Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu
Odluka o izmeni Odluke o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta
Odluka o proglašenju Udruženja Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari grad – Beograd za jedinice civilne zaštite opšte namene na teritoriji Gradske opštine Stari grad
Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Stari grad
Pravilnik o kategorizaciji organizacija u oblasti sporta sa teritorije Gradske opštine Stari grad

Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda