U toku 2023. godine pripremamo nove emisije veb serijala “Pregled sudske prakse“, sa sledećim temama:

Građansko pravo: nedoumice u izvršnom postupku

U oblasti izvršnog postupka Vukašin Sarajlić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, zamenik predsednika Izvršnog odeljenja i predsednik Odeljenja sudske prakse Izvršnog odeljenja, kroz pregled značajnih sudskih odluka nastojaće da reši nedoumice koje su se pojavile u praksi.


Krivično pravo: napadi na advokate i novinare

U oblasti krivičnog prava skrećemo pažnju na emisiju u kojoj će nam gostovati advokatica Kruna Savović i zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Nikola Uskoković, pri čemu će pregledati odluke sudova koje se tiču krivičnih dela pri kojima su napadi izvršeni na novinare i advokate.

 

TERMINI: Informacije o premijernom emitovanju novih epizoda biće blagovremeno dostupne na internet stranici www.propisi.net i u izdanju Propisi.net. Link za premijerni prikaz epizode biće dostupan na Info-panelu, u okviru izdanja Propisi.net. Nakon toga, reprizne prikaze veb-serijala moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari”.

Kako bi vam uštedela vreme i omogućila da se na što jednostavniji način upoznate sa izabranim odlukama iz njene baze, kompanija Ing-Pro pokrenula je poseban veb-serijal pod nazivom „Pregled sudske prakse”. U trajanju od okvirno jednog školskog časa naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, predstavljaće vam najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orijentir u srpskom pravnom sistemu, pa njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

VEB-SERIJAL JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANjA!

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.