Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu: