Kolektivni ugovor kod poslodavca Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac
Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP „Vodovod-Kruševac“ Kruševac
Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP „Kruševac“ Kruševac
Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP „Gradska toplana“ Kruševac
Kolektivni ugovor kod poslodavca JP „Poslovnog centra“ Kruševac

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca