Odluka o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Kruševca za period 2024 – 2034. godine sa Strategijom
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Kruševac“ Kruševac br. 2796 od 06.03.2024. godine o izmeni i dopuni Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina i održavanje vodotokova drugog reda
Rešenje o obrazovanju Radnog tela za realizaciju aktivnosti na projektovanju, ugovaranju, nabavci i izgradnji integrisanog sistema upravljanja komunalnim otpadom koji uključuje i regionalnu sanitarnu deponiju Regionalni centar za upravljanje otpadom „Srnje“
Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca
Odluka o izradi Separata koju je doneo Nadzorni odbor JKP „Kruševac“ Kruševac dana 20.02.2024. godine pod br. 2005 sa Separatom o tehničkim uslovima izgradnje gradskog zelenila koji je doneo direktor pod br. 2748 od 5.3.2024. godine

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca