Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Budžetske inspekcije grada Kruševca
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod Kruševca“ br. 40/12 od 30.11.2022. godine kojom se utvrđuju cene kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda za privredu – pravna lica
Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju parkirališta na kojima se plaća naknada za parkiranje motornih vozila na području grada Kruševca
Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2022. godinu
Rešenje o obrazovanju Interresorne Komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Kruševca
Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Kosovska-zabrana parkiranja)

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca