Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

– Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima
Prestaje da važi 15.2.2020. godine – vidi: čl. 28. Pravilnika – 1/2020-163.