarstvu...

Potrošačke cene – inflacija za oktobar 2015. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u oktobru 2015. godine, u odnosu na septembar 2015. godine, u proseku...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 12. 11. 2015. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5...

Autentično tumačenje članova Zakona o porezu na dobit preduzeća i Zakona o poreskom postupku...

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici od 3. 11. 2015. godine usvojila   AUTENTIČNO TUMAČENJE odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. Zakona o porezu na...

Državni praznik 11. novembar – Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11, u daljem tekstu: Zakon), državni...

Okvirni dokument o ciljevima i principima reforme sistema finansiranja lokalnih samouprava u Republici Srbiji

Efikasnost lokalnih samouprava (LS) u obezbeđenju javnih dobara i usluga i korišćenju raspoloživih resursa u bitnoj meri određuje ukupnu kvalitativnu i troškovnu efikasnost javnog...

Neizvršene obaveze pravnih lica i preduzetnika u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014. godinu

Agencija za privredne registre (APR) još jednom podseća sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, da su u skladu s navedenim...

Nove osnovice za lica uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – od 1....

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03... i 142/14, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno...

Novi iznosi najniže i najviše osnovica za obračun doprinosa od 1. novembra 2015....

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, broj 84/04... i 57/14, u daljem tekstu:...

Isplata minimalne zarade za oktobar 2015. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/14, u daljem tekstu: Odluka),...

Šta donosi Građanski zakonik

U "Večernjim novostima", u rubrici Specijalan dodatak, u 4 nastavka biće predstavljen Prednacrt građanskog zakonika Posle 170 godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika iz 1844....

Kretanje industrijske proizvodnje u septembru 2015. godine

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 287/2015, od 29.10.2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u septembru 2015. godine veća je za 13,8%...

Instrukcija opštinskim – gradskim upravama o postupku ostvarivanja prava oca deteta na roditeljski dodatak...

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je pod brojem 011-00-00554/2015-13 od 21. 9. 2015. godine Instrukciju o postupanju opštinskih – gradskih...

Prosečna zarada za septembar 2015. godine

Prosečna zarada isplaćena u septembru 2015. godine iznosi 60.503 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2015. godine, nominalno je manja za...

Iznos ličnih primanja zaposlenih prema Zakonu o radu i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici u septembru 2015. od 60.503 dinara –   ...

Anketa o radnoj snazi, revidirani podaci za 2014. godinu

U svom Saopštenju za javnost od 23. 10. 2015, Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je revidirane podatke iz Ankete o radnoj snazi za...

Novo izdanje: Savetnik za izvršenje i obezbeđenje na CD-u

NABAVITE ING-PRO IZDANJE  ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SAVETNIK ZA IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE NA CD-U   Sadržaj CD-a: Stručni tekstovi o novom Zakonu o...

Kopaonička škola prirodnog prava – 28 godina

Obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da će se  XXVIII Susreti održati na Kopaoniku u tradicionalnom terminu 12. – 17. decembra 2015....

Finansijska podrška porodici i dečji dodatak

Na osnovu čl. 23. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl....

Državni praznik – Dan sećanja na srpske žrtve u II svetskom ratu – 21....

U skladu sa članom 5. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11), u Republici...

Održan seminar i promocija knjige Savetnik za javne nabavke

Na seminaru održanom 10. novembar 2015. godine razjašnjene su sve  nejasnoće i odgovori na sva sporna pitanja koja se javljaju u primeni izmenjenog Zakona i usklađenih...

Referentna kamatna stopa smanjena za 0,5 procentnih poena

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 14. 10. 2015. da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da...

Kopaonička škola prirodnog prava – 28 godina

Obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da će se  XXVIII Susreti održati na Kopaoniku u tradicionalnom terminu 12. – 17. decembra 2015....

Potrošačke cene – inflacija za septembar 2015. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u septembru 2015. godine, u odnosu na avgust 2015, u proseku ostale...

Saopštenje Ustavnog suda u vezi čl. 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih...

Povodom zajedničkog predloga ovlašćenih predlagača, kojim je pred Ustavnim sudom pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja...

Saopštenje Ministarstva u vezi člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u...

Saopštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljeno 7. 10. 2015. „Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je dopis svim ministarstvima u kome izražava...

Isplata minimalne zarade za mesec septembar 2015. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/14, u daljem tekstu: Odluka),...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za avgust 2015. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Kretanje industrijske proizvodnje u avgustu 2015. godine

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 258/2015, od 30. 9. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u avgustu 2015. godine veća je...

Štampano izdanje – Savetnik za javne nabavke

- obogaćen modelima akata u postupku javne nabavke - Autor: Miloš Jović, savetnik u Upravi za javne nabavke Savetnik za javne nabavke namenjen je svim akterima...

Održan Ing-Pro seminar: Porez na dodatu vrednost – izmene i dopune Zakona i...

  Na savetovanju koje je održano u organizaciji kompanije Ing-Pro, dana 19.10.2015. godine u hotelu ''Palas'', bilo je reči o Izmenama i dopunama Zakona o...

Sudijski dani 2015. od 14-17. oktobra u Vrnjačkoj Banji

Vrhovni kasacioni sud organizuje Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani  - 2015“, od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji. Teme Savetovanja...

Pronađite se u radnim verzijama kataloga radnih mesta

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je počelo sa objavljivanjem radnih verzija kataloga radnih mesta u javnom sektoru, na čijim izradama su bila angažovana...

Iznos ličnih primanja zaposlenih prema Zakonu o radu i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u avgustu 2015. od 61.538 dinara – ...

Prosečna zarada za avgust 2015. godine

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2015. iznosi 61.538 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2015, nominalno je manja za 1,8%, a...

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija u skladu sa Ustavom

  Ustavni sud je na sednici održanoj 23. septembra ove godine okončao postupak ocene ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Nakon analize odredaba...

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period jul – septembar 2015....

Shodno članu 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), naručilac je dužan...

Donet je program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Glava 20.0,...

Jeftinija i kraća procedura za legalizaciju

  Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže za RTS da će novi zakon o legalizaciji objekata doneti jeftiniju i kraću proceduru. Postojaće dve...

Minimalna cena rada po radnom času za 2016. godinu i dalje 121 dinar

Zbog neslaganja predstavnika sindikata i poslodavaca, Socijalno-ekonomski savet nije usaglasio dogovor o visini minimalne cene rada po radnom času za 2016. godinu, pa je...

Finansijska podrška porodici i dečji dodatak

Na osnovu čl. 23. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl....

Održano XXIII Savetovanje privrednih sudova Srbije – Zlatibor, 2015. godine

Privredni apelacioni sud održao je od 07. - 10.09.2015. godine, na Zlatiboru, XXIII Savetovanje privrednih sudova Srbije. Tokom savetovanja razmotrena su sporna pitanja iz oblasti...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za jul 2015. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Referentna kamatna stopa smanjena za 0,5 procentnih poena

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 10.09.2015. godine da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona...

Potrošačke cene – inflacija za avgust 2015. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u avgustu 2015. godine, u odnosu na jul 2015. godine, u proseku...

Uputstvo ponuđačima u vezi izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

Uprava za javne nabavke pripremila je Uputstvo ponuđačima u vezi izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kako bi se zainteresovana lica (potencijalni ponuđači),...

Isplata minimalne zarade za mesec avgust 2015. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014, u daljem tekstu: Odluka),...

Zaključak Vlade Republike Srbije o otvaranju podračuna za isplatu otpremnina zaposlenima u osnovnim i...

Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj: 401-7915/2015 od 23. jula 2015. godine, kojim se,...

Sudsko-advokatski i advokatski rokovnik za 2016.

U pretplati su Sudsko-advokatski i Advokatski rokovnik za 2016. godinu. Izdanja izlaze iz štampe sredinom septembra. Formati rokovnika: Sudsko-advokatski - 17,5 x 24 cm, Advokatski...

Anketa o radnoj snazi, II kvartal 2015.

Anketa o radnoj snazi sprovedena je u II kvartalu 2015. godine, na uzorku od oko 13.000 domaćinstava na području Republike Srbije. Prikupljeni su podaci...

Kretanje industrijske proizvodnje u julu 2015. godine

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 226/2015, od 31. 8. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u julu 2015. godine veća je...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, II kvartal 2015.

U svom Saopštenju broj 233/2015 od 31. 8. 2015. godine, Republički zavoda za statistiku je objavio podatke o kvartalnom bruto domaćem proizvodu u Srbiji...

Održan seminar: Novine u platnom prometu

Organizator Ing-Pro doo, uspešno je održao je 24. septembar 2015. godine, u Beogradu, u Hotelu „Palas“, Topličin venac 23 seminar: NOVINE U PLATNOM PROMETU – Novi odnosi,...

Iznos ličnih primanja zaposlenih prema Zakonu o radu i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u julu 2015. od 62.687 dinara –   ...

Prosečna zarada za jul 2015. godine

  Prosečna zarada isplaćena u julu 2015. godine iznosi 62.687 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u junu 2015. godine, nominalno je veća za...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za jun 2015. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Finansijska podrška porodici i dečji dodatak

Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Referentna kamatna stopa smanjena na 5,5 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 13. 8. 2015. godine da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako...

Potrošačke cene – inflacija za jul 2015. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u julu 2015. godine, u odnosu na jun 2015. godine, u proseku...

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Kako objašnjava Milan Prostran, agroekonomski analitičar, Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu predstavlja jedan veoma kompleksan i složen zakon, pogotovo u...

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VI–XII 2015. godine

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/92... i 99/2011), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdio je da koeficijent za...

Održan Seminar o primeni najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

  Ing-Pro d.o.o. održao je 16.9.2015. godine, u Beogradu, u hotelu ''Palas'' jednodnevni seminar o Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl....

Nove osnovice za lica uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – od 1....

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003... i 142/2014, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno...

Obaveza dostavljanja kvartalnog izveštaja o poslovanju za javna društva

– Rok za predaju je 15. avgust 2015. godine Prema članu 53. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 – u daljem tekstu:...

Usvojeni zakoni 16. vanrednog zasedanja Narodne skupštine RS

U Danu za glasanje, 16. vanrednog zasedanja, 31. jula, Narodna skupština je usvojila, većinom glasova narodnih poslanika, Predlog zakona o posebnim uslovima prodaje određenih...

Isplata minimalne zarade za mesec jul 2015. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014, u daljem tekstu: Odluka),...

Novi iznosi najniže i najviše osnovica za obračun doprinosa od 1. avgusta 2015. godine

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, broj 84/2004.... i 57/2014, u daljem tekstu:...

Kretanje industrijske proizvodnje u junu 2015. godine

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 202/2015, od 31. 7. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2015. godine veća je...

Iznos ličnih primanja zaposlenih prema Zakonu o radu i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u junu 2015. od 61.302 dinara –   ...

Prosečna zarada za jun 2015. godine – Republika Srbija

Prosečna zarada isplaćena u junu 2015. godine u Republici Srbiji iznosi 61.302 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u maju 2015. godine, nominalno...

Izmena Kontnog plana za budžetski sistem i računa za uplatu javnih prihoda

Radi prilagođavanja novim zakonskim propisima, ministar finansija doneo je: 1) Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem, i 2)...