Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod Kruševac“ Kruševac br. 33/4 od 14.07.2022. g., kojom se utvrđuju cene usluga JKP „Vodovod Kruševac“, Kruševac
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar“ Kruševac o usvajanju Cenovnika pijačnih usluga
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar“ Kruševac broj 8116 od 13.07.2022. godine, kojom se usvaja Cenovnik radova na ugradnji i održavanju saobraćajne signalizacije i opreme na putevima JP „Poslovni centar“ Kruševac
Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi – nekategorisanog puta (na kat. parceli br. 3425/9 KO Bivolje)
Rešenje o obrazovanju Komisija za realizaciju mera u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Kruševca
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione politike grada Kruševca
Odluka o izdvajanju sredstava za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju mere uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede u 2022. godini – za učešće na poljoprivrednim sajmovima u zemlji
Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju mere uspostavlja uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede u 2022. godini – za učešće na poljoprivrednim sajmovima u zemlji
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Kruševac“ o izmeni i dopuni „Cenovnika iznošenja smeća“
Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2022. godinu
Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (zabrana parkiranja ul. Branimira Dronjka, postavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja – ul. Kosovska, Majke Jugovića, Vojvode Putnika, Ul. Miće Popovića, Čehovljeva, pešački prelazi – Takovska i dr.)

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca