Naslovna Blog

“Službeni list grada Kruševca“, br. 4/2019 od 23.3.2019. godine

Deklaracija Mirom protiv nasilja Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Kruševca Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i uključivanja...

„Službeni list opština Srema“, 14/2019 od 9.5.2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Pećinci Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2019. godinu Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina Odluka o lokalnim...

„Službeni list grada Zrenjanina“, br. 14/2019 od 27.5.2019. godine

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita o poznavanju teritorije grada i propisa iz oblasti saobraćaja Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zrenjanina

Na dnevnom redu Narodne skupštine 25. juna, biće Predlog zakona o komunalnoj miliciji, kao...

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 12. vanredno zasedanje za utorak, 25. jun, na zahtev Vlade Republike Srbije. Na dnevnom redu biće: ...

„Službeni list grada Užica“, br. 11/2019 od 24.4.2019. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za tunel ispod prevoja "Kadinjača" na deonici državnog puta Dub - Dubci Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana...

„Službeni list grada Novog Sada“, br. 28/2019 od 14.6.2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje programa pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2019. godini Odluka o izmenama Odluke o sprovođenju...

„Službeni list grada Beograda“, br. 41/2019 od 4.6.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Zemun za 2018 godinu Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu Odluka o organizaciji i...

„Službeni list grada Kikinde“, br. 15/2019 od 17.6.2019. godine

Izmena i dopuna Plana mesta za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde

„Službeni list APV“, br. 27/2019 od 11.6.2019. godine

Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansisranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u...

„Službeni list grada Šapca“, br. 8/2019 od 12.4.2019. godine

Odluka o dodeli naknade za pružanje usluga javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i...

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja, prvi kvartal 2019.

U prvom kvartalu 2019. godine, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 65872 dinara i viši su za 5,4%...

„Službeni glasnik RS“ br. 42/2019 od 14.6.2019. godine

Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 Uredba o...

Novo mišljenje Ministarstva finansija o načinima dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad...

  Razmotrili smo vaš zahtev koji ste uputili ovom ministarstvu, i s tim u vezi, a imajući u vidu sadržinu dostavljenog zahteva, na osnovu člana...

„Službeni list Crne Gore“, br. 32/2019 od 7.6.2019. godine

Odluka Ustavnog suda CG U-II br. 1/18 kojom se ukida odredba člana 22. stav 2. alineja 2., u dijelu koji glasi: "najmanje jednu godinu...

Redovni godišnji finansijski izveštaja za 2018. godinu: rok za dostavljanje je 30. jun 2019.

Članom 33. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS. br. 62/2013 i 30/2018) propisano je da se redovni godišnji finansijski izveštaji obveznika kojima se poslovna...

Vlada utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlog...

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, čija će primena doneti niz koristi za...

„Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 12/2019 od 22.5.2019. godine

Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Crna Trava za 2019. godinu Odluka o izmeni...

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine 14. juna razmatra Predlog za promenu Ustava

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije u petak, 14. juna razmatraće Predlog za promenu Ustava Srbije, koji je krajem novembra prošle godine...

Ne plaća se naknada za vođenje postupka prinudne likvidacije

„Postupak prinudne likvidacije i brisanja iz Registra privrednih subjekata se sprovodi po službenoj dužnosti, bez plaćanja naknade za vođenje takvog postupka”, rekla je za...

„Službeni list grada Kragujevca“, br. 14/2019 od 21.5.2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o saniranju šteta građanima nastalih prirodnom ili drugom nezgodom na teritoriji grada Kragujevca ("Službeni list grada Kragujevca", broj...

Sazvana 24. Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 24. Posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za utorak, 18. juna, sa početkom u 10...

Zakon o sistemu platnih razreda: primena se odlaže za jul 2020. godine, ukida se...

Vlada Srbije ponovo je odlučila da odloži primenu Zakona o sistemu platnih razreda, koji je trebalo da počne da se primenjuje od 1. januara...

„Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 21/2019 od 31.5.2019. godine

Odluka o imenovanju Konsultativne grupe za izradu Strateškog plana razvoja opštine Gusinje za period 2019. - 2025. godine Odluke o prestanku mandata i davanju ovlašćenja...

Borba protiv sive ekonomije: Poreska uprava jača inspekcijske službe

Školstvo, zdravstvo, odbrana, sudstvo, ali i svakodnevni život građana Srbije u velikoj meri zavise od funkcionisanja Poreske uprave. Njena efikasnost i modernizacija zato su...

Ministarstvo pravde objavilo usaglašeni Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji novu verziju revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, koji je rezultat višemesečnog konsultativnog procesa kako sa pravosudnim institucijama,...

Upozorenje RATEL-a na moguće zloupotrebe – Bez finansijskih transakcija na WiFi-ju bez šifre

Korišćenje WiFi mreže bez zaštite, odnosno bez lozinke je široko rasprostranjeno, pa je preporuka korisnicima da na taj način ne obavljaju bilo kakvu finansijsku...

U izradi poseban kolektivni ugovor za više i visoko obrazovanje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je posebni kolektivni ugovor za više i visoko obrazovanje u izradi i...

Zakon o privrednim društvima: Rok za registraciju elektronske pošte ističe 1. oktobra 2019.

APR podseća već registrovane privredne subjekte da je, po Zakonu o privrednim društvima, rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte 1. oktobar 2019....

Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 3%, stopa zatezne kamate na nivou od...

Zadržavajući referentnu kamatnu stopu, Izvršni odbor je konstatovao da je inflacija čvrsto pod kontrolom šestu godinu zaredom i da će tako ostati i u...

Pokrenuta nacionalna kampanja i takmičenje „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije pokrenula je danas, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i uz...

Vlada usvojila Predlog zakona o komunalnoj miliciji i donela odluku o proglašenju elementarne nepogode

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o komunalnoj miliciji, koji će omogućiti opštinama da, u saradnji sa policijom, preuzmu i realizuju...

Podsetnik važnosti pravnih akata

Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu: Zakon o Carinskoj tarifi („Sl. glasnik RS”, br. 62/2005, 61/2007, 5/2009...

Završena Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata...

Nakon završene Javne rasprave o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, ministar za rad, zapošljavanje, boračka...

Ministarstvo za rad objavilo javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona...

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o socijalnoj...

Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini

U Agenciji za privredne registre je izrađen i objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini. Godišnji izveštaj sadrži analizu uspešnosti poslovanja i finansijskog...

Poreska uprava se izjasnila o naknadi za prevoz

Poreska uprava Republike Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za...

Agencija za privredne registre pokrenula prinudnu likvidaciju 23.000 privrednih društava

 Agencija za privredne registre (APR) je zaključno sa 3. 4. 2019. završila sa postupkom pokretanja prinudne likvidacije kod svih 23.048 privrednih društava, kod kojih...

„Službeni glasnik grada Jagodine“, br. 9/2019 od 13.5.2019. godine

Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju...

Objavljen junski broj časopisa Lege Artis – propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

„Službeni list grada Valjeva“, br. 7/2019 od 22.5.2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac,...

Objavljen junski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

„Službeni glasnik grada Vranja“, br. 12/2019 od 16.5.2019. godine

Odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanje i pogrebnu delatnost Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja

„Službeni list grada Sombora“, br. 8/2019 od 9.5.2019. godine

Odluka o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije (Ambrosia Atemisiifolia) Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja, održavanja i...

Zakon o glavnom gradu

Od 1. jula 2019. naručene nove vozačke dozvole, stižu poštom na kućnu adresu

Građani Srbije moći će od 1. jula putem portala e-uprave da naruče nove vozačke dozvole, koje će im poštom stizati na kućnu adresu, rekao...

Oštre kritike u vezi odredbi o surogat materinstvu u Prednacrtu građanskog zakonika

Na jednoj strani je buduća majka i njen muž koji ne mogu da imaju decu. Na drugoj rodilja, žena koja im rađa dete. Između...

Analiza i preporuke za unapređenje rada Uprave za javne nabavke i pripreme za primenu...

Neophodna digitalizacija i nova zapošljavanja Neophodno je nastaviti sa unapređenjem kanala komunikacije preko kojih Uprava za javne nabavke uspostavlja i održava odnos sa zainteresovanom javnošću,...

Kol-centar AKS za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti otklanja mogućnost korupcije

Kol-centar Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti počeo je sa radom u februaru 2019. godine i po svemu sudeći uspeo je...

„Službeni list opštine Inđija“, br. 11/2019 od 10.4.2019. godine

Program rada Skupštine opštine za 2019. godinu Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Inđija...

“Dani prava jugoistočne Evrope“: Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći će unaprediti pristup pravdi

Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je usvojen nakon dugogodišnje izrade, unaprediće pristup pravdi za veliki broj građana slabijeg imovnog stanja kroz podršku...

„Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6/2019 od 23.5.2019. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za...

„Službeni list grada Niša“, br. 37/2019 od 20.5.2019. godine

Program zaštite Spomenika prirode "Zaštićena stabla" na teritoriji grada Niša Izvor: sajt Grada Niša

„Službeni list grada Pančeva“, br. 11/2019 od 20.5.2019. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene...

„Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2019 od 27.5.2019. godine

PRAVILNIK o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu PRAVILNIK o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu PRAVILNIK o programu nastave...

Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom – 37.377,50 dinara, za maj 2019. godine

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013), poslodavac, ako ne zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom izvršava...

Podaci o prosečnoj zaradi (neto i bruto) za mart 2019. godine

Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 129 od 24. maja 2019. godine: Prosečna bruto zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u martu...

Otkupna cena stana – maj 2019. godine

Član 20. Zakona o stanovanju Stan se otkupljuje pod uslovima koji su važili na dan podnošenja pismenog zahteva za otkup stana, a u slučaju zahteva...

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o glavnom gradu

Na dnevnom redu sednica Narodne skupštine, koja počinje u sredu je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, pa je...

„Službeni list CG – Međunarodni ugovori“, br. 4/2019 od 10.5.2019. godine

Odluka o objavljivanju Programa kulturne saradnje između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske za period 2019 - 2021. godine Obavještenje o stupanju...

Ukidanje zabrane zapošljavanja 1. januara 2020. godine

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koja je uvedena krajem 2013. godine, biće ukinuta 1. januara 2020. godine, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka...

„Službeni list grada Vršca“, br. 5/2019 od 18.4.2019. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Vršca Odluka o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaseoka po Elaboratu uličnog sistema u naseljenim mestima grada Vršca Etički kodeksa ponašanja...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 35/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 35/2019 od 21.5.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Zakon o izmenama...

Predložene izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, iako najavljivane za početak 2019. godine, najverovatnije se neće naći pred poslanicima do kraja prolećnog zasedanja,...

Zaštitnik građana za izmenu i dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

U nastavku prenosimo deo teksta iz Inicijative Zaštitnika građana: Zaštitnik građana dostavio je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Inicijativu za izmenu i...

„Službeni list grada Smedereva“, br. 2/2019 od 8.4.2019. godine

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu Program sistematske dezinsekcije na teritoriji grada Smedereva za...

Usvojen Zakon o sprečavanju korupcije

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o sprečavanju korupcije kojim se proširuju nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost. Nova...

Usvojene izmene i dopune Krivičnog zakonika i izmene Zakonika o krivičnom postpuku

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Krivičnog zakonika sa 159 glasova "za". Doživotna kazna je predviđena za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom,...

Savetovanje: Popunjavanje obrasca POPDV – nedoumice i dileme nakon godine dana probnog perioda u...

24.6.2019. godine, od 10.00 do 15.00 časova Beograd, hotel „Palas”, Topličin venac 23 Zaključno sa 30. junom 2019. godine završava se prelazni period upotrebe obrasca POPDV,...

Agenti za nekretnine traže promenu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Grupacija posrednika u prometu nekretnina PKS razgovara o izmenama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti kako bi njihov rad bio efikasniji a klijenti...

„Službeni list grada Sremska Mitrovica“, br. 4/2019 od 3.4.2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica Izvor:...

Mišljenje Ministarstva zdravlja br. 011-00-95/2019-05 od 14.5.2019.

U nastavku, prenosimo mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 011-00-95/2019-05 od 14.5.2019. godine: ''U cilju pravilne primene pojedinih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br....

Usvojen Predlog zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji kojim se predlaže...

„Službeni list grada Zaječara“, br. 12/2019 od 8.5.2019. godine

Odluka o pristupanju izradi izmene Prostornog plana teritorije grada Zaječara Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada...

„Službeni list grada Kraljeva“, br. 11/2019 od 25.4.2019. godine

Rešenje o odobrenju posebnih programa po javnom pozivu u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2019....

„Službeni list grada Loznice“, br. 5/2019 od 3.5.2019. godine

Odluka o zaključenju Kolektivnog ugovora Zdravstvene ustanove "Apoteka Loznica" Loznica između grada Loznice, kao osnivača, Zdravstvene ustanove "Apoteka Loznica" Loznica i Sindikata Zdravstvene ustanove...

Neće biti licitacija za prodaju nepokretnosti zbog dugova manjih od 5.000 evra na komunalije

Jedna od najvažnijih novina u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju jeste da izvršitelji ubuduće neće moći da organizuju...

Predlog zakona o sprečavanju korpucije proširuje nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije

Predlogom zakona o sprečavanju korupcije biće proširena nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije, njena nezavisnost i finansijska samostalnost, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović. Ona...

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici omogućio je da se hitnim merama protiv nasilnika...

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) omogućio je da se hitnim merama protiv nasilnika spreči izvršenje...

Fotografisanje i snimanje za lične potrebe u zaštićenim područjima i dalje se neće naplaćivati

Fotografisanje za lične potrebe u zaštićenim područjima Srbije, iako se u javnosti spekulisalo drugačije, neće se naplaćivati kao što se i do sada nije...

Predlog zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika u skupštinskoj proceduri

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji, pored ostalog, predviđa uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža i...

„Službeni list grada Novog Pazara“, br. 3/2019 od 25.3.2019. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda...

Održan konsultativni sastanak o nacrtima zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine

U Kragujevcu je u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije a u saradnji i uz podršku Organizacije za evropsku bezbednosti i saradnju (OEBS)...

Izmenom Zakona o planiranju i izgradnji obrazovana Privremena uprava za upravljanje radom Inženjerske komore...

Dana 30.04.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 31/2019). Odredbama navedenog...

„Službeni list opštine Šid“, br. 19/2018 od 10.5.2019. godine

Dopuna Uputstva o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora opštine Šid Izvor: stranica Službenog lista opštine Šid

Uručuju se rešenja o uplati obaveznog socijalnog osiguranja za poljoprivrednike

Poreska uprava Republike Srbije obaveštava da  je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa  za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2019. godinu, za osiguranike...

Novi princip naplate naknade za zaštitu životne sredine

Ubuduće će od plaćanja obavezne ekološke takse biti izuzeti nezaposlena lica, penzioneri sa primanjima do 25.000 dinara i mladi do 18 godina, navodi se...

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%

Izvršni odbor NBS je na sednici od 09.05.2019. odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 3,00%, pa shodno tome se i dalje primenjuju: stopa zatezne...

Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju

U Srbiji trenutno nekih 100.000 ljudi radi preko više od 100 agencija koje se bave privremenim zapošljavanjem, a da taj rad nije regulisan nijednim...

„Službeni list grada Čačka“, br. 5/2019 od 10.4.2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka Pravilnik o...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 31/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 31/2019 od 29.4.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima Zakon...

Radno-rekreativno druženje: “Više od prava“, hotel “Jezero“, Borsko jezero

Ing-Pro d.o.o. i Globus Travel organizuju savetovanje na temu: ~ PLUS QUAM IUS ~ ''VIŠE OD PRAVA'' HOTEL „JEZERO”, BORSKO JEZERO https://hoteljezero.rs Termin: 26. 9 – 29. 9. 2019.   Poštovani, Pozivamo...

„Službeni list grada Subotice“, br. 10/2019 od 17.4.2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Izvor: internet stranica Službenog lista grada Subotice

Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionere koji zasnivaju radni odnos

- Penzioneri koji zasnuju radni odnos nakon 11. 4. 2019. godine ne mogu više da biraju po kom će osnovu sticati svojstvo osiguranika na...

„Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 6/2019 od 29.3.2019.

Statut Ustanove Centar za kulturu "Kostolac" u Kostolcu Rešenje o obrazovanju Komisije za štampanje i pečaćenje glasačkih listića za izbor tri člana/članice Veća Gradske opštine...

Sazvana Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine, za četvrtak, 18. aprila

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja za četvrtak, 18. aprila, sa početkom u 10 časova, na...

Tekst Predloga zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Klikom na link u nastavku možete preuzeti tekst predloga Zakona, koji je objavljen na sajtu Narodne Skupštine: Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u...

Najnovijim izmenama Porodičnog zakona predviđa se zabrana fizičkog kažnjavanja dece

Najnovijim izmenama Porodičnog zakona potpuno se zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Dragan Vulević savetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kaže za RTS...

U predlogu o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija nova rešenja za...

Svi osuđeni kojima bude izrečena kazna zatvora do godinu dana, uskoro će imati zakonsku mogućnost da kaznu izdržavaju u prostorijama u kojima stanuju. Da...

Vlada usvojila Nacrt zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Nacrt Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima usvojen je danas na sednici Vlade Republike Srbije, nakon čega će biti upućen u...

Izmene Krivičnog zakonika u Skupštini posle prvomajskih praznika

Izmene Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) koje, na inicijativu...

Inženjerska komora traži proveru ustavnosti pojedinih zakonskih odredbi

Samostalnost Inženjerske komore narušena je prethodnim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji. Ministarstvo građevinarstva je preuzelo osnovni posao Komore - dodeljivanje i oduzimanje licenci....

Prilikom upisa deteta u prvi razred obavezna potvrda o vakcinisanju

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je da je potvrda o vakcinisanju deteta obavezna prilikom upisa đaka u prvi razred. On je...

Onlajn fiskalne kase od 2020. godine

Novi uređaji omogućavaju Poreskoj upravi da kada se naplati neki proizvod ili usluga istog trenutka dobiju podatak o tome. Za zamenu fiskalne kase potrebno...

Priprema se zakon o socijalnim kartama

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja učestvovao je u Digitalnom samitu Zapadnog Balkana, gde je govorio na temu E-inspektora, socijalnih karti i...

Održano savetovanje za agencije za nekretnine: Primena propisa o sprečavanju pranja novca i...

održan je jednodnevni seminar u Beogradu za agencije za nekretnine u organizaciji UDRUŽENjA VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO doo Mere i procedure...

Mišljenje Ministarstva finansija: Robno knjigovodstvo obavezno i u maloprodaji

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00128/2019-16 od 1. 4. 2019. god. Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br: 62/13 i 30/18, u daljem tekstu: Zakon), uređuju...

Predstavljen “Vodič kroz primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“

Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) u Srbiji je dovedena u pitanje, jer su...

Preporuka Komore javnim izvršiteljima povodom stava VKS

Komora javnih izvršitelja odmah je nakon stava Vrhovnog kasacionog suda (VKS), dala preporuku javnim izvršiteljima da, u slučajevima kada da još nije pokrenut parnični...

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%

Na današnjoj sednici, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je,...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 25/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 25/2019 od 3.4.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: - Zakon o zdravstvenom osiguranju - Zakon o zdravstvenoj zaštiti -...

Usvojeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju

Skupština Srbije usvojila je Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju koji uvode obavezan redovan skrining pregled i bolovanje od 100 odsto...

Udruženje banaka: Pravno shvatanje VKS unosi pravnu nesigurnost

Udruženje banaka Srbije visoko ceni poziciju koju Vrhovni kasacioni sud zauzima u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Uz razumevanje za onaj deo građana koji se...

Raspored ING-PRO savetovanja

U nastavku pogledajte raspored organizovanih ING-PRO savetovanja: 28.5.2019. godine, od 10.00 do 15.00 časova Beograd, hotel „PALAS”, Topličin venac 23 UDRUŽENjE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD...

Pravno shvatanje VKS „Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u CHF i konverzija“

Pravno shvatanje „Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzija“ usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 2....

Novine u Predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju

Bolovanje u trajanju od dva meseca, dopunsko i dodatno osiguranje, 100 odsto bolovanje za negu bolesnog deteta do punoletstva - neke su od novina...

Usaglašeni tekstovi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Uredbe o izmenama Uredbe o...

U petak, 15. marta 2019. godine, održan je sastanak u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi usaglašavanja Predloga posebnog kolektivnog ugovora za državne...

Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2019. godine

Na osnovu Saopštenja ZR10 Republičkog zavoda za statistiku (br. 075 od 25.03.2019), prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u januaru 2019. godine...

Sazvana Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja za sredu, 27. marta. Na dnevnom redu biće Predlog zakona o...

Održano savetovanje: Kako se uskladiti sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

savetovanje je održano 18.4.2019. godine od 10,00 do 14,00 h u amfiteatru A6 Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija, Ulica kraljice Marije 73,...

Zakon o turizmu

Zakon o ugostiteljstvu

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 17/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 17/2019 od 14.3.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o Centralnom registru stanovništva Zakon o izmenama...

Održano savetovanje: Budžetska inspekcija – nadležnost i primeri nepravilnosti iz prakse inspekcijske kontrole

savetovanje je održano 8.5.2019 godine, od 10,00 do 16.00 časova u sali hotela ''Palas'' u Beogradu, ul. Topličin venac 23   Ciljna grupu su činili: javna preduzeća,...

Uskoro promena zakona – komunalna policija postaje komunalna milicija

Komunalni policajci uskoro će postati milicionari, a osim novog imena, kažu nadležni, biće i upotrebljiviji u svakodnevnoj praksi. Tako će, umesto saobraćajaca, izdavati nalog...

Komora javnih izvršitelja izdala saopštenje povodom izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije

Povodom Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije "Prenos izvršenja u nadležnost javnih izvršitelja", Komora javnih izvršitelja, uvažavajući nadležnosti Saveta, smatra da svaki izveštaj koji...

Druga sednica redovnog zasedanja Narodne skupštine sazvana za 20. mart

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je drugu sednicu redovnog zasedanja Narodne skupštine za sredu, 20. marta. Na dnevnom redu sednice biće Predlog...

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00 %

Na današnjoj sednici, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%, pa shodno tome se i dalje...

Nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu

Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu objavljen je 6.3.2019. na sajtu Ministarstva pravde. Odbor za pravni...

U pripremi paušalno oporezivanje fizičkih lica koji izdaju “stan na dan“

Predlozi Zakona o turizmu i Zakona o ugostiteljstvu trebalo bi da se uskoro nađu pred poslanicima Skupštine Srbije, a nova rešenja predviđaju i paušalno...

Redovno pozivanje vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav

Muškarcima širom Srbije stižu plave koverte od Ministarstva odbrane, a radi se o redovnom pozivanju vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav, što u praksi...

Sud u Strazburu odbacio kao neprihvatljivu kolektivnu tužbu Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost“

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbacio je kao neprihvatljivu kolektivnu tužbu Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost”, koji zastupa oko 2.000 penzionera zbog četvorogodišnjeg...

Kada se naknada za dolazak i odlazak sa rada ne dokumentuje verodostojnom računovodstvenom ispravom,...

U nastavku prenosimo službeno Mišljenje ministarstva finansija, br. 011-00-12/2019-04 od 1.02.2019. godine: ''U vezi sa vašim dopisom koji se odnose na pitanje u vezi sa...

Održano savetovanje: Izmene i dopune seta obrazovnih zakona

savetovanje je održano u petak, 15. 3. 2019. godine, od 10.00 do 14.00 časova, u sali Beogradske poslovne škole, Kraljice Marije 73, Beograd Cilj...

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom – 36.083,50 dinara (za februar 2019)

Poslodavci su dužni da iznos učešća uplate do 5. marta 2019. godine. Novi podatak o prosečnoj zaradi za mesec januar 2019. godine objaviće se 55...

Sazvana Prva sednica Prvog redovnog zasedanja za 5. mart

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini za utorak, 5. mart. Na dnevnom...

Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2018. godine

Počev od podataka za januar 2018. godine Republički zavod za statistiku podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom objavljuje po novoj metodologiji. Na osnovu Saopštenja ZR10...

Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2018. godine

Počev od podataka za januar 2018. godine Republički zavod za statistiku podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom objavljuje po novoj metodologiji. Na osnovu Saopštenja ZR10...

Nacrt zakona o zaštiti konkurencije usklađen sa evropskim rešenjima

Izrada Nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije trebalo bi da bude gotova do sredine marta 2019. godine, nakon čega će uslediti javna rasprava, izjavio...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Osim muzičara i pevača, i glumci čije su interpretacije snimljene na nosač zvuka i slike dobijaće ubuduće naknadu za emitovanje i reemitovanje. Ovo predviđa...

Regulativa EU koja uređuje zaštitu podataka o ličnosti

General Data Protection Regulation (GDPR) je uredba Evropske unije koja se direktno primenjuje u svim državama članicama EU. Osim što se radi o dokumentu koji...

Poreska uprava smanjuje broj filijala i jača poresku kontrolu

Od 1. marta 2019. godine Poreska uprava će nadležnosti oko poslova igara na sreću preneti u novoformiranu Upravu za igre na sreću Ministarstva finansija,...

Računanje penzije bez poslednje plate

Nepostojanje podataka o prosečnoj godišnjoj zaradi u Republici za poslednju godinu koju radnik provede na poslu pre odlaska u penziju, glavni je razlog što...

Pripremaju se izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Javnoizvršiteljske tarife

U maju prošle godine osnovana je radna grupa za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 -...

Komentar Foruma sudija Srbije na Nacrt nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2019-2024

U nastavku možete pogledati komentar Foruma sudija Srbije na Nacrt nacionalne strategije za reformu pravosuđa z a period 2019-2024. Komentar  

Održano savetovanje: Primena Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

savetovanje je održano 3. 4. 2019. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23. Cilj seminara je bio: Upoznavanje sa sistemom naknada...

Objavljeni komentari seta obrazovnih zakona

U elektronskom pravnom izdanju Propisi.net, kao i u Paketu propisa (izdanje na DVD-ju), 22.2.2019. godine, u delu ''Komentari'',  objavljeni su komentari seta zakona iz...

Završena priprema novog Pravilnika o utvrđivanju profesionalnih bolesti

Novi Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti je završen i proširena je lista profesionalnih bolesti koja treba da olakša dokazivanje obolevanja na radnom mestu. Novi Pravilnik...

Povezane elektronskim putem Matične knjige umrlih i Jedinstveni birački spisak

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je od 19. februara 2019. godine elektronsko povezivanje Matične knjige umrlih i Jedinstvenog biračkog spiska. Ministar državne uprave...

Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da...

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović izrazio je očekivanje da će se Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o...

Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o autorskom i srodnim pravima

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS i Unija diskografa Srbije-UDS pozdravljaju odluku Vlade Republike Srbije kojom je na sednici održanoj dana 07. februara 2019. godine usvojila...

Priručnik za primenu jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podatka u evidencijama u...

Ministarstvo rada objavilo je Priručnik za primenu jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podatka u evidencijama u oblasti rada. Priručnik se moze preuzeti na...

Zakon o oružju i municiji

Vlada povukla iz procedure Predlog zakona o uslugama

Na sajtu Advokatske komore Srbije objavljen je Zaključak Vlade Republike Srbije o povlačenja Predloga zakona o uslugama iz procedure. Klikom na link u nastavku, možete...

Produžen rok za zamenu starih oružnih listova za nove biometrijske isprave

Rok za zamenu starih oružanih listova za nove biometrijske isprave produžen je do 5. marta 2020. godine, predviđeno je Zakonom o izmeni Zakona o...

Početak rada Kol centra Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti

Advokatska komora Srbije na svom sajtu objavila je informaciju o početku rada Kol centra AKS za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti. U nastavku, klikom na...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 10/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 10/2019 od 15.2.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Zakon...

Kalendar poreskih obaveza

Ugovor o ekstradiciji između Srbije i SAD

Ugovorom o ekstradiciji između Srbije i SAD, o kome bi trebalo da se izjasni Narodna skupštine, ne predviđa izručenje ukoliko je reč o političkom...

Novine u Nacrtu zakona o sprečavanju korupcije

Novi Nacrt zakona o sprečevanju korupcije, koji je usaglašen sa expertizom GREKO eksperata, objavljen na sajtu Ministarstva pravde krajem prošle sedmice radi sprovođenja drugog...

Predaja godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu Agenciji za privredne registre

1. Posebni informacioni sistem Agencije dostupan je korisnicima Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) obavestila je putem svog sajta sve zainteresovane korisnike da...

Državni praznik – Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije

Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011, u daljem tekstu: Zakon), 15....

Nova opcija Propisa.net: paraleni pregled prečišćenog teksta i izvornih tekstova izmena i dopuna

Poštovani pretplatnici izdanja Propisi.net Želimo da vas obavestimo o novoj opciji u izdanju Propisi.net koja je rezultat poslovne politike konstantnog unapređivanja izdanja novim korisnim idejama,...

Komentar Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

1. UVOD Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 113/2017 od...

Sazvano Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine za ponedeljak, 11. februar, sa početkom u 10 časova, na...

Usvojen Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 7.2.2019. Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim se uređuje sistem zdravstvene zaštite, njegova organizacija, društvena briga...

Izvršni odbor NBS: Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3%, saopštila je NBS. 2019. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou,...

Priprema se Nacrt zakona o poreklu imovine

Nacrt zakona o poreklu imovine uskoro će se pojaviti u javnosti, najavila je ministarka pravde Nela Kuburović, dodajući da se nada da će se...

Započela rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji

Vlada Republike Srbije saopštila je da je javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji započela i trajaće do 1....

Priprema se Zakon o potpunoj zabrani pušenja na javnim mestima

Ministarstvo zdravlja će slediti jasne instrukcije Svetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju potpuna zabrana pušenja na javnim mestima. Predlog tog zakona se ubrzano...

Započela javna rasprava o Nacrtu medijske strategije

Vlada Republike Srbije saopštila je da je javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji započela 31. januara i trajaće...

U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o...

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-861/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i...

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o trgovini

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-851/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i...

Održano savetovanje: Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a

BEOGRAD savetovanje je održano Hotel „Palas”, Topličin venac 23 19. mart 2019. god. Teme su bile: - primena mehanizma obrnute naplate (interni obračun), - PDV u građevini, - utvrđivanje momenta nastanka...

Održano savetovanje: Kompletno upoznavanje sa ZUP-om, uz primere dobre i loše prakse

savetovanje je održano u četvrtak, 21. 3. 2019. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23. Cilj savetovanja: Upoznavanje službenih lica...

Nastavlja se evidentiranje stvarnih vlasnika i posle 31.1.2019, kao trajna zakonska obaveza

Odredbom člana 17. stav 2. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisana je obaveza registrovanih subjekata, osnovanih do 31. decembra 2018. godine, da evidentiraju...

Vodič za građane u postupku prometa nepokretnosti i promene imaoca prava na nepokretnosti

Informacioni sistem „ProNep“ („Promet nepokretnosti“) uspostavljen je da bi pojednostavio proceduru i uštedeo Vam vreme i novac u administrativnim procedurama koje se sprovode prilikom...

„Službeni list opštine Beočin“, br. 14/2018 od 29.11.2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

Uverenje o državljanstvu od 1.2.2019. – elektronski

Od 1. februara građanima se neće tražiti uverenje o državljanstvu, jer je završen prenos u elektronski oblik. Nakon digitalizacije matičnih knjiga, kada su svi podaci...

Vrednovanje rada državnih službenika na osnovu Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika

Rad činovnika u svim državnim organima ubuduće će biti procenjivan na osnovu nove Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika, a prvi rezultati biće...

Najava novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević najavio je danas da će u 2019. biti usvojen novi zakon o bezbednosti...

Nacrt Zakona o javnim nabavkama nakon javne rasprave

Uprava za javne nabavke objavljuje Nacrt zakona o javnim nabavkama nakon sprovedene javne rasprave sa Izveštajem o sprovedenoj javnoj raspravi i obrazloženim primedbama i...

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za decembar 2018. god. – 34.974,50...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Novi neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1. februara...

Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06,...

Prosečne bruto zarade po zaposlenom, novembar 2018.

Počev od podataka za januar 2018. godine Republički zavod za statistiku podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom objavljuje po novoj metodologiji. Na osnovu Saopštenja ZR10...

Omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od 22. januara 2019. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom...