Naslovna Blog Stranica 5

Uslov za penziju sabiranjem staža i godina starosti

  Država razmatra najbolji model za odlazak u penziju građana koji imaju više od 50 godina, a ostali su bez posla i nemaju dovoljno radnog...

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti o ujednačavanju nediskriminatorske sudske prakse

  Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je cilj te kancelarije da svojom procesnom aktivnošću izdejstvuje donošenje povoljnih susedskih presuda, kojima se...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

  Na sednici od 12.7.2018. godine, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu odluku, Izvršni...

Potrošačke cene – inflacija za jun 2018. godine

  Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u junu 2018. godine, u odnosu na maj 2018. godine, u proseku...

Nema više penala za raskid ugovora sa mobilnim i fiksnim operaterima

  Operateri mobilne i fiksne telefonije ubuduće neće moći da naplaćuju penale za prevremeni raskid ugovora sa korisnicima i moraće da menjaju opšte uslove poslovanja....

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za april 2018. godine

    Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV

    Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV. Klikom na ponuđeni link preuzmite uputstvo.

Obrazac POPDV – iskazivanje podataka

  Obveznik PDV-a je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o PDV-u, a radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV-a, vodi evidenciju na način koji omogućava...

Centralizovane javne nabavke dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih...

  Donošenjem Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), stvoreni su uslovi da se u sistem...

Pozivni centar za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti

  U okviru projekta „Kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti“ okončan je rad programera na izradi softverske aplikacije koja obezbeđuje tehničke...

Različiti limiti za paušalce?

    Preciziranje poslova s pravom na paušal, prilagođavanje godišnjeg limita od 6 miliona dinara prema delatnostima i automatizacija izrada rešenja Poreske uprave o visini poreza...

Objavljen julsko-avgustovski dvobroj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Objavljen julsko-avgustovski dvobroj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.  Klikom na pregled u nastavku...

Promenjen postupak i način ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta

  Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ br. 113/2017 i 50/2018), koji je u primeni od 1. jula tekuće godine, zainteresovana...

Postavljen softver za elektronsku prijavu PDV-a na portalu e-Porezi

  Softver za elektronsko podnošenje poreske prijave za PDV sa pregledom obračuna stavljen je na raspolaganje poreskim obveznicima na portalu e-Porezi, saopšteno je danas iz...

Spoljnotrgovinska robna razmena, maj 2018. godine

  Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–maj 2018. godine iznosi: – 18.488,3 miliona dolara – porast od 24,3% u odnosu na isti period prethodne...

Najavljene izmene ZPP-a: Kolektivne tužbe potrošača protiv nesavesnih prodavaca

    Ministarstvo pravde Srbije radi na izmenama Zakona o parničnom postupku (ZPP) kojima će se omogućiti efikasna primena kolektivne tužbe potrošača protiv nesavesnih pružalaca usluga...

Javni beležnik – jedinstveni šalter za poslove prometa nepokretnosti

    Građani će od 1. jula prilikom kupovanja nepokretnosti – stana, placa, zemljišta, moći da kod javnog beležnika uknjiže svoju nekretninu i uvedu je u...

Kretanje industrijske proizvodnje u maju 2018. godine

  Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u maju 2018. godine veća je za 0,5% nego u maju 2017. godine, a veća je i za 2,9%...

Privredna društva moraće da registruju adresu za prijem elektronske pošte

  Privredna društva su dužna da registruju adresu za prijem elektronske pošte. Ovu obavezu, uz ostale novine, propisuje Zakon o izmenama i dopunama Zakona o...

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: papirni dokumenti do 31. 12....

  Povodom gužvi koje su prethodnih dana nastale pred šalterima službi za katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod obaveštava građane da i dalje mogu podnositi stare...

Usvojene izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i drugi zakoni

  Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 28. juna 2018. godine: 1. Zakon o ratnim memorijalima; 2. Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim...

Uredba o šifarniku radnih mesta: Uputstvo za primenu

    Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 68/15 i 79/15 – ispravka )...

Neustavan član 4. Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko...

    Odlukom Ustavnog suda br. IUo-279/2016 koja je objavljena u "Sl. glasniku RS" br. 48/2018 utvrđeno je da odredba člana 4. Odluke o utvrđivanju svojstva...

Ističe rok za prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu – 26. jun...

    Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, a nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podatka o prosečnoj zaradi...

    Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Poslovanje privrede u 2017. godini

  U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2017. godini. Osnov za izradu Saopštenja su...

Prosečne zarade po zaposlenom, april 2018.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2018. godine iznosila je 67.901 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.117 dinara. U...

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15. 6. 2018

  Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Sazvano Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

    Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je za četvrtak, 21. jun Osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na zahtev 154 narodnih poslanika.   Na dnevnom...

Usvojeni zakoni koji regulišu rad javne uprave i lokalne samouprave

  Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 20. juna 2018. godine: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi; Zakon o izmeni i dopuni Zakona o...

Zakon o privrednim društvima: primena najvećeg broja izmenjenih odredbi počinje od prvog oktobra

  Primena najvećeg broja odredaba novog Zakon o privrednim društvima, koji je nedavno usvojila Skupština Srbije, počeće od 1. oktobra, rekao je danas pomoćnik ministra...

Pregled najvažnijih makroekonomskih pokazatelja u Republici Srbiji

  1. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2018. godine, u odnosu na mart 2018. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za mart 2018. godine

  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Novi iznosi naknada za zagađivanje životne sredine

  Ministar zaštite životne sredine doneo je novi PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 45/2018 od 13. juna 2018. godine...

Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita

Na sajtu Vrhovnog kasacionog suda objavljen je pravni stav: Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se...

Potrošačke cene – inflacija za maj 2018. godine

    Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u maju 2018. godine, u odnosu na april 2018. godine, u proseku...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

  Na sednici od 7. 6. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Uslovi za korišćenje godišnjeg odmora do 30.6.2018. i naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

    Član 73. stav 2. Zakona o radu utvrđuje da, ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje...

Spoljnotrgovinska robna razmena, april 2018. godine

    Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–april 2018. godine iznosi: – 14.690,8 miliona dolara – porast od 27,8% u odnosu na isti period prethodne...

Anketa o radnoj snazi, I kvartal 2018. godine

  U svom Saopštenju za javnost, br. 138/2018 od 31. 5. 2018. godine, Republički zavod za statistiku je objavio uporedne podatke o radnoj snazi za...

Objavljen junski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.  Klikom na pregled u nastavku...

Kretanje industrijske proizvodnje u aprilu 2018. godine

    Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u aprilu 2018. godine veća je za 3,1% nego u aprilu 2017. godine. Industrijska proizvodnja u periodu januar–april 2018....

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, I kvartal 2018. godine

  U svom saopštenju, broj 147/2018 od 31. 5. 2018. godine, Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen...

Sazvano 6. vanredno zasedanje Narodne skupštine u 11. sazivu

    Na dnevnom redu biće Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, koji je podnela Narodna banka Srbije, potom Predlog zakona o...

Preduslov za registraciju knjigovodstvenih agencija i društava za reviziju – 30. maj 2018.

    Prilikom osnivanja privrednog subjekta sa pretežnom šifrom delatnosti 69.20 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje), neophodno je priložiti potvrdu o neosuđivanosti člana društva i organa upravljanja,...

Objavljen junski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Prodaja nekretnine stečene u braku zahteva kod notara prisustvo oba supružnika

  Prodavac nekretnine koji je u braku u obavezi je da prilikom sklapanja ugovora i njegove overe kod notara povede bračnog partnera. To propisuje Porodični...

Usvojeni novi zakoni

  Dana 25. maja 2018. godine, u danu za glasanje, narodni poslanici usvojili su:     Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podatka o prosečnoj zaradi...

    Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Ukidanje obavezne upotrebe pečata u poslovanju privrede

  Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 24.5.2018. godine, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kojim se ukida obavezna upotreba...

Počela primena GDPR-a

  Dana 25.5.2018. godine počela je primena evropske Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation) - GDPR, i sve kompanije koje...

APR vrši povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava na račune pravnih lica

    Na osnovu člana  4. Pravilnika o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava, Agencija za privredne registre je, po službenoj dužnosti, pokrenula postupak za...

Prosečne zarade po zaposlenom, mart 2018.

  Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2018. godine iznosila je 68.251 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.400 dinara. U...

Primena mera za podsticaj rađanja počinje 1.7.2018.

    Od 1. jula 2018. godine počeće primena mera za podsticaj rađanja, pa će tako roditelji za treće dete dobijati mesečno 12.000 dinara narednih deset...

AKS: Inicijativa za povlačenje Predloga zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova iz...

  Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 04.04.2018. doneo odluku da se uputi inicijativa za povlačenje Predloga zakona o upisu u katastar...

Telefon u vožnji uz hendsfri, svaki drugi rad s telefonom kažnjiv

    Prošlog meseca na snagu je stupila izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US,...

Zakon o zaštiti podataka ličnosti potrebno uskladiti sa EU

    Građani naše zemlje na internetu olako daju svoje generalije, zanemarujući mogućnosti njihove zloupotrebe. Rodoljub Šabić: Posle sprovedenih nadzora, podneo sam više od 30 krivičnih...

Nominalni iznosim prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava...

  Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave PPI-3

    Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon na obrascu PPI-3. Isto...

Pregled najvažnijih makroekonomskih pokazatelja u Republici Srbiji

  1. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2018. godine, u odnosu na mart 2018. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke...

Matične knjige vodiće se u elektronskoj formi

    Elektronske matične knjige ima 98,3 odsto opština Bolnice će prijavljivati matičarima rođenje deteta, razvodi braka upisivaće se u matičnu knjigu na osnovu elektronski dostavljene presude,...

Agenti ili vlasnici agencija za promet nekretnina koji su osuđivani ostaće bez posla

  U Srbiji radi 1.826 agenata za prodaju nekretnina, a neki bi uskoro mogli da ostanu bez posla Vlasnici agencija za promet nekretnina, direktori, ovlašćena lica...

Sajt za prijavu propisa i procedura koji otežavaju poslovanje

  Sajt za prijavu propisa koji otežavaju poslovanje Od 15. maja 2018. godine svi privrednici mogu, ako žele i anonimno, na internet adresi - epapir.rsjp.gov.rs da...

Notari će obavljati uvid u katastar, overavati ugovore digitalizovati ih i overavati ga digitalnim...

    Umesto na šest, sve na jednom mestu! Upis nekretnine u katastar prelazi kod notara, a evo koliko će vas to koštati Umesto obilazaka šest šaltera...

Stiže 20 novih zakona

    Ministarka građevinarsta i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović predstaviće sutra poslanicima u Skupštini Srbije ukupno 20 zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja, kao i sprečavanja...

Srbija pred sudom u 300.000 sporova

    Mnogo predmeta koje državno pravobranilaštvo vodi u ime države. U 90 odsto slučajeva Republika se nalazi na "optuženičkoj klupi" Državno pravobranilaštvo, u ime Srbije, trenutno...

Dupli tehnički neustavan – ekonomska diskriminacija

  Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva saopštilo je se protivi uvođenju dodatnog tehničkog pregleda (TP) za vozila starija od 15 godina. Kako navode u saopštenju,...

Sazvana Peta sednicu Prvog redovnog zasedanja za ponedeljak, 14. maj

    Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

    Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 10. 5. 2018. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0 odsto. Donoseći...

Potrošačke cene – inflacija za april 2018. godine

    Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u aprilu 2018. godine, u odnosu mart 2018. godine, u proseku više...

Važno obaveštenje za sve privredne subjekte kod kojih se sprovodi poreska kontrola

    U Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre upisano je 30.000 novih mera donetih u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i...

Porez na imovinu – rok za uplatu za drugi kvartal 15. maj

    Rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 15. maj...

Poslanici usvojili set vojnih zakona

    U Skupštini Srbije usvojeni su zakoni iz oblasti odbrane, među kojima su Zakon o vojnom obrazovanju, Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji, kao i Zakon o...

Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja 2018. godine

    Obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2017. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za februar 2018. godine

    Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Novi ugovori za običan i poslovni svet

    Prednacrt građanskog zakonika Srbije donosi više od 50 novih ugovora, o kojima će pravnici raspravljati na regionalnom skupu u Budvi u junu. Ugo­vor o fi­nan­sij­skom...

Raskinut prvi ugovor o kreditu u CHF u korist pravnog lica u Srbiji

    Privredni apelacioni sud je doneo prvu pravnosnažnu presudu kojom je potvrđena prvostepena presuda kojom je raskinut ugovor o kreditu preduzeću u švajcarcima. Nakon što je...

Novi izgled i funkcionalnost polja za logovanje

    Polje za logovanje unapređeno je i sada omogućuje da se sa stranice www.propisi.net može pristupiti svim elektronskim izdanjima ING-PRO-a, i to: - Propisi.net, - Elektronski časopis...

Poverenik za informacije, do daljeg, bez mogućnosti pristupa određenim poverljivim dokumentima

    Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da su u postupku izdavanja bezbednosnog sertifikata označenog stepenom "DRŽAVNA TAJNA" Rodoljubu...

Evidencija pritužbi advokata na postupanje sudija, tužilaca i radnika državne uprave

    U zvaničnoj evidenciji pritužbi na rad sudija, tužilaca i organa državne uprave koju je ustanovila Advokatska komora Beograda zasada se nalazi desetak primedaba, otkriva,...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o robnim berzama

    U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast robnih berzi, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o robnim berzama...

Javna rasprava o upotrebi QR koda kao podsticaja bezgotovinskim oblicima plaćanja

    U cilju podsticanja veće upotrebe "pametnih" mobilnih telefona za izvršavanje svakodnevnih plaćanja, Narodna banka Srbije, u saradnji sa predstavnicima Privredne komore Srbije i Udruženja...

Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama, prvi kvartal 2018 – fleš procena

        Realni rast BDP-a u prvom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,5%. Obračun kvartalnog BDP-a za prvi kvartal 2018....

Poreski inspektori mogu da zabrane rad do godinu dana

    Poreski inspektor od sada će, primenom novina u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, moći da u toku kontrole poreskom obvezniku zabrane delatnost u trajanju do...

Kretanje industrijske proizvodnje u martu 2018. godine

    Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u martu 2018. godine veća je za 4,1% nego u martu 2017. godine, a u odnosu na prosek 2017....

Spoljnotrgovinska robna razmena, mart 2018. godine

    Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–mart 2018. godine iznosi: – 10.918,6 miliona dolara – porast od 27,7% u odnosu na isti period prethodne...

Objavljen majski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.  Klikom na pregled u nastavku...

Održan seminar za računovodstvene agencije: Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija UVRA Novi Sad i kompanija ING-PRO d. o. o. zajednički je organizovalo jednodnevni seminar za računovodstvene agencije na temu: MERE I PROCEDURE...

Objavljen majski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podatka o prosečnoj zaradi...

    Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013 - u daljem...

Odsustvo sa rada i isplate zaposlenima povodom majskih praznika

    U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – u daljem tekstu: Zakon), u...

APR ima zakonsku obavezu da dostavlja Poreskoj upravi obaveštenje o izvršenom upisu u Registar...

    Agencija za privredne registre ima zakonsku obavezu da dostavlja Poreskoj upravi Republike Srbije obaveštenje o izvršenom upisu u Registar privrednih subjekata, kao i o...

Prosečne zarade isplaćene u februaru 2018. godine

    Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2018. godine iznosila je 66.084 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 47.819 dinara. U...

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod advokata

    Na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi (Službeni glasnik RS br. 31/2011, 24/2012 – OUS), člana 9. i 33. stav 1 tačka 26 Statuta...

Usvojen set poreskih zakona

    Narodna skupština usvojila je 19. aprila 2018. godine: 1. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije; 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju; 3. Zakon...

Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za dečji dodatak...

    Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom...

Predavanja za advokate u maju i junu 2018. godine

    Advokatska komora Beograda obaveštava da će u periodu od 10. maja do 10. juna 2018. godine u prostorijama Advokatske akademije – Beograd, Dečanska 13...

Stavovi advokature povodom poreskog položaja advokata

    U nastavku prenosimo obraćanje predsednika Advokatske komore Beograda, advokata Jugoslava Tintora, od 11.4.2018. godine, o stavovima advokature povodom poreskog položaja advokata: ''Poštovane kolege, Odredbom čl. 6v...

Početak pružanja usluga boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2017. godinu

    Agencija za privredne registre obavestila je sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za...

Referentna kamatna stopa smanjena na 3,00%

    Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 12.4.2018. godine, da referentnu kamatnu stopu smanji na nivo od 3,00 odsto. Istovremeno, doneta je...

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu

    Prema članu 2. tačka 10) Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013 - u daljem tekstu: Zakon), konsolidovani godišnji finansijski izveštaj je finansijski...

Potrošačke cene – inflacija za mart 2018. godine

    Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u martu 2018. godine, u odnosu na februar 2018. godine, u proseku...

Usvojen set prosvetnih zakona

     Narodna skupština Republike Srbije je 5.4.2017. godine, većinom glasova narodnih poslanika usvojila:     Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije,     Zakon o udžbenicima,     Zakon o...

Usvojen Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija

  Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 5. aprila 2018. godine Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije koji uvodi red u oblast kvalifikacija i...

Spoljnotrgovinska robna razmena, februar 2018. godine

    Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za  period  januar-februar 2018. godine iznosi:    – 6.730,2 miliona dolara – porast od  33,0% u odnosu na isti period...

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja – 2017. godina (konačni rezultati)

    Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.    Uporedni pregled prihoda u novcu i...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za januar 2018. godine

    Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Praznovanje verskog praznika – pravoslavni Uskrs

  Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – u daljem tekstu: Zakon), pravoslavni verski praznik...

Počela primena izmena ZOBS-a

    Strože kazne za vožnju pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine, nekorišćenje autosedišta za decu, samo su neke od novina Zakona o bezbednosti u saobraćaju koji...

Sve češći primeri neodgovornog odnosa nadležnih prema naročito osetljivim podacima o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se i inače vrlo loša situacija u vezi sa odnosnom nadležnih...

Objavljivanje imena najurednijih poreskih platiša?

  Javno objavljivanje imena najurednijih poreskih platiša na portalu Poreske uprave, takozvane "bele liste", koje je predviđeno izmenama Zakona o poreskom postupku i administraciji, moglo...

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

    Ministarstvo finansija na svom sajtu je objavilo tekst Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji:   Eventualne sugestije i primedbe na...

Kupoprodaja digitalnih proizvoda u devizama i ukidanje pečata u poslovanju

    Vlada Republike Srbije usvojila je  na sednici održanoj 29. marta 2018. godine, više predloga izmena zakona i odluka po kojima će građani Srbije, između ostalog,...

Kretanje industrijske proizvodnje u februaru 2018. godine

    Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u februaru 2018. godine veća je za 3,3% nego u februaru 2017. godine. U periodu januar–februar 2018. godine, u...

Objavljen je aprilski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.  Klikom na pregled u nastavku...

Objavljen je aprilski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Praznovanje verskog praznika – katolički Uskrs

    Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – u daljem tekstu: Zakon), katolici...

Usvojen Zakon o nacionalnom DNK registru

    Zakon o nacionalnom DNK registru koji je usvojen u parlamentu predviđa uvođenje takvog registra koji će se koristiti u vođenju krivičnog postupka, rasvetljavanju krivičnih...

Usvojen Zakon o strancima

    Skupština Srbije usvojila je Zakon o strancima kojim se detaljnije i preciznije reguliše oblast legalnih migracija, uslovi i način apliciranja za vizu Srbije u...

Usvojen Zakon o azilu i privremenoj zaštiti

    Skupština Srbije usvojila je Zakon o azilu i privremenoj zaštiti kojim se smanjuje prostor za zloupotrebu prava na azil i stvaraju se uslovi za...

Izmene u Zakonu o javnom redu i miru

    Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o javnom redu i miru, kojim su propisane veće novčane kazne za remećenje javnog reda i mira, upotrebu...

Prosečne zarade isplaćene u januaru 2018. godine

    < 800x600 < < Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2018. godine iznosila je 69.218 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila...

Cenu pravde plaća onaj ko izgubi spor

  Zakonik o krivičnom postupku, objašnjava za „Politiku” Bojana Stanković, portparol Višeg suda u Beogradu, jasno propisuje šta se sve podrazumeva pod troškovima postupka, ko...

Konkurs za 31 Susrete Kopaoničke škole prirodnog prava

  800x600 < < < KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA 31 godina obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da raspisuje  K O N K U R S              Za...

Stižu strože kazne, evo šta čeka vozače

    Evo novina koje su donele izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja koje su usvojene u Skupštini Srbije. Maksimalna količina alkohola u krvi za vozače smanjena je...

Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava...

  800x600 < < Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona...

Održano savetovanje za agencije za nekretnine: Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija UVRA Novi Sad i kompanija ING-PRO d. o. o. zajednički je organizovalo jednodnevni seminar za agencije za nekretnine na temu Mere i...

Međuračun niste dužni da platite

    Ako vam neko donese međuračun, niste dužni da platite izvršenu uslugu. Samo fiskalni račun podrazumeva da tu uslugu i platite", istakao je Rasim Ljajić,...

Prva odšteta za nestalu bebu u Srbiji

  Prva presuda u Srbiji, koja je dosuđena na ime odštete roditelju koji sumnja da mu je dete nestalo iz porodilišta, doneta je u kikindskom...

U skupštinsku proceduru stigla tri prosvetna zakona

  U skupštinsku proceduru stigla su tri prosvetna zakona, među kojima i Predlog zakona o udžbenicima koji će obezbediti kvalitetnije i dostupnije udžbenike za sve...

Neposlušnim komšijama dolazi izvršitelj

    < < Nije retkost, naročito u velikim stambenim zgradama gde se mnoge komšije i ne poznaju, da neki od njih ne žele da učestvuju u plaćanju zajedničkih...

Zvanična evidencija pritužbi advokata na postupanje sudija, tužilaca i radnika uprave

  Advokatska komora Beograda uvela je zvaničnu evidenciju pritužbi advokata na postupanje sudija, tužilaca i radnika uprave. Tim povodom, na svom sajtu, dana 16.3.2018. godine, objavila...

Bankari spremni za Strazbur zbog naplate troškova obrade kredita

  Bitka oko naplate troškova kredita, teških oko 100 miliona evra, nastvlja se jer, ako se sudi po izjavama generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije Veroljuba...

Obaveštenje korisnicima javnih sredstva u vezi plaćanja faktura registrovanih u CRF

  Uprava za trezor objavila je na svom sajtu Obaveštenje korisnicima javnih sredstava broj 401-00-195/18-001-005 od 15. marta 2018. godine. Obaveštenje se odnosi na nedoumice u...

U planu plaćanje sudskih taksi preko interneta

    Ministarstvo pravde planira da omogući plaćanje sudskih taksi i putem interneta, potvrđeno je Tanjugu u tom ministarstvu. U prošloj godini, hiljade građana je na ime...

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava, IV kvartal 2017. godine

  800x600 < < Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.   Uporedni pregled prihoda u...

Spoljnotrgovinska robna razmena, januar 2018. godine

    < < Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za januar 2018. godine iznosi:    – 3.189,4 miliona dolara – porast od 39,1% u odnosu na isti period prethodne godine;    –...

Referentna kamatna stopa smanjena na 3,25%

    Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 14. 3. 2018. godine da referentnu kamatnu stopu smanji na nivo od 3,25 odsto. Donoseći takvu odluku,...

Potrošačke cene – inflacija za februar 2018. godine

    800x600 < < Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u februaru 2018. godine, u odnosu januar 2018. godine, u...

Ko će smeti da pruža besplatnu pravnu pomoć?

    Advokati i nevladine organizacije i dalje su u žustroj raspravi - ko će smeti da pruža besplatnu pravnu pomoć. Od ove rasprave zavisi i...

Za vozače manja tolerancija na alkohol i veće kazne za prekršaje

    Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je danas da će izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja maksimalna količina alkohola u krvi za...

Mišljenje i sugestije Visokog saveta sudstva na radni tekst amandmana Min. pravde na Ustav...

    Na svom sajtu, Visoki savet sudstva objavio je Mišljenje i sugestije na radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije. U nastavku ih možete...

Nova tehnička rešenja u saradnji javnih beležnika i javnih registara

  Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije Jelena Deretić istakla je danas da to ministarstvo nastavlja rad na unapređenju elektronske razmene podataka između javnih beležnika i...

Anketa o radnoj snazi, IV kvartal 2017. godine

  < < < U svom saopštenju za javnost br. 45/2018 od 5. 3. 2018. godine Republički zavod za statistiku je objavio uporedne...

Objavljen je martovski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.  Klikom na pregled u nastavku...

Kretanje industrijske proizvodnje u januaru 2018. Godine

  < < Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u januaru 2018. godine veća je za 10,6% u odnosu na januar 2017. godine, a u odnosu na prosek 2017....

Potrošačke cene – inflacija za januar 2018. godine

    Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji u januaru 2018. godine, u odnosu na decembar 2017. godine, u proseku povećane za...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, IV kvartal 2017. godine

    < < U svom saopštenju broj 052/2018 od 28. 2. 2018. godine Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen je prema...

Održano savetovanje: Centralni registar faktura, obaveze poverilaca i dužnika

ING-PRO DOO ORGANIZOVAO JE SAVETOVANJE na temu CENTRALNI REGISTAR FAKTURA (CRF), OBAVEZE POVERILACA I DUŽNIKA  u sredu, 21.3.2018. od 10.00 do 13.00 časova, u Beogradu, hotel...

Objavljen je martovski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs ili www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na...

Apelacioni sud tražiće povlačenje nacrta izmena Ustava

  Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić objavio je da će Apelacioni sud u Beogradu uputiti inicijativu za povlačenje postojećeg nacrta Ustavnih amandmana i da se...

Blokirano je prinudno izvršenje rešenja Poverenika

    Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je i prima veliki broj zahteva građana, novinara, medija i drugih, koji...

Sudovi oprečno o naplati naknade za obradu kredita

    Srpsko pravosuđe nije jedinstveno u stavu o tome da li banke imaju pravo naplate obrade kredita. U našem pravosuđu uočena je odavno pojava da sudovi...

1. marta 2018. godine počela su sa radom posebna odeljenja tužilaštva i sudova, specijalizovana...

    1. marta 2018. godine počela su sa radom posebna odeljenja tužilaštva i sudova, specijalizovana za borbu protiv korupcije. Da li Srbija dobija sistem za...

Sazvana Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

    Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine za utorak, 6. marta, sa početkom u 10 časova. Na dnevnom...

Potrošačke cene – inflacija za januar 2018. godine

    800x600 < <   Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji u januaru 2018. godine, u odnosu na decembar 2017. godine,...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za decembar 2017. Godine

    Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za decembar...

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2018. godine

    < < Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje...

Obaveštenje o promeni metodologije prosečnih zarada

  Republički zavod za statistiku će počev od 2018. godine prosečne zarade računati na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave. Zbog prelaska na novi izvor podataka i novu metodologiju, mesečna...

Komentar Foruma sudija Srbije na Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

  U nastavku prenosimo tekst Komentara: < < ''Forum sudija Srbije, kao strukovno udruženje sudija ovom prilikom želi da upozna javnost sa svojim stavom povodom predloženih izmena Ustava Republike...

Centralni registar faktura – često postavljena pitanja

  Uprava za trezor je na svojoj internet strani objavila odgovore na često postavljana pitanja u vezi Centralnog registra faktura. U nastavku prenosimo pitanja i odgovore:...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

    800x600 < < Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 8. 2. 2018. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od...

U pripremi Uredba po kojoj će znatno biti skraćeni rokovi obaveznog čuvanja dokumenata

  U pripremi je Uredba po kojoj će znatno biti skraćeni rokovi obaveznog čuvanja dokumenata, a što znači da preduzeća više neće imati obavezu da...

Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV

    Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV. Preuzmite dokument (pdf |  2,5MB)  

Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama, četvrti kvartal 2017. godine – fleš procena

    < < Realni rast BDP-a u četvrtom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 2,5%. Obračun kvartalnog BDP-a za četvrti kvartal...

Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja, sa primenom od 1. februara 2018. godine

    Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi za određena primanja fizičkih lica iz Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje...

Spoljnotrgovinska robna razmena, decembar 2017. godine

  < < < < < < Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za  period januar–decembar 2017. godine iznosi: – 38.939,1 miliona dolara – porast od 15,3% u odnosu na isti period...

Kretanje industrijske proizvodnje u decembru 2017. godine

    Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2017. godine veća je za 0,5% nego u decembru 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016....

Isplata minimalne zarade za mesec januar 2018. godine

    < < Poslodavci koji u februaru 2018. godine isplaćuju minimalne zarade zaposlenima za januar 2018. godine, moraju da imaju u vidu sledeće bitne parametre te isplate: 1)...

Održano savetovanje: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

< <   Ing-Pro doo je organizovao savetovanje na temu ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU u utorak, 6. 3. 2018. godine, od 10.00...

Objavljen februarski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

Objavljen je februarski broj časopisa Poslovni savetnik

Objavljen je januarski broj časopisa ''Poslovni savetnik'.  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u...

Saopštenje Udruženja banaka Srbije povodom presude Apelacionog suda u Beogradu

    Presuda Apelacionog suda u Beogradu od 14.12.2017. godine, kojom se naplata naknade troškova obrade kredita od strane banke oglašava ništavom i nalaže tuženoj banci...

Ustavni sud prihvatio Predlog Zaštitnika građana za ocenu ustavnosti odluke u oblasti penzijsko invalidskog...

    Ustavni sud je prihvatio Predlog Zaštitnik građana za ocenu ustavnosti člana 4 Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i...

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

      Prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromesečju 2017. godine iznosio je 2,5%. Kada je reč o ukupnoj industriji,...

Banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita, odnosno proviziju za obradu kredita

    Još jedna presuda u korist klijenta banke - Apelacioni sud u Beogradu doneo je prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da naplaćuje...

Predaja Izveštaja za statističke potrebe za 2017. godinu Agenciji za privredne registre – do...

      800x600 < < Izveštaj za statističke potrebe (SI) sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine dostavljaju Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija)...

Objavljen je februarski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Objavljen je februarski broj časopisa ''Propisi u praksi - Lege Artis''. Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na...

Prosečne zarade isplaćene u decembru 2017. godine

  < < < Prosečna bruto zarada isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 74.887 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u decembru 2017. godine iznosi...

Razvrstavanje pravnih lica

    ...

Vlada usvojila Predlog zakona o elektronskoj upravi

    Vlada Srbije usvojila je na sednici u četvrtak (18. januara 2018. godine) Predlog zakona o elektronskoj upravi, koji bi trebalo da omogući jednostavnije, transparentnije...

Banke trguju ugovorima klijenata

    Pravnici upozoravaju da je ovo nezakonit posao, jer je za ustupanje bilo kog ugovora potrebna saglasnost klijenta Osim što banke u Srbiji međusobno trguju potraživanjima...

Vrste finansijskih izveštaja za 2017. godinu koji se podnose Agenciji za privredne registre

    < < Na osnovu Zakona o računovodstvu pravna lica i preduzetnici dostavljaju Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) izveštaje za statističke potrebe i finansijske...

Izmenjen je Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

    U ''Službenom glasniku RS'',. br. 6/2018, od 23.1.2018. godine, objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnih službama...

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave PP OA na portalu Poreske uprave

    Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na obrascu PP OA u elektronskom obliku preko...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za novembar 2017. godine

    800x600 < < Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva...

Omogućen je pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije radi predaje godišnjih finansijskih izveštaja za 2017....

    < < Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) putem svog sajta  obavestila je sve zainteresovane korisnike da je od 22. januara 2018. godine u...

Objavljen Radni tekst izmena Ustava, sledi novi krug javne rasprave i mišljenje Venecijanske komisije

    Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet stranici (https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php) Radni tekst izmena Ustava u oblasti pravosuđa. Radni tekst izmena najvišeg pravnog akta Srbije rezultat je...

Isplata minimalne zarade za mesec decembar 2017. godine

    800x600 < < Poslodavci koji u januaru 2018. godine isplaćuju minimalne zarade zaposlenima za decembar 2017. godine ili neki raniji mesec, moraju da imaju u...

Saopštenje Centra za zaštitu korisnika bankarskih usluga – CHF Srbija

    Dana 29.12.2017.godine, doneta je prva pravnosnažna presuda Apelacionog suda u Grčkoj, u Piraeusu, br. 791/2017, u sporu po kolektivnoj tužbi koju su pokrenule potrošačke...

Stručno uputstvo o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole za školsku...

    800x600 < < Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljen je Kalendar takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2017/2018....

Nominalni iznosi za finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za pravo na dečji...

    800x600 < < Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona...

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

    Prema definiciji iz člana 36. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 38/2015 i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon),...

Smernice za bezbedan i zdrav rad pri uslovima niskih temperatura

    Svrha ovih smernica je da pomogne poslodavcima i zaposlenima da se rizik po bezbednost i zdravlje na radu na otvorenom pri uslovima niskih temperatura svede na...

Pravo na refundaciju PDV-a za opremu i hranu za bebe važi i dalje

    Pravo na refundaciju PDV-a na opremu i hranu za bebe može se ostvariti do 1. jula 2018. godine do kada je odložena primena novog Zakona o...

Potrošačke cene – inflacija za decembar 2017. godine

    800x600 < < Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u decembru 2017. godine, u odnosu na novembar 2017. godine,...

Usvajanje zakona o upisima u katastar do marta 2018.

    Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Zorana Mihajlović, najavila je da bi zakon o upisima u katastar trebalo da bude usvojen do marta 2018....