Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinama o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i zvaničnih/specijalnih pasoša
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Dominikanske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Administrativni sporazum u oblasti reforme javne uprave, upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja u javnoj upravi između ministra državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i ministra za poslove javne uprave i javne račune Republike Francuske
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o uzajamnom priznavanju državno priznatih javnih isprava o stečenom nivou obrazovanja izdatih u Republici Srbiji i Mađarskoj
Sporazum o zajedničkim aktivnostima u oblasti osiguranja kvaliteta i priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju
Sporazum o saradnji u oblasti nastave francuskog jezika u obrazovno-vaspitnim ustanovama Republike Srbije
Memorandum o saradnji
Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti visokog obrazovanja između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Saveta za visoko obrazovanje Republike Turske
Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti biljnog karantina
Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije, Javnobeležničke komore Srbije i Visokog saveta javnog beležništva Republike Francuske
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) – Tabanovce (Republika Severna Makedonija)
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju građana Republike Srbije u Republici Sloveniji
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

 

Izvor: sajt Službenog glasnika RS