Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

Odluka o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje RS, 24/2023 primenjuje se od 1. 5. 2023.

Uredba o energetskom označavanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije RS, 21/2023 primenjuje se od 1. 5. 2023.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika RS, 105/2021
primenjuje se od 17. 5. 2023.

Pravilnik o metodologiji za proračun indikatora potrošnje energije u drumskom
saobraćaju RS, 98/2021
primenjuje se od 1. 6. 2023.