Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji Gradske opštine Vračar u 2021. godini
Odluka o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi (prečišćen tekst)
Odluka Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar Obrenovac u Obrenovcu o drugoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća

Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda