Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Kruševca

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca