Naslovna Blog

Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade, Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, za ponedeljak, 24....

„Službeni list grada Subotice“, br. 4/2020 od 21.2.2020. godine

Rešenje o donošenju Cenovnika usluga taksi prevoza Izvor: internet stranica Službenog lista grada Subotice

Vlada RS utvrdila Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i...

Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, kojim će...

Advokatska komora Vojvodine zabrinuta zbog preopterećenosti Građanskog odeljenja Višeg suda u Novom Sadu

Advokatska komora Vojvodine izrazila je zabrinutost zbog preopterećenosti Građanskog odeljenja Višeg suda u Novom Sadu i dodala da je "potrebno i neophodno" ubrzati postupke...

Narodna Skupština usvojila novi set zakona

Dana 24.2.2020. godine, u danu za glasanje Narodna skupština Republike Srbije usvojila je: Zakon o Memorijalnom centru "Staro sajmište", Zakon o potvrđivanju Sporazuma o...

„Službeni glasnik grada Jagodine“, br. 2/2020 od 30.1.2020. godine

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za grad Jagodinu za 2020. godinu Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama Odluka o uslovima i načinu subvencionisanja kamate na...

„Službeni list opštine Šid“, br. 5/2020 od 20.2.2020. godine

Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Šid Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove opštine Šid Izvor: stranica Službenog lista opštine Šid

Novi posrednik na tržištu rada – agencija za privremeno zapošljavanje

  Zakon o agencijskom zapošljavanju koji se primenjuje se od 1. marta 2020. godine, uspostavlja nove posrednike na tržištu rada, a to će biti agencije...

„Službeni list grada Novog Sada“, br. 5/2020 od 20.2.2020. godine

Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle na teritoriji grada Novog Sada Rešenje o postavljanju stubića na Trgu galerija u Novom Sadu Rešenje o izmeni Rešenja...

„Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 6/2020 od 13.2.2020. godine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Park prirode rijeka Zeta" Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg...

„Službeni glasnik RS“ br. 15/2020 od 24.2.2020. godine

ZAKON o Memorijalnom centru „Staro sajmišteˮ ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova PRAVILNIK o radovima na redovnom održavanju...

Prekršajni apelacioni sud usvojio pravna shvatanja sa odvojenih sednica u 2020. godini

Na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda održanim od 21.01.2020. godine do 31.01.2020. godine većinom glasova svih sudija zauzeta su sledeća većinska...

Paušalcima poreska rešenja stigla u poštansko sanduče na portalu Poreske uprave

Paušalci su ove godine prvi put poreska rešenja dobili u poreskom sandučetu na portalu Poreske uprave, a u NALED-u kažu da je taj novi...

„Službeni list opština Srema“, 1/2020 od 17.1.2020. godine

Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2020. godinu Odluka o donošenju Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine sa Izveštajem...

„Službeni list Crne Gore“, br. 8/2020 od 14.2.2020. godine

Odluka o sufinansiranju projekataUkaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ukrajini Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora...

Nova rešenja koja se odnose na javne nabavke oblikovane po partijama

  Zakon o javnim nabavkama uvodi dosta novina kada je u pitanju oblikovanje javne nabavke po partijama, najpre ustanovljavajući dužnost naručioca da razmotri da li...

„Službeni list APV“, br. 9/2020 od 12.2.2020. godine

Odluka o sufinansiranju projekata iz budžeta opštine Ruma radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini Izvor: sajt Službenog lista APV

„Službeni list grada Loznice“, br. 2/2020 od 5.2.2020. godine

Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Loznice u 2020. godini Odluka o utvrđivanju ekonomske cene i učešća korisnika...

„Službeni list grada Niša“, br. 12/2020 od 14.2.2020. godine

Odluka o komunalnom redu - prečišćen tekst Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanje komunalnim otpadom - prečišćen tekst Izvor: sajt Grada Niša

“Službeni list grada Kruševca“, br. 16/2019 od 26.12.2019. godine

Odluka o budžetu grada Kruševca za 2020. godinu Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne...

NALED predlaže uvođenje upadljivih nalepnica na vratima objekata o vrsti računa koji je trgovac...

Svaki trgovac je po zakonu dužan da prilikom prodaje robe ili pružanja usluga potrošaču izda fiskalni ili nefiskalni račun, takozvani blok račun, a predlog...

Šta predviđa Predlog novog zakona o igrama na sreću

Predlog novog Zakona o igrama na sreću, koji bi uskoro trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri, predvideo je, između ostalog, veću zaštitu građana...

Viši sud u Novom Sadu: Novosadski Pravni fakultet postupao diskriminatorski prema pripadnicima mađarske nacionalne...

Viši sud u Novom Sadu odbio je prigovor novosadskog Pravnog fakulteta za stvarnu nadležnost suda i potvrdio da je taj fakultet postupao diskriminatorski prema...

“Službeni list grada Prokuplja“, br. 5/2020 od 14.2.2020.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione i demografske politike grada Prokuplja Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene...

Povećani limiti iznad kojih postoji obaveza da se sprovode javna nabavka

  Nakon dve i po godine rada na tekstu konačno je usvojen novi Zakon o javnim nabavkama (dalje: ZJN/2019) a počeće da se primenjuje od...

„Službeni list grada Kraljeva“, br. 5/2020 od 10.2.2020. godine

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za saobraćaj grada Kraljeva za 2020. godinu Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kraljeva za 2020....

„Službeni list grada Beograda“, br. 7/2020 od 7.2.2020. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanju na teritoriji grada Beograda Poslovnik Veća Gradske opštine Čukarica Rešenje o...

“Službeni list grada Bora“, br. 6/2020 od 14.2.2020.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija Rešenje...

Zakazano Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine

Dvadeset peto vanredno zasedanje Narodne skupštine sazvano je za utorak, 18.2.2020. na kojoj će narodni poslanici razmatrati: Predlog zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmište" ...

„Službeni list grada Zaječara“, br. 4/2020 od 13.2.2020. godine

Rešenje o obrazovanju Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zaječara

Dan državnosti Srbije – 15. i 16. februar

Dan državnosti Srbije je državni praznik Srbije koji se praznuje 15. i 16. februara (neradni dani), a ustanovljen u spomen na dan kada je...

„Službeni list grada Sremska Mitrovica“, br. 18/2019 od 23.12.2019. godine

Odluka o budžetu grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu Odluka o donošenju PDR za izgradnju autoputa - Kuzmin - Sremska Mitrovica na području grada Sremska...

„Službeni list opštine Inđija“, br. 2/2020 od 31.1.2020. godine

Akcioni plan zapošljavanja opštine Inđija za 2020. godinu Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2020. godinu Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz...

„Službeni list opštine Beočin“, br. 9/2019 od 13.9.2019. godine

Odluka o mreži javih predškolskih ustanova na području opštine Beočin Odluka o utvrđivanju većeg odnosno manjeg broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi "Ljuba...

„Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 1/2020 od 24.1.2020. godine

Program postavljanja manjih montažnih objekata - bilborda na javnim površinama Program postavljanja manjih montažnih objekata na javnim površinama za 2020. i 2021. godinu Odluka o raspodeli...

„Službeni list grada Kragujevca“, br. 2/2020 od 30.1.2020. godine

Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2020. godinu na teritoriji grada Kragujevca Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca...

„Službeni list CG – Međunarodni ugovori“, br. 1/2020 od 3.2.2020. godine

Odluka o objavljivanju Protokola o implementaciji finansijske pomoći između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske Odluka o objavljivanju Sporazuma o vojnoj finansijskoj saradnji između...

Zakon o lokalnim izborima

Svi poslovi sa katastrom će se obavljati elektronski putem interneta

Do kraja godine, svi poslovi sa katastrom će se obavljati elektronski, od kuće ili iz kancelarije, kazao je za "Večernje novosti" direktor RGZ Borko...

„Službeni list grada Sombora“, br. 3/2020 od 10.2.2020. godine

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak na prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoći za nezaposlene porodilje Rešenje o utvrđivanju koeficijenata za obračun...

Zakon o vazdušnom saobraćaju

Završen Predlog strategije za borbu protiv pranja novca

Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma je završen i biće upućen institucijama radi davanja mišljenja, a sledeće sedmice bi...

Banke kažnjene zbog netačnih reklama

Narodna banka Srbije (NBS) kaznila je dve banke zbog netačnih, odnosno nepropisnih reklama. Centralna banka ne želi da saopšti o kojim finansijskim institucijama je...

Advokat kao lice za zaštitu podataka o ličnosti

Upravni odbor Advokatske komore Beograda je zauzeo stav da advokat može biti određen kao lice za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa odredbama...

„Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 2/2020 od 5.2.2020. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 12/2020)

U “Službenom glasniku RS“, br. 12/2020 od 8.2.2020. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika Zakon o...

„Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/2020 od 29.1.2020.

Odluka o dodeli povelja Gradske opštine Kostolac Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca

„Službeni list grada Pančeva“, br. 3/2020 od 28.1.2020. godine

Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede...

Skupština izglasala izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika i lokalnim izborima

Poslanici su izglasali izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika i lokalnim izborima koje je podnela poslanička grupa Srpske napredne stranke. Cenzus na predstojećim...

Uslovi za odgovornost poslodavca za povredu zaposlenog i pitanje uračunavanja naknade po osnovu kolektivnog...

  Ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom, poslodavac je dužan da mu naknadi štetu, u skladu sa zakonom i...

Vlada RS utvrdila Predlog zakona o igrama na sreću i Predlog zakona o izmenama...

Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o igrama na sreću, kojim se ova oblast usaglašava sa evropskim, odnosno međunarodnim standardima,...

Podsetnik važnosti pravnih akata

Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu: - Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima Prestaje da važi 15.2.2020. godine - vidi:...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 9/2020)

U “Službenom glasniku RS“, br. 9/2020 od 4.2.2020. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i...

„Službeni list grada Užica“, br. 49/2019 od 30.12.2019. godine

Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja Izvor:...

Saopštenje Sindikata pravosuđa u vezi putnih troškova

Sindikat pravosuđa Srbije uputio je molbu Vrhovnom kasacionom sudu za objavljivanje stava o pravdanju putnih troškova zaposlenih, jer Sindikat smatra da je pravdanje troškova...

Narodna skupština usvojila novi set zakona

U Danu za glasanje, 3. februara, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika: - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona planiranju i izgradnji,...

Narodna skupština usvojila Autentično tumačenje odredbe člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i...

U Danu za glasanje, 4. februara, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. stav 6. Zakona o...

Dopuštenost osnova kod ugovora o posredovanju

  Sporovi povodom i u vezi sa ugovorom o posredovanju relativno su česti u domaćoj sudskoj praksi, u nastavku ukazujemo na praksu sudova koja se...

Saopštenje Sindikata obrazovanja Srbije u vezi putnih troškova

U vezi sa izmenama zakonske regulative kojom se uvodi „dokumentovanje“ troškova prevoza, a usled brojnih prijava nepravilnosti prakse i to: u pogledu utvrđivanja prava...

Zakon o žigovima

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o kulturi

„Službeni glasnik grada Vranja“, br. 32/2019 od 30.12.2019. godine

Odluka o Komunalnoj miliciji grada Vranja Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Komrad" Vranje sa Zakonom o javnim preduzećima Odluka...

Objavljen februarski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Objavljen januarski broj časopisa Lege Artis – propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

Usvojen unapređeni tekst Nacionalnog plana za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija iz starih, velikih...

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici unapređeni tekst Nacionalnog plana za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih, velikih postrojenja...

Saopštenje Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ponašanja i izjava visokih državnih funkcionera, kojima se u javnosti stvara nepoverenje u pravosuđe i ruši autoritet...

Pravo deteta na izdržavanje od strane drugih krvnih srodnika, osim roditelja

  Maloletno dete ima pre svega pravo na izdržavanje od roditelja, a pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji...

„Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.1.2020. godine

Pravilnik o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja Pravilnik...

„Službeni list opštine Apatin“, br. 13/2019 od 27.12.2019. godine

Odluka o budžetu opštine Apatin za 2020. godinu Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Apatin za 2019. godinu Odluka o...

„Službeni list grada Valjeva“, br. 1/2020 od 9.1.2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac,...

Od 1.1.2020. godine turistički aranžmani više ne smeju da imaju skrivene troškove

Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima...

„Službeni list grada Smedereva“, br. 6/2019 od 27.12.2019. godine

Odluka o budžetu grada Smedereva za 2020. godinu Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2020. godinu Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa kojima se...

„Službeni list grada Čačka“, br. 1/2020 od 18.1.2020. godine

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2020. godini Pravilnik o izmenama Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu...

„Službeni list grada Zrenjanina“, br. 1/2020 od 3.1.2020. godine

Rešenje o vrednosti boda za početni jednokratni iznos za zakup površine javne namene radi postavljanja kioska Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zrenjanina

Značaj upozorenja pre otkaza ugovora o radu

  Da bi postupak pre prestanka radnog odnosa bio zakonit, potrebno je da poslodavac zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o...

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja, decembar 2019

Ministarstvo finansija je objavilo decembarski broj iz 2019. godine, Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, koji možete preuzeti klikom na...

Šta sadrže predložene izmene Zakona o planiranju i izgradnji

Predložene izmene Zakona o planiranju i izgradnji, koji je ušao skupštinsku proceduru, mogle bi da na mala vrata otvore mogućnost izgradnje malih hidroelektrana i...

Šta sadrže izmene Zakona o dualnom obrazovanju

Za učenike koji žele da pohađaju škole uključene u dualno obrazovanje, prijemni ispiti biće organizovan ranije, odnosno u isto vreme kada i ispiti za...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 6/2020)

U “Službenom glasniku RS“, br. 6/2020 od 24.1.2020. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru...

Zakazana sednica Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine za 27.1.2020.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade, Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine za ponedeljak, 27.1.2020. godine,  na kojoj će...

Uslovi za postojanje krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole

  U sudskoj  praksi se postavilo pitanje da li postoji krivično delo ako je  objekat građen bez građevinske dozvole ali je kasnije doneto rešenje o...

Jedna ili dve neradne nedelje mesečno?

Srbija je još daleko od svake neradne nedelje u mesecu, ali ne i od mogućnosti da trgovci ne rade jednu ili dve nedelje. Ovo...

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usklađuje se sa Zakonom o zaštiti podataka...

Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević rekao je u Skupštini Srbije da se Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao krovni...

U skupštinskoj proceduri predlozi zakona kojima se predviđa smanjenje izbornog cenzusa na tri posto

Poslanička grupa Srpske napredne stranke uputila je danas u skupštinsku proceduru predloge zakona kojima se predviđa smanjenje izbornog cenzusa na tri odsto. U pitanju su...

Omogućeno elektronsko plaćanje prekršajnih kazni

Ministarstvo pravde je, zajedno sa Kancelarijom za IT i eUpravu, uspostavilo sistem koji građanima, pravnim licima, ali i stranim fizičkim licima, daje mogućnost da...

Kada je obavezno sprovesti procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti?

  Članom 54. stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti propisano je da „ako je verovatno da će neka vrsta obrade, posebno upotrebom novih...

„Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2020 od 21.1.2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja...

Privrednim društvima omogućena elektronska prijava na obavezno socijalno osiguranje u CROSO

Unapređenjem elektronskog servisa "Jednošalterski sistem" (One stop shop), između Agencije za privredne registre (APR) i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), napravljen je pomak...

Zakazana sednica 19. vanrednog zasedanja Narodne skupštine za 20.1.2020. godine

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 19. vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije za ponedeljak, 20. januara 2020. godine. sa sledećim dnevnim...

Iz sudske prakse: Radni odnos zasnovan na određeno vreme radi zamene drugog zaposlenog

  Radni odnos zasnovan na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog nije limitiran trajanjem 24 meseca, pa može trajati kraće ili duže, zavisi od vremenskog...

Počinju obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0008/19-11 od 24.12.2019. godine odredio je održavanje prve obuke za lobistu u periodu od 06. do...

ING-PRO konkurs: Asistent glavnog i odgovornog urednika časopisa 

ING-PRO d.o.o. izdavačko društvo Vele Nigrinove 16a, Beograd raspisuje konkurs za radno mesto:  Asistent glavnog i odgovornog urednika časopisa Uslovi: Visoka stručna sprema ekonomske struke. Iskustvo na poslovima...

Odgovori na pitanja Poreske uprave u vezi poreskih obaveza preduzetnika

U nastavku možete preuzeti odgovore na pitanja Poreske uprave: Odgovori na pitanja Izvor: sajt Poreske uprave  

Formira se radna grupa, koja će razmotriti sve aspekte eventualne zabrane rada nedeljom u...

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozdravlja odluku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija da formira radnu grupu, koja će razmotriti sve aspekte eventualne zabrane...

Želje deteta u suprotnosti sa njegovim najboljim interesom

U sudskoj praksi do suprotnosti između želje deteta i njegovog najboljeg interesa dolazi najčešće ukoliko se roditelji ne sporazumeju o zajedničkom vršenju roditeljskog prava,...

Šta sadrži Predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu

Posle gotovo dve decenije najava, pred poslanicima će se uskoro naći Predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu, koji bi trebalo da stane...

Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u 2020. godini

Pravo na porodičnu penziju od ove Nove godine imaju i vanbračni partneri, što znači da će posle smrti supružnika, iako se nisu potpisali pred...

Poreske olakšice u 2020. godini

Od ovog januara na snazi su poreske olakšice koje bi trebalo da pospeše zapošljavanje u 2020. godini. Povećan je i neoporezivi deo zarade i...

Portal Poreske uprave: Omogućavanje podnošenja prijave za evidentiranje obveznika PDV i zahteva za brisanje...

Obaveštavamo da je izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o...

Poreska uprava: Unapređenje sistema paušalnog oporezivanja od 1.1.2020. godine

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 86/19), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o...

Ostvarivanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja od januara 2020. godine

  U „Službenom glasniku RSˮ broj 96/2019 od 31. 12. 2019. godine objavljeno je više rešenja koje je doneo direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radi sprovođenja...

Savetovanje: Novi Zakon o javnim nabavkama (26.2.2020.)

ING-PRO DOO organizuje savetovanje na temu NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA 26. 2. 2020. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23, sala...

Održano savetovanje: Finansijski izveštaji i utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu

ING-PRO DOO održao je 10. februara 2020. godine, u Beogradu, u Hotelu „Palas“, savetovanje na temu ''FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2019....

Održano savetovanje – Novine u oblasti zapošljavanja: olakšice za poslodavce i agencijsko zapošljavanje

ING-PRO DOO organizovao je 24.2.2020. godine, u Beogradu, u Hotelu „Palas“, savetovanje na temu ''NOVINE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA: OLAKŠICE ZA POSLODAVCE I AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE''   Teme savetovanja su...

Ove godine milion predmeta prelazi iz sudova u ruke javnih izvršitelja

Ove promene su predviđene izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), koje su stupile na snagu 1. januara. Reč je o izvršnim predmetima, pre svega,...

Zakon o javnim preduzećima

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o prekršajima

Zakon o duvanu

Zakon o Vojsci Srbije

Šta su novine u setu poreskih zakona

Od početka ove godine u primeni su izmenjene i dopunjene odredbe zakona o porezu na dohodak građana, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, porezu na...

Zakon o javnom dugu

 

Zakon o igrama na sreću

Nove odluke grada Beograda koje se primenjuju u 2020. godini

Zabrana upotrebe nerazgradivih plastičnih kesa, dodatna novčana pomoć za porodilje i nova pravila kada je reč o poštovanju kućnog reda u zgradama. Ovo je samo...

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

  Prema odredbi člana 118. stav 1. tačka 5. i 6. Zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom...

Krivično delo nepružanje pomoći u sudskoj praksi

  Nužno je ukazati na to da postoji opšta zakonska obaveza građanina da drugom pruži pomoć ako se nalazi u neposrednoj opasnosti za život. Osnovni oblik...

Ko je odgovoran za štetu koja je nastala usled propusta u održavanju zajedničkih delova...

  Ukoliko se nesporno radi o šteti koja je nastala usled propusta u održavanju  zajedničkih delova zgrade, na kojima, shodno Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa,...

Novi postupak predviđen izmenama ZIO-a: dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka

  Članom 138a Zakona o izvršenju i obezbeđenju uveden je poseban novi postupak koji naše izvršno zakonodavstvo do sada nije poznavalo, a to je postupak...

Novine u novom Zakonu o javnim nabavkama

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o javnim nabavkama kojim su utvrđene nove vrednosti do kojih se zakon ne primenjuje i vrednosti za...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 91/2019)

U “Službenom glasniku RS“, br. 91/2019 od 24.12.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o javnim nabavkama Zakon o izmenama i dopunama Zakona...

Deseta sednica Drugog rednovnog zasedanja Narodne skupštine RS

Na današnjoj Desetoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije razmatra se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji...

Narodna skupština RS usvojila više zakona

Narodna skupština Republike Srbije, u danu za glasanje, 23.12.2019, usvojila je: Zakon o javnim nabavkama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, ...

Najčešće greške prilikom ocenjivanja zaposlenih

  Ocenjivanje zaposlenih može pozitivno da utiče na individualni poslovni rezultat zaposlenog, ali i na celokupan poslovni uspeh kompanije. Više o modelima i tehnikama ocenjivanja zaposlenih...

Sporovi povodom lekarskih grešaka – pitanje stvarne (aktivne i pasivne) legitimacije

  Više o medicinskom pravu kroz sudsku praksu pisali smo u decembarskom broju časopisa Lege Artis Propisi u praksi a istom temom nastavljamo da se...

Zakazana Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine za 24.12.2019.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Desetu sednicu Narodne skupštine za utorak, 24. decembar i predložila da se na njoj razmotri...

Odluka o budžetu grada Beograda za 2020. godinu

Odluka je objavljena u ''Službenom listu grada Beograda'', br. 114/2019 od 29.11.2019. godine. Klikom na link u nastavku, možete je preuzeti: Odluka o budžetu grada Beograda...

Ministarstva finansija izdalo mišljenje u vezi sa profesionalnim zvanjem računovođa kao uslov za dobijanje...

Ministarstvo finansija je 5.12.2019. godine izdalo je mišljenje na zahtev URIKS-a u vezi sa profesionalnim zvanjima za računovođe, koje prenosimo u nastavku: ''Dopisom od 21....

Najniža osnovica doprinosa od 1.1.2020. iznosi 25.801,00 dinar

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine iznosi 73.718 dinara. Na osnovu ovoga podatka mogu da se...

Susedsko pravo – pravo na zaštitu od imisija

  Susedska prava nameću pravila koja od titulara prava svojine na nepokretnosti zahtevaju da svojinska ovlašćenja vrše na takav način da time ne uznemiravaju susednu...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 88/2019)

U “Službenom glasniku RS“, br. 88/2019 od 13.12.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih...

„Službeni list grada Šapca“, br. 22/2019 od 18.10.2019. godine

Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima Odluka o četvrtom rebalansu budžeta opštine Vladimirci...

Pristanak maloletnika na obradu podataka o ličnosti

  U Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti  posebna  pažnja posvećena je zaštiti ličnih podataka dece putem interneta, pa je tako uređen je pristanak maloletnog...

Nova pravila za penzionisanje

Svi oni koji žele u penziju po ovogodišnjim uslovima imaju još dvadesetak dana da podnesu zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nova...

Zakon o porezima na imovinu

E-dozvola – nova digitalna platforma za izdavanje dozvola, licenci i saglasnosti za privredu

Nova digitalna platforma e-Dozvola trebalo bi da digitalizuje 100 procedura – 30 u prvoj polovini 2020, a ostalih 70 do kraja 2020. To bi...

Šta predviđa Zakon o agencijskom zapošljavanju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019), kojim se predviđa zaštita onih koji se zapošljavaju preko...

Novine u izmenama poreskih zakona

Skupština Srbije usvojila je set poreskih zakona među kojima su izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojima se smanjuje stopa...

Sazvana Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije za 16. decembar

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini za ponedeljak, 16....

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 86/2019)

U “Službenom glasniku RS“, br. 86/2019 od 6.12.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno...

Vlada Republike Srbije usvojila predloge zakona

Vlada Republike Srbije utvrdila je na sednici od 4.12.2019. godine, Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, kojim će se adekvatno slediti...

Ministarstvo pravde izradilo je tekst nove tarife za javne izvršitelje, koja će se primenjivati...

Onome ko dobije rešenje od izvršitelja za plaćanje duga i izmiri ga u roku od osam dana, izvršiteljska naknada biće umanjena za 60 odsto...

Kako postupiti u slučaju „ćutanja uprave“

  Zakon o opštem upravnom postupku , poznaje jedan poseban pravni institut koji se ne sreće u drugim postupcima, a odnosi se na pružanje upravne i...

Privredna komora Srbije predložila izmene Zakona o radu

Sve je manje zaposlenih koji odlaze na bolovanje duže od mesec dana. Rigorozne kontrole, strah od gubitka posla, ali i manja plata, doveli su...

Zakazana Osma sedica drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine RS

Na dnevnom redu biće Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžasta, koji je podnela Vlada Srbije. Narodni poslanici razmatraće: Predlog zakona...

ING-PRO i Pravni fakultet u Beogradu zaključili ugovor o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji

Ovim Ugovorom realizuje se postignuti dogovor da se zaposlenima kao i studentima osnovnih akademskih studija IV godine i apsolventima, u okviru fakultetske računarske mreže...

Posledice nezakonitog otkaza

  U slučaju tužbe sudu zbog nezakonitog otkaza, sud treba da utvrdi da li je rešenje o otkazu ugovora o radu zakonito ili ne. Prema...

Ko je odgovoran za naknadu štete prouzrokovane padom na ulici usled neurednog održavanja ulice

  U nastavku navodimo deo sentence iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 4113/18 od 20. 7. 2018 a koju u celosti možete pročitati u...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Nacrtu...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o ugovorima o prevozu...

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju, kojim se pored ostalog sprovodi dalji postupak...

Narodna skupština usvojila Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

Za plate zaposlenih u državnoj službi biće izdvojeno 295,4 milijarde dinara, a za penzije 581,2 milijarde. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je ranije, kada je...

Predstavljen set izmena poreskih zakona

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali predstavio je poslanicima u Narodnoj skupštini set poreskih zakona. Zakonima se predviđa znatno rasterećenje privrede, smanjenje poreskog...

Zaštitnik građana: visina iznosa Javnoizvršiteljske tarife ne sme ugrožavati egzistencijalnu sigurnost građana

Od početka rada izvršitelja, od 2012. godine, najveći broj pritužbi koje je Zaštitnik građana primio na njihov rad odnosio se na visinu tarife o...

Izmene i dopune Krivičnog zakonika, koje je parlament usvojio u maju ove godine, primenjuju...

Izmene i dopune krivičnog zakonika, koje je parlament usvojio u maju ove godine, od kojih je jedna od najznačnijih izmena uvođenje kazne doživotnog zatvora,...

Prosečne zarade po zaposlenom, septembar 2019.

Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 311 od 25. novembra 2019. godine: Prosečna bruto zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u septembru...

Situacija kada privredno društvo ostane bez direktora

  Direktori predstavljaju najoperativniji organ društva sa ograničenom odgovornošću. Iako je direktoru nadređen Nadzorni odbor ili Skupština, izbor direktora posebno je važan jer isti svakodnevno...

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine...

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sačinilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz...

Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić predstavila je danas Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji će biti značajan...

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada...

Odlukom o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda, koju su nedavno usvojili odbornici Skupštine Beograda, a koja...

Vlada Republike Srbije utvrdila predloge više zakona

Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, koji predstavlja najvažniji statistički izvor pojedinačnih...

Klauzula o zaštiti poslovne tajne kao deo ugovora o radu

  Klauzula koja reguliše zaštitu poslovne tajne postala je skoro neizostavni deo ugovora o radu koji se u današnje vreme zaključuju. U praksi poslodavci najčešće opštim...

Komunalnoj miliciji veća ovlašćenja: legitimisanje bez uniforme, zaustavljanje i oduzimanje vozila

Odbornici Gradske skupštine u Beogradu, nedavno su usvojili nekoliko novina vezanih za rad komunalne milicije. Građanin koji im traži nalog na uvid, mora da...

Poreska uprava – odgovori poreskih savetnika

Postoji li mogućnost plaćanja u ratama, reč je o zaostalom porezu? Milana Bojčić, poreski savetnik: „Poreski obveznik može da podnese zahtev Poreskoj upravi za odlaganje...