Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš−Merdare faza I, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW”, Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac–Lojane
Memorandum o razumevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Akademije za diplomatske studije „Mohamed Bin Mubarak Al Kalifa” Kraljevine Bahrein
Memorandum o razumevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Ministarstva za spoljne poslove i mobilnost ljudi Republike Ekvador
Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Republike Bugarske o saradnji u oblastima omladine i sporta
Zajednička deklaracija o uspostavljanju strateškog partnerstva između Republike Srbije i Republike Grčke
Program saradnