Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu
Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke – opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučke, Todora Dukina i Vojvode Prijezde

Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda