Odluka o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja
Odluka o javnim parkiralištima
Odluka o dimničarskim uslugama
Odluka o pogrebnim delatnostima
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o grobljima i sahranjivanju
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
Odluka o dopuni Odluke o određivanju stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika u gradskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
Odluka o dopuni Odluke o određivanju stajališta koja mogu da se koriste u međumesnom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem „Aerodrom Rosulje“ Kruševac
Odluka o obrazovanju ogranka Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator“ u Kruševcu
Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca
Odluka o postavljanju spomen-ploče „Da se ne zaboravi“ u Jasici
Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Kruševca
Odluka o usvajanju Koncesionog akta za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Kruševca
Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju projekta Javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta „Projekat redovnog (osim održavanja horizontalne signalizacije na teritoriji naseljenog mesta Kruševac) i zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca
Odluka o pokretanju postupa Javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta „Projekat rehabilitacije i urgentnog održavanja opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca
Odluka o dodeli Javnog ugovora o Javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja preostalog dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Kruševca
Odluka o prihvatanju preporuke Vlade Republike Srbije i davanju saglasnosti da se u postupku usvajanja UPPR, subjekta privatizacije „Simpo“ a.d., Vranje, potraživanja grada prema subjektu privatizacije po osnovu ustupljenih javnih prihoda, konvertuju u trajni udeo grada u kapitalu subjekta privatizacije, u slučaju usvajanja UPPR
Odluka o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2019. godinu
Izmene Generalnog urbanističkog plana Kruševca 2025. u delu urbanističkih celina 5.10, 10.2 i 5.11
Plan detaljne regulacije groblje u Mudrakovcu – faza 2
Plan detaljne regulacije „Kolonija – Jug“
Izmene Plana detaljne regulacije „Železnička 1“ u Kruševcu – deo urbanističke celine B
Izmene i dopune Izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka Kolonija u Kruševcu
Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Zapad 2“ u delu k.p. br. 398 KO Pepeljevac
Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Istok 2“ u Kruševcu u delu k.p. br. 28/2 KO Parunovac
Odluka o izradi „Izmena i dopuna Izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog kompleksa „Centar 2“ u Kruševcu za podceline B5 i G3
Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Centar 4“ u Kruševcu – u delu urbanističke podceline C1 i delu saobraćajne površine
Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Centar 6“ (u delu urbanističke zone B) u Kruševcu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Bivolje 4“ u Kruševcu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Šator“ na Jastrepcu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo zone I Akumulacije „Ćelije“ na teritoriji grada Kruševca
Rešenje o ispravci greške u Kadrovskom planu Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva i Službe mesnih zajednica za 2019. godinu
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Kruševac“ br: 4736/1 od 2.09.2019 godine, kojom se usvaja Cenovnik za dekorativnu rasvetu na teritoriji grada Kruševca
Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Kruševca
Rešenje o odobrenju i finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kruševca u 2019. godini
Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2019. godinu
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Zapad 2“ u delu kp. br. 398 KO Pepeljevac
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Istok 2“ u Kruševcu, u delu kp. br. 28/2 KO Parunovac
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja „Izmena i dopuna Izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog kompleksa „Centar 2″, u Kruševcu, za podceline B5 i G3“
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Centar 4“ u Kruševcu, u delu urbanističke podceline C1 i delu saobraćajne površine
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Centar 6“, (u delu urbanističke zone B) u Kruševcu
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije „Bivolje 4“ u Kruševcu
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije „Šator“ na Jastrepcu
Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za deo zone I Akumulacije“ Ćelije“, na teritoriji grada Kruševca
Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Trg kosturnica-prvenstvo)
Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Trg kosturnica-jednosmerna)

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca