Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kruševca za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana
Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Stevana Sinđelića, jedno parking mesto)

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca