Naslovna Blog Stranica 8

Objavljen novembarski broj časopisa Propisi u praksi sa Praktikumom

Objavljen je novembarski broj časopisa Propisi u praksi - Lege Artis, sa Praktikumom za finansije i računovodstvo. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim...

Izvršenje budžeta Republike – septembar 2016. godine

U periodu januar - septembar 2016. godine, ostvaren je suficit budžeta Republike u visini od 27,2 mlrd. dinara. Suficit budžeta Republike, prema široj definiciji,...

Plate zaposlenih u javnom sektoru biće povećane između 5 i 7 odsto

Plate pojedinih kategorija zaposlenih u javnom sektoru biće povećane između 5 i 7 odsto, a penzioneri mogu za koju nedelju da računaju na jednokratnu...

Primena Pravilnika o evidenciji PDV se odlaže za 1. januar 2018.

Na sajtu Ministarstva finansija (www.mfin.gov.rs), danas 28. oktobra 2016. godine, objavljena je informacija o odloženoj primeni Pravilnika o evidenciji PDV za 1. januar 2018....

Novi iznos najniže osnovica za obračun doprinosa od 1. novembra 2016. godine

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 84/04... i 112/15, u daljem tekstu:...

Min. finansija: Novčana naknada za neiskorišćeni GO ima karakter zarade

Novo Mišljenje Ministarstva finansija o karakteru novčane naknade koju poslodavac isplaćuje zaposlenom koji u toku trajanja radnog odnosa nije iskoristio (u celosti ili delimično)...

Prosečna zarada za septembar 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u septembru 2016. godine, iznosi 64.150 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2016. godine, nominalno je veća za...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u septembru 2016. od 64.150 dinara   ...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za avgust 2016. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

  Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Izmenjen kurs valuta kao promenjena okolnost

Prva presuda za raskid ugovora za stambeni kredit odobren u švajcarskim francima teško da će doneti rešenje tog problema, naprotiv – otvoriće nove. Banke...

Štrajk službenika u pravosuđu 1. novembra

Nezadovoljni platama, Službenici u pravosuđu najavili obustavu rada od 1. novembra. Traže da osnovica zarada bude minimalac od 21.000, a ne 17.100 dinara OKO 15.000...

Uskoro ističe rok za popis nelegalnih objekata

Koliko u Srbiji ima nelegalnih objekata trebalo bi da saznamo 27. novembra, kada ističe rok od godinu dana dat lokalnim samoupravama da ih popišu....

Provera menice u jedinstvenom registru Narodne banke Srbije

Kada je otplatio svoj pozamašni gotovinski kredit R. P. je iz banke otišao kući s potvrdom da zajam više nema i s menicama koje...

Usvojen zakon, produžen rok za završetak studija

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojima se starim studentima produžava rok za završetka studija za dve godine. Rok...

Prva pravnosnažna presuda za raskid CHF kredita!

Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je 1.9.2016. godine, prvu pravnosnažnu presudu za raskid CHF kredita. U nastavku objavljujemo pravnosnažnu presudu za raskid ugovora u...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 13. 10. 2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4...

Potrošačke cene – inflacija za septembar 2016. godine.

Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji, u septembru 2016. godine, u odnosu na avgust 2016. godine, u proseku...

Počela javna rasprava o izmeni Zakona o stečaju

Ministarstvo privrede je 10.10.2016. godine započelo javnu raspravu o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koja će trajati do 30. oktobra, a ministar privede...

Novi cenovnici usluga javnih izvršitelja

Sa novim nadležnostima javni izvršitelji dobili i nove cenovnike usluga. Za dug do 12.000 dinara, naknada je 1.800 umesto 3.000 OSIM što su dobili nova...

Izvršenje na celokupnoj imovini može se odrediti samo na osnovu izvršne isprave

Na savetovanjima sudova  zauzet je stav da se jezičkim tumačenjem odredbe čl. 60. ZIO, a u vezi sa odredbom čl. 2. st. 1. tač....

Obaveštenje Poreske uprave Agenciji za privredne registre o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole

Prema odredbama člana 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004,...

Objavljen oktobarski broj časopisa Propisi u praksi

Objavljen je oktobarski broj časopisa Propisi u praksi - Lege Artis. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs i...

ING-PRO Sudsko-advokatski rokovnik 2017.

Kao i godinama unazad, Izdavačko društvo ING-PRO d.o.o. izdaje Sudsko-advokatski i Advokatski rokovnik za 2017. godinu. Formati rokovnika: Sudsko-advokatski - 17,5 x 24 cm, Advokatski...

Javne nabavke uživo! Nova opicija u ING-PRO izdanju za praćenje javnih nabavki

U ING-PRO izdanju za praćenje javnih nabavki, koja se nalazi na adresi www.javne-nabavke.net kreirana je nova opcija: tabulator JN UŽIVO. Na listi JN UŽIVO nalaze se...

Održan seminar u Kragujevcu: Primena propisa o sprečavanju pranja novca, sa posebnim osvrtom na...

  UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA Ing-Pro d.o.o. ZAJEDNIČKI JE ORGANIZOVALO JEDNODNEVNI   SEMINAR ZA  RAČUNOVODSTVENU AGENCIJU (OVLAŠĆENI RADNIK I NJEGOV ZAMENIK)   ''Mere...

Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup?

Uputstvo Poreske uprave za prijavu prihoda od izdavanja nepokretnosti u zakup Poreska uprava obaveštava građane koji ostvaruju prihod od izdavanja u zakup nepokretnosti, da...

STO NAJ…privrednih društava u 2015. godini

U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno saopštenje STO NAJ... privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini Liste STO NAJ... privrednih društava...

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period jul – septembar 2016....

U skladu sa članom 132. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), naručilac je dužan...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za jul 2016. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u avgustu 2016. od 62.474 dinara – ...

Prosečna zarada za avgust 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2016. godine iznosi 62.474 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2016. godine, nominalno je manja za...

Prihodi u novcu i naturi i lična potrošnja domaćinstava u Republici Srbiji – II...

Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje. Prihodi u novcu i naturi i...

Registracija vozila na osnovu vrednosti?

Registracija vozila trebalo bi da se od sledeće godine plaća na osnovu vrednosti, a ne kubikaže i to će, kako smatraju auto uvoznici, napokon...

Održano savetovanje: Javne nabavke u praksi

ING-PRO DOO JE 13. 10. 2016. godine, u Beogradu, u Hotelu  „Palas“, organizovao  jednodnevno savetovanje na temu: "JAVNE NABAVKE U PRAKSI"    Program...

Izmenjeno radno vreme beogradskih ugostiteljskih objekata u Cetinjskoj, Zetskoj i Skadarskoj

U ''Sl. listu grada Beograda", br. 86/2016, od 8.9.2016. godine, doneta je Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada...

Plaćanje kazni na nov način

Kazne će se uskoro plaćati preko interneta, platnom karticom, na isti način kao kada se onlajn kupuju patike ili trenerka, ili uplaćuje hotel u...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec avgust,br. 401-00-00055/2016-18 od 13....

Novi iznos minimalne cene rada u 2017. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik PC”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) i člana 43. stav 1....

Održana javna rasprava i okrugli sto o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji...

Održana javna rasprava i okrugli sto o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju Pomoćnik ministra za informaciono...

Novi zakon o položaju zaposlenih u pravosuđu?

Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je danas da bi tokom naredne godine mogao biti donet novi zakon koji će regulisati položaj zaposlenih u pravosudnim...

Inicijativa za upis imovine na oba supružnika i olakšice pri upisu u katastar nepokretnosti...

U nastavku pročitajte Predlog mera za upis zajedničke imovine na ime oba supružnika i olakšice pri upisu u katastarnepokretnosti za pripadnike osoba sa invaliditetom...

Od 1.1.2017. obavezno članstvo u Privrednoj komori

Zakon o privrednim komorama („Sl. glasnik RSˮ, br. 112/15) počeće da se primenjuje od 1. januara 2017. godine i predviđa da će svi privrednici...

Potrošačke cene – inflacija za avgust 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u avgustu 2016. godine, u odnosu na jul 2016. godine, u proseku ...

Podnošenje izmenjene poreske prijave zbog pogrešne primene računovodstvenih i poreskih propisa

U ovom tekstu biće reči o podnošenju izmenjene poreske prijave po osnovu utvrđivanja materijalno značajnih grešaka, koje su nastale pogrešnom primenom propisa o računovodstvu,...

Poverenik: Kontrolori ne mogu da legitimišu građane

Beograd - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić istakao je da kontrolori ne mogu da legitimišu građane...

Izabrani miritelji i arbitri

Konkurs za izbor 10 miritelja i arbitara, na koji je rok za podnošenje prijava istekao 21. avgusta, pristigla je ukupno 31 blagovremena prijava. Komisija...

Nacrti Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke i o izmenama i dopunama Odluke...

Narodna banka Srbije objavila je radnu verziju Nacrta odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke i radnu verziju Nacrta odluke o izmenama i dopunama...

Prijava tekućeg računa bez odlaska na šalter APR-a

Agencija za privredne registre (APR) obavestila je da privredni subjekti više neće morati da dostavljaju Agenciji za privredne registre podatke o svojim tekućim računima,...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 8. 9. 2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4...

Novo izdanje: Savetnik za obračun, oporezivanje i isplatu zarada, plata i drugih primanja

ING-PRO D.O.O. NOVO ŠTAMPANO IZDANJE SAVETNIK ZA OBRAČUN, OPOREZIVANJE I ISPLATU ZARADA, PLATA I DRUGIH PRIMANJA Autor: Mr Željko Albaneze  Kroz jedinstven i...

Isplata minimalne zarade za mesec avgust 2016. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 79/15, u daljem tekstu: Odluka), minimalna cena rada,...

Zaključivanje ugovora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. (rok 30.9.2016)

Pravna lica koja su obveznici revizije finansijskih izveštaja imaju rok do kraja septembra da odaberu revizora i zaključe ugovor o obavljanju zakonske revizije. Postupak...

Mogućnost zamene redovnih finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2015. godinu (rok 31.12.2016)

Zamena javno objavljenih finansijskih izveštaja se u najvećem broju slučajeva vrši usled otkrivanja materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima, usled čega isti ne prikazuju...

Objavljen septembarski broj časopisa Propisi u praksi

Objavljen je septembarski broj časopisa Propisi u praksi - Lege Artis. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs i...

Anketa o radnoj snazi – II kvartal 2016. godine

U svom Saopštenju za javnost od 31. 8. 2016. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je uporedne podatke o radnoj snazi za II...

Godišnje savetovanje sudija „Sudijski dani – 2016“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2016“ održaće se od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji. U nastavku možete preuzeti...

Naplata posredničke provizije od prodavca i kupca nepokretnosti – zakonske odredbe

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija skreće pažnju posrednicima da svoje poslovanje, kada je reč o naplati posredničke provizije, usklade sa zakonskim propisima. Naime, Zakon o posredovanju u...

Nagrada za rad stečajnih upravnika

Na primeru nedavno okončanog stečaja u jednoj beogradskoj firmi moglo bi se zaključiti da stečajni upravnici u Srbiji nisu motivisani da kompanije vode u...

Nedoumice oko plaćanja PDV za udžbenike iz uvoza

Direktorka izdavačke kuće "Ingliš buk" (English book) Liza Braun izjavila je da je najveći problem za izdavače koji uvoze knjige u Srbiju porez na dodatu...

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije – jul 2016. godine

Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, od 31. 8. 2016. godine, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar–jul 2016. godine iznosi: – 19.635,4...

Kretanje industrijske proizvodnje u julu 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u julu 2016. godine veća je za 0,7% nego u julu 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, II kvartal 2016.

U svom saopštenju broj 237/2016 od 31. 8. 2016. godine, Republički zavod za statistiku je objavio rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun...

Uprava carina: Kontrola uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju...

Prenosimo vam u celosti obaveštenje Uprave carina Republike Srbije o kontroli uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju (SRB): Tekst obaveštenja Izvor:...

Instrukcija o obaveznoj evidencija matičnih knjiga u elektronskom obliku

Po Zakonu o matičnim knjigama („Sl. glasnik RS“, br. 20/09 i 145/14), obaveza je jedinica lokalne samouprave da sve podatke iz evidencija matičnih knjiga...

Održan seminar: Primena propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa posebnim osvrtom...

Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija UVRA Novi Sad i kompanija Ing-Pro d.o.o. zajednički su organizovali jednodnevni seminar za  računovodstvenu agenciju (ovlašćeni radnik i njegov zamenik), 28. septembar 2016....

Prosečna zarada za jul 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u julu 2016. godine iznosi 63.699 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u junu 2016. godine, nominalno je manja za...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u julu 2016. od 63.699 dinara –   ...

Predlog Krivičnog zakonika

Predlog Krivičnog zakonika, koji će se jesenas naći pred poslanicima, uvodi najmanje petnaestak novih krivičnih dela. Najveći broj je u privredi, ali tu su...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za jun 2016. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2015. godinu

Uputstvo Agencije za privredne registre Privredno društvo može zahtevati zamenu podnetog konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu kod Agencije za privredne registre, koji je...

Održano savetovanje: Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

ING-PRO D.O.O. je organizovao 29. septembar 2016. godine u Beogradu, u hotelu ''Palas'', jednodnevno savetovanje na temu: Primena novog zakona o izvršenju i obezbeđenju Program je bio: –...

Uskoro zabrana puštanja muzike iz ugostiteljskih objekata blizu stambenih objekata

Menadžer grada Beograda Goran Vesić najavio je da će Skupština grada na prvoj sednici u septembru doneti odluku o zabrani puštanja muzike iz ugostiteljskih...

Oznaka „Službeno“ nije oznaka tajnosti

Vlada Republike Srbije saopštila je danas da oznaka ''Službeno'' koja je uvedena izmenom Uredbe o kancelarijskom poslovanju, nije oznaka tajnosti, već da se odnosi na sva...

Greška u isplati julske plate prosvetarima

Julske plate prosvetarima smanjene su greškom, a ona se može ispraviti samo izmenama odredaba Zakona o radu, rekao je u petak bivši ministar prosvete...

U pripremi zakon o sezonskim poslovima

Za one koji nemaju posao, sezonski rad je dobra prilika da nešto zarade a uskoro će, kako stvari stoje, i njihov radni status biti...

Potrošačke cene – inflacija za jul 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u julu 2016. godine, u odnosu na jun 2016. godine, u proseku...

Upućivanje u inostranstvo i radi dijagnostike?

Upućivanje u inostranstvo radi dijagnostike, a ne samo radi lečenja, ukoliko budu usvojene predložene izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju, prvi put će biti ozakonjeno....

Isplata minimalne zarade za mesec jul 2016. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 79/2015, u daljem tekstu: Odluka),...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 11. 8. 2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4...

Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Nova Vlada bi, po formiranju, kao jedan od prvih narednih reformskih koraka što pre trebalo da usvoji novi Zakon o finansiranju lokalnih samopurava, uveren je...

Predlozi za izmenu Zakona o javnom okupljanju

Zakon o slobodi okupljanja je nepotpun i nedovršen što se najviše videlo tokom predizborne kampanje u kojoj su političke stranke često bez prijave organizovale...

Depolitizacija pri zapošljavanju i puna profesionalizacija zaposlenih na lokalu

Depolitizacija pri zapošljavanju i puna profesionalizacija zaposlenih na lokalu, biće uvedena novim zakonom čija primena počinje 1. decembra, izjavio je danas državni sekretar Ministarstva...

Gde bezbedno odlagati zastarele lekove?

Iako su prema zakonu sve apoteke u obavezi da od građana preuzimaju farmaceutski otpad, još uvek se čeka na podzakonske akte kojima će se...

Obaveštenje o privremenoj promeni sedišta Višeg suda u Beogradu

U prilogu možete pogledati obaveštenje o privremenoj promeni sedišta Višeg suda u Beogradu, kao i o radnom vremenu pisarnice, u periodu rekonstrukcije, koja je poslata Advokatskoj...

Objavljen drugi broj Biltena Ministarstva za rad za 2016. godinu

– sa zvaničnim mišljenjima i autorskim tekstovima iz svih oblasti radnog prava – Obaveštavamo vas da je izašao iz štampe drugi broj BILTENA SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA...

Nove osnovice za lica uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – od 1....

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03 ... i 142/14, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu...

Novi iznos najniže osnovice za obračun doprinosa od 1. avgusta 2016. godine

        Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, broj 84/04... i 112/15, u daljem tekstu:...

Zakon o planiranju i izgradnji se mora dosledno primenjivati

Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović pozvala je danas sve predsednike opština u Beogradu, ali i u Srbiji, da se postaraju da se Zakon o ozakonjenju...

Povećan broj žalbi na rad banaka

Građani se ponovo sve više žale na rad banaka, iako je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je na snazi već pet godina,...

Selidba Palate pravde u Katanićevu ulicu

Selidba sudova i tužilaštava iz Palate pravde treba da počne za dve nedelje. Premeštanje nekoliko stotina hiljada predmeta obezbeđivaće policija. Selidba pravosudnih institucija iz beogradske...

Ko kontroliše gromobrane?

Nakon tragedije u Aleksandrovcu, kada su u udaru groma poginule dve devojčice, meteorolozi tvrde da bi trebalo pokrenuti policijsku istragu i utvrditi kako se...

Kretanje industrijske proizvodnje u junu 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2016. godine manja je za 2,2% nego u junu 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015....

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije – jun 2016.

Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, od 29. 7. 2016. godine, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar–jun 2016. godine iznosi: – 16.852,2...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u junu 2016. od 64.019 dinara – ...

Instrukcija Ministra finansija u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog duga

Ministar finansija doneo je, pod brojem 401-0001716/2016-17 od 18. 7. 2016. godine, sledeću INSTRUKCIJU u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog duga „Ovom instrukcijom se...

Prosečna zarada za jun 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u junu 2016. godine iznosi 64.019 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u maju 2016. godine, nominalno je veća za...

Isključiti političare iz DVT o profesionalim pitanjima

Predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Goran Ilić rekao je danas da bilo bi dobro da se i pre promene Ustava...

Objavljena zajednička pregovaračka pozicija za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava

Zajednička pregovaračka pozicija za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava objavljena je na srpskom i engleskom jeziku. Zajednička pozicija je dostupna javnosti ovde. Izvor: sajt Ministarstva...

Animirani film o razmeni podataka iz službenih evidencija

Nova uprava zahteva novu komunikaciju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da je izrađen kratak animirani film o novom načinu rada javne uprave...

Bez nedozvoljene obrade ličnih podataka iz popisa stanovništva

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, nakon što su u više medija objavljene informacije da će Poreska uprava...

Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti povodom pitanja obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje u...

Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) 8. jula 2016. godine primila je zahtev podnosioca za davanje mišljenja. U zahtevu se navodi:...

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije – konačni podaci za 2015. godinu

Prema Saopštenju za javnost Republičkog zavoda za statistiku, od 15. 7. 2016. godine, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar–decembar 2015. godine iznosi: –...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za maj 2016. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Objavljen julsko-avgustovski dvobroj časopisa – Propisi u praksi

Objavljen je julsko-avgustovski dvobroj časopisa Propisi u praksi - Lege Artis. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs i...

Potrošačke cene – inflacija za jun 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u junu 2016. godine, u odnosu na maj 2016. godine, u proseku...

Referentna kamatna stopa smanjena za 0,25 procentnih poena

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 7. 7. 2016.  godine da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,25 procentnih poena, tako...

Konkurs: urednik časopisa Propisi u praksi – za oblast računovodstva i poreza

ING-PRO – Izdavačko društvo Vele Nigrinove 16a, Beograd   Raspisuje konkurs za radno mesto: urednika za oblast računovodstva i poreza, elektronskog i štampanog stručnog časopisa „Propisi...

Javna rasprava nacrta statuta Advokatske komore Beograda

Radna grupa za izradu statuta AKB, u sastavu Dimitrijević Vesna, advokat u Beogradu, dr Stojanović Slobodan, advokat u Beogradu, Zoran Lončr, advokat u Beogradu,...

Sporazum o priznanju prekršaja

Pre tri meseca izmenjen je Zakon o prekršajima i sada se u celoj Srbiji svakodnevno sklapaju sporazumi o priznanju prekršaja, zarad manje kazne. Do...

Odluka o merilima i kriterijumima za delimično oslobađanje od troškova upisa u Imenik advokata...

Poštovani, u prilogu objavljujemo Odluku o merilima i kriterijumima za delimično oslobađanje od troškova upisa u Imenik advokata kandidata iz reda advokatskih pripravnika, koju je...

Rad pod visokim temperaturama

Kao i prethodnih godina, srpski radnici visoke temperature dočekuju s neobvezujućom preporukom poslodavaca da zbog vrućine primene sve preventivne mere u vezi s radom na otvorenom. Srbija,...

Saopštenje sa 12. sednice Ustavnog suda

Ustavni sud je na 12. sednici odlučio o 3 predmeta I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je: - utvrdio da odredbe člana 20. Zakona...

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije

Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, od 30. 6. 2016. godine, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar–maj 2016. godine iznosi: – 13.713,0...

Isplata minimalne zarade za mesec jun 2016. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 79/15, u daljem tekstu: Odluka),...

Odluka Advokatske komore Beograda

U prilogu objavljujemo odluku Advokatske komore Beograda koja se odnosi na kanditate koji podnose zahtev za upis u Imenik advokata Advokatske komore Beograda a...

Kretanje industrijske proizvodnje u maju 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u maju 2016. godine veća je za 0,9% nego u maju 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća...

Održan besplatni seminar za računovodstvene agencije: Obaveze po Zakonu o sprečavanju pranja novca

GRUPACIJA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO D.O.O. ZAJEDNIČKI SU ORGANIZOVALI jednodnevni  besplatan seminar za ...

Poverioci do petka, 1. jula da kažu – ko im završava izvršenje

  Građani i firme koji su poverioci takozvanih "starih izvršnih predmeta" dužni su da se do petka , 1. jula, izjasne da li žele da njihove postupke...

Objašnjenje o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o PDV

Klikom na link u nastavku možete pročitati objašnjenje Ministarstva finansija o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o porezu na dodatu vrednost i...

Prosečna zarada za maj 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u maju 2016. godine iznosi 60.520 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,3%, a...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u maju 2016. od 60.520 dinara – ...

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 17.6.2016

Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl....

Kontrolne liste u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru

Klikom na link u nastavku možete pogledati Kontrolne liste po kojima se vrši inspekcijski nadzor na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru. Kontrolne Liste

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period april–jun 2016. godine

Uvodne napomene U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), naručilac je...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za april 2016. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za april 2016. godine. Prema tim...

Pojašnjenje u primeni prvih odredbi ZOUP-a

U sredu, 8. juna 2016. godine u Republici Srbiji počela je primena prvih odredbi Zakona o opštem upravnom postupku, koje se tiču obaveze organa...

Uputstva za ostvarivanje prava zaposlenih na otpremnine i novčane naknade

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je uputstva koja se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na otpremnine/novčane naknade iz budžeta Republike Srbije shodno odredbama Zakona...

Raspoloživa sredstva i lična potrošnja domaćinstava u Republici Srbiji, prvi kvartal 2016. (prethodni rezultati)

Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.   Raspoloživa sredstva i lična potrošnja domaćinstava po kvartalima, 2015....

Skupština Društva sudija Srbije 25. jun 2016. godine

Nakon sednice Upravnog odbora Društva sudija Srbije i sastanka predsednika odeljenja Društva održanih 13. maja 2016. godine, na osnovu člana 29. stav 2 Statuta Društva sudija,...

Uslovi za korišćenje godišnjeg odmora do 30. juna 2016. godine

Član 73. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) utvrđuje da, ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima,...

Obaveštenje Poreske uprave o razmeni podataka

Obaveštenje Poreske uprave o  primeni odredbi čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima...

Postavljen krajnji rok za usaglašavanje sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju

Krajnji rok za licenciranje pravnih, fizičkih lica i preduzetnika u oblasti privatnog obezbeđenja, 1. januar 2017. godine, može biti ispunjen jedino ukoliko obuka kandidata...

Kada policija sme da objavi fotografije osumnjičenih

U slučaj kad postoji snimak počinilaca čiji identitet nije poznat policiji, ona može uz odobrenje suda da zatraži pomoć građana u prepoznavanju. Jedan od osumnjičenih...

Uprava za duvan: Dostavljanje polugodišnjih izveštaja i izveštaja proizvođača i obrađivača

1. Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10 36/11, 93/12 i 108/13), a u skladu sa...

Potrošačke cene – inflacija za maj 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u maju 2016. godine, u odnosu na april 2016. godine, u proseku su više...

Agencija za privredne registre objavila Makroekonomske informacije za 2015. godinu

Makroekonomske informacije o poslovanju pravnih lica i preduzetnika, kao i ekonomskih celina u Republici Srbiji, izrađuju se na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 9.06.2016. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25 odsto. Izvršni odbor...

Isplata minimalne zarade za mesec maj 2016. godine

Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 79/2015, u daljem tekstu: Odluka),...

Firme kasne sa zamenom zdravstvenih knjižica

Do kraja godine svih 6,94 miliona osiguranika mora da uzme nove isprave. Nove kartice uzelo tek 1,22 miliona građana. Za ugrožene besplatno. Zahteve za kartice...

Ujednačavanje sudske prakse

Predsednici četiri apelaciona suda u Srbiji održavaju redovne sastanke kako bi ujednačili sudsku praksu, jer u istim ili sličnim pravnim situacijama sudovi donose različite...

Počela primena odredaba tri člana novog ZOUP-a

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poslalo je na adrese svih opština i gradova Uputstvo o primeni odredaba dva člana Zakona o opštem upravnom...

Neustavan član 16. izmena i dopuna Zakona o sudijama, kao i 41. stav 2....

Ustavni sud je na 9. sednici, održanoj 26. maja 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, utvrdio: - da odredbe člana 16. Zakona o...

Mnogo zahteva za odštetu zbog neosnovanog pritvora

M.V. iz Zrenjanina u pritvoru je proveo dve i po godine, a pošto je na robiji ležao nevin, rešio je da od države Srbije...

Javne nabavke: najjeftinije nije uvek najpovoljnije

Najniža cena u javnim nabavkama ne znači da je to i najpovoljnija kupovina, jer proizvode i usluge sa najnižom nabavnom cenom često prate značajni...

Uputstvo za primenu odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Uputstvo o primeni odredaba čl. 9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16),...

Objavljen junski broj časopisa – Propisi u praksi

Objavljen je junski broj časopisa Propisi u praksi - Lege Artis. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs i...

Praćenje propisa gradova Kikinde i Vršca

Izmenom Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (''Sl. glasnik RS'', br. 18/2016), čija je primena počela 9.3.2016. godine, formirani su novi gradovi u Republici...

Zakonsko uređivanje agencija za privremene i povremene poslove

Javne i privatne kompanije sve češće angažuju radnike preko agencija za privremene i povremene poslove. Njihov rad nije regulisan zakonom, što poslodavci obilato iskorišćavaju....

Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR

U prisustvu NJ.E. Ambasadora Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstada i ministra privrede Željka Sertića, u Agenciji za privredne registre počela je s radom Centralna evidencija privremenih ograničenja...

Osnovan Centar za pravosudna istraživanja – CEPRIS

Eminentni pravni stručnjaci - sudije, profesori pravnih fakulteta i advokati osnovali su, kako je saopšteno danas, Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) koji je kao...

Objašnjenje o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o PDV i njegovom...

Ministarstvo finansija je 23.5.2016. godine,  donelo je Objašnjenje o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o PDV i njegovom evidentiranju za obavezu plaćanja PDV....

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, I kvartal 2016.

U svom saopštenju broj 135/2016 od 31.05.2016. godine, Republički zavod za statistiku je objavio rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda. Obračun je izvršen prema...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za mart 2016. godine

  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Kretanje industrijske proizvodnje u aprilu 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u aprilu 2016. godine veća je za 8,4% nego u aprilu 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015....

Anketa o radnoj snazi, prvi kvartal 2016. godine

  U svom Saopštenju za javnost br. 141/2016 od 31.05.2016. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) je objavio uporedne podatke o radnoj snazi za I...

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije – april 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar-april 2016. godine iznosi: – 10.763,0 miliona dolara – porast od  6,8% u odnosu na isti period...

Vrednovanje rada sudija koji su po prvi put izabrani na sudijsku funkciju

Komisija za sprovođenje postupka vrednovanja je 28. aprila 2016. godine, donela odluke o otpočinjanju postupka vrednovanja rada 27 sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku...

Registar posrednika uvodi red u promet nepokretnosti

Interesovanje za sticanje licenci posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti ne jenjava. Prema podacima nadležnog ministarstva, uverenje o položenom stručnom ispitu steklo je 1.723...

Izvršitelji “na vratima“ i državnih institucija i javnih preduzeća

Državne institucije i javna preduzeća više nisu privilegovane kad je reč o izvršavanju obaveza i plaćanju dugova, troškova i zaostalih zarada, jer sada i...

Novi ZOUP – nova pravila

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas da novi Zakon o opštem upravnom postupku (ZOUP) postavlja na druge osnove odnos...

Preseljen Prekršajni apelacioni sud

Kompletan Prekršajni apelacini sud preselio se početkom aprila u renoviranu zgradu nekašanjeg vojnog objekta u Katanićevoj ulici broj 15, dok se na istoj lokaciji...

Dom novinara pripada i NUNS-u

Apelacioni sud u Beogradu doneo je presudu da je Nezavisno udruženje novinara Srbije zajednički vlasnik Doma novinara, zajedno sa Udruženjem novinara Srbije, saopštio je...

Oglas za izbor sudija

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 17. maja 2016. godine, doneo je odluku o raspisivanju oglasa za izbor sudija za Viši sud u Kragujevcu...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u aprilu 2016. od 67.464 dinara –   ...

Prosečna zarada za april 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2016. godine iznosi 67.464 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u martu 2016. godine, nominalno je veća za...

Sindikat zaposlenih policije: inicijativa za Zakon o zaštiti privatne svojine

Razlog za ovakvu meru sindikata policije je sve veći broj slučajeva u poslednje vreme gde su građani kažnjeni zato što su branili imovinu od...

NOVO! Ing-Pro Info bilten

ING-PRO INFO BILTEN besplatno vas obaveštava svakog meseca na vaš mejl, o najnovijim objavljenim dokumentima u elektronskom pravnom izdanju – PROPISI.NET i njegovim novinama,...

Poreski savetnici traže da se podigne limit za podnošenje krivičnih prijava

  Beograd - Udruženje poreskih savetnika Srbije podneće zahtev Ministarstvu pravde da ubuduće limit za podnošenje krivičnih prijava u slučaju poreske utaje ne bude 150.000...

Novi Zakon o konverziji građevinskog zemljišta donosi pravnu sigurnost ulagačima

Skupština Srbije je 16. jula 2015. usvojila Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, čija će puna primena...

Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru za bolje poslovanje i veću bezbednost građana

- Saopštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Zakon o inspekcijskom nadzoru (ZoIN), čija je puna primena počela od subote 30. aprila 2016. godine, postavlja...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Održano savetovanje u Nišu: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

ING-PRO d.o.o. je uspešno organizovao jednodnevno savetovanje na temu: NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU, 26. maja 2016. godine, u Nišu - Regionalni centar za profesionalni...

Za seksualno uznemiravanje na radnom mestu – samo izvinjenje

Seksualno uznemiravanje bilo je tretirano kao krivično delo jedino u periodu 2002–2005. godina, nakon čega je izbačeno iz Krivičnog zakona. – Sada se ova...

Pripremnje izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

U cilju da što veći broj poslodavaca i zaposlenih svoje sporove rešava dijalogom, umesto tužbama pred sudom, počeo je rad na izmenana i dopunama...

Evropski sud za ljudska prava: dug od 300 mil. eura za 100.000 radnika

Oko 100.000 nekadašnjih radnika društvenih preduzeća, još uvek čeka da im Srbija, po odluci Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, isplati zaostale plate. Dug...

Viši sud u NS: Prijemni ispiti na novosadskom Pravnom fakultetu na mađarskom

U mnogo puta kritikovanom sudskom postupku protiv Pravnog fakulteta Novosadskog univerziteta doneta je privremena, ali obavezujuća odluka. Prema odluci suda ustanova će ove godine...

Kazna zatvora umesto plaćanje kazne

Ukoliko odbijete da platite kaznu, na svakih 1.000 dinara kazne čeka vas jedan dan zatvora ili nekoliko dana rada u javnom interesu. - Dešava se...

Anketa o časopisu Propisi u praksi – Lege Artis

Za pretplatnike časopisa Propisi u praksi - Lege Artis U nameri da ustanovimo koliko ste zadovoljni kvalitetom časopisa Propisi u praksi: Lege Artis i u...

ZKP: teret dokazivanja je na tužiocu

Kakvim dokazima raspolažu prilikom podizanja optužnice, kako svoje tvrdnje brane na suđenju i zašto se stiče utisak da sve više optužnica „pada”? Posle niza postupaka...

Neustavni stavovi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Ustavni sud je na 8. sednici održanoj 12. maja 2016. godine (predmet IUz-166/2014) utvrdio da nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije („Sl. glasnik...

Broj parnica opao za četvrtinu

Sve manje ljudi ima para za duge i skupe sudske sporove, pa je broj parnica u Srbiji opao za 25 do 30 odsto, saznaju...

Banke će dugove građana prodavati agencijama

Uskoro novi zakonski propisi po kom će specijalizovane firme moći da otkupe kreditna zaduženja. NBS: Sporne pozajmice premašile cifru od 70 milijardi dinara. SVE su...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 17. 5. 2016. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25...

Anketa o radnoj snazi, revidirani podaci za 2014. i 2015. godinu

  Republički zavod za statistiku (RZS) je u svom Saopštenju za javnost od 11. 5. 2016. godine, objavio revidirane podatke iz Ankete o radnoj snazi...

Potrošačke cene – inflacija za april 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u aprilu 2016. godine, u odnosu na mart 2016. godine, u proseku...

Uputstvo za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji je objavljen 21.12.2015. godine u Službenom glasniku RS, čije su odredbe člana 551. stupile na snagu 29.12.2015. godine, a...

Izvršitelji u srpskom pravosudnom sistemu

U dnevnom listi Večernje novosti, 22. aprila 2016. godine objavljen je dodatak o novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju. O tome kako je profesija izvršitelja...

Pregled kod privatnika o trošku RFZO

Pacijenti koji duže od mesec čekaju na specijalističke preglede u domu zdravlja ili bolnicama, imaju pravo na pregled kod privatnika i refundaciju od RFZO....

Uvrede i pretnje na društvenim mrežama

  Tužiti u Srbiji nekoga zbog uvrede na društvenim mrežama moguće je, ali je veliko pitanje da li će tužilac taj proces i dobiti. Razloga za...

Manjak ljudstva u tužilaštvima

Neobična šala ovih dana kruži među beogradskim sudijama: "Tužioci, optužite konačno nekog da imamo šta da radimo!" Iza šale se, kako saznaju "Novosti", krije...

Obaveštenje o izlasku trudnica na lekarsku komisiju

U cilju obezbeđivanja jednostavnijeg i efikasnijeg ostvarivanja prava na privremenu sprečenost za rad, odnosno „bolovanje“ osiguranicama čiji je razlog održavanje trudnoće (bolest ili komplikacija...

Tužbe za krađu električne energije

UHVAĆENI u krađi struje brojni "kradljivci" na sudu dokazuju da su i njih pokušali da prevare. I to upravo oni koji ih tuže -...

Kontrolne liste iz oblasti ispekcijskog nadzora

Prema odredbama člana 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru, inspekcija je dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj...

Izjašnjenje izvršnih poverilaca

U skladu sa članom 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršni poverioci u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Republici Srbiji doneto rešenje o...

Usvojen Akcioni plan za Poglavlje 23

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 27. aprila 2016. godine Akcioni plan za Poglavlje 23. Akcioni plan Poglavlje 23 - srpski jezik Veličina: 4.25...

Nove osnovice za lica uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – od 1....

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03... i 142/14, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno...

Novi iznosi najniže i najviše osnovica za obračun doprinosa od 1. maja 2016. godine

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004... i 112/2015, u daljem tekstu:...

Kvartalni finansijski izveštaj javnih društava za period januar – mart 2016. godine

Prema članu 53. stav 1. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/11, u daljem tekstu: Zakon), javno društvo čijim se hartijama od...