Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi grada Kruševca
Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi – nekategorisanog puta (na kat. parc. br. 2310/2) KO Kruševac
Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika za dekorativnu rasvetu na teritoriji grada Kruševca
Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Kratkoročnog akcionog plana o zaštiti vazduha
Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2019. godinu
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac – Ul. Bagdalski venac (tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja)
Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac – Ul. Zlatarska

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca