Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju
Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine, sporta, kulture i umetnosti Grenade i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije o saradnji u oblastima omladine i sporta
Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata o veterinarskoj saradnji
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) – Čemerno (Crna Gora)
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) – Dračenovac (Crna Gora)
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) – Ranče (Crna Gora)
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) – Vrbnica – Bijelo Polje (Crna Gora)
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) – Vuča (Crna Gora)
Obaveštenje o datumu stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) – Dobrakovo (Crna Gora)
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine i voda Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštitne životne sredine
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, Odluke broj 1/2017 Zajedničkog komiteta i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske
Obaveštenje o prestanku važenja Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Indije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Izvor: sajt Službenog glasnika RS