Kako bi vam uštedela vreme i omogućila da se na što jednostavniji način upoznate sa izabranim odlukama iz njene baze, kompanija Ing-Pro, od marta 2021. godine, pokrenula je poseban  veb-serijal pod nazivom „Pregled sudske prakse”. U trajanju od okvirno jednog sata, naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, zajedno sa njegovim gostima – sudijama, tužiocima i advokatima, predstaviće vam najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orijentir u srpskom pravnom sistemu, pa njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

Pregled svih epizoda Veb-serijala “Pregled sudske prakse“, prilagodili smo slobodnom vremenu gledalaca (pretplatnika), tako da ih mogu pogledati bilo kada i u bilo koje vreme kada im to najviše odgovara, a sve putem izdanja Propisi.net

 VEB-SERIJAL JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

U nastavku, klikom na nazive epizoda, možete pogledati kraće najave i sadržaj istih:

PORODIČNO PRAVO:

Veb-serijal „PREGLED SUDSKE PRAKSE”, Porodično pravo: Podela bračne i vanbračne tekovine i vršenje i lišenje roditeljskog prava

Veb-serijal „PREGLED SUDSKE PRAKSE”, Porodično pravo: Izdržavanje i modaliteti viđanja dece, uticaj običaja na vršenje roditeljskog prava i druga aktuelna pitanja

RADNO PRAVO:

Veb-serijal „PREGLED SUDSKE PRAKSE”, Radno pravo: Zarade i ostala novčana primanja iz radnog odnosa

Veb-serijal „PREGLED SUDSKE PRAKSE”, Radno pravo: Dileme u praksi koje se odnose na otkaz ugovora o radu i aneks ugovora o radu kojim se zaposleni premešta na drugo radno mesto

KRIVIČNO PRAVO:

MEDIJSKO PRAVO

PREKRŠAJNO PRAVO

GRAĐANSKO PRAVO

AUTORSKO PRAVO I INTELEKTUALNA SVOJINA

Veb-serijal „PREGLED SUDSKE PRAKSE”, Autorsko pravo: Najčešće povrede imovinskih i moralnih prava autora

Veb-serijal “Pregled sudske prakse“: Intelektualna svojina – žig u sudskoj praksi

Za sva dodatna obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.