Naslovna Blog Stranica 3

Uvođenje instituta “tri udarca“ u okviru izmena Krivičnog zakonika

Radna grupa Ministarstva pravde za izmenu Krivičnog zakonika održala je danas sastanak u plenarnom sastavu u Palati Srbija, na kojem su analizirane mogućnosti za...

Od 1.7.2019. uvodi se porez na prihode od seoskog turizma

Od 1. jula ove godine svi koji rade u seoskom turizmu moraće da plaćaju porez na prihod koji ostvare od pružanja ugostiteljskih usluga, saznaje...

Saopštenje Društva sudija Srbije povodom najavljenih izmena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku

U nastavku prenosimo Saopštenje Društva sudija objavljeno na sajtu Društva 19.1.2019. godine ''Povodom najavljenih izmena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, kao mera koje...

U Predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju izabrani lekar će davati bolovanje do dva meseca

Ukoliko se usvoji Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je u skupštinskoj proceduri, izabrani lekar će pacijentima moći da otvori bolovanje do 60 dana,...

Novi propisi za sprovođenje Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RSˮ, br. 125/2014, 104/2009 i 50/2018 – u daljem tekstu: Zakon) uređuje način i postupak mirnog...

Elektronsko poslovanje – regulativa i praksa

Cilj ovog teksta je kratak osvrt na zakonodavni okvir koji reguliše elektronsko poslovanje u zemlji, kao i da ukaže na neke novine koje je...

Osvrt na novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Na Trećoj sednici drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije dana 9. 11. 2018. godine, pored ostalih zakona, usvojen je i Zakon o besplatnoj...

Objavljene uredbe kojima se uređuje rad državnih službenika i službenika u autonomnim pokrajinama i...

U "Službenom glasniku RS", broj 2/2019 od 16. januara 2019. godine objavljene su sledeće uredbe: Na osnovu Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05,...

Građanima koji se samostalno uključuju u obavezno osiguranje, a ne plate doprinos u roku...

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Srbije danas je saopštio da je izmenama zakona o PIO predvidjeno da građanima koji se samostalno...

Uskoro nova ovlašćenja inspekcijama

Preventiva u središtu svih aktivnosti, kontrola rizika, e-inspektor, prikriveni kupac - samo su neke od novina koje donosi izmena zakona o inspekcijskom nadzoru. Kako...

Izmenama Krivičnog zakonika strožije sankcije za krivična dela, silovanja, proizvodnje i trgovine narkoticima, kao...

Radna grupa za izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014...

Penzijsko invalidsko osiguranje sezonskih radnika

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prisustvovao je konferenciji za medije na temu „Angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi: novi zakonski...

Do 31.1.2019. poreski obveznici moraju izdati potvrdu o plaćenom porezu po odbitku

U obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine, bez obzira...

Indeksi potrošačkih cena, decembar 2018.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2018. godine, u odnosu na novembar 2018. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene...

Odgovornost nesavesnih upravnika zgrada pred Sudom časti Privredne komore Srbije

U poslednje vreme veliki broj stanara imao je pritužbe na rad upravnika zgrada, posebno na firme koje se profesionalno time bave. Nesavesni upravnici trebalo...

Novi indikatori za računovođe, revizore i faktoring

Uprava za sprečavanje pranja novca je krajem prethodne i početkom 2019. godine donela nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca...

Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u...

Uprava za sprečavanje pranja novca je 8.1.2019. godine donela Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u...

Šta trebaju da znaju budući paušalaci

Automehaničar sigurno zarađuje preko šest miliona dinara godišnje, ali advokat verovatno ne. Koliki će iznos paušala plaćati sa sigurnošću mladi preduzetnik ne može da...

Do 1.3.2019. advokati i adv. pripravnici da usklade bavljenje advokaturom sa odredbama zakona, statuta...

U nastavku prenosimo poziv AKB u celosti: ''Poštovane kolege, Odredbom člana 83. stav 1. tačka 9. Zakona o advokaturi („Sl.glasnik RS“ br.31/2011 i 24/2012 – odluka...

Veće kazne za napade na advokate

Radna grupa za izmene Krivičnog zakonika do kraja meseca bi trebalo da završi posao. Radna grupa koja radi na izmenama Krivičnog zakonika čiji je cilj...

Indeksi potrošačkih cena u 2018. godini

(januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar) Godišnja stopa inflacije u Republici Srbiji je 2,0% (promena cena u decembru 2018....

Pripremljen Nacrt odluke o kućnom redu u stambenim zgradama u Beogradu

Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama u Beogradu je pripremljen, i nakon što ga usvoji Gradsko veće, naći će se na dnevnom...

Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti...

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 56/2018 od 18.7.2018. godine, stupila je na snagu 26.7.2018, a primenjuje se od 1.1.2019.

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Period važenja REFERENTNA KAMATNA STOPA (utvrđuje Izvršni odbor NBS) -...

U toku je registracija stvarnih vlasnika do 31.1.2019. godine

U Agenciji za privredne registre (APR) su se evidentirala 122 stvarna vlasnika od 31. decembra 2018. godine, kada je omogućen pristup Centralnoj evidenciji stvarnih...

Niža kazna uz priznanje prekršaja kod prestupa otkrivenih od strane tržišne ili inspekcije rada

Najveća novina u radu inspekcija od ove godine je mogućnost nagodbe. Već od 1. januara 2019. godine nižu kaznu uz priznanje prekršaja, mogu dobiti...

Novim penzionerima penzija samo preko računa

Penzionerima u Srbiji će penzije od ove godine biti isplaćivane preko tekućih računa, najavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. To je u...

Uskoro izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Uskoro bi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje - dalje: Zakon)...

Počela primena izmena Zakona o matičnim knjigama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saoštilo je danas da su izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama, koje predviđaju mogućnost...

Predlog za izmenu Ustava u skupštinskoj proceduri pre marta 2019.

Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je danas da očekuje da će pre marta Skupštini biti upućen predlog za izmenu Ustava, što je jedan od...

Primenjivanje umanjenja zarada od 5% kod određenih korisnika javnih sredstava

Prema mišljenju Ministarstva finansija broj 401-00-05214/2018-03 od 31.12.2018. godine, počev od plata, odnosno zarada za januar 2019. godine vršiće se umanjenje za 5% kod...

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima preko Jedinstvenog informacionog sistema...

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara su dostupne na klik građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog...

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim...

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar dostavljaju se...

NBS preuzela deo nadležnosti Poreske uprave

Narodna banka Srbije (NBS) 1. januara 2019. godine preuzela je deo nadležnosti Poreske uprave koje se odnose na izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za obavljanje...

Pravilnici iz oblasti oporezivanja potrošnje PDV stupili na snagu 1.1.2019.

Pravilnici iz oblasti oporezivanja potrošnje PDV, čija rešenja olakšavaju poslovanje i smanjuju troškove privrednih subjekata i drugih lica koja učestvuju u određenim postupcima koje...

Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović najavio je da će između 7. i 15. januara početi elektronsko prijavljivanje sezonskih...

Prikrivena kupovina kao alat u borbi protiv sive ekonomije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da će u 2019. godini incpektorima biti na raspolaganju još jedan alat u...

Preciznije uređivanje oblasti rada elektronske uprave

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 27.12.2018. godine, više uredbi kojima se preciznije uređuje oblast rada elektronske uprave. Uredbom o bližim uslovima za...

Najniža i najviše osnovice doprinosa za 2019. godinu

Saglasno inoviranom Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 –...

Kretanje industrijske proizvodnje – novembar 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2018. godine veća je za 7,6% u odnosu na prosek prethodne godine, a u periodu januar–novembar 2018....

Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2018. godina – procena –

Svi podaci o ekonomskim kretanjima u 2018. godini, izneti u ovom pregledu, procenjeni su na osnovu dostupnih i do sada objavljenih podataka. Prikazani pokazatelji...

Prva presuda da PIO penzioneru vrati uzeti deo penzije

U Srbiji je doneta prva presuda kojom sud nalaže Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da jednom penzioneru nadoknadi iznos koji mu je...

Najavljene izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, najavila je da će naredne godine biti promenjen Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS",...

Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a

Poreska uprava je na svom sajtu objavila uputstvo. Klikom na link u nastavku možete ga preuzeti: Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a

U prioritetima Ministarstva za rad u 2019. godini, reorganizacija centara za socijalni rad

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević predstavio je dosadašnje rezultate rada Ministarstva i najavio planove i projekte koji će se...

Prosečne zarade po zaposlenom, oktobar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2018. godine iznosila je 69.012 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.901 dinar. Rast...

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za decembar 2018. god. – 34.506,00...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Poreske obaveze po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora bez zasnivanja radnog odnosa

Prema članu 3. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2005… i 113/2017), pod pojmom direktor podrazumeva se direktor, odnosno lice koje...

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja zaposlenih

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonski propisi posebnu pažnju posvećuju obavezama poslodavaca po osnovu nastanka povreda na radu ili profesionalnih oboljenja. Članom...

APR upostavlja Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika

Agencija za privredne registre će do 31. decembra 2018. godine uspostaviti Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika kojoj će se pristupati sa internet stranice Agencije. Šta je...

Obaveza plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije od 1.1.2019. godine

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon), od 1. januara 2017. godine članovi Privredne komore Srbije...

Pripremljene izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku u Vladi Republike Srbije, Slavica Đukić Dejanović, izjavila je da je njen kabinet pripremio izmene...

Vlada usvojila Predlog zakona o centralnom registru stanovništva

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o centralnom registru stanovštva, kojim će se obezbediti stvaranje objedinjenog, ažurnog registra u elektronskoj formi. Uspostavljanjem...

Vlada usvojila uredbu o isplati dodatka na penzije do novembra 2019.

Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se omogućava da penzioneri s najmanjim primanjima do novembra sledeće godine dobiju uz redovni mesečni ček i dodatak...

Doneti propisi za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama

U ''Službenom glasniku RS'', br. 99/2018 od 18.12.2018. godine, objavljeni su propisi za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama: Odluka...

Osnovni elementi poreske kontrole od 1. januara 2019. godine

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RSˮ, br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr....

Analiza trajanja vansudskog poravnanja

Jedan postupak vansudskog poravnanja u proseku traje samo 33 dana, odnosno 161 dan kraće od sudskog postupka, a prosečni troškovi poravnanja iznose 1.500 dinara...

Zakon o sudskim taksama

Oslobađanje od plaćanja sudskih taksi u cilju promovisanja posredovanja

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojim se stranke podstiču da svoje sporove reše mirnim putem, medijacijom ili na drugi sporazuman...

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava – III kvartal 2018....

Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje. Uporedni pregled prihoda u novcu i...

Zakon o ulaganjima

Zakon o energetici

Zakon o robnim rezervama

Zakon o šumama

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o javnom dugu

 

Zakon o igrama na sreću

Zakon o javnoj svojini

Zakon o budžetskom sistemu

Zašto baš Propisi.net?

Zato što je pregledan i jednostavan i ne zahteva nikakvu specijalnu obuku za korišćenje (user friendly). Zato što je moguć pristup neograničenom broju...

Pravo zaposlenog na priznavanje troškova prevoza na službenom putovanju

Prema članu 118. stav 1. tačka 2) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o...

Nova pravila za odlazak u penziju u 2019. godini

Nova godina donosi i nova zakonska pravila za napuštanje radnog mesta. Svaki zahtev koji se podnese posle 31. decembra podleže novim uslovima, koji su...

Zakon o carinskoj službi

Carinski zakon

Zakon o stečaju

Komentar Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od...

Zakon o privrednim društvima

Zakon o radu

Potrošačke cene – inflacija za novembar 2018. godine

Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u novembru 2018. godine, u odnosu na oktobar 2018. godine, u proseku...

Preduzetnici – prijava i odjava iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Obaveštenje Agencije za privredne registre: Agencija za privredne registre obaveštava sve preduzetnike koji su u toku 2018. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu...

Novine u Zakonu o carinskoj službi

Uvećanje osnovnog koeficijenta Skupština Srbije usvojila je novi Zakon o carinskoj službi kojim se reguliše pravo na uvećanje osnovnog koeficijenta za obračun plata za 20 odsto, mlađim...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 95/2018)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 95/2018 od 8.12.2018. godine, objavljeni su tekstovi usvojenih zakona. U nastavku, klikom na link preuzmite njihove tekstove: 95/2018 (Zakoni)

Usvojeni budžet za 2019. godinu i finansijski zakoni

Skupština Srbije usvojila je danas budžet za 2019. godinu kojim su predviđeni prihodi od 1.246,2 milijarde dinara, a rashodi 1.269,1 milijardu, tako da će...

Usvojen Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji predviđa uvođenje centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje,...

U planu uvođenje obaveznog osiguranja od povreda na radu radi naknade štete

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević formirao je tri radne grupe, i to Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

Na sednici od 6. 12. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije – oktobar 2018. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–oktobar 2018. godine iznosi: – 37.700,4 miliona dolara – porast od 18,3% u odnosu na isti period prethodne...

Sprovođenje izvršenja kada je u izvršnoj ispravi kao dužnik označena Republika Srbija

U nastavku preuzmite Dopunu informacije NBS, Sektora za prinudnu naplatu o sprovođenju izvršenja kada je u izvršnoj ispravi kao dužnik označena Republika Srbija: Dopuna informacije...

Anketa o radnoj snazi, III kvartal 2018. godine

U svom Saopštenju za javnost br. 328 od 30. 11. 2018. godine Republički zavod za statistiku objavio je uporedne podatke o radnoj snazi za...

Kretanje industrijske proizvodnje – oktobar 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u oktobru 2018. godine veća je za 3,2% nego u oktobru 2017. godine, a veća je i za 11,7%...

Održana obuka iz oblasti javnih nabavki

- obuka je održana - BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA I KOMPANIJA ING-PRO DOO BEOGRAD ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU KOMPLETNU OBUKU IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI   od 29.11. do 1.12.2018. godine, Beogradska...

Dinamika isplate penzija i novčanih naknada

Saglasno članu 108. st. 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05,...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji – treći kvartal 2018. godine

Republički zavod za statistiku objavio je rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda, prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama, za treći...

Reformski zakoni pred poslanicima

Set reformskih zakona koji je pred poslanicima predstavlja zdrav temelj za napredak društva jer će oni za konačan rezultat imati dalje povećanje investicionih aktivnosti,...

Zakoni u proceduri

U nastavku možete preuzeti tekstove predloga zakona: PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU PREDLOG ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH...

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za novembar 2018. god. – 33.125,50...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Prosečne zarade po zaposlenom, septembar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2018. godine iznosila je 66 251 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 47...

Povećanje osnovnog kapitala konverzijom obaveza

Prema inoviranom članu 146. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RSˮ, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – u daljem...

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2019.

Vlada je usvojila više predloga zakona a između ostalog i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom...

Izmene Zakona o porezu na imovinu

Iako u skupštinsku proceduru nije ušao predlog izmena Zakona o porezu na imovinu koji je do poslednjeg trenutka bio u opticaju, i u sadašnjoj...

Propisi.net tekst članak

Propisi.net tekst članak. Ing-pro, propisi u praksi

Zakon o kulturnim dobrima

Overa kupoprodajnog ugovora za nepokretnosti u zaštićenim kulturnim celinama

Uslov za overu je da prodavac donese dokaz da Zavod za zaštitu spomenika kulture nije zainteresovan za kupovinu. Zašto se tek sada primenjuje Zakon o...

Sazvana sednica Narodne skupštine za utorak, na dnevnom redu i Predlog budžeta za 2019.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, za utorak, 27....

Komentar Zakona o lobiranju

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o lobiranju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 87/2018 od 13. 11. 2018. godine (u...

U pripremi izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prema predlogu Radne grupe, donose olakšice za dužnike. Zaplenjene nekretnine prodavaće se onlajn. Niži troškovi postupka. Naplata do polovine...

U pripremi izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Ministarstvo finansija Republike Srbije izašlo sa novim izmenama zakona o porezu na dohodak građana Porez na dohodak građana, po svoj prilici, ubuduće će plaćati i...

Set ekonomskih zakona pred poslanicima

Prijava poreza na imovinu preko javnog beležnika Kupci stanova od naredne godine porez na imovinu će moći da prijave preko javnog beležnika, preko koga su...

Zakon o akcizama

Utvrđeni su novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine

Prema odredbi člana 10. st. 4. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001… i 30/2018), ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za...

Seminar „Zaštita ljudskih prava pred nacionalnim sudovima i evropskim sudom za ljudska prava: pravo...

Advokatska komora Beograda, Akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS u Srbiji pozivaju vas na seminar na temu „Zaštita ljudskih prava pred nacionalnim sudovima...

Održan seminar za agencije za nekretnine: Sprečavanje pranja novca

- Seminar je održan - UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA AGENCIJE ZA NEKRETNINE Mere i procedure...

Novine u zakonskom regulisanju mera u toku poreske kontrole

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (objavljenim u „Sl. glasniku RSˮ br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona)...

Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim...

Prema odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016 i 104/2016 – dr. zakon –...

Naknade troškova i druge isplate licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca (slučajevi...

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2001… i 113/2017 – u daljem...

Karakteristike poreske opomene

Poreska opomena predstavlja posebnu meru koja se primenjuje za slučaj da poreski obveznik ne izmiri svoju poresku obavezu u predviđenom roku. Vreme (čas) koje...

Izmirivanje obaveza i naplata potraživanja putem preuzimanja – ustupanja duga

Izmirivanje obaveza putem preuzimanja – ustupanja duga jedan je od načina plaćanja koji je prisutan u našoj praksi, a omogućava bržu naplatu i izmirivanje...

Potrošačke cene – inflacija za oktobar 2018. godine

Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u oktobru 2018. godine, u odnosu na septembar 2018. godine, u proseku...

Kopaonička škola prirodnog prava 2018.

Od 13. - 17. decembra .2018. godine na Kopaoniku će se održati tradicionalni susret Kopaoničke škole prirodnog prava pod nazivom ''Pravo i zapovest razuma''. Kompletan...

Objavljeni novi zakoni

U ''Službenom glasniku RS'', br. 87/2018 od 13.11.2018. godine objavljeni su tekstovi sledećih zakona: Izvorne tekstove zakona možete preuzeti klikom na sledeći link: Zakoni Zakon o...

Zakon o lobiranju

Zakon o parničnom postupku

Zakon o uređenju sudova

Zakon o policiji

Zakon o zaštiti od požara

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

Na sednici od 8. 11. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Kupovna moć stanovništva – potrošačka korpa za avgust 2018. godine

Na sednici od 8. 11. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Poresko oslobođenje solidarne pomoći za rođenje bebe, problematični stambeni krediti

Set poreskih zakona predviđa neke olakšice koje će obradovati buduće roditelje, građane s problematičnim stambenim kreditima, ali i privrednike najavio je ministar finansija Siniša...

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno...

Ubrzano i olakšano rušenje nelegalnih objekata

Stupile su na snagu izmene Zakona o ozakonjenju. U Srbiji je oko dva miliona nelegalnih objekata. Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damnjanović rekla...

Objavljen novembarski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Objavljen novembarski broj časopisa Poslovni savetnik

  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net  Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.  Klikom na pregled u nastavku...

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica   Pregled odredaba koje se menjaju,...

Ubrzano i olakšano rušenje nelegalnih objekata

  Stupile su na snagu izmene Zakona o ozakonjenju. U Srbiji je oko dva miliona nelegalnih objekata. Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damnjanović rekla je za...

Oslobađa se od poreza solidarna pomoć za rođenje bebe, problematični stambeni krediti

  Set poreskih zakona predviđa neke olakšice koje će obradovati buduće roditelje, građane s problematičnim stambenim kreditima, ali i privrednike najavio je ministar finansija Siniša...

Odlaže se primena novog sistema plata do januara 2020. godine

  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je na poslednjoj sednici Vlade odlučeno da je neophodno uraditi dodatne finansijske analize tokom...

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije – septembar 2018. godine

  Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–septembar 2018. godine iznosi: – 33.525,4 miliona dolara – porast od 18,7% u odnosu na isti period prethodne...

Zakon o pomorskoj plovidbi

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o nasleđivanju

Zakon o advokaturi

Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama, treći kvartal 2018 – fleš procena*

    Realni rast BDP-a u trećem kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,7%. Obračun kvartalnog BDP-a za treći kvartal 2018....

Kretanje industrijske proizvodnje u septembru 2018. godine

    Industrijska proizvodnja u septembru 2018. godine veća je za 3,5% u odnosu na prosek 2017. godine, a u periodu januar–septembar 2018. godine, u poređenju...

Časopis Poslovni savetnik

https://www.propisi.net/casopis-poslovni-savetnik/

Časopis Lege Artis – propisi u praksi

Časopis LEGE ARTIS - PROPISI U PRAKSI – štampano i elektronsko izdanje stručnih autorskih tekstova, već duži niz godina je nezaobilazan savetnik i dnevni...

Objavljen novembarski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

Počeo instant platni sistem – isplata moguća i vikendom

Poslodavci u Srbiji moći će svojim zaposlenima da isplaćuju zarade i neradnim danima, čak i noću, a građani će istog trenutka na svojim računima...

Prosečne zarade po zaposlenom, avgust 2018.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2018. godine iznosila je 68.831 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.773 dinara. Rast...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podatka o prosečnoj zaradi...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 83/2018)

    U ''Službenom glasniku RS'', br. 83/2018 od 29.10.2018. godine objavljeni su tekstovi sledećih zakona: Zakon o građevinskim proizvodima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju...

Održan Seminar za računovođe: Sprečavanje pranja novca

- savetovanje je održano - UDRUŽENjE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE Mere i procedure...

Tekst Predloga izmena Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa...

Tekst Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa obrazloženjem, možete preuzeti klikom na link...

Tekst Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata sa obrazloženjem

U nastavku možete, klikom na link, preuzeti tekst predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata sa obrazloženjem: Tekst Izvor: sajt Narodne skupštine RS

Objavljen novembarski broj časopisa Lege Artis – Propisi u praksi

  Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podatka o prosečnoj zaradi...

  Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Prosečne zarade po zaposlenom, avgust 2018.

  Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2018. godine iznosila je 68.831 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.773 dinara. Rast...

Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije uz taj izveštaj

1. Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Obveznik može da zahteva zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (Zamena KFI), koji je upisan u Registar finansijskih izveštaja i...

Ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije

Venecijanska komisija (VK) objavila je danas na svom sajtu da je tekst amandmana na Ustav Srbije koje je izradilo Ministarstvo pravde usklađeni sa preporukama...

Ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije

  Venecijanska komisija (VK) objavila je danas na svom sajtu da je tekst amandmana na Ustav Srbije koje je izradilo Ministarstvo pravde usklađeni sa preporukama...

Počeo instant platni sistem – isplata moguća i vikendom

  Poslodavci u Srbiji moći će svojim zaposlenima da isplaćuju zarade i neradnim danima, čak i noću, a građani će istog trenutka na svojim računima...

Neće biti dodatnih izmena Zakona o radu do 2020. godine

  Izmena Zakona o radu koje bi definisale i dodatne izmene oko bolovanja neće biti pre 2020. godine, rekao je ministar rada Zoran Đorđević. - Nema...

Kontakt centar za prijavu institucija koje i dalje traže pečat

  Privreda od početka ovog meseca više nema obavezu da koristi pečat, ali ga neke institucije i dalje traže. Zbog toga Kancelarija za IT i e-Upravu poziva...

Formirana Radna grupa koja će svakodnevno da prati kako se primenjuje Zakon o podršci...

  Vlada Srbije formirala je Radnu grupu za dnevno praćenje primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na čijem je čelu ministarka zadužena za...

Tekst Predloga izmena Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa...

    Tekst Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa obrazloženjem, možete preuzeti klikom na link...