Naslovna Blog Stranica 7

Novi ZUP i primena odredaba posebnih zakona

Imajući u vidu da je 1. juna počela puna primena Zakona o opštem upravnom postupku, Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za usklađivanje posebnih propisa sa...

Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2016. godini

U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2016. godini. Saopštenje je izrađeno na osnovu...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici od 8. 6. 2017. godine odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0...

Vrhovni kasacioni sud ukinuo odbijajuću presudu za CHF kredit!

Vrhovni kasacioni sud ukinuo je pravosnažnu presudu Apelacionog suda u Novom Sadu iz novembra 2015. godine kojom je odbijen tužbeni zahtev za raskid ugovora...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji I kvartal 2017. godine

U svom saopštenju, broj 145/2017 od 1. 6. 2017. godine, Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a...

Nova aplikacija Poreske uprave za brži i efikasniji rad portala ePorezi

Poreska uprava je razvila specijalno dizajniranu korisničku aplikaciju – aplikaciju ePorezi – koja služi isključivo za pristup portalu ePorezi. U aplikaciju su ugrađeni svi...

Sudovi duguju veštacima

Dugovanja su nastala i zbog prinudnih naplata na koje se advokati i veštaci odlučuju kada ne dobiju pare. udovi u Srbiji dužni su veštacima čak...

Tužilaštvo počelo da goni za “proganjanje“

Svi koji se osete uznemireno, ugroženo ili uplašeno jer ih neka osoba protiv njihove volje prati, uhodi, kontaktira na bilo koji način, mogu od...

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije, april 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–april 2017. godine iznosi:    – 11.598,7 miliona dolara – porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne...

Objavljen junski broj časopisa Poslovni savetnik

Objavljen je junski broj časopisa ''Poslovni savetnik'.  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u...

Objavljen junski broj časopisa Propisi u praksi

Objavljen je junski broj časopisa ''Propisi u praksi - Lege Artis''.  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs ili www.legeartis.rs.  Časopis...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za mart 2017. godine

  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Prosečne zarade isplaćene u aprilu 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u Srbiji u aprilu 2017. godine iznosi 68.246 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u aprilu 2017....

Previranja u Advokatskoj komori Beograda

Grupa advokata predvođena Jugoslavom Tintorom zauzela je 23.5.2017. jednu od prostorija Advokatske komore Beograda. Privatno obezbeđenje ih je sprečilo da zauzmu i ostale kancelarije...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl....

Potrošačke cene – inflacija za april 2017. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji u aprilu 2017. godine, u odnosu na mart 2017. godine, u proseku...

Izmene Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem i Pravilnika o vođenju računa za...

Ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br....

Održano savetovanje: Novi Zakon o opštem upravnom postupku

ING-PRO DOO je 26. 5. 2017. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, u Hotelu „Srbija”,ORGANIZOVAO SAVETOVANJE na temu „NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 12. 5. 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0...

Izmena odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu...

U „Službenom glasniku RS”, br. 43/2017 od 5. 5. 2017. godine, objavljena je ODLUKA o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u...

Nove osnovice za lica uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – od 1....

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/2003 ....i 142/2014, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno...

Adresar za overu potpisa, prepisa i rukopisa

Ministarstvo pravde izradilo je Adresar za overu potpisa, prepisa i rukopisa, koji će građanima Srbije omogućiti da na brz i efikasan način dođu do...

Vojni rok ne ulazi u staž

Iako PIO fond traži dokaz o služenju vojnog roka, tih 12 meseci se ne upisuje u radnu knjižicu. Češka, Mađarska, Rumunija i Bugarska računaju...

Bankama prete tužbe

Presuda Višeg suda u Somboru, kojom će banka klijentu vratiti novac od naknade za obradu kredita i sve sudske troškove, otvorila je legitimna očekivanja...

Da li će se povećati provizije za prodaju stana?

Nakon tri godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija planira da menja Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. O tome je bilo reči...

Forum sudija Srbije: nezavidan položaj sudijskih pripravnika

U nastavku prenosimo saopštenje za javnost Foruma sudija Srbije: VOLONTIRANJU U SUDU (NE)VIDI SE KRAJ Forum sudija Srbije je početkom 2016. godine ukazao na nezavidan položaj...

Šta predviđa novi Zakon o visokom obrazovanju?

Novi zakon o viskom obrazovanju predviđa osnivanje nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta, kaže za RTS pomoćnik ministra prosvete za razvoj i visoko...

Uprava za javne nabavke objavila Smernice i uputstva

Uprava za javne nabavke, na svom sajtu objavila je Smernice i uputstva. Klikom na linkove u nastavku možete ih preuzeti: Smernice za primenu kriterijuma ekonomski...

Objavljen majski broj časopisa Poslovni savetnik

Objavljen je majski broj časopisa ''Poslovni savetnik'.  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u...

Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja 2017. godine

  Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2016. godini ostvarili dohodak veći od...

Kretanje industrijske proizvodnje u martu 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u martu 2017. godine veća je nego u martu 2016. godine za 0,9%, a u odnosu na prosek 2016....

Novi iznos najniže osnovica za obračun doprinosa od 1. maja 2017. godine

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 112/2015 – u daljem...

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije, mart 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–mart 2017. godine iznosi: – 8.632,9 miliona dolara – porast od 10,4% u odnosu na isti period prethodne godine; – 8.100,6 miliona...

Objavljen majski broj časopisa Propisi u praksi

Objavljen je majski broj časopisa ''Propisi u praksi - Lege Artis''.  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs ili www.legeartis.rs.  Časopis...

Izmene Zakona o privrednim društvima

Ministarstvo privrede početkom aprila formiralo je radnu grupu koja će pripremiti izmene Zakona o privrednim društvima. Pred Skupštinom bi mogle da se nađu krajem...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i drugih lica i njihov poreski tretmanu – mart 2017....

– na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu martu 2017. godine od 65.696 dinara   ...

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Agencija za privredne registre (Agencija) je obavestila sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih...

Odsustvo sa rada i naknada zarade zaposlenima povodom predstojećih praznika u mesecu maju

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – u daljem tekstu:...

Prosečne zarade isplaćene u martu 2017.

Prosečna bruto zarada isplaćena u Srbiji u martu 2017. godine iznosi 65.695 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u martu 2017....

Objavljen aprilski broj časopisa Poslovni savetnik

Objavljen je aprilski broj časopisa ''Poslovni savetnik'.  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za februar 2017. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl....

Odgovori na pitanja o primeni Zakona o zaposlenima u AP i JLS

Na sajtu Stalne konferencija gradova i opština možete pročitati odgovore na postavljena pitanja o primeni Zakona o zaposlenima u APV i jedinicama lokalne samouprave. Pitanja i...

Zaposleni ne moraju da primaju plate preko računa, važan je platni listić

Poslednjih meseci država sve glasnije zove penzionere da odustanu od poštara i penzije počnu da primaju preko tekućih računa. Nijedan propis u Srbiji, međutim, najstarije...

Uskoro izmene zakona koje će sprečiti prevare pri kupovini i zakupu nekretnina

Do kraja godine u Srbiji će biti usvojene izmene i dopune propisa o prodaji i zakupu nepokretnosti. Nadoknada agenciji bi bila šest odsto od vrednosti...

Održana praktična radionica – izrada konkursne dokumentacije, stručna ocena ponuda i upravljanje ugovorom i...

ING-PRO DOO je organizovao dana 19. 4. 2017. godine, od 10.00 do 16.00 časova Beograd, Hotel ″Srbija″, savetovanje na temu: Praktičnu radionicu – izrada konkursne dokumentacije,...

Obuka nadležnih za primenu Zakona o nasilju u porodici

Za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici obuke prolaze policajci, sudije i tužioci. Do 1. juna, kada zakon stupa na snagu, trebalo bi...

I maturanti polažu razredni ispit?

Đaci prestoničkih srednjih škola će prosečno na kraju godine u knjižicama imati i više od 100 izostanaka. Nastavnici nemoćni, roditelji pravdaju časove. PETINA maturanata gimnazija...

Prava zaposlenih povodom uskršnjih praznika

U toku meseca aprila proslavljaju se verski praznici u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj...

Potrošačke cene – inflacija za mart 2017. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji u martu 2017. godine, u odnosu na februar 2017. godine, u proseku...

Od juna dokumenti građana na klik

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić izjavila je danas da će od 1. juna početi da se primenjuje Zakon o opštem upravnom...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

  Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici od 11. 4. 2017. godine odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0...

Uskoro upozorenja mobilnih operatera

Nijedna firma do sada nije kažnjena za slanje i naplatu preskupih SMS poruka, obično zabavnog sadržaja, u slučaju kada su ih bez znanja građana...

Objašnjenja Ministarstva finansija RS u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga

Ministarstvo finansija RS dalo je: - Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine (broj:...

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije, februar 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–februar 2017. godine iznosi: – 5.108,5 miliona dolara – porast od 6,7% u odnosu na isti period prethodne godine; – 4.793,2...

Kretanje industrijske proizvodnje u februaru 2017. godine

Industrijska proizvodnja u periodu januar–februar 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine,  veća je za 0,7%. Posmatrano po sektorima, u periodu januar...

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava 2016 – konačni rezultati

Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje. Uporedni pregled prihoda u novcu i...

RFZO aktivirao elektronski servis za proveru statusa zdravstvene knjižice

Republički fond za zdravstveno osiguranje je aktivirao elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica. Servis je dostupan na sajtu Republičkog fonda, pod naslovom "Proverite...

Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana

Klikom na link u nastavku, možete preuzeti ovo obaveštenje Ministarstva finansija: Obaveštenje

NOVO! Elektronski časopis Poslovni savetnik

Elektronski časopis „Poslovni savetnik” nalazi se na internet stranici www.poslovnisavetnik.net.  Časopis sadrži uvek aktuelne članke iz oblasti poreza, računovodstva, budžetskog računovodstva i drugih srodnih oblasti.  Kompletne...

Objavljen aprilski broj časopisa Propisi u praksi

Objavljen je aprilski broj časopisa ''Propisi u praksi - Lege Artis''. Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu...

Konkurs Kopaoničke škole prirodnog prava

KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA - 30 GODINA Obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da će se  Jubilarni XXX Susreti održati na Kopaoniku u...

Zaštitnik građana: Postupak ozakonjenja objekata nezakonit

Željeni rezultati primene Zakona o ozakonjenju su izostali, zaključak je Zaštitnika građana godinu dana posle njegovog donošenja. Postupak ozakonjenja objekata koji je imao za cilj uvođenje bespravnih...

Nerealni kolektivni ugovori dovode do kršenja radnih prava

Najčešći razlog kolektivnog kršenja radnih prava u javnim preduzećima ili državnoj upravi je posebni kolektivni ugovor, koji mahom predviđa više isplate od onih koje...

Stranke najviše nezadovoljne presudama

Na adresu Apelacionog, Višeg i Osnovnog suda u Novom Sadu od početka godine stranke su podnele 44 pritužbe na njihov rad. Najviše, čak 18,...

Cena prevremene otplate kredita

Umesto da se sa godinama smanjuje, problem zaduženih u švajcarskim francima sve više raste, kao i dug koji moraju da otplaćuju bankama.  Banke u Srbiji...

Prosečne zarade – februar 2017.

Prosečna bruto zarada isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 64.847 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u februaru 2017. godine iznosi...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman – februar 2017.

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u februaru 2017. od 64.847 dinara –   ...

Izborna kampanja ne sme biti opravdanje za kršenje prava građana

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti poslednjih dana na različite načine obraća se veliki broj građana koji u postupcima...

Fond zdravstva: Penzija manja od 31.096 dinara ukida participaciju

Ova visina mesečnog čeka važi za samce, dok po članu domaćinstva iznosi 23.920 dinara Stariji građani samo po osnovu godina ne mogu da se oslobode...

Najava Zakona o sezonskom radu

Najviše radnika koji rade na crno je u poljoprivredi, donećemo zakon o sezonskom radu da bolje zaštitimo njihova prava, najavio je danas ministar za...

Dokazivanje stare devizne štednje

Građani koji su ostvarili pravo na isplatu stare devizne štednje, kao i oni čiji postupci u sudovima još traju, moraće ceo proces da počnu...

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije, januar 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za januar 2017. godine iznosi:   – 2.310,9 miliona dolara – porast od 10,6% u odnosu na isti period prethodne godine; – 2.173,7 miliona...

Od 1. aprila primena novih pravila u Zakonu o PDV-u

Od 1. aprila počinje primena novih pravila u Zakonu o PDV-u koja će otkloniti dvostruko oporezivanje kao i neoporezivanje usluga koje privreda obavlja sa...

