Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije saobraćajnice Široki put, Gradska opština Zemun
Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo Bloka 11 A, na uglu ulica Trešnjinog cveta i Bulevara Mihajla Pupina, Gradska opština Novi Beograd

Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda