Boje rokovnika

Rokovnici se izrađuju u više boja.
Publikacije su prepoznatljivog i opšteprihvaćenog stila, u modernoj boji, visokog kvaliteta dvobojne štampe i izrade.

Formati rokovnika:

Sudsko-advokatski B5 – 17,5 cm x 24 cm, (veći)
Advokatski rokovnik A5 – 13,5 cm x 21 cm. (manji)

Rokovnici sadrže:
 • Mesečni sistem,
 • Sedmični sistem (s državnim praznicima),
 • Evidenciju rešenih predmeta po mesecima i finansije,
 • Sudske takse, advokatsku, javnobeležničku i javnoizvršilačku tarifu,
 • Dodatne priloge: Važni datumi, Pravoslavni kalendar, Važni telefoni, Ambasade, Srbija i Crna Gora u kilometrima, Merne jedinice, Beleške.
 • Rokovnici izlaze na povećanom broju strana jer sadrže produženi sedmični sistem zaključno sa martom naredne godine (zbog zakazivanja ročišta više meseci unapred i u narednoj godini).

S obzirom na to da CD već duže vreme zamenjuju fleš-diskovi i da se računari i laptopovi više ne prodaju sa CD čitačima, kao i da se najveći broj podataka već nalazi na internetu, koji omogućuje mnogo lakši i brži rad, odlučili smo da, umesto dosadašnjeg pratećeg dodatka na CD-u, koji je bio sastavni deo Sudsko-advokatskog i Advokatskog rokovnika, otvorimo novu internet stranicu pod nazivom „Sudsko-advokatski adresar (imenik)”, koja se nalazi u okviru dela Izdanja i usluge” na sajtu www.propisi.net.

Ova internet stranica sadrži:
 • adresare sudova, javnih tužilaštava, centara za socijalni rad, Državnog pravobranilaštva, ministarstva, policijskih uprava i stanica, kao i pregled jedinica lokalne samopurave,
 • Adresar arbitara i miritelja u postupku mirnog rešavanja radnih sporova,
 • Adresar izvršitelja,
 • Adresar sudskih veštaka,
 • Adresar javnih beležnika,
 • Adresar sudskih prevodilaca i tumača,
 • Adresar stečajnih upravnika,
 • Adresar advokata po advokatskim komorama
 • besplatan pristup prečišćenim tekstovima propisa Republike Srbije

Do ove stranice možete doći i skeniranjem sledećeg QR koda (očitavanje se vrši putem odgovarajuće aplikacije za skeniranje QR koda na mobilnom telefonu):

Navedena internet stranica je besplatna, tj. dostupna svim posetiocima sajta. Pozivamo vas da posetite datu stranicu i na brži i jednostavniji način nego do sada dođete do potrebnih podataka.