Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2021. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo
Odluka o sahranjivanju i održavanju grobalja na teritoriji Gradske opštine Barajevo
Odluka o uređenju i održavanju površina u javnoj svojini i uređenju grobalja na teritoriji Gradske opštine Barajevo

Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda