Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Beograda za 2019. godinu
Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2019. godinu