Zakon o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu
Zakon o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom
Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Kompanije Metito Utilities ltd. iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u vezi sa razvojem i sprovođenjem projekata tretmana voda i otpadnih voda u Republici Srbiji
Memorandum o razumevanju između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva turizma Republike Bugarske o saradnji u oblasti turizma
Memorandum o saradnji u oblasti tehnološkog razvoja i digitalizacije između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti upotrebe nuklearne energije u mirnodopske svrhe na osnovu potvrđenih i inovacionih tehnologija
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi

Izvor: sajt Službenog glasnika RS