Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

– Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za keramičke pločice

Prestaje da važi 29.8.2020. godine – vidi: čl. 27. Pravilnika – RS, 90/2019-79.