Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

■Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa („Sl. glasnik RS” br. 31/2021) – primenjuje se od 1. 7. 2021. godine.

■Uredba o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektron-skih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elek-tronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi („Sl. glasnik RS” br. 32/2021)– primenjuje se od 1. 7. 2021. godine.

■Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS” br. 37/2021)– primenjuje se od 1. 7. 2021. godine.