• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
• ZAKON o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji
• ZAKON o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke
• ZAKON o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
• ZAKON o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata
• ZAKON o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave
• MEMORANDUM o razumevanju između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije „Kazi Dikambajev” Ministarstva spoljnih poslova Kirgiske Republike
• MEMORANDUM o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Gvineje Bisao
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Bolivarske Republike Venecuele o saradnji u oblasti poljoprivrede
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa – okvirnom programu za istraživanje i inovacije
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ – programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioca diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Izvor: sajt Službenog glasnika RS