Naslovna Blog

Poreska uprava – odgovori poreskih savetnika

Postoji li mogućnost plaćanja u ratama, reč je o zaostalom porezu? Milana Bojčić, poreski savetnik: „Poreski obveznik može da podnese zahtev Poreskoj upravi za odlaganje...

Predstavljanje Nacrta uredbe o paušalnom oporezivanju na okruglim stolovima Ministarstva finansija i NALED-a

Ministarstvo finansija i NALED će u narednom periodu organizovati četiri događaja na kojima će biti predstavljeni Nacrt uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za...

Narodna skupština RS usvojila izmene Zakona o putnim ispravama i potvrdila nekoliko međunarodnih sporazuma

U Danu za glasanje, 14. novembra 2019. godine, Narodna skupština je većinom glasova usvojila: 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama; 2. Zakon...

„Službeni list grada Niša“, br. 92/2019 od 13.11.2019. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš, o utvrđivanju cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom Odluka Nadzornog odbora JKP "Gradska...

Zloupotrebe bolovanja od strane zaposlenih i borba protiv takve malprakse

  Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o radu ostavljaju poslodavcima razne mogućnosti u borbi protiv lažnih bolovanja zaposlenih. Mere iz Zakona o zdravstvenom osiguranju Po odredbama...

„Službeni glasnik grada Vranja“, br. 25/2019 od 30.10.2019. godine

Odluka o preuzimanju prava i obaveza Javnog preduzeća "Uprava Banje" Vranjska Banja Odluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog Privrednog društva "Simpo" a.d. Vranje Odluka...

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima

Narodna Skupština Republike Srbije, objavila je tekst Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima Klikom na link u nastavu možete preuzeti tekst predloga: Tekst...

Vlada RS utvrdila predloge izmena i dopuna zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije,...

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o izmenama i...

„Službeni list Crne Gore“, br. 62/2019 od 12.11.2019. godine

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva Uredba o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti...

„Službeni list APV“, br. 47/2019 od 1.11.2019. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika "Potamišje" Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu...

„Službeni list grada Zaječara“, br. 26/2019 od 25.10.2019. godine

Odluka o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu, sa Izmenom Kadrovskog plana za 2019. godinu Odluka o izmeni Odluke o davanju...

List nepokretnosti moguće dobiti elektronski i besplatno

List nepokretnosti koji je neophodan dokument pri kupovini ili prodaji stana, a koji je moguće dobiti elektronski i besplatno, postao je očigledno unosan biznis....

„Službeni list grada Beograda“, br. 95/2019 od 30.10.2019. godine

Statut Gradske opštine Zemun (prečišćen tekst) Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave...

“Službeni list grada Bora“, br. 32/2019 od 5.11.2019.

Statut Mesne zajednice Donja Bela Reka Izvor: sajt Službenog lista grada Bora

„Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 43/2019 od 1.11.2019. godine

Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica Odluka o izmjeni Odluke o budžetu opštine Budva za 2019. godinu Odluka o porezu na...

„Službeni glasnik RS“ br. 80/2019 od 8.11.2019. godine

Uredba o osnovima i merilima za utvrđivanje mesečne naknade za učešće u multinacionalnoj operaciji i drugih novčanih primanja pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga...

„Službeni list grada Sremska Mitrovica“, br. 8/2019 od 19.6.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu sa Izveštajem o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta grada Sremska Mitrovica...

„Službeni list grada Vršca“, br. 14/2019 od 26.10.2019. godine

Odluka o drugom rebalansu budžeta grada Vršca za 2019. godinu Odluka o boravišnoj taksi Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza...

„Službeni list grada Kraljeva“, br. 30/2019 od 6.11.2019. godine

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za saobraćaj grada Kraljeva za 2019. godinu Zaključak o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Kraljeva Zaključak o...

11. novembar, državni praznik – Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima Republike Srbije, 11. novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu, je neradan dan. U dane državnih i verskih...

Sprovođenje ostavinskog postupka u slučaju postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju

  Zakon o nasleđivanju u bitnom nije menjan dugi niz godina u pogledu odredbi koje regulišu ugovor o doživotnom izdržavanju. Ipak, i dalje se prilikom...

Savetovanje: Izmene Zakona o porezu na dohodak građana, izrada završnog računa i godišnji popis...

Kompanija ING-PRO d.o.o. organizuje savetovanje na temu: ''IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA i IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA I GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA OBVEZNIKE KOJI PRIMENJUJU...

„Službeni list opština Srema“, 30/2019 od 11.10.2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2019. godinu Odluka o refinansiranju zaduženja opštine Pećinci po osnovu Ugovora o investicionom kreditu,...

„Službeni list grada Subotice“, br. 30/2019 od 4.11.2019. godine

Rešenje o obrazovanju Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole Odluka o cenama korišćenja parking prostora i ostalih komunalnih usluga Odluka o...

„Službeni list grada Kikinde“, br. 28/2019 od 14.10.2019. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde Prilog uz Odluku o izradi...

„Službeni list grada Zrenjanina“, br. 26/2019 od 31.10.2019. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava grada Zrenjanina Pravilnik o izmeni...

„Službeni list opštine Šid“, br. 33/2018 od 4.11.2019. godine

Rešenje o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife i Cenovnika usluga taksi prevoza na teritoriji opštine Šid Zaključak o izgledu i dimenzijama krovnih oznaka za...

„Službeni list grada Užica“, br. 37/2019 od 28.10.2019. godine

Program zimskog održavanja ulica, trotoara, drugih javnih površina i lokalnih puteva na području grada Užica za sezonu 2019/2020. Izmena i dopuna Programa postavljanja komunalne opreme...

„Službeni list opštine Inđija“, br. 24/2019 od 14.10.2019. godine

Rešenje o usvajanju Plana javnog zdravlja opštine Inđija za period 2019 - 2027. godine sa Planom Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za...

Zakon o poštanskim uslugama

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

Budžetom Srbije za 2020. godinu predviđeno je da se za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i...

Mišljenje Ministarstva finansija o odredbama novog Zakona o računovodstvu koje se odnose na razvrstavanje...

"Zakonom se uređuju obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja...

Savetovanje: Pripreme za izradu finansijskih izveštaja i godišnji popis imovine i obaveza za obveznike...

Kompanija ING-PRO d.o.o. organizuje savetovanje na temu: ''PRIPREME ZA IZRADU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA OBVEZNIKE KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI...

VKS: „Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih...

Radna grupa Vrhovnog kasacionog suda (VKS) izradila je „Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom...

„Službeni list CG – Međunarodni ugovori“, br. 12/2019 od 4.11.2019. godine

Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Severne Makedonije...

Vrhovni kasacioni sud potvrdio prvosnažnu presudu po kojoj je raskinut ugovor o kreditu u...

Vrhovni kasacioni sud (VKS) je potvrdio pravnosnažnu presudu po kojoj je raskinut ugovor o kreditu u švajcarskim francima, čime je ovaj postupak u potpunosti...

“Službeni list grada Prokuplja“, br. 27/2019 od 16.10.2019.

Odluka o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2019. godinu Odluka o statusnoj promeni Odluka o promeni delatnosti Odluka o utvrđivanju manifestacije "Dani fudbala - 100...

„Službeni list opštine Apatin“, br. 10/2019 od 24.10.2019. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2019. godinu Odluka o pristupanju opštine Apatin realizaciji Projekta "Rekonstrukcija postrojenja za preradu...

Objavljen novembarski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

Objavljen novembarski broj časopisa Lege Artis – propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

„Službeni list grada Novog Sada“, br. 51/2019 od 30.10.2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja ispita o poznavanju grada Novog Sada Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2019/2020....

“Službeni list grada Kruševca“, br. 13/2019 od 21.9.2019. godine

Odluka o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja Odluka o javnim parkiralištima Odluka o dimničarskim uslugama Odluka o pogrebnim delatnostima Odluka o izmenama i dopunama Odluke o grobljima i...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 77/2019)

U “Službenom glasniku RS“, br. 77/2019 od 31.10.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o poštanskim uslugama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o...

Narodna skupština usvojila set zakona

U Danu za glasanje, 30. oktobra 2019. godine, Narodna skupština je većinom glasova usvojila sledeće zakone: 1. Zakon o poštanskim uslugama; 2. Zakon o potvrđivanju akata...

U pripremi izmene Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini

Ubuduće će sertifikovani pojedinci, poput komunalne milicije ili inspektora životne sredine, meriti nivo buke po prijavi građana, kaže ministar Goran Trivan. Ako na licu mesta...

Klizno radno vreme u Ministarstvu za rad

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prvi je resor u Vladi Republike Srbije, koji je radi usklađivanja privatnih i poslovnih obaveza, a...

Oporezivanje prihoda od nepokretnosti i refundacija PDV kupcu prvog stana

Zemljište, kuća, stan, poslovni prostor, garaža. Sve to spada u nepokretnosti koji građani mogu da izdaju u zakup. Svako ko na taj način ostvaruje...

Sporazum između Advokatske komore Beograda i Pravnog fakulteta u Beogradu

Advokatska komora Beograda (AKB) i Pravni fakultet u Beogradu zaključili su Sporazum o saradnji na Zlatiboru, gde je održano "Drugo advokatsko savetovanje" u organizaciji...

Provera duga preko Interneta

Vreme kada građani nisu znali da je izvršitelj protiv njih pokrenuo postupak jer o tome nisu dobili obaveštenje, pa se iznenade kada počne prinudna...

Dozvoljenost davanja poklona zdravstvenim radnicima?

  Stupanjem na snagu novih Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, zdravstveni sistem Republike Srbije pretrpeo je značajne promene. Pitanje dozvoljenosti davanja poklona...

„Službeni list grada Sombora“, br. 19/2019 od 28.10.2019. godine

Pravilnik o obavezi službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora za davanje izjave da nisu radno angažovani po drugom osnovu Izvor: internet stranica Službenog...

„Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 14/2019 od 8.10.2019.

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac Odluka o obrazovanju Institucionalne radne grupe Romakted programa Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca

Vlada RS usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o metrologiji, kojim se ova oblast usklađuje sa praksom Evropske unije, kao i sa Zakonom o inspekcijskom...

„Službeni list grada Valjeva“, br. 16/2019 od 4.10.2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Valjeva Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu - drugi rebalans Odluka o izmeni Odluke o Zajedničkom...

„Službeni list grada Loznice“, br. 13/2019 od 7.10.2019. godine

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u gradu Loznici za period 2019 - 2021. godine sa Lokalnim akcionim...

„Službeni list grada Pančeva“, br. 32/2019 od 23.10.2019. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110 kv dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS -...

Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Narodna Skupština Republike Srbije, objavila je tekst Predloga zakona o dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Klikom na link u nastavu možete preuzeti...

Vlada Srbije završila Predlog uredbe o paušalnom oporezivanju

Pripremaju se nova pravila oporezivanja za preduzetnike. Završen je Predlog uredbe o bližim merilima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode...

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Povećanjem neoporezivog dela zarade s 15.300 na 16.300 dinara, kao i smanjenjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 0,5 odsto za poslodavce, država...

„Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 15/2019 od 21.10.2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom...

„Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 26/2019 od 27.9.2019. godine

Rešenje o obrazovanju Verifikacionog odbora Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Medveđa Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca

„Službeni list grada Kragujevca“, br. 26/2019 od 11.10.2019. godine

Rešenje o obrazovanju Komisije za implementaciju Data centra u Kragujevcu Rešenje o obrazovanju Radne grupe za podršku mladima iz hraniteljskih porodica na teritoriji grada Kragujevca Rešenje...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima

Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima

U postupku pripreme Zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima, Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima. Javna...

Tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i...

Narodna Skupština Republike Srbije, objavila je tekst tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Klikom na...

Tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica

Narodna Skupština Republike Srbije, objavila je tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica. Klikom na link u nastavu...

Zakon o reviziji

Zakon o osiguranju depozita

Zakon o računovodstvu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja...

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva predstavnike ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, civilni sektor, državne organe i druga zainteresovana fizička i pravna...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu...

Ministarstvo pravde u postupku pripreme izmena i dopuna Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u periodu od 10. do 29. oktobra 2019. godine...

AKB: Održana tribina „Novi sistem paušalnog oporezivanja advokata – analiza efekata“

U nastavku prenosimo obraćanje predsednika AKB Jugoslava Tintora, objavljeno na sajtu Advokatske komore Beograda, povodom održane tribine „Novi sistem paušalnog oporezivanja advokata – analiza...

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja zakazana za 23.10.2019.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini, za sredu 23. oktobar, sa...

Dualno obrazovanje na fakultetima – učenje kroz rad kod poslodavca

  Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju predstavlja potpunu novinu u sistemu visokog obrazovanja u Republici Srbiji, objavljen je u „Sl. glasniku RS”...

Uputstvo za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević i ministarka pravde Nela Kuburović potpisali su Uputstvo za sprovođenje Zakona o...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 73/2019)

U “Službenom glasniku RS“, br. 73/2019 od 11.10.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o kontroli državne pomoći Zakon o računovodstvu Zakon o reviziji Zakon o...

Narodna skupština usvojila set finansijskih zakona

Dana 10.10.2019. godine, u danu za glasanje, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je: Zakon o kontroli državne pomoći, Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji, ...

Nova rešenja Zakona o javnim nabavkama

  U skupštinsku proceduru je ušao Predlog zakona o javnim nabavkama. Novi zakon  bi trebalo da doprinese da se pojednostavi postupak javne nabavke, da se...

Zakon o budžetskom sistemu

Seminar za računovođe: Sprečavanje pranja novca (25.11.2019)

KOMPANIJA Ing-Pro doo i poslovno udruženje UVRA NOVI SAD ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI  SEMINAR ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE na temu: ''Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja...

Održan seminar za agencije za nekretnine: Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

 KOMPANIJA Ing-Pro doo i poslovno udruženje UVRA NOVI SAD ZAJEDNIČKI su ORGANIZOVALI 15. novembra 2019. godine, od 10.00 do 15.30 časova, u Beogradu, u hotelu „Palas”,...

„Službeni list grada Čačka“, br. 13/2019 od 13.9.2019. godine

Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom Odluka o uslovima i načinu realizacije programa Lokalnog ekonomskog razvoja za 2019. godinu Odluka o izradi Plana detaljne...

Održano savetovanje: Novi Zakon o računovodstvu i izmene i dopune Zakona o porezu na...

  ING-PRO doo je održao savetovanje 28. oktobra 2019. godine u Beogradu, u Hotelu „Palas“ na temu:  ''NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU i IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PDV-U'' Teme su...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 72/2019 od 7.10.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike...

„Službeni list grada Novog Pazara“, br. 9/2019 od 12.9.2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Objedinjenog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara,...

ING-PRO Sudsko-advokatski i Advokatski rokovnik 2020.

OBEZBEDITE SVOJ ROKOVNIK ZA 2020. NA VREME! Od 10.10.2019. godine, Izdavačko društvo ING-PRO d.o.o. pustilo je u prodaju izdanja Sudsko-advokatski i Advokatski rokovnik za 2020....

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti objavljen je internet stranici Ministarstva finansija Srbije. Nacrt zakona je od danas u javnoj...

Pitanje zakonite državine kod sticanja prava svojine na nepokretnosti održajem

  Državina je zakonita ako se zasniva na punovažnom pravnom osnovu koji je potreban za sticanje prava svojine i ako nije pribavljen silom, prevarom ili...

„Službeni list grada Šapca“, br. 16/2019 od 19.8.2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Koceljeva za 2019. godinu Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština

Predlog zakona o javnim nabavkama

U nastavku možete preuzeti tekst Predloga zakona o javnim nabavkama, sa prilozima, obrazloženjem, tabelama i izjavama, koji je objavljen na sajtu Vlade Republike Srbije: Zapakovane...

Poreske olakšice za poslodavce koji žele da zaposle nove radnike ali i preduzetnike koji...

U Srbiji svi poslodavci koji žele da zaposle nove radnike ali i preduzetnici koji tek planiraju da pokrenu posao dobijaju veoma značajne olakšice. Povlastice koje...

Zakonsko ovlašćenje poslodavca za obradu podataka o ličnosti zaposlenih

  Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) u primeni je od 22.8.2019. godine. Pojmovnik iz Zakona Saglasno ovom zakonu podatak o ličnosti...

„Službeni glasnik grada Jagodine“, br. 15/2019 od 28.8.2019. godine

Rešenje o izboru programa i projekata kojima se finansiraju nevladine organizacije iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o...

Objavljeni kriterijumi prema kojima će se utvrđivati da li neko može biti angažovan kao...

Vlada Srbije najavila je nova zakonska rešenja koja će od 1. januara 2020. uređivati oblast angažovanja paušalaca. Najavljene izmene Zakona o porezu na dohodak...

Zaštita pronalazaka nastalih u radnom odnosu – šta je novo u Zakonu o patentima

  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima, je objavljen u „Sl. glasniku RS” br. 66/2019 od 18. 9. 2018. godine i stupa na snagu 26....

Prosečne zarade po zaposlenom, jul 2019.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2019. godine iznosila je 76 056 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 55...

Šta treba da znate o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje od 22. avgusta, a mnogim građanima Srbije i dalje je nepoznanica kako...

Vlada RS donela zaključak kojim se dodatno unapređuje izborni proces u Republici Srbiji

Vlada Republike Srbije dana 23.9.2019. godine donela je, na osnovu preporuka Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom...

Vlada RS usvojila Predlog zakona o javnim nabavkama

Vlada Republike Srbije utvrdila je 23.9.2019. godine, Predlog zakona o javnim nabavkama kako bi se obezbedila usaglašenost sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj...

Šta će novi propisi od sledeće godine doneti paušalcima, a šta firmama koje ih...

Nova zakonska rešenja, koja će od sledeće godine obuhvatiti paušalce, doneće s jedne strane poreske olakšice poslodavcima koji ih zaposle, umesto da ih angažuju...

PKS: Predstavljanje podsticajnih mera za privredu

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali učestvovao je danas, zajedno sa predsednicom Vlade Anom Brnabić, na konferenciji za medije u Privrednoj komori...

Novine u pružanju besplatne pravne pomoći od 1. oktobra 2019. godine

  Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) počinje da se primenjuje 1. oktobra 2019. godine. Zakon je predvideo da su pružaoci pravne...

APR: Do kraja septembra besplatna registracija adrese za prijem elektronske pošte

Privredna društva, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava, kao i preduzetnici koji su već upisani u Registar privrednih subjekata imaju još malo vremena za...

“Da se upoznamo“ – vodič kroz budžet lokalnih samouprava

Informisanost građana o sopstvenim pravima i obavezama u raspodeli gradskog ili opštinskog budžeta ključna je za unapređenje transparentnosti javnih finansija. Ukoliko razumeju proces donošenja budžeta...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 67/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 67/2019 od 20.9.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju Klikom na link...

Zakon o patentima

Na dnevnom redu Skupštine u oktobru: rebalans budžeta, izmene Zakona o PDV, novi Zakon...

  Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini za sredu, 2. oktobar 2019....

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 66/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 66/2019 od 18.9.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju Zakon o...

Upisivanje u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Zakonom je propisano da besplatnu pravnu pomoć može da pruža...

Održavano savetovanje: Rešavanje dilema u primeni novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (16.10.2019)

  Ing-Pro doo organizovao je savetovanje na temu „REŠAVANjE DILEMA U PRIMENI NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI” u amfiteatru A6 Beogradske poslovne škole – Akademije...

Usvojeni zakoni iz oblasti obrazovanja i intelektualne svojine

Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika usvojila je Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju...

Objavljena Odluka o visini minimalne cene rada u 2020. godini

  Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18...

Održano savetovanje: Novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i...

  ING-PRO održao je jednodnevno savetovanje pod nazivom „NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU” 14. oktobra 2019. godine, od 10.00...

Postanite deo našeg tima

Vreme u kome živimo je kompleksno, a jedina konstanta naše današnjice je promena. Ipak, promene su dobre i znače napredak. Stajati u mestu u...

U najavi uspostavljanje novog informacionog sistema koji treba da sadrži podatke o svim postupcima...

Ministarstvo građevinarstva će uspostaviti informacioni sistem koji treba da sadrži podatke o svim pokrenutim postupcima ozakonjenja nepokretnosti, kao i svim donetim rešenjima, kaže za...

Minimalna zarada u Srbiji od 2020. godine 30.022 dinara

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali najavio je danas da će minimalna zarada u Srbiji od iduće godine biti povećana za 11,1...

Ministarstvo finansija: U najavi uvođenje elektronskih faktura i novi zakon o fiskalizaciji

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali obišao je poresku filijalu Centar na Paliluli i filijalu Palilula i najavio uvođenje elektronskih faktura koje...

Novi Zakon o zaštiti potrošača: najvažnija izmena je uvođenje vansudskog rešavanja potrošačkih prigovora

Srbija će do kraja godine dobiti nov zakon o zaštiti potrošača, a njegova najvažnija izmena u odnosu na postojeće propise jeste uvođenje vansudskog rešavanja...

„Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 10/2019 od 6.9.2019. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša Zakon o potvrđivanju...

Podsetnik važnosti pravnih akata

Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu: Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) - primenjuje se...

Počela vanredna sednica Narodne skupštine – na dnevnom redu zakoni iz oblasti visokog obrazovanja...

Na dnevnom redu sednice koja je počela 9. septembra nalaze se: Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju Predlog zakona o regulisanim profesijama i...

Vlada RS usvojila predlog izmena Zakona o visokom obrazovanju, kao i predloge zakona u...

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se omogućava studentima koji su studije upisali do 10. septembra...

Advokatska komora Vojvodine zauzela stavove u vezi sa medijacijom

U nastavku prenosimo stavove AKV u vezi sa medijacijom: ''Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine radi zaštite profesionalnih prava i interesa advokata donosi odluku i zauzima...

Narodna skupština usvojila više zakona o potvrđivanju sporazuma u vezi ukidanja viza za nosioce...

U danu za glasanje, 4. septembra, Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika usvojila je: - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i...

XXVII savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije održava se na Zlatiboru

Privredni apelacioni sud organizuje XXVII Savetovanje privrednih sudova Srbije u periodu od 03.09. - 06.09.2019. godine na Zlatiboru u Hotelu "Mona". Svečano otvaranje održano je...

APR: objavljenja lista „STO NAJ…privrednih društava u 2018. godini”

Povodom objavljivanja „Izveštaja o STO NAJ... privrednih društava u 2018. godini”, u Agenciji za privredne registre je održana konferencija za novinare, na kojoj su...

Ostavinski postupci u rukama javnih beležnika štede državni budžet

Predajom ostavinskih postupaka u ruke javnih beležnika državni budžet godišnje uštedi čak pola milijarde dinara, kaže Srbislav Cvejić, predsednik Javnobeležničke komore Srbije. Sudovi su...

Predsednica Komore javnih izvršitelja Srbije: Izvršitelji rade u korist građana

Predsednica Komore javnih izvršitelja Srbije o rešenim sudskim predmetima koji su na izvršenje čekali godinama. Posao i dužnost javnog izvršitelja su da za građanina...

Sugestije i predlozi URIKS-a na Nacrt zakona o računovodstvu

Radna grupa Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije Uriks, 01.09.2019. godine dostavila je sugestije i predloge na tekst Nacrta zakona o računovodstvu Ministarstvu finansija. Ovim putem...

Mogućnosti prevazilaženja problema osiguranika poljoprivrednika i korisnika penzija po osnovu poljoprivrednog osiguranja

Usled neadekvatnih zakonskih rešenja, nepotpune definicije pojma osiguranika poljoprivrednika i nepreciznog definisanja postupka i uslova za sticanje i prestanak svojstva osiguranika, određeni broj lica...

Šta sve čeka đake od ove školske godine?

Ove školske godine prvi put u klupe osnovnih škola sešće 63.371 đak prvak, što je za šest hiljada manje nego protekle godine. Broj blizanaca...

„Službeni list grada Smedereva“, br. 3/2019 od 24.6.2019. godine

Odluka o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2018. godinu Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu Odluka o upravljanju...

Još jedna pravosnažna presuda kojom je potvrđena neosnovanost banke u naplaćivanju troškova obrade kredita

Viši sud u Beogradu doneo je novu pravosnažnu presudu kojom je potvrdio da je banka korisniku neosnovano naplaćivala troškove obrade kredita. Konačnim rešenjem sud...

Novine u đačkim ekskurzijama od 1. septembra

Nova pravila o đačkim ekskurzijama počeće da se primenjuju od 1. septembra. Vesna Nedeljković iz Ministarstva prosvete rekla je za RTS da su jasno...

Izraz “funkcionerska kampanja“

"Funkcionerska kampanja" je izraz kojim Transparentnost Srbija označava aktivnosti javnih funkcionera u predizbornom periodu, koje se prikazuju kao njihov "redovan rad", a suštinski su...

Poreska uprava unapredila sistem komunikacije

Poreska uprava Srbije uvela je niz pogodnosti za poreske obveznike, jedna od njih je portal Eporezi. Unapređen sistem Poreske uprave omogućava svim poreskim obveznicima da...

Na listi tehnoloških viškova nalazi se 4.721 zaposleni u osnovnim i srednjim školama

Pred početak školske godine na listi tehnoloških viškova nalazi se 4.721 zaposleni u osnovnim i srednjim školama, od kojih je 308 ljudi takozvani potpuni...

Povećavanje penzija po švajcarskom modelu?

Odluka o tome da li će penzije biti povećavane po tzv. švajcarskom modelu biće doneta polovinom septembra. To je najavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka...

Zakon o zdravstvenom osiguranju izuzima vojne osiguranike penzionere u radnom odnosu

Unija poslodavaca Srbije obaveštava poslodavce koji zapošljavaju ili imaju nameru da zaposle vojne osiguranike penzionere, da je ova grupa lica izuzeta od primene novog...

Šta je novo u Pravilniku o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece koji se primenjuje...

Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) počinje da se primenjuje od 1. septembra. Primena nekih odredbi verovatno će biti...

Uprava za javne nabavke objavila izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi za Strategiju razvoja javnih...

Uprava za javne nabavke objavljuje Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi za Strategiju razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2023. godine,...

Poslodavci će od sledeće godine plaćati manji porez i doprinose za zaposlene

Prema najavama Ministarstva finansija, od sledeće godine poslodavci će plaćati manje poreze i doprinose na zarade zaposlenih. Taj namet trenutno iznosi od 62 do 64...

Izvesna primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) počinje skoro izvesno da se primenjuje od četvrtka, a član Odbora za...

Saopštenje Poreske uprave u vezi borbe protiv sive ekonomije

Siva ekonomija je zastupljena u svim granama privrede najviše u ugostiteljstvu, trgovini, poljoprivredi, građevini i maloprodaji. Smanjivanje sive ekonomije strateški je prioritet Srbije, a...

Do kraja godine pravo na starosnu penziju ostvaruju muškarci s 65 godina života i...

Do kraja ove godine pravo na starosnu penziju ostvaruju muškarci s 65 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža, a žene sa 62...

Električni trotineti će biti regulisani zakonom od iduće godine

Biće dozvoljeno kretanje trotoarom, za razliku od Nemačke i Austrije. – U Francuskoj od septembra uvodi se vožnja kolovozom. Pravila vožnje električnih trotineta u Srbiji...

Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu ističe u četvrtak, 15. avgusta

Nakon te uplate, građanima je ostala poslednja četvrta rata, za koju rok ističe 15. novembra Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a...

U Beogradu zabrana plastičnih kesa od 1.1.2020. godine

Grad Beograd će od 1. januara 2020. godine zabraniti upotrebu plastičnih kesa, a odluka o tome biće doneta na sednici Skupštine Grada Beograda koja...

Saopštenje Ministarstva za rad o Predlogu zakona o agencijskom zapošljavanju

Novim Predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju, koji je upućen Narodnoj skupštini na razmatranje, dodatno se unapređuje položaj radnika angažovanih preko agencija, na taj način...

Izvršeni inspekcijski nadzori kod poslodavaca po prijavi trudnica i porodilja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da su u protekle tri nedelje, odnosno od 22. jula, kada je otvorena besplatna linija...

Godišnji finansijski izveštaji za 2018. mogu se dostaviti do kraja godine, uz plaćanje uvećane...

Obveznici koji nisu u zakonskom roku podneli redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu mogu to da učine do kraja 2019. godine, uz plaćanje...

Počela primena Zakona o lobiranju

Primena Zakona o lobiranju, počinje u sredu 14. avgusta. Agencija za borbu protiv korupcije, donela je sve potrebne akte, među kojima su: - Kodeks ponašanja...

Od sada upit stanja za porez na imovinu putem aplikacije za mobilne telefone –...

Od danas, putem mobilne aplikacije Moja LPA (lokalna poreska administracija), omogućeno je da svi poreski obveznici izvrše centralizovani upit stanja za porez na imovinu...

Na sajtu RFZO objavljen spisak dokumentacije koja potrebna za ostvarivanje prava na naknadu zarade...

Članom 266. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“ broj 25/19), koji je stupio na snagu 11.04.2019. godine, propisano je da osigurana lica koja...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o reviziji

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o reviziji, koja će trajati od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o računovodstvu

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu, koja će trajati od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu...

Bez upisa staža ako šest meseci od dospelosti rešenja oni koji samostalno uplaćuju staž...

Prema poslednjim izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, svi oni koji sami sebi uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje ostaće bez upisivanja...

APR objavio mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja sa podacima za prvih šest...

Agencija za privredne registre objavila je Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, sa podacima za period od 1. januara do 30. juna 2019....

Primenjuju li prodavci novi Zakon o trgovini?

Novi Zakon o trgovini stupio je na snagu 30. jula, predviđa stroža pravila oglašavanja sniženja po radnjama, ali i kontrolu inspektora. Reporteri "Blica" obišli...

Referentna kamatna stopa NBS smanjena na 2,50%

Izvršni odbor NBS je na sednici od 8.08.2019. odlučio da smanji referentnu kamatnu stopu na 2,50%, pa shodno tome: stopa zatezne kamate od 9.08.2019. iznosi 10,50% ...

Šta sadrži usvojeni Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju?

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju kojim se dozvoljava da poslodavci mogu da iznajmljuju sve svoje radnike preko agencije ukoliko su...

U prvih sedam meseci više osnovanih privrednih društava, ali i obrisanih, najviše iz prinudne...

U prvih sedam meseci osnovano je 27.339 privrednih subjekata - 5.468 privrednih društava i 21.871 preduzetnik, odnosno za 3,2% više društava (5,296) i za...

Na sednici Vlade usvojen Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju

Vlada Srbije je na sednici od 1.9.2019. godine, usvojila Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, kojim se usaglašava radno zakonodavstvo Srbije sa međunarodnim standardima Međunarodne...

Plaćanje turističkih aranžmana za inostranstvo od sada isključivo po zvaničnom srednjem kursu NBS

Turističke aranžmane iz Srbije za inostranstvo od 30. jula agencije naplaćuju isključivo po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS), kako je propisano novousvojenim...

Zaštitnik građana dao mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim...

Zaštitnik građana podržava napore predlagača da unapredi odredbe Zakona o putnim ispravama kojima nedvosmisleno doprinosi harmonizaciji i usklađivanju sa propisima koji su u međuvremenu...

Organizovanje dežurstva u APR-u za pružanje pomoći oko prijema konsolidovanih izveštaja

Agencija za privredne registre organizuje dežurne ekipe za pružanje pomoći oko prijema konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, koje će danas raditi produženo, a...

APR: Od 2020. godine vodiće se Registar zdravstvenih ustanova

Agencija za privredne registre će od 11. oktobra 2020. godine početi da vodi Registar zdravstvenih ustanova i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, u skladu...

Elektronska provera statusa legalizacije objekata

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa rukovodstvom Sekretarijata za legalizaciju Grada Beograda o mogućnosti njegovog efikasnijeg rada i uvođenju elektronske...

Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019), kojim je predviđeno...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 54/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 54/2019 od 26.7.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i...

Zakon o trgovini

Zakon o oglašavanju

Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i...

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 - dr. zakon),...

Usvojene izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

U danu za glasanje, 26. jula 2019. godine, Narodna skupština usvojila je: 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, 2. Zakon...

„Službeni list opštine Beočin“, br. 6/2019 od 17.5.2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama Odluka o naknadama za korišćenje...

U 2019. godini do sada 111 prijava protiv zaposlenih u MUP-u

Sektor unutrašnje kontrole (SUK) je od 1. januara podneo 111 krivičnih prijava protiv 107 policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-u zbog sumnje da...

Novine u Zakonu u elektronskoj trgovini: slanje komercijalnih poruka putem mejla i sms-a moguće...

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) kojim se slanje komercijalnih...

Otkupna cena stana – jul 2019. godine

Član 20. Zakona o stanovanju Stan se otkupljuje pod uslovima koji su važili na dan podnošenja pismenog zahteva za otkup stana, a u slučaju zahteva...

Prosečne zarade po zaposlenom, maj 2019.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2019. godine iznosila je 76 511 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 55...

Šta sadrže izmene i dopune Zakona o regulisanju javnog duga po osnovu neisplaćene devizne...

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je  zakon kojim će građani koji ostvaruju prava na isplatu stare devizne štednje, a nisu uspeli da ispune zakonsku...

Zakon o robnim berzama donosi osnove za razvoj robno-berzanskog tržišta

Skupština Srbije usvojila je Zakon o robnim berzama koji donosi osnove za razvoj robno-berzanskog tržišta, a ključna novina je veća sigurnost trgovanja koja će...

Novine u Zakonu o elektronskoj trgovini

Jedna je od novina Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, koji je usvojen 22. jula 2019. godine, je i automatsko uklanjanje...

AKB: Nedopušteno sticanje klijenata

Advokatska komora Beograda, objavila je na svom sajtu autorski članak ''Nedopušteno sticanje klijenata'', autora Andreja Boškovića, advokata iz Aranđelovca. Klikom na link u nastavku možete...

Uskoro nova mere zaštite žrtava porodičnog nasilja putem sistema narukvica za žrtve i počinioce

Državni sekretar MUP-a Biljana Popović Ivković izjavila je danas da Ministarstvo unutrašnjih poslova uveliko radi na uvođenju nove mere zaštite žrtava porodičnog nasilja putem...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 52/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 52/2019 od 22.7.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to: Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog...

Danas Petnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 15. vanredno zasedanje za ponedeljak, 22. jul, na zahtev 159 narodnih poslanika. Na dnevnom redu sednice...