Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca
Rešenje o odobravanju promene dinamike plaćanja godišnjih programa sportskih organizacija kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kruševca u 2020. godini
Rešenje o izmeni Rešenja o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji grada Kruševca za period 2020 – 2022. g. i formiranju Radne grupe
Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Pećka)

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca