Naslovna Blog Stranica 4

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za novembar 2018. god. – 33.125,50...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Prosečne zarade po zaposlenom, septembar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2018. godine iznosila je 66 251 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 47...

Povećanje osnovnog kapitala konverzijom obaveza

Prema inoviranom članu 146. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RSˮ, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – u daljem...

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2019.

Vlada je usvojila više predloga zakona a između ostalog i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom...

Izmene Zakona o porezu na imovinu

Iako u skupštinsku proceduru nije ušao predlog izmena Zakona o porezu na imovinu koji je do poslednjeg trenutka bio u opticaju, i u sadašnjoj...

Propisi.net tekst članak

Propisi.net tekst članak. Ing-pro, propisi u praksi

Zakon o kulturnim dobrima

Overa kupoprodajnog ugovora za nepokretnosti u zaštićenim kulturnim celinama

Uslov za overu je da prodavac donese dokaz da Zavod za zaštitu spomenika kulture nije zainteresovan za kupovinu. Zašto se tek sada primenjuje Zakon o...

Sazvana sednica Narodne skupštine za utorak, na dnevnom redu i Predlog budžeta za 2019.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, za utorak, 27....

Komentar Zakona o lobiranju

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o lobiranju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 87/2018 od 13. 11. 2018. godine (u...

U pripremi izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prema predlogu Radne grupe, donose olakšice za dužnike. Zaplenjene nekretnine prodavaće se onlajn. Niži troškovi postupka. Naplata do polovine...

U pripremi izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Ministarstvo finansija Republike Srbije izašlo sa novim izmenama zakona o porezu na dohodak građana Porez na dohodak građana, po svoj prilici, ubuduće će plaćati i...

Set ekonomskih zakona pred poslanicima

Prijava poreza na imovinu preko javnog beležnika Kupci stanova od naredne godine porez na imovinu će moći da prijave preko javnog beležnika, preko koga su...

Zakon o akcizama

Utvrđeni su novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine

Prema odredbi člana 10. st. 4. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001… i 30/2018), ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za...

Seminar „Zaštita ljudskih prava pred nacionalnim sudovima i evropskim sudom za ljudska prava: pravo...

Advokatska komora Beograda, Akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS u Srbiji pozivaju vas na seminar na temu „Zaštita ljudskih prava pred nacionalnim sudovima...

Održan seminar za agencije za nekretnine: Sprečavanje pranja novca

- Seminar je održan - UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA AGENCIJE ZA NEKRETNINE Mere i procedure...

Novine u zakonskom regulisanju mera u toku poreske kontrole

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (objavljenim u „Sl. glasniku RSˮ br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona)...

Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim...

Prema odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016 i 104/2016 – dr. zakon –...

Naknade troškova i druge isplate licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca (slučajevi...

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2001… i 113/2017 – u daljem...

Karakteristike poreske opomene

Poreska opomena predstavlja posebnu meru koja se primenjuje za slučaj da poreski obveznik ne izmiri svoju poresku obavezu u predviđenom roku. Vreme (čas) koje...

Izmirivanje obaveza i naplata potraživanja putem preuzimanja – ustupanja duga

Izmirivanje obaveza putem preuzimanja – ustupanja duga jedan je od načina plaćanja koji je prisutan u našoj praksi, a omogućava bržu naplatu i izmirivanje...

Potrošačke cene – inflacija za oktobar 2018. godine

Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u oktobru 2018. godine, u odnosu na septembar 2018. godine, u proseku...

Kopaonička škola prirodnog prava 2018.

Od 13. - 17. decembra .2018. godine na Kopaoniku će se održati tradicionalni susret Kopaoničke škole prirodnog prava pod nazivom ''Pravo i zapovest razuma''. Kompletan...

Objavljeni novi zakoni

U ''Službenom glasniku RS'', br. 87/2018 od 13.11.2018. godine objavljeni su tekstovi sledećih zakona: Izvorne tekstove zakona možete preuzeti klikom na sledeći link: Zakoni Zakon o...

Zakon o lobiranju

Zakon o parničnom postupku

Zakon o uređenju sudova

Zakon o policiji

Zakon o zaštiti od požara

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

Na sednici od 8. 11. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za avgust 2018. godine

Na sednici od 8. 11. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Poresko oslobođenje solidarne pomoći za rođenje bebe, problematični stambeni krediti

Set poreskih zakona predviđa neke olakšice koje će obradovati buduće roditelje, građane s problematičnim stambenim kreditima, ali i privrednike najavio je ministar finansija Siniša...

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno...

Ubrzano i olakšano rušenje nelegalnih objekata

Stupile su na snagu izmene Zakona o ozakonjenju. U Srbiji je oko dva miliona nelegalnih objekata. Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damnjanović rekla...

Objavljen novembarski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Objavljen novembarski broj časopisa Poslovni savetnik

  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.  Klikom na pregled u nastavku...

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica   Pregled odredaba koje se menjaju,...

Ubrzano i olakšano rušenje nelegalnih objekata

  Stupile su na snagu izmene Zakona o ozakonjenju. U Srbiji je oko dva miliona nelegalnih objekata. Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damnjanović rekla je za...

Oslobađa se od poreza solidarna pomoć za rođenje bebe, problematični stambeni krediti

  Set poreskih zakona predviđa neke olakšice koje će obradovati buduće roditelje, građane s problematičnim stambenim kreditima, ali i privrednike najavio je ministar finansija Siniša...

Odlaže se primena novog sistema plata do januara 2020. godine

  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je na poslednjoj sednici Vlade odlučeno da je neophodno uraditi dodatne finansijske analize tokom...

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije – septembar 2018. godine

  Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–septembar 2018. godine iznosi: – 33.525,4 miliona dolara – porast od 18,7% u odnosu na isti period prethodne...

Zakon o pomorskoj plovidbi

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o nasleđivanju

Zakon o advokaturi

Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama, treći kvartal 2018 – fleš procena*

    Realni rast BDP-a u trećem kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,7%. Obračun kvartalnog BDP-a za treći kvartal 2018....

Kretanje industrijske proizvodnje u septembru 2018. godine

    Industrijska proizvodnja u septembru 2018. godine veća je za 3,5% u odnosu na prosek 2017. godine, a u periodu januar–septembar 2018. godine, u poređenju...

Časopis Poslovni savetnik

https://www.propisi.net/casopis-poslovni-savetnik/

Časopis Lege Artis – propisi u praksi

Časopis LEGE ARTIS - PROPISI U PRAKSI – štampano i elektronsko izdanje stručnih autorskih tekstova, već duži niz godina je nezaobilazan savetnik i dnevni...

Objavljen novembarski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

Počeo instant platni sistem – isplata moguća i vikendom

Poslodavci u Srbiji moći će svojim zaposlenima da isplaćuju zarade i neradnim danima, čak i noću, a građani će istog trenutka na svojim računima...

Prosečne zarade po zaposlenom, avgust 2018.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2018. godine iznosila je 68.831 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.773 dinara. Rast...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podatka o prosečnoj zaradi...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 83/2018)

    U ''Službenom glasniku RS'', br. 83/2018 od 29.10.2018. godine objavljeni su tekstovi sledećih zakona: Zakon o građevinskim proizvodima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju...

Održan Seminar za računovođe: Sprečavanje pranja novca

- savetovanje je održano - UDRUŽENjE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE Mere i procedure...

Tekst Predloga izmena Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa...

Tekst Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa obrazloženjem, možete preuzeti klikom na link...

Tekst Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata sa obrazloženjem

U nastavku možete, klikom na link, preuzeti tekst predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata sa obrazloženjem: Tekst Izvor: sajt Narodne skupštine RS

Objavljen novembarski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podatka o prosečnoj zaradi...

  Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Prosečne zarade po zaposlenom, avgust 2018.

  Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2018. godine iznosila je 68.831 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.773 dinara. Rast...

Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije uz taj izveštaj

1. Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Obveznik može da zahteva zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (Zamena KFI), koji je upisan u Registar finansijskih izveštaja i...

Ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije

Venecijanska komisija (VK) objavila je danas na svom sajtu da je tekst amandmana na Ustav Srbije koje je izradilo Ministarstvo pravde usklađeni sa preporukama...

Ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije

  Venecijanska komisija (VK) objavila je danas na svom sajtu da je tekst amandmana na Ustav Srbije koje je izradilo Ministarstvo pravde usklađeni sa preporukama...

Počeo instant platni sistem – isplata moguća i vikendom

  Poslodavci u Srbiji moći će svojim zaposlenima da isplaćuju zarade i neradnim danima, čak i noću, a građani će istog trenutka na svojim računima...

Neće biti dodatnih izmena Zakona o radu do 2020. godine

  Izmena Zakona o radu koje bi definisale i dodatne izmene oko bolovanja neće biti pre 2020. godine, rekao je ministar rada Zoran Đorđević. - Nema...

Kontakt centar za prijavu institucija koje i dalje traže pečat

  Privreda od početka ovog meseca više nema obavezu da koristi pečat, ali ga neke institucije i dalje traže. Zbog toga Kancelarija za IT i e-Upravu poziva...

Formirana Radna grupa koja će svakodnevno da prati kako se primenjuje Zakon o podršci...

  Vlada Srbije formirala je Radnu grupu za dnevno praćenje primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na čijem je čelu ministarka zadužena za...

Tekst Predloga izmena Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa...

    Tekst Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa obrazloženjem, možete preuzeti klikom na link...

Tekst Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata sa obrazloženjem

  U nastavku možete, klikom na link, preuzeti tekst predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata sa obrazloženjem: Tekst Izvor: sajt Narodne skupštine RS

Uvedena registracija osnivanja jednočlanog DOO

  Posle uvođenja elektronske registracije preduzetnika, Agencija za privredne registre (APR) je uvela novu uslugu za privredna društva - elektronsko osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO). Ova procedura...

Poslovanje ekonomskih celina u privredi u Republici Srbiji u 2017. godini

  Agencija za privredne registre (dalje: Agencija) objavila je Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u privredi u Republici Srbiji u 2017. godini. Saopštenje je izrađeno...

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara pred poslanicama krajem novembra

  Dugo očekivani zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara trebalo bi da bude usvojen do kraja novembra. Umesto dosadašnjih 500 različitih nameta razbacanih u...

Objavljen novi Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa

  Ministarstvo pravde objavilo je 15. oktobra 2018. godine na svojoj internet prezentaciji novi Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koji je unapređen sa komentarima stručne...

Da li Srbija dobija istopolne zajednice, surogat-materinstvo, zabranu fizičkog kažnjavanja dece, alimentacioni fond za...

  Da li će Srbija dobiti istopolne zajednice, surogat-materinstvo, zabranu fizičkog kažnjavanja dece, alimentacioni fond za one čiji neodgovorni roditelji ne učestvuju u njihovom izdržavanju...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za jul 2018. godine

  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Zamena vanrednog finansijskog izveštaja u Agenciji za privredne registre

  Prema članu 2. tačka 11) Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RSˮ, br. 62/2013 i 30/2018), vanredni finansijski izveštaj sastavlja se u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno...

Potrošačke cene – inflacija za septembar 2018. godine

  Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u septembru 2018. godine, u odnosu na avgust 2018. godine, u proseku...

Ukinuta dva tehnička pregleda godišnje za vozila starija od 15 godina

  Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici u četvrtak (11. oktobra 2018. godine) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na...

Advokate po službenoj dužnosti uskoro bira softver

  Jedinstvena lista advokata i kontrolisano postavljanje branilaca po službenoj dužnosti ubuduće će biti jedini način funkcionisanja između sudova, tužilaštava, policije i advokata, čime će...

U skupštinskoj proceduri izmene Zakona o ozakonjenju i Zakona o planiranju i izgradnji

  U pitanju su izmene i dopune Zakona o ozakonjenju i Zakona o planiranju i izgradnji u koje je Tanjug imao uvid, a prema novim...

Seminar za računovođe: Sprečavanje pranja novca

UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE Mere i procedure u primeni propisa o...

Novi Zakon o javnim nabavkama – objavljen Nacrt i poziv za javnu raspravu

  Na internet stranici Uprave za javne nabavke objavljen je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o javnim nabavkama. Nacrt Zakona o...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

    Na sednici od 8. 10. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Vlada usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

    Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 4.10.2018. godine, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Cilj predloženih izmena i dopuna Zakona...

Paket stimulativnih mera za rasterećenje privrede

  Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali predstavio je danas paket stimulativnih mera za rastererećenje privrede, među kojima su smanjenje poreskog opterećenja rada, ukidanje pojedinih...

Objavljen oktobarski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.  Klikom na pregled u nastavku...

U pripremi Centralni registar stanovništva

  Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Marina Dražić izjavila je danas da je u ovoj godini izdato 30 odsto manje papirnih...

Komentar Foruma sudija Srbije na Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije ...

  Klikom na link u nastavku, možete preuzeti Komentar Foruma sudija Srbije na Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije objavljenog 12.09.2018. godine:   Komentar

Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

  Narodna skupština je 29. septembra usvojila izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Osim ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija...

Pečat za privredu otišao u istoriju – Uskoro elektronska arhiva

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je danas veliki dan za privredu, jer se privredi više ne može nametnuti obaveza da koristi pečat...

Podsticajnim merama do rasta privrede

Iz intervjua ministra finansija Siniše Malog: 1. Koje reformske procese smatrate ključnim za održavanje fiskalne stabilnosti i podsticanje privrednog rasta? Naš prioritet u narednom periodu...

Šta je stambenim zajednicama doneo novi Zakon o stanovanju?

    Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada po prvi put je uveo funkciju upravnika zgrade, a stanarima je ostavljeno da izaberu da li će...

Pečat za privredu otišao u istoriju – Uskoro elektronska arhiva

  Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je danas veliki dan za privredu, jer se privredi više ne može nametnuti obaveza da koristi pečat...

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije – avgust 2018. godine

    Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–avgust 2018. godine iznosi: – 29.808,0 miliona dolara – porast od 20,7% u odnosu na isti period prethodne...

Bruto domaći proizvod 20152017. – Revidirani podaci –

    Republički zavod za statistiku objavio je prethodne rezultate revizije bruto domaćeg proizvoda (BDP) po metodologiji ESA 2010, prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim...

Jednodnevna obustava rada advokata u celoj Srbiji

    U nastavku možete pogledati zajedničko saopštenje Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda povodom JEDNODNEVNE OBUSTAVE RADA ADVOKATA SRBIJE, U PONEDELJAK, 1.10.2018. GODINE. Zajedničko saopštenje AKS i...

Usvojeni novi zakoni

    U danu za glasanje o tačkama 1. do 4. dnevnog reda Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, narodni poslanici usvojili...

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30. 9. 2018. godine

  Članom 20. i 23. Zakona o stanovanju („Sl. glasnik RSˮ, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94,...

Objavljen oktobarski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Kretanje industrijske proizvodnje u avgustu 2018. godine

  Industrijska proizvodnja u periodu januar–avgust 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 2,7%, dok je prerađivačka industrija ostvarila rast...

Sazvana Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini

  Na dnevnom redu biće Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

    Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RSˮ, br. 36/2009 i 32/2013...

Vlada usvojila Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

  Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 24.9.2018. godine Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji ima za cilj unapređenje međunarodne razmene podataka...

Od nove godine svi porezi „na klik“

    Od 1. januara građani i firme imaće elektronski uvid u svoje poreske obaveze na samo jednom internet portalu. Unosom JMBG znaće se dugovanja za namete za...

Prosečne zarade po zaposlenom, jul 2018. godine

  Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2018. godine iznosila je 68.029 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.202 dinara. Kumulativni...

Predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u skupštinskoj proceduri

    Ovim zakonom treba da se  uredi besplatna pravna pomoć za građane kao njene korisnike i načini njenog ostvarivanja i pružanja. Klikom na  sledeći link možete...

Održana besplatna savetovanja u više gradova: Novine u poslovanju privrednih društava

Kompanija Ing-Pro d.o.o. je uspešno organizovala jednodnevno BESPLATNO savetovanje na temu: NOVINE U POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koji...

Pravni stav VKS-a: Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku...

  Zaključak: U sporu za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku, u zavisnosti od visine postavljenog tužbenog zahteva, mogu biti primenjena kako...

Vlada usvojila Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

    Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji za cilj ima da građanima slabijeg imovinskog stanja obezbedi jednak pristup pravdi. Ovaj...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za jun 2018. godine

  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Nacrt ustavnih amandmana u Narodnoj skupštini najkasnije početkom oktobra

    Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je danas da je i treća verzija Nacrta ustavnih amandmana podložna novim korekcijama nakon današnjeg okruglog stola, na kojem...

Udruženja, zadužbine i fondacije od 1. oktobra više nemaju obavezu upotrebe pečata u svom...

  Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja,...

Zakazana sednica Narodne skupštine o izmenama Zakona o PIO i drugim zakonima

  Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je, na zahtev 157 narodnih poslanika, Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu,...

Minimalna zarada za 2019. godinu se utvrđuje prema novoj minimalnoj ceni rada od 155,30...

    Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine (“Službeni glasnik RS” 69/2018 od 14.09.2018. godine), prema...

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava, II kvartal 2018. godine

  Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje. Uporedni pregled prihoda u novcu i...

Počinje primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu („Sl.  glasnik RS”, broj 44/2018, u daljem tekstu: Zakon), počinje da se primenjuje od...

Predlog za ocenu ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

    Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Ustavnom sudu Srbije Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti nekoliko odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodici...

Uvid u list nepokretnosti za overu ugovora o prometu nepokretnosti bez naknade za građane...

  Ministarstvo pravde omogućilo je da građani ne moraju da donose izvod iz lista nepokretnosti prilikom overe ugovora o prometu nepokretnosti i postupaka raspravljanja zaostavštine...

Sto naj… privrednih društava u 2017. godini

Agencija za privredne registre objavila je podatke o STO NAJ… privrednih društava u Republici Srbiji u 2017. godini. Lista STO NAJ… privrednih društava u...

Radni tekst ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa usklađen sa preporukama Venecijanske komisije

    Ministarstvo pravde Republike Srbije 11.9.2018. godine objavilo je Radni tekst ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa usklađen sa preporukama Venecijanske komisije. Tekst možete preuzeti klikom na...

Spremaju se izmene Zakona o javnoj svojini

  Sprema se zakon o javnoj svojini, nekretnine će vrednovati procenitelji. Procene Poreske uprave bile nerealne, pa imovina nije mogla da se proda Vrednost nepokretnosti koje...

Uskoro ratifikacija Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske

  Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas u Izmiru, da će 1. oktobra u turskom parlamentu početi ratifikacija...

Usklađivanje penzija u skladu sa stanjem u budžetu

  Penzije se u Srbiji više neće usklađivati dva puta godišnje, prema rastu inflacije, već će to ubuduće raditi Vlada, u skladu sa stanjem u...

Potrošačke cene – inflacija za avgust 2018. godine

  Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u avgustu 2018. godine, u odnosu na jul 2018. godine, u proseku...

Kvartalno poslovanje privrednih društava, II kvartal 2018. godine – prethodni podaci –

  Poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2018. godine bili su veći za 3% u odnosu na isti period...

Minimalna cena rada u Srbiji po prvi put preko 27.000 dinara

    Sednica Socio – ekonomskog saveta održana je 10.9.2018. godine u zgradi Vlade Republike Srbije, a ministar finansija Siniša Mali istakao je da će minimalna cena rada...

Spoljnotrgovinska robna razmena, jul 2018. godine

  Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–jul 2018. godine iznosi: – 26.281,3 miliona dolara – porast od 22,3% u odnosu na isti period prethodne...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

      Na sednici od 6. 9. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Predlog izmena i dopuna Zakona o PIO usvojen na Vladi

  Vlada Republike Srbije usvojila je 6.9.2018. godine, predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim će između ostalog, kao što je...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za maj 2018. godine

  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj...

Do kraja 2018. nove mere za zaštitu advokata

    Ministarka pravde, Nela Kuburović, izjavila je da bi do kraja godine u skupštinsku proceduru mogao da uđu izmene i dopune Krivičnog zakona, koje imaju...

Moguće držanje seminara i obuka za zaposlene u školama, uz saglasnost ministra prosvete

  Oko 500 zaposlenih u obrazovnim ustanovama u Srbiji ima neko od četiri pedagoška zvanja. "Procene da bi između 20 i 25 odsto ljudi moglo da...

Sa sindikatima o reformi plata u javnoj upravi

  Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i ministar finansija Siniša Mali razgovarali su sa predstavnicima sindikata o reformi sistema plata u javnoj upravi, a Ružić...

Nulta tolerancija za one koji zapošljavaju radnike na crno

  Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević najavio je da će od danas sve firme koje zapošljavaju radnike "na...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, II kvartal 2018. godine

    U svom saopštenju broj 244/2018 od 31. 8. 2018. godine Republički zavod za statistiku objavio je rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a...

Anketa o radnoj snazi, II kvartal 2018. godine

      U svom saopštenju za javnost br. 232 od 31. 8. 2018. godine Republički zavod za statistiku objavio je uporedne podatke o radnoj snazi za...

Kretanje industrijske proizvodnje u julu 2018. godine

  Industrijska proizvodnja u periodu januar–jul 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 3,7%, dok je prerađivačka industrija ostvarila rast...

Minimalna cena rada veća za 10 odsto

    Umesto 143 dinara, koliko sada iznosi minimalna cena rada, radnicima bi ubuduće radni sat trebalo da se plaća oko deset odsto više, odnosno 157,3...

Objavljen septembarski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.  Klikom na pregled u nastavku...

Nema više overa ugovora bez građevinske dozvole?

    Notari više neće moći da overavaju ugovore o prometu nepokretnosti u izgradnji za koje ne postoje građevinska dozvola i potvrda o prijavi radova, saznaje...

Novi postupci protiv učesnika na tržištu bebi opreme

    Komisija za zaštitu konkrencije pokrenula je četiri nova postupka ispitivanja povrede konkurencije  protiv deset učesnika na tržištu bebi opreme, a zbog osnovane sumnje da...

Od oktobra primena poreskih olakšica za početnike u poslovanju

    Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine, od prvog oktobra 2018....

Inicijativa za izmenu Zakona o socijalnoj zaštiti

  Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Inicijativu za izmenu Zakona o socijalnoj zaštiti u...

Izmene Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

  Izmene Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018 i 44/2018 - dr. zakon), koje bi trebalo da budu...

Sprečavanje nelegalne gradnje uvođenjem solidarne odgovornosti

  U cilju sprečavanja nelegalne gradnje biće uvedena solidarna odgovornost: investitora, vlasnika parcele i izvođača radova, najavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. - Promenićemo određene pravilnike...

Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi

    Poreski obveznici su dužni da Poreskoj upravi dostavljaju podatke o svim skladišnim, odnosno poslovnim prostorijama u kojima obavljaju delatnost kao i da uredno prijavljuju eventualne izmene...

Prosečne zarade po zaposlenom, jun 2018. godine

    Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2018. godine iznosila je 68.047 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.226 dinara. Kumulativni...

Pregovori o minimalnoj mesečnoj zaradi

  Pregovori predstavnika sindikata, poslodavaca i države u okviru Socijalno-ekonomskog saveta (SES) o minimalnoj mesečnoj zaradi, najverovatnije će početi u ponedeljak 27. avgusta, najavljeno je...

Objedinjena pretraga privrednih subjekata i drugih pravnih lica na APR-u

  Nova pretraga APR-a, koja je danas puštena u rad, predstavlja kvalitativno unapređenje koje će omogućiti budućim korisnicima efikasniju i lakšu pretragu podataka o privrednim...

Novo izdanje na CD-u! Savetnik za primenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

  P O N U D A Novo ING-PRO izdanje na CD-u! SAVETNIK ZA PRIMENU ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM - sa obrascima koji se mogu...

Spreman zakon o računanju vremena

  Konačno će biti propisana zvanična satnica naše zemlje. Prilagođavamo se EU, koja je na korak od ukidanja pomeranja kazaljki U jeku evropske rasprave ima li...

Izmene prilikom upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ''Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni...

Počela primena člana 9. Zakona o međubankarskim naknadama…

  Narodna banka Srbije podseća da danas počinje da se primenjuje član 9. Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na...

Objavljen septembarski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

E-aukcija za prinudnu prodaju nepokretnosti

    Ministarstvo pravde Srbije planira da uvede "eAukciju" u postupak prinudne prodaje nepokretnosti kroz predstojeće izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO). Putem elektronske...

Pomoć gradskim vlastima u borbi protiv nelegalne gradnje

    Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da podržava napore gradske vlasti u Beogradu da se izbori sa sve većim brojem nelegalno...

Počele prve isplate porodiljama – pet dana pre vremena

    Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da naknade za porodiljsko bolovanje više neće kasniti i da to pokazuje ozbiljnost države. "Iako smo...

Elektronsko plaćanje na portalu E-uprava

    Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu omogućila je svim korisnicima nacionalnog Portala eUprava da administrativne takse za sve usluge dostupne na Portalu mogu...

Socijalno-ekonomski savet za ukidanje Zakona o smanjenju plata u javnom sektoru

  Beograd, 13. avgust 2018. godine – Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije podržao je danas inicijativu da se van snage stavi Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun...

Potrošačke cene – inflacija za jul 2018. godine

    Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji u julu 2018. godine, u odnosu na jun 2018. godine, u proseku...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

  Na sednici od 9. 8. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Spisak novih plata za sve zaposlene u zdravstvu od 1.1.2019.

  Najveće povećanje koeficijenta u zdravstvu imaće doktori na psihijatriji, glavne sestre u domovima zdravlja i vozači u Hitnoj pomoći, predviđa radna verzija novog sistema...

Spoljnotrgovinska robna razmena, jun 2018. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–jun 2018. godine iznosi: – 22.476,8 miliona dolara – porast od 23,0% u odnosu na isti period prethodne...

Savetovanje za agencije za nekretnine: Sprečavanje pranja novca

UDRUŽENjE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA RAČUNOVOĐE I AGENCIJE ZA NEKRETNINE Mere i procedure u...

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je, na zahtev 154 narodna poslanika, Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu,...

Usvojen set zakona iz oblasti zdravstva

Narodna skupština Republike Srbije je, 24. jula 2018. godine, usvojila: Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada; ...

Javnobeležnička komora Srbije – odgovori na pitanja

Na sajtu Javnobeležničke komore, objavljeni su odgovori na pitanja Stručnog saveta Javnobeležničke komore od 25.7.2018. godine. U nastavku ih možete preuzeti: Pitanja i odgovori

Rokovnici

https://www.propisi.net/rokovnici/

Savetnik za obračun, oporezivanje i isplatu zarada, plata i drugih primanja

  Autor: Mr Željko Albaneze Kroz jedinstven i originalan koncept, na više od 500 strana A4 formata, "Savetnik za obračun, oporezivanje, i isplatu zarada, plata i...

Spoljnotrgovinska robna razmena, jun 2018. godine

    Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–jun 2018. godine iznosi: – 22.476,8 miliona dolara – porast od 23,0% u odnosu na isti period prethodne godine; – 18.560,0...

U blokadi računi 54.000 preduzeća

  Odugovlačenjem rešavanja problema, zbog kojih ne obavljaju platni promet preko svojih računa, samo povećavaju obaveze prema poveriocima renutno su u Srbiji blokirani su računi 54.565...

Javnobeležnička komora Srbije – odgovori na pitanja

    Na sajtu Javnobeležničke komore, objavljeni su odgovori na pitanja Stručnog saveta Javnobeležničke komore od 25.7.2018. godine. U nastavku ih možete preuzeti: Pitanja i odgovori

Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama, drugi kvartal 2018. godine – fleš procena

    Realni rast BDP-a u drugom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,4%. Obračun kvartalnog BDP-a za drugi kvartal 2018....

Kretanje industrijske proizvodnje u junu 2018. godine

  Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2018. godine veća je za 3,9% nego u junu 2017. godine, ali i za 5,6% u odnosu...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podatka o prosečnoj zaradi...

    Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Novčana davanja za trećerođeno dete na teritoriji Grada Beograda

  Radi podsticanja rađanja dece i podrške porodici sa decom, Skupština grada Beograda donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite...

Objavljen julsko-avgustovski dvobroj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u nastavku...

Usvojene izmene i dopune Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji predviđa osnivanje Centra za monitoring droga i...

Usvojen set zakona iz oblasti zdravstva

Narodna skupština Republike Srbije je, 24. jula 2018. godine, usvojila: Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o presađivanju...

Besplatno savetovanje: Novine u poslovanju privrednih društava

Kompanija Ing-Pro d.o.o. organizuje jednodnevno BESPLATNO savetovanje na temu: NOVINE U POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koji se primenjuju od 1....