Cenovnik o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda sa rešenjem i odlukom o usvajanju

Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda