Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji Gradske opštine Mladenovac
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji Gradske opštine Mladenovac
Aneks broj 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno preduzeće „Gradsko stambeno“ Beograd
Aneks I. Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Beograd-put“
Aneks 1. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP
Aneks I. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
Aneks I. Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Infostan tehnologije“
Aneks I. Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Putevi Beograda“

Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda