Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2021. godinu
Odluka o podizanju spomen ploče poginulim i nestalim borcima sela Rosica u ratovima od 1912-1918 i II svetskom ratu
Odluka kojom se uvećava osnovni novčani kapital JKP „Gradska toplana“ Kruševac
Odluka kojom se prihvata preporuka Vlade Republike Srbije i daje saglasnost da se potraživanja prema PPT-NAMENSKA a.d. Trstenik konvertuju u akcije
Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji grada Kruševca za 2022. godinu
Plan detaljne regulacije „Industrijske zone E“ u Kruševcu
Plan detaljne regulacije „Industrijska zona I“ – deo istočne obilaznice od petlje „Kruševac-istok“ do Bivoljske ulice
Plan detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka – Deonica 2 (od mosta u Vidovdanskoj ulici do mosta na putu za Jastrebac)
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Groblje u Kukljinu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Groblje u Globoderu
Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Železnička 1“ u Kruševcu
Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije „Trg fontana“ u Kruševcu
Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije „Centar 4“ u Kruševcu
Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Groblje u Kukljinu na životnu sredinu
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Groblje u Globoderu na životnu sredinu
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Železnička 1“ u Kruševcu na životnu sredinu

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca