Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS”, br. 20/2019 od 22. 3. 2019)
– primenjuje se od 1. 5. 2019. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Sl. glasnik RS”, br. 41/2018 od 31. 5. 2018),
– član 33. ovog zakona koji se primenjuje od 1. 6. 2019. godine.

Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS”, br. 2/2019 od 16. 1. 2019)
– primenjuje se od 1. 6. 2019. godine.

Pravilnik o smernicama dobre prakse u distribuciji medicinskih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 94/2018 od 7. 12. 2018)
– primenjuje se od 1. 6. 2019. godine.