ešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima
Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2022. godine
Odluka o okončanju likvidacije Centra za kulturu i sport „Šumice” u likvidaciji
Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
Odluka o namirenju dugovanja JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” Beograd
Odluka kojom se konstatuje da je Predlog programa infrastrukturnog opremanja stadiona FK „Dorćol” od posebnog interesa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Stari grad
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad–
Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)
Odluka o donošenju Dopune Programa gasifikacije naselja na teritoriji gradske opštine Obrenovac
Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti
Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22

Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda