Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kruševca za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti zdravstvene zaštite
Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju parkirališta na kojima se plaća naknada za parkiranje motornih vozila
Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Balkanska)

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca