Rešenje o utvrđivanju cene usluge predah smeštaja u ustanovi socijalne zaštite „Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju” u Beogradu
Rešenje o šestoj izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju Gradske opštine Obrenovac
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga za hitne intervencije, održavanje higijene i ostale usluge vezane za održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada na teritoriji Gradske opštine Obrenovac od strane JP „Poslovni prostor” Obrenovac sa Odlukom
Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda