Naslovna Blog

„Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 16/2019 od 2.7.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta opštine Lebane za 2018. godinu Odluka o ulicama koje se poklapaju sa trasom državnih puteva kroz naseljeno mesto Lebane Odluka o...

ING-PRO konkurs: Potrebni operateri za rad u Kol-centru

ING-PRO d.o.o. – Izdavačko društvo Vele Nigrinove 16a, Beograd   Raspisuje konkurs za rad na određeno vreme, radno mesto – Operater u Kol-centru Službe promocije i prodaje,...

„Službeni glasnik grada Vranja“, br. 15/2019 od 27.6.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta grada Vranja za 2018. godinu Odluka o dimničarskim uslugama Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanja javnog...

„Službeni list grada Zaječara“, br. 16/2019 od 12.7.2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Gradskoj upravi grada Zaječara Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom...

„Službeni list grada Pančeva“, br. 15/2019 od 12.7.2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima

Ministar finansija pred poslanicima je predstavio i Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, koju je u ime Vlade prošlog...

Telefonski broj za trudnice i porodilje za prijavu poslodavaca koji im uskraćuju prava

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević naložio je formiranje posebne opcije za trudnice i porodilje, u okviru broja 0800 300...

RZS: Punoletni i maloletni učinioci krivičnih dela u 2018. godini

Punoletni učinioci krivičnih dela U Republici Srbiji, u 2018. godini, za 92 802 punoletna učinioca krivičnih dela završen je postupak po krivičnoj prijavi, što je...

„Službeni list grada Čačka“, br. 9/2019 od 18.7.2019. godine

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2019. godinu Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka

„Službeni list Crne Gore“, br. 38/2019 od 5.7.2019. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore stalnog predstavnika Crne Gore pri...

„Službeni list grada Niša“, br. 56/2019 od 11.7.2019. godine

Rešenje o režimu zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa na teritoriji grada Niša Pravilnik o uslovima za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke...

„Službeni list grada Novog Sada“, br. 34/2019 od 10.7.2019. godine

Program korišćenja sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja za 2019. godinu Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2019....

„Službeni list grada Kragujevca“, br. 17/2019 od 28.6.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu Plan detaljne regulacije za izgradnju dalekovoda 35 kV od TS 35/10 kV, KG010 "Knić" do...

„Službeni list grada Užica“, br. 24/2019 od 1.7.2019. godine

Odluka o načinu i postupku učešća građana Gradske opštine Sevojno u ostvarivanju poslova Gradske opštine Izvor: sajt grada Užica

„Službeni list APV“, br. 31/2019 od 10.7.2019. godine

Pravilnik o postupku izbora jedinica lokalnih samouprava i institucija u AP Vojvodini za izradu analiza energetske efikasnosti objekata javne namene Pravilnik o dodeli bespovratnih finansijskih...

Pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda sa sednica održanih u 2019. godini

Na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine većinom glasova svih sudija zauzeta su sledeća pravna...

Počela rasprava o izmenama zakona

Skupština Srbije počela je raspravu o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka u Srbiji...

Usvojeni izveštaji nezavisnih institucija

Skupština Srbije usvojila je Redovni godišnji izveštaj zaštitnika građana za 2018, izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona...

„Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 26/2019 od 4.7.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta opštine Andrijevica za 2018. god. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta za područje opštine Andrijevica za period 2019...

„Službeni list grada Subotice“, br. 23/2019 od 11.7.2019. godine

Odluka o izradi Izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije za deo MZ "Prozivka" u Subotici Odluka o izradi Plana detaljne regulacije parkirališta na km...

„Službeni list grada Zrenjanina“, br. 19/2019 od 27.6.2019. godine

Izmena Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2019. godini Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zrenjanina

AKB: formirana Komisija za nadzor zakonitosti pružanja pravne pomoći

Pri Advokatskoj komori Beograda formirana je Komisija za nadzor zakonitosti pružanja pravne pomoći, a imajući u vidu odredbu člana 67. Ustava Republike Srbije koja...

„Službeni glasnik RS“ br. 51/2019 od 19.7.2019. godine

ZAKLjUČAK povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu ZAKLjUČAK...

„Službeni list grada Beograda“, br. 57/2019 od 1.7.2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2019. godinu Odluka o utvrđivanju dela Rušnja kao posebnog naseljenog mesta na području...

Podaci o kretanju potrošačkih cena u junu 2019. godine

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu 2019. godine, u odnosu na maj 2019. godine, u proseku su niže za 0,3%. Potrošačke cene...

Šta treba da znate o Komunalnoj miliciji

Komunalni milicajci nakon usvajanja Zakona o komunalnoj miliciji, imaju nova zaduženja, poput zaustavljanja i pregledanja vozila, snimanja dokaza, asistiranja inspektorima pri obavljanju svojih dužnosti......

„Službeni list grada Kikinde“, br. 18/2019 od 1.7.2019. godine

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta grada Kikinde za 2018. godinu Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za blok 24 i deo bloka 46 (mikronaselje)...

Kazne za pravna lica koja ne izrade akt Procene rizika od katastrofa i Plana...

Da smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama predstavlja nacionalni i lokalni prioritet, govori i činjenica da je 20. novembra 2018. godine Skupština...

Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 2,75%

Izvršni odbor NBS je na sednici od 11.07.2019. odlučio da smanji referentnu kamatnu stopu na 2,75%, pa shodno tome: stopa zatezne kamate od 12. 7. 2019....

Usvojen Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – e-Papir

Vlada Republike Srbije usvojila je 11.7.2019. godine, Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir“ za period od 2019. do 2021. godine. Usvajanje programa je...

„Službeni list opštine Apatin“, br. 5/2019 od 25.6.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2018. godinu Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Apatin Odluka o izmeni Odluke o uslovima za...

Pušten u rad sistem e-Inspektor

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da je puštanjem u rad novog informacionog sistema e-Inspektor Srbija danas dobila potpuno elektronski i transparentan...

„Službeni list grada Kraljeva“, br. 19/2019 od 28.6.2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kraljeva

„Službeni list grada Valjeva“, br. 10/2019 od 28.6.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2018. godinu Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu Lokalni akcioni plan za...

„Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 8/2019 od 25.6.2019.

Poslovnik Skupštine Gradske opštine Kostolac Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca

„Službeni list grada Loznice“, br. 8/2019 od 14.6.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta grada Loznice za 2018. godinu Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara na teritoriji grada Loznice Odluka o izmeni i dopuni...

Sazvano Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četrnaesto vanredno zasedanje za ponedeljak, 15. jul, na zahtev Vlade Republike Srbije, sa pet tačaka...

„Službeni list opštine Šid“, br. 22/2018 od 5.7.2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Šid za 2019. godinu Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Šida Odluka o izradi...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 49/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 49/2019 od 8.7.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o nauci i istraživanjima Zakon o utvrđivanju javnog interesa...

U Skupštini Srbije usvojen Zakon o komunalnoj miliciji

U Skupštini Srbije usvojen je Zakon o komunalnoj miliciji koji omogućava da i opštine, a ne samo gradovi, mogu da planiraju njeno formiranje. Zakon uvodi...

Ministarstvo pravde o objavama u medijima u vezi sa GREKO preporukama i borbom protiv...

Borba protiv korupcije jedan je od prioriteta Vlade Republike Srbije. To opredeljenje nije deklarativne prirode, imajući u vidu da iza ove izjave stoje brojne...

„Službeni list grada Vršca“, br. 9/2019 od 28.6.2019. godine

Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije kompleksa Celanova Agro doo u Vršcu sa Planom Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca

„Službeni list opština Srema“, 17/2019 od 28.5.2019. godine

Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2019. godinu Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Stara Pazova Odluka o dopuni Odluke o...

Raspored ING-PRO savetovanja

U nastavku pogledajte raspored organizovanih ING-PRO savetovanja: Radno rekreativno-druženje od 26.9. - 29.9.2019. u hotelu ''Jezero'', Borsko jezero https://hoteljezero.rs ~ PLUS QUAM IUS ~ ''VIŠE OD PRAVA'' Za informacije o...

Usvojena Uredba o monitoringu statusa voda

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 4.7.2019. godine Uredbu o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2019. godinu, kojim se utvrđuje...

„Službeni list opštine Inđija“, br. 16/2019 od 17.6.2019. godine

Odluka o završnom računu opštine budžeta opštine Inđija za 2018. godinu Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinuProstorno kulturno-istorijska celina   Izvor: sajt...

„Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 7/2019 od 3.7.2019. godine

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za osnovno baletsko obrazovanje i vaspitanje Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja...

Počinje automatsko upisivanje razvoda u matične knjige

Zahvaljujući saradnji i posvećenosti dva ministarstva – pravde s jedne strane i državne uprave i lokalne samouprave sa druge, obezbeđeno je da se činjenica...

Potpisan Aneks o pristupanju Sporazumu o osnivanju i upravljanju Regionalnim portalom privrednih registara („BIFIDEKS”).

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske (APIF) i Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (CRPS), danas su u Banja...

Objavljen julsko-avgustovski dvobroj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Objavljen julsko-avgustovski dvobroj časopisa Lege Artis – propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

APR: omogućena je eRegistracija osnivanja višečlanog DOO

Korisnicima je od 28. juna na portalu APR-a dostupna nova elektronska usluga - eRegistracija osnivanja višečlanog DOO. Da bi se započela elektronska registracija, potrebno je,...

Nova naknada za izolaciju zgrada od avgusta će uticati na povećanje računa za struju,...

Gas će biti skuplji za 0,15 dinara po kubiku, struja 0,015 dinara po kilovat-satu, a očekuje se i poskupljenje goriva za 0,15 dinara po...

„Službeni list CG – Međunarodni ugovori“, br. 5/2019 od 17.6.2019. godine

Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji i uzajamnoj pomoći oblasti vanrednih situacija Odluka o objavljivanju Protokola Vlada...

Novine u organizacionoj strukturi Poreske uprave

Od 1. jula 2019. godine stupa na snagu nova organizaciona struktura Poreske uprave. Nova organizaciona struktura Poreska uprava Republike Srbije Filijale - osnovne delatnosti sa pripadajućim...

“Službeni list grada Kruševca“, br. 7/2019 od 29.5.2019. godine

Odluka o dodeli sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta grada Kruševca u 2019. godini Program kontrole i praćenje stanja životne sredine (monitoring) na...

„Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 7/2019 od 27.6.2019. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Nikaragve o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija Memorandum o razumevanju između Ministarstva...

Sazvano 13. vanredno zasedanje Narodne skupštine za 8.7.2019.

Na dnevnom redu biće Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička...

Podsetnik važnosti pravnih akata

Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) -...

Usvojena Uredba o načinu utvrđivanja visine boravišne takse

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 27.6.2019. godine Uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice...

Prihodi od intelektualne svojine stvorene u Srbiji oporezovaće se sa tri, umesto dosadašnjih 15%

Narednih nedelja očekuju se pravilnici koji će olakšati primenu podsticaja na koje mogu da računaju inovativne i IT kompanije. Takse na prihod od intelektualne...

Prvi osnovni sud u Beogradu zbog posledica poplava neće raditi do 1.7.2019.

Uprava Prvog osnovnog suda u Beogradu oglasila se sledećim saopštenjem: ''OBAVEŠTAVAMO VAS DA PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU U BULEVARU NIKOLE TESLE BROJ 42A USLED...

Novi obrasci OZ-7 i OZ-10

Nove obrasce za obračun naknade zarade OZ-7 i OZ-10 možete preuzeti ispod teksta . Napominjemo da obrazac OZ-7 sadrži i bliža objašnjenja neophodna za njegovo...

APR: Ističe rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Obaveštavamo pravna lica, odnosno preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, a nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za...

APR: Upozorenje privrednim subjektima u vezi komercijalnih ponuda koje se poštom i telefonom nude...

Agencija za privredne registre upozorava građane da koverte sa uplatnicom za „upis promene u PrivredniRegistar.rs“ ne potiču od Agencije, već da je u pitanju komercijalna...

Prosečne zarade po zaposlenom, april 2019.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2019. godine iznosila je 75 441 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 54...

Strategija razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine: predstavljen radni tekst

  Ministaraka pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović istakla je danas da nova strategija razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine predstavlja nastavak prethodne strategije...

Održano savetovanje: Popunjavanje obrasca POPDV – nedoumice i dileme nakon godine dana probnog perioda...

U organizaciji  kompanije ING-PRO, 24.6.2019. godine, u  Beogradu, u hotelu „Palas”  održan je jednodnevni seminar na temu POPDV obrasca. Zaključno sa 30. junom 2019. godine...

Stvarne vlasnike treba da evidentiraju svi registrovani subjekti

Više od 74% registrovanih subjekata do sada je evidentiralo podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Od ukupnog broja registrovanih subjekata, koji treba da upišu stvarne...

„Službeni list grada Novog Pazara“, br. 4/2019 od 25.4.2019. godine

Izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, gradski centar, gornji i donji...

Na dnevnom redu Narodne skupštine 25. juna, biće Predlog zakona o komunalnoj miliciji, kao...

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 12. vanredno zasedanje za utorak, 25. jun, na zahtev Vlade Republike Srbije. Na dnevnom redu biće: ...

„Službeni glasnik grada Jagodine“, br. 10/2019 od 11.6.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta grada Jagodine za 2018. godinu Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Jagodine za 2019. godinu Odluka o uslovima...

„Službeni list grada Sombora“, br. 11/2019 od 5.7.2019. godine

Odluka o upotrebi imena i simbola grada Sombora Odluka o pečatima organa grada Sombora Odluka o utvrđivanju naziva dela ulica u zaselaka u naseljenim mestima na...

„Službeni list grada Šapca“, br. 8/2019 od 12.4.2019. godine

Odluka o dodeli naknade za pružanje usluga javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i...

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja, prvi kvartal 2019.

U prvom kvartalu 2019. godine, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 65872 dinara i viši su za 5,4%...

Novo mišljenje Ministarstva finansija o načinima dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad...

  Razmotrili smo vaš zahtev koji ste uputili ovom ministarstvu, i s tim u vezi, a imajući u vidu sadržinu dostavljenog zahteva, na osnovu člana...

Redovni godišnji finansijski izveštaja za 2018. godinu: rok za dostavljanje je 30. jun 2019.

Članom 33. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS. br. 62/2013 i 30/2018) propisano je da se redovni godišnji finansijski izveštaji obveznika kojima se poslovna...

Vlada utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlog...

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, čija će primena doneti niz koristi za...

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine 14. juna razmatra Predlog za promenu Ustava

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije u petak, 14. juna razmatraće Predlog za promenu Ustava Srbije, koji je krajem novembra prošle godine...

Ne plaća se naknada za vođenje postupka prinudne likvidacije

„Postupak prinudne likvidacije i brisanja iz Registra privrednih subjekata se sprovodi po službenoj dužnosti, bez plaćanja naknade za vođenje takvog postupka”, rekla je za...

Sazvana 24. Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 24. Posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za utorak, 18. juna, sa početkom u 10...

Zakon o sistemu platnih razreda: primena se odlaže za jul 2020. godine, ukida se...

Vlada Srbije ponovo je odlučila da odloži primenu Zakona o sistemu platnih razreda, koji je trebalo da počne da se primenjuje od 1. januara...

Borba protiv sive ekonomije: Poreska uprava jača inspekcijske službe

Školstvo, zdravstvo, odbrana, sudstvo, ali i svakodnevni život građana Srbije u velikoj meri zavise od funkcionisanja Poreske uprave. Njena efikasnost i modernizacija zato su...

Ministarstvo pravde objavilo usaglašeni Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji novu verziju revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, koji je rezultat višemesečnog konsultativnog procesa kako sa pravosudnim institucijama,...

Upozorenje RATEL-a na moguće zloupotrebe – Bez finansijskih transakcija na WiFi-ju bez šifre

Korišćenje WiFi mreže bez zaštite, odnosno bez lozinke je široko rasprostranjeno, pa je preporuka korisnicima da na taj način ne obavljaju bilo kakvu finansijsku...

U izradi poseban kolektivni ugovor za više i visoko obrazovanje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je posebni kolektivni ugovor za više i visoko obrazovanje u izradi i...

Zakon o privrednim društvima: Rok za registraciju elektronske pošte ističe 1. oktobra 2019.

APR podseća već registrovane privredne subjekte da je, po Zakonu o privrednim društvima, rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte 1. oktobar 2019....

Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 3%, stopa zatezne kamate na nivou od...

Zadržavajući referentnu kamatnu stopu, Izvršni odbor je konstatovao da je inflacija čvrsto pod kontrolom šestu godinu zaredom i da će tako ostati i u...

Pokrenuta nacionalna kampanja i takmičenje „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije pokrenula je danas, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i uz...

Vlada usvojila Predlog zakona o komunalnoj miliciji i donela odluku o proglašenju elementarne nepogode

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o komunalnoj miliciji, koji će omogućiti opštinama da, u saradnji sa policijom, preuzmu i realizuju...

Završena Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata...

Nakon završene Javne rasprave o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, ministar za rad, zapošljavanje, boračka...

Ministarstvo za rad objavilo javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona...

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o socijalnoj...

Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini

U Agenciji za privredne registre je izrađen i objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini. Godišnji izveštaj sadrži analizu uspešnosti poslovanja i finansijskog...

Poreska uprava se izjasnila o naknadi za prevoz

Poreska uprava Republike Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za...

Agencija za privredne registre pokrenula prinudnu likvidaciju 23.000 privrednih društava

 Agencija za privredne registre (APR) je zaključno sa 3. 4. 2019. završila sa postupkom pokretanja prinudne likvidacije kod svih 23.048 privrednih društava, kod kojih...

Zakon o glavnom gradu

Od 1. jula 2019. naručene nove vozačke dozvole, stižu poštom na kućnu adresu

Građani Srbije moći će od 1. jula putem portala e-uprave da naruče nove vozačke dozvole, koje će im poštom stizati na kućnu adresu, rekao...

Oštre kritike u vezi odredbi o surogat materinstvu u Prednacrtu građanskog zakonika

Na jednoj strani je buduća majka i njen muž koji ne mogu da imaju decu. Na drugoj rodilja, žena koja im rađa dete. Između...

Analiza i preporuke za unapređenje rada Uprave za javne nabavke i pripreme za primenu...

Neophodna digitalizacija i nova zapošljavanja Neophodno je nastaviti sa unapređenjem kanala komunikacije preko kojih Uprava za javne nabavke uspostavlja i održava odnos sa zainteresovanom javnošću,...

Kol-centar AKS za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti otklanja mogućnost korupcije

Kol-centar Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti počeo je sa radom u februaru 2019. godine i po svemu sudeći uspeo je...

“Dani prava jugoistočne Evrope“: Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći će unaprediti pristup pravdi

Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je usvojen nakon dugogodišnje izrade, unaprediće pristup pravdi za veliki broj građana slabijeg imovnog stanja kroz podršku...

Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom – 37.377,50 dinara, za maj 2019. godine

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013), poslodavac, ako ne zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom izvršava...

Podaci o prosečnoj zaradi (neto i bruto) za mart 2019. godine

Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 129 od 24. maja 2019. godine: Prosečna bruto zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u martu...

Otkupna cena stana – maj 2019. godine

Član 20. Zakona o stanovanju Stan se otkupljuje pod uslovima koji su važili na dan podnošenja pismenog zahteva za otkup stana, a u slučaju zahteva...

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o glavnom gradu

Na dnevnom redu sednica Narodne skupštine, koja počinje u sredu je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, pa je...

Ukidanje zabrane zapošljavanja 1. januara 2020. godine

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koja je uvedena krajem 2013. godine, biće ukinuta 1. januara 2020. godine, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 35/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 35/2019 od 21.5.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Zakon o izmenama...

Predložene izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, iako najavljivane za početak 2019. godine, najverovatnije se neće naći pred poslanicima do kraja prolećnog zasedanja,...

Zaštitnik građana za izmenu i dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

U nastavku prenosimo deo teksta iz Inicijative Zaštitnika građana: Zaštitnik građana dostavio je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Inicijativu za izmenu i...

„Službeni list grada Smedereva“, br. 2/2019 od 8.4.2019. godine

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu Program sistematske dezinsekcije na teritoriji grada Smedereva za...

Usvojen Zakon o sprečavanju korupcije

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o sprečavanju korupcije kojim se proširuju nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost. Nova...

Usvojene izmene i dopune Krivičnog zakonika i izmene Zakonika o krivičnom postpuku

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Krivičnog zakonika sa 159 glasova "za". Doživotna kazna je predviđena za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom,...

Agenti za nekretnine traže promenu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Grupacija posrednika u prometu nekretnina PKS razgovara o izmenama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti kako bi njihov rad bio efikasniji a klijenti...

„Službeni list grada Sremska Mitrovica“, br. 4/2019 od 3.4.2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica Izvor:...

Mišljenje Ministarstva zdravlja br. 011-00-95/2019-05 od 14.5.2019.

U nastavku, prenosimo mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 011-00-95/2019-05 od 14.5.2019. godine: ''U cilju pravilne primene pojedinih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br....

Usvojen Predlog zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji kojim se predlaže...

Neće biti licitacija za prodaju nepokretnosti zbog dugova manjih od 5.000 evra na komunalije

Jedna od najvažnijih novina u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju jeste da izvršitelji ubuduće neće moći da organizuju...

Predlog zakona o sprečavanju korpucije proširuje nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije

Predlogom zakona o sprečavanju korupcije biće proširena nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije, njena nezavisnost i finansijska samostalnost, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović. Ona...

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici omogućio je da se hitnim merama protiv nasilnika...

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) omogućio je da se hitnim merama protiv nasilnika spreči izvršenje...

Fotografisanje i snimanje za lične potrebe u zaštićenim područjima i dalje se neće naplaćivati

Fotografisanje za lične potrebe u zaštićenim područjima Srbije, iako se u javnosti spekulisalo drugačije, neće se naplaćivati kao što se i do sada nije...

Predlog zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika u skupštinskoj proceduri

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji, pored ostalog, predviđa uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža i...

Održan konsultativni sastanak o nacrtima zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine

U Kragujevcu je u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije a u saradnji i uz podršku Organizacije za evropsku bezbednosti i saradnju (OEBS)...

Izmenom Zakona o planiranju i izgradnji obrazovana Privremena uprava za upravljanje radom Inženjerske komore...

Dana 30.04.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 31/2019). Odredbama navedenog...

Uručuju se rešenja o uplati obaveznog socijalnog osiguranja za poljoprivrednike

Poreska uprava Republike Srbije obaveštava da  je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa  za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2019. godinu, za osiguranike...

Novi princip naplate naknade za zaštitu životne sredine

Ubuduće će od plaćanja obavezne ekološke takse biti izuzeti nezaposlena lica, penzioneri sa primanjima do 25.000 dinara i mladi do 18 godina, navodi se...

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%

Izvršni odbor NBS je na sednici od 09.05.2019. odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 3,00%, pa shodno tome se i dalje primenjuju: stopa zatezne...

Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju

U Srbiji trenutno nekih 100.000 ljudi radi preko više od 100 agencija koje se bave privremenim zapošljavanjem, a da taj rad nije regulisan nijednim...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 31/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 31/2019 od 29.4.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima Zakon...

Radno-rekreativno druženje: “Više od prava“, hotel “Jezero“, Borsko jezero

Ing-Pro d.o.o. i Globus Travel organizuju savetovanje na temu: ~ PLUS QUAM IUS ~ ''VIŠE OD PRAVA'' HOTEL „JEZERO”, BORSKO JEZERO https://hoteljezero.rs Termin: 26. 9 – 29. 9. 2019.   Poštovani, Pozivamo...

Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionere koji zasnivaju radni odnos

- Penzioneri koji zasnuju radni odnos nakon 11. 4. 2019. godine ne mogu više da biraju po kom će osnovu sticati svojstvo osiguranika na...

Sazvana Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine, za četvrtak, 18. aprila

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja za četvrtak, 18. aprila, sa početkom u 10 časova, na...

Tekst Predloga zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Klikom na link u nastavku možete preuzeti tekst predloga Zakona, koji je objavljen na sajtu Narodne Skupštine: Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u...

Najnovijim izmenama Porodičnog zakona predviđa se zabrana fizičkog kažnjavanja dece

Najnovijim izmenama Porodičnog zakona potpuno se zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Dragan Vulević savetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kaže za RTS...

U predlogu o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija nova rešenja za...

Svi osuđeni kojima bude izrečena kazna zatvora do godinu dana, uskoro će imati zakonsku mogućnost da kaznu izdržavaju u prostorijama u kojima stanuju. Da...

Vlada usvojila Nacrt zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Nacrt Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima usvojen je danas na sednici Vlade Republike Srbije, nakon čega će biti upućen u...

Izmene Krivičnog zakonika u Skupštini posle prvomajskih praznika

Izmene Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) koje, na inicijativu...

Inženjerska komora traži proveru ustavnosti pojedinih zakonskih odredbi

Samostalnost Inženjerske komore narušena je prethodnim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji. Ministarstvo građevinarstva je preuzelo osnovni posao Komore - dodeljivanje i oduzimanje licenci....

Prilikom upisa deteta u prvi razred obavezna potvrda o vakcinisanju

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je da je potvrda o vakcinisanju deteta obavezna prilikom upisa đaka u prvi razred. On je...

Onlajn fiskalne kase od 2020. godine

Novi uređaji omogućavaju Poreskoj upravi da kada se naplati neki proizvod ili usluga istog trenutka dobiju podatak o tome. Za zamenu fiskalne kase potrebno...

Priprema se zakon o socijalnim kartama

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja učestvovao je u Digitalnom samitu Zapadnog Balkana, gde je govorio na temu E-inspektora, socijalnih karti i...

Održano savetovanje za agencije za nekretnine: Primena propisa o sprečavanju pranja novca i...

održan je jednodnevni seminar u Beogradu za agencije za nekretnine u organizaciji UDRUŽENjA VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO doo Mere i procedure...

Mišljenje Ministarstva finansija: Robno knjigovodstvo obavezno i u maloprodaji

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00128/2019-16 od 1. 4. 2019. god. Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br: 62/13 i 30/18, u daljem tekstu: Zakon), uređuju...

Predstavljen “Vodič kroz primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“

Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) u Srbiji je dovedena u pitanje, jer su...

Preporuka Komore javnim izvršiteljima povodom stava VKS

Komora javnih izvršitelja odmah je nakon stava Vrhovnog kasacionog suda (VKS), dala preporuku javnim izvršiteljima da, u slučajevima kada da još nije pokrenut parnični...

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%

Na današnjoj sednici, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je,...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 25/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 25/2019 od 3.4.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: - Zakon o zdravstvenom osiguranju - Zakon o zdravstvenoj zaštiti -...

Usvojeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju

Skupština Srbije usvojila je Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju koji uvode obavezan redovan skrining pregled i bolovanje od 100 odsto...

Udruženje banaka: Pravno shvatanje VKS unosi pravnu nesigurnost

Udruženje banaka Srbije visoko ceni poziciju koju Vrhovni kasacioni sud zauzima u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Uz razumevanje za onaj deo građana koji se...

Pravno shvatanje VKS „Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u CHF i konverzija“

Pravno shvatanje „Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzija“ usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 2....

Novine u Predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju

Bolovanje u trajanju od dva meseca, dopunsko i dodatno osiguranje, 100 odsto bolovanje za negu bolesnog deteta do punoletstva - neke su od novina...

Usaglašeni tekstovi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Uredbe o izmenama Uredbe o...

U petak, 15. marta 2019. godine, održan je sastanak u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi usaglašavanja Predloga posebnog kolektivnog ugovora za državne...

Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2019. godine

Na osnovu Saopštenja ZR10 Republičkog zavoda za statistiku (br. 075 od 25.03.2019), prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u januaru 2019. godine...

Sazvana Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja za sredu, 27. marta. Na dnevnom redu biće Predlog zakona o...

Održano savetovanje: Kako se uskladiti sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

savetovanje je održano 18.4.2019. godine od 10,00 do 14,00 h u amfiteatru A6 Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija, Ulica kraljice Marije 73,...

Zakon o turizmu

Zakon o ugostiteljstvu

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 17/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 17/2019 od 14.3.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o Centralnom registru stanovništva Zakon o izmenama...

Održano savetovanje: Budžetska inspekcija – nadležnost i primeri nepravilnosti iz prakse inspekcijske kontrole

savetovanje je održano 8.5.2019 godine, od 10,00 do 16.00 časova u sali hotela ''Palas'' u Beogradu, ul. Topličin venac 23   Ciljna grupu su činili: javna preduzeća,...

Uskoro promena zakona – komunalna policija postaje komunalna milicija

Komunalni policajci uskoro će postati milicionari, a osim novog imena, kažu nadležni, biće i upotrebljiviji u svakodnevnoj praksi. Tako će, umesto saobraćajaca, izdavati nalog...

Komora javnih izvršitelja izdala saopštenje povodom izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije

Povodom Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije "Prenos izvršenja u nadležnost javnih izvršitelja", Komora javnih izvršitelja, uvažavajući nadležnosti Saveta, smatra da svaki izveštaj koji...

Druga sednica redovnog zasedanja Narodne skupštine sazvana za 20. mart

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je drugu sednicu redovnog zasedanja Narodne skupštine za sredu, 20. marta. Na dnevnom redu sednice biće Predlog...

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00 %

Na današnjoj sednici, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%, pa shodno tome se i dalje...

Nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu

Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu objavljen je 6.3.2019. na sajtu Ministarstva pravde. Odbor za pravni...

U pripremi paušalno oporezivanje fizičkih lica koji izdaju “stan na dan“

Predlozi Zakona o turizmu i Zakona o ugostiteljstvu trebalo bi da se uskoro nađu pred poslanicima Skupštine Srbije, a nova rešenja predviđaju i paušalno...

Redovno pozivanje vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav

Muškarcima širom Srbije stižu plave koverte od Ministarstva odbrane, a radi se o redovnom pozivanju vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav, što u praksi...

Sud u Strazburu odbacio kao neprihvatljivu kolektivnu tužbu Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost“

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbacio je kao neprihvatljivu kolektivnu tužbu Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost”, koji zastupa oko 2.000 penzionera zbog četvorogodišnjeg...

Kada se naknada za dolazak i odlazak sa rada ne dokumentuje verodostojnom računovodstvenom ispravom,...

U nastavku prenosimo službeno Mišljenje ministarstva finansija, br. 011-00-12/2019-04 od 1.02.2019. godine: ''U vezi sa vašim dopisom koji se odnose na pitanje u vezi sa...

Održano savetovanje: Izmene i dopune seta obrazovnih zakona

savetovanje je održano u petak, 15. 3. 2019. godine, od 10.00 do 14.00 časova, u sali Beogradske poslovne škole, Kraljice Marije 73, Beograd Cilj...

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom – 36.083,50 dinara (za februar 2019)

Poslodavci su dužni da iznos učešća uplate do 5. marta 2019. godine. Novi podatak o prosečnoj zaradi za mesec januar 2019. godine objaviće se 55...

Sazvana Prva sednica Prvog redovnog zasedanja za 5. mart

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini za utorak, 5. mart. Na dnevnom...

Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2018. godine

Počev od podataka za januar 2018. godine Republički zavod za statistiku podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom objavljuje po novoj metodologiji. Na osnovu Saopštenja ZR10...

Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2018. godine

Počev od podataka za januar 2018. godine Republički zavod za statistiku podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom objavljuje po novoj metodologiji. Na osnovu Saopštenja ZR10...

Nacrt zakona o zaštiti konkurencije usklađen sa evropskim rešenjima

Izrada Nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije trebalo bi da bude gotova do sredine marta 2019. godine, nakon čega će uslediti javna rasprava, izjavio...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Osim muzičara i pevača, i glumci čije su interpretacije snimljene na nosač zvuka i slike dobijaće ubuduće naknadu za emitovanje i reemitovanje. Ovo predviđa...

Regulativa EU koja uređuje zaštitu podataka o ličnosti

General Data Protection Regulation (GDPR) je uredba Evropske unije koja se direktno primenjuje u svim državama članicama EU. Osim što se radi o dokumentu koji...

Poreska uprava smanjuje broj filijala i jača poresku kontrolu

Od 1. marta 2019. godine Poreska uprava će nadležnosti oko poslova igara na sreću preneti u novoformiranu Upravu za igre na sreću Ministarstva finansija,...

Računanje penzije bez poslednje plate

Nepostojanje podataka o prosečnoj godišnjoj zaradi u Republici za poslednju godinu koju radnik provede na poslu pre odlaska u penziju, glavni je razlog što...

Pripremaju se izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Javnoizvršiteljske tarife

U maju prošle godine osnovana je radna grupa za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 -...

Komentar Foruma sudija Srbije na Nacrt nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2019-2024

U nastavku možete pogledati komentar Foruma sudija Srbije na Nacrt nacionalne strategije za reformu pravosuđa z a period 2019-2024. Komentar  

Održano savetovanje: Primena Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

savetovanje je održano 3. 4. 2019. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23. Cilj seminara je bio: Upoznavanje sa sistemom naknada...

Objavljeni komentari seta obrazovnih zakona

U elektronskom pravnom izdanju Propisi.net, kao i u Paketu propisa (izdanje na DVD-ju), 22.2.2019. godine, u delu ''Komentari'',  objavljeni su komentari seta zakona iz...

Završena priprema novog Pravilnika o utvrđivanju profesionalnih bolesti

Novi Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti je završen i proširena je lista profesionalnih bolesti koja treba da olakša dokazivanje obolevanja na radnom mestu. Novi Pravilnik...

Povezane elektronskim putem Matične knjige umrlih i Jedinstveni birački spisak

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je od 19. februara 2019. godine elektronsko povezivanje Matične knjige umrlih i Jedinstvenog biračkog spiska. Ministar državne uprave...

Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da...

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović izrazio je očekivanje da će se Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o...

Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o autorskom i srodnim pravima

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS i Unija diskografa Srbije-UDS pozdravljaju odluku Vlade Republike Srbije kojom je na sednici održanoj dana 07. februara 2019. godine usvojila...

Priručnik za primenu jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podatka u evidencijama u...

Ministarstvo rada objavilo je Priručnik za primenu jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podatka u evidencijama u oblasti rada. Priručnik se moze preuzeti na...