Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, pravnim mišljenjima, komentarima, modelima obrazaca i ugovora kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o javnim preduzećima

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o prekršajima

Zakon o Vojsci Srbije

Zakon o trgovini

Zakon o oglašavanju

Zakon o turizmu

Zakon o ugostiteljstvu

Zakon o ulaganjima

Zakon o energetici

Zakon o robnim rezervama

Zakon o šumama

Zakon o uređenju sudova

Zakon o nasleđivanju

Zakon o advokaturi