Dostava podataka Komisiji za hartije od vrednosti samo u elektronskom obliku

Novi Pravilnik o Službenom registru informacija (koji je Komisija za hartije od vrednosti donela na 11. sednici, održanoj dana 22. 2. 2017) stupa na...

Održano savetovanje: PDV novine koje se primenjuju od 1.4.2017. godine i sporna pitanja iz...

Ing-Pro doo je  31. 3. 2017. godine, u Beogradu, u hotelu ''Srbija'' održao savetovanje: ''Porez na dodatu vrednost – novine koje se primenjuju od 1. 4. 2017....

Koliko važe privremene penzije

Samo 15% od ukupnog broja izdatih rešenja o penzionisanju u jednoj godini je konačno, dok sva ostala imaju privremeni karakter. Kako bi se smanjio...

Ustavna ovlašćenja predsednika Republike Srbije

Ustavom Srbije precizirano je da predsednik Republike izražava državno jedinstvo države, predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu, a ukazom proglašava zakone. Predsednik predlaže Narodnoj...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl....

Zakasnela poreska rešenja

Većini paušalaca poreska rešenja stižu sa dve godine zakašnjenja, dok za pojedine kategorije poreznici i dalje nisu u stanju da obračunaju iznos obaveza. Ipak,...

Prihodi u novcu i naturi i lična potrošnja domaćinstava u Republici Srbiji, IV kvartal...

– prethodni rezultati – Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.   Prihodi u...

Novi stalni sudski tumači za znakovni jezik za gluva lica

Ministarstvo pravde postavilo je 17 stalnih sudskih tumača za znakovni jezik za gluva lica, što je prvo postavljenje tih sudskih tumača posle skoro deceniju. U Elektronskoj...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 14. 3. 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0...

Potrošačke cene – inflacija za februar 2017. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji u februaru 2017. godine, u odnosu na januar 2017. godine, u proseku...

Objavljen martovski broj časopisa Poslovni savetnik

Objavljen je martovski broj štampanog časopisa ''Poslovni savetnik'. Klikom na pregled u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.

Privredni sud u Beogradu; predlozi za izvršenje u najmanje 6 primeraka

Povodom odredbi člana 70. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015 i 106/2016 – autentično tumačenje – dalje: Zakon),...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, IV kvartal 2016. godine

U saopštenju broj 50/2017 od 28. 2. 2017. godine Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen...

Anketa o radnoj snazi, IV kvartal 2016. godine

U Saopštenju za javnost br. 047/2017 od 28. 2. 2017. godine Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je uporedne podatke o radnoj snazi za...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman – januar 2017.

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u januaru 2017. od 57.231 dinara –   ...

Kretanje industrijske proizvodnje u januaru 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji je u januaru 2017. godine veća za 2,8% u odnosu na januar 2016. godine, a u odnosu na prosek...

Objavljen martovski broj časopisa Propisi u praksi

Objavljen je martovski broj časopisa ''Propisi u praksi - Lege Artis''. Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu...

Od 1. marta overa kod javnog beležnika

Od 1. marta stupaju na snagu propisi po u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i...

Odredba člana 179. st. 3. tač. 5) Zakona o radu nije u saglasnosti sa...

Ustavni sud Republike Srbije je na sednici održanoj 17. novembra 2016. godine, doneo Odluku kojom se utvrđuje da odredba člana 179. stav 3....

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl....

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI 2017. godine

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju („Sl. glasnik RS”, br. 50/2092 ... i 99/2011 – u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa...

Kako da prekršaj regulišete najbrže i najjeftinije a zakonito

Građani sve više koriste sporazume o priznanju prekršaja kako bi što pre i što jednostavnije rešili problem prekršaja Sporazum o priznanju prekršaja je moguć kada...

RGZ unapredio sistem procene prosečne cene nekretnina u Srbiji

Od 126.000 nekretnina trgovanih prošle godine, najskuplji je bio stan u centru Beograda, čiji je kvadrat koštao 5.290 evra. Građani i privrednici moći će...

Uputstvo vlasnicima stanova oko primene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Nakon što je usvojen Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, mišljenja javnosti bila su veoma podeljena – od onih da je reč o novom...

Prosečna zarada za januar 2017. godine

  Prosečna bruto zarada isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 57.231 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u januaru 2017. godine iznosi...

Promene carinjenja i PDV-a pri kupovini preko interneta

Na proizvode kupljene preko interneta u vrednosti do 50 evra u Srbiji se ne plaća carina, a ne sve proizvode skuplje od tog iznosa...

Potrošačke cene – inflacija za januar 2017. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji u januaru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine, u proseku...

Nove osnovice za lica uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – od 1....

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003 ... i 142/2014 – u daljem tekstu: Zakon), lica koja...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 14. 2. 2017. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0...

Državni praznik – Sretenje Dan državnosti Republike Srbije

Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011, u daljem tekstu: Zakon), 15. i 16. februara...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za decembar 2016. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Objavljen februarski broj časopisa Poslovni savetnik

Skraćeni februarski broj časopisa Poslovni savetnik, sa sadržajem možete preuzeti - ovde. U ovom broju izdvajamo: ■ Nova najniža i najviša osnovica doprinosa ■ Novi neoporezivi iznosi ■ Obveznici...

Video uputstvo za novu verziju izdanja Propisi.net

Kako bi što više olakšali rad sa novom verzijom izdanja Propisi.net, koja je inače vrlo jednostavna za korišćenje, svim pretplatnicima omogućili smo da pored...

Predaja godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) je putem svog sajta  obavestila sve zainteresovane korisnike da je od 31. januara 2017. godine u...

Kretanje industrijske proizvodnje u decembru 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2016. godine veća je za 3,9% nego u decembru 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015....

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije, decembar 2016. Godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–decembar 2016. godine iznosi:  – 34.136,2 miliona dolara – porast od 8,1% u odnosu na isti period prethodne...

Objavljen februarski broj časopisa Propisi u praksi

Objavljen je februarski broj časopisa ''Propisi u praksi - Lege Artis''. Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu...

Urađen nacrt izmena zakona kojim se potpuno zabranjuje pušenje u ugostiteljskim objektima

Beograd - Stručna republička komisija izradila je nacrt izmena zakona kojim se potpuno zabranjuje pušenje u ugostiteljskim objektima u Srbiji. Postojećim Zakonom o zaštiti...

Uvedeno elektronsko plaćanje platnim karticama naknada za obradu finansijskih izveštaja

Privredna društva, preduzetnici, ali i ostala pravna lica koja imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre ubuduće će naknadu za uslugu obrade i objavljivanja...

Poseban informacioni sistem Agencije od danas dostupan korisnicima

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 31. januara 2017. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom...

Novi usklađeni neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica od 1. februara...

Prema članu 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001... i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon), dinarski...

Novi iznos najniže osnovica za obračun doprinosa od 1.2.2017. godine

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje («Službeni glasnik RS» broj 84/2004....i 112/2015, u daljem tekstu: Zakon),...

Sud odredio da dug bude naplaćen prodajom neuknjiženog stana,

Dvosobni stan u potkrovlju zgrade u Bloku "Vasilj Koprivica" u Vrbasu, čiji je vlasnik i korisnik Jelka Kovačev, radnica fabrike "Medela", prodat je bez...

U pripremi nacrt novog Zakona o zdravstvenom osiguranju

Kazne za neodazivanje na skrining preglede, uključivanje preduzetnika u zdravstveni sistem, kao i precizno definisane zdravstvene usluge koje ćemo dobijati za novac koji odvajamo...

Objavljen četvrti broj Biltena Ministarstva za rad za 2016. godinu

– sa zvaničnim mišljenjima i autorskim tekstovima iz svih oblasti radnog prava – Obaveštavamo vas da je izašao iz štampe četvrti broj BILTENA SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman – decembar 2016.

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u decembru 2016. od 73.641 dinara –   ...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za novembar 2016. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Sve firme moraju da imaju ormarić za prvu pomoć i obučene radnike

Sve firme moraju da imaju ormarić za prvu pomoć i obučene radnike. Svi poslodavci u Srbiji moraju odmah da nabave ormarić za prvu pomoć, a...

Privatna obezbeđenja čekaju sertifikate

Privatno obezbeđenje bez odgovarajućeg sertifikata policije i dalje radi iako je 1. januara počela primena zakona koji to onemogućuje, Glasine da će rok za licenciranje...

Rok za izbor upravnika zgrada – 18 meseci

Novi zakon koji je stupio na snagu 1. januara 2017. godine objedinio je tri postojeća akta - Zakon o stanovanju, Zakon o stambenom održavanju...

Usvojen predlog Advokatkse komore Srbije i određena privremena mera Justicija sistemi doo

Na sajtu Advokatske komore objavljeno je rešenje Privrednog suda u Beogradu broj 34 P-4952/2016 kojim je usvojen predlog Advokatske komore Srbije i određena privremena...

Povraćaj PDV-a na bebi opremu do 15-og februara?

Krajem godine u Skupštini Srbije, usvojen je zakon o PDV-u, u kome se predviđa da se povrat PDV-a za bebi opremu i hranu ukine...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 12. 1. 2017. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0...

Izašao je iz štampe časopis POSLOVNI SAVETNIK

Štampani časopis ''Poslovni savetnik'' predstavlja izdanje,  sa stručnim autorskim tekstovima, iz oblasti poreza, računovodstva, budžetskog računovodstva, poslovnih finansija i zarada. Namenjen je, pre svega, finansijskim i računovodstvenim...

Potrošačke cene – inflacija za decembar i celu 2016. godinu

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u decembru 2016. godine, u odnosu na novembar 2016. godine, u proseku...

Od 1. januara na snazi su novi uslovi za penzionisanje

S prvim danom 2017. godine stupaju na snagu i nove odredbe za penzionisanja koje su u skladu sa Zakonom o PIO. To znači da...

Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u republici srbiji – decembar 2016....

1. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – na nivou Republike u decembru 2016. godine: ...

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave za akcizu elektronskim putem

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave za akcizu elektronskim putem možete preuzeti na sajtu Poreske uprave ili klikom na sledeći link: Korisničko uputstvo

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom možete preuzeti na sajtu Poreske uprave ili klikom na sledeći link: Korisničko...

Objavljen januarski broj časopisa Propisi u praksi

Objavljen je januarski broj časopisa ''Propisi u praksi - Lege Artis''. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs...

Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, procena, 2016. godina

Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u 2016. godini, merena bruto domaćim proizvodom i iskazana u stalnim cenama, ostvarila realni rast od 2,7%...

Usvojen novi set zakona

U bazi Propisi.net ažurirani su novi zakoni objavljeni u ''Sl. glasniku RS'', br. 108/2016 od 29.12.2016. godine i to: - Zakon o izmenama i...

Kretanje industrijske proizvodnje u novembru 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2016. godine veća je za 1,3% nego u novembru 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015....

Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije, novembar 2016.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar - novembar 2016. godine iznosi: – 31.161,9 miliona dolara – porast od  7,8% u odnosu na...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman – novembar 2016.

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u novembru 2016. od 63.061 dinar –   ...

Kvartalni izveštaj o javnim nabavkama za period oktobar–decembar 2016. godine

U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), naručilac...

Prosečna zarada za novembar 2016. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u novembru 2016. godine iznosi 63.061 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u novembru 2016. godine iznosi...

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava u Republici Srbiji, III...

Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.    Prihodi u novcu i u naturi...

Skupština usvojila nove zakone

U nastavku klikom na link, preuzmite tekstove usvojenih zakona: ''Sl. glasnik RS'', br. 104/2016 - Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, - Zakon upravljanju aerodromima, - Zakon o...

Biranje predsednika u svim zgradama

Sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju višespratnica moraće da se usklade sve skupštine stanara. Opštinama godina za registar stambenih zajednica, a kućnim savetima...

Skupština Srbije usvojila novi set zakona

Skupština Srbije usvojila je novi set zakona koji su objavljeni u ''Sl. glasniku RS'', br. 101/2016 od 16.12.2016. godine i to: - Zakon o...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Skupština usvojila zakone, koji su objavljeni u Sl. glasniku RS, br. 99/2016

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 10. decembra 2016. godine sledeće zakone: - Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu (objavljen u ''Sl. glasniku...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za oktobar 2016.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Potrošačke cene – inflacija za novembar 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji u novembru 2016. godine, u odnosu na oktobar 2016. godine, u proseku...

Novi zakon o javnim nabavkama u 2017.

Direktor Uprave za javne nabavke Srbije Predrag Jovanović izjavio je da će se u 2017. godini raditi na izradi novog zakona o javnim nabavkama...

Pokrenuta inicijativa za izmenu člana 187. Zakona o radu.

Radnik u Srbiji ne sme da dobije otkaz ukoliko boluje od teške bolesti, stav je Saveza samostalnih sindikata Srbije i zato su oni pokrenuli...

SE: Srbija da usvoji zakon o staroj deviznoj štednji

Komitet ministara Saveta Evrope pozvao je danas Srbiju da u predviđenom roku usvoji zakon kojim bi se regulisalo izvršenje presude Evropskog suda za ljudska...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici od 8. 12. 2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0...

Odgovori Ministarstva građevinarstva na pitanja građana

Ministarstvo građevinarstva odgovara na pitanja čitalaca "Novosti" o Zakonu o ozakonjenju. Evo šta je najviše zanimalo građane: * DA LI objekat koji ima više stambenih jedinica...

Zabrana zapošljavanja do kraja 2017.

Zaposleni u delu javnog sektora u Srbiji dobiće u januaru 2017. uvećane zarade, a zabrana zapošljavanja u državnoj službi biće produžena do kraja 2017....

Objavljen decembarski broj Propisa u praksi

  Objavljen je decembarski broj časopisa ''Propisi u praksi - Lege Artis'', sa Praktikumom za finansije i računovodstvo. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim...

Spoljnotrgovinska robna razmena RS, oktobar 2016.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar–oktobar 2016. godine iznosi: – 28.251,0 miliona dolara – porast od 7,2% u odnosu na isti period...

Anketa o radnoj snazi, treći kvartal 2016. godine

U svom Saopštenju za javnost, br. 321/2016 od 30. 11. 2016. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) je objavio uporedne podatke o radnoj snazi...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, III kvartal 2016.

U svom saopštenju, broj 322/2016 od 31. 11. 2016. godine, Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a...

Kretanje industrijske proizvodnje u oktobru 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u oktobru 2016. godine veća je za 3,2% nego u oktobru 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015....

Presuda za prevaru na internetu

Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici osudio je na šestomesečnu kaznu zatvora, uslovno na dve godine, jednog Mitrovčanina zbog prevare na Limundu. Prevarant je 2014. godine...

29. susret Kopaoničke škole prirodnog prava

Obaveštavamo vas da će se 29. susret učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava, održati od 13. do 17. decembra 2016. godine pod stalnim naslovom «Pravda...

Primena Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

- Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Više organa jedinica lokalne samouprave obratilo se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave zahtevom za mišljenje...

Prosečna zarada za oktobar 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 62.414 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2016. godine, nominalno je manja za...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman – oktobar 2016.

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u oktobru 2016. godine od 62.414 dinara –   ...

Uputstvo za razvrstavanje radnih mesta službenika u odgovarajuća zvanja

U nastavku pogledajte Uputstvo za razvrstavanje radnih mesta, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: Uputstvo

Kad će paušalci dobiti poreska rešenja?

Oko 50.000 preduzetnika koji porez plaćaju paušalno, po svemu sudeći, ući će i u treću godinu bez poreskih rešenja. Do zastoja je došlo 2013....

Održan seminar u Subotici: Primena propisa o sprečavanju pranja novca, sa posebnim osvrtom na...

UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA  ING-PRO dana 16. decembra 2016. godine u Subotici, zajednički su organizovali jednodnevni seminar za  računovodstvene...

Poslanici usvojili Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Tim Zakonom se uvode hitne mere koje predviđaju udaljavanje nasilnika iz porodice i zabranu prilaska žrtvi, kao i profesionalno-disciplinsku odgovornost za službenike koji ne...

ING-PRO – POKLON AKCIJA!

NOVA VERZIJA PROPISA.NET

Poštovani, Veliko nam je zadovoljstvo da vam predstavimo novu verziju elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Ona je rezultat  dvanaestogodišnjeg iskustva i rada u internet aplikacijama ove...

Utvrđena neustavnost odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu

Ustavni sud je na 20. sednici, održanoj 17. novembra 2016. godine u predmetima ocene ustavnosti zakona utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka...

Velike izmene za stanare u zgradama

Zakon o stanovanju, čije je donošenje inicirao Grad Beograd, ove nedelje usvojila je Vlada Srbije, a u skupštinskoj proceduri će se naći do kraja...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

Na osnovu člana. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za septembar 2016. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Referentna i druge kamatne stope

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 10. 11. 2016. godine referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0%. Donoseći odluku,...

Memorandum Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije do 2018.

(Prečišćeni tekst) Radi definisanja okvira za odlučivanje o monetarnoj politici na srednji rok i usidravanja i stabilizacije inflacionih očekivanja, Izvršni odbor Narodne banke Srbije ovim...

Obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nakon sticanja 75% ili više akcija sa pravom glasa

- Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) je dana 4. oktobra 2016. godine primila zahtev...

Potrošačke cene – inflacija za oktobar 2016. godine

Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u oktobru 2016. godine, u odnosu na septembar 2016. godine, u proseku...

Član 336. Zakona o prekršajima – neustavan

Da biste registrovali automobil do sada ste morali da imate izmirene sve novčane prekršajne kazne. Od sada to više ne važi. Ustavni sud Srbije, naime,...

Sukob advokatskih komora u Srbiji pod lupom stranih pravnika

Međunarodna asocijacija advokata pod oznakom „privatno i poverljivo” uputila je pismo predsedniku AKB Slobodanu Šoškiću u kojem oštro kritikuje novi način glasanja Sukob Advokatske komore...

14. novembar – rok za izmirenje četvrte rate poreza na imovinu

Rok za uplatu poslednje, četvrte ovogodišnje rate poreza na imovinu ističe u ponedeljak, 14. novembra. Građanima koji kasne preti kazna od 5.000 dinara po...

Državni praznik – Dan primirja u Prvom svetskom ratu – praznuje se 11. Novembra

Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11, u daljem tekstu: Zakon), državni...

Saopštenje AKS o povodom usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije  povodom najavljenog usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i saopštenja jednog broja organizacija civilnog sektora: Saopštenje

Nove osnovice za lica uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – od 1.11.2016....

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03... i 142/14, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno...

Kretanje industrijske proizvodnje u septembru 2016. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u septembru 2016. godine veća je za 5,3% u odnosu na septembar 2015. godine, a u odnosu na prosek...

Održano savetovanje u Nišu: Novine i 100 spornih pravnih pitanja Zakona o izvršenju i...

ING-PRO je 6. decembra 2016. godine, u Nišu, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, organizovao jednodnevno svaetovanje na temu: ''NOVINE I 100...

Održano savetovanje: Plan nabavki sa osvrtom na centralizovane javne nabavke i druga pitanja iz...

Ing-Pro doo je 12. 12. 2016. godine, u Beogradu u hotelu ''Palas'' organizovao savetovanje na temu: ''Plan nabavki sa osvrtom na centralizovane javne nabavke i druga...

Objavljen novembarski broj časopisa Propisi u praksi sa Praktikumom

Objavljen je novembarski broj časopisa Propisi u praksi - Lege Artis, sa Praktikumom za finansije i računovodstvo. Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim...

Izvršenje budžeta Republike – septembar 2016. godine

U periodu januar - septembar 2016. godine, ostvaren je suficit budžeta Republike u visini od 27,2 mlrd. dinara. Suficit budžeta Republike, prema široj definiciji,...

Plate zaposlenih u javnom sektoru biće povećane između 5 i 7 odsto

Plate pojedinih kategorija zaposlenih u javnom sektoru biće povećane između 5 i 7 odsto, a penzioneri mogu za koju nedelju da računaju na jednokratnu...

Primena Pravilnika o evidenciji PDV se odlaže za 1. januar 2018.

Na sajtu Ministarstva finansija (www.mfin.gov.rs), danas 28. oktobra 2016. godine, objavljena je informacija o odloženoj primeni Pravilnika o evidenciji PDV za 1. januar 2018....

Novi iznos najniže osnovica za obračun doprinosa od 1. novembra 2016. godine

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 84/04... i 112/15, u daljem tekstu:...

Min. finansija: Novčana naknada za neiskorišćeni GO ima karakter zarade

Novo Mišljenje Ministarstva finansija o karakteru novčane naknade koju poslodavac isplaćuje zaposlenom koji u toku trajanja radnog odnosa nije iskoristio (u celosti ili delimično)...

Prosečna zarada za septembar 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u septembru 2016. godine, iznosi 64.150 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2016. godine, nominalno je veća za...

Iznos ličnih primanja zaposlenih i njihov poreski tretman

– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u septembru 2016. od 64.150 dinara   ...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za avgust 2016. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za...

  Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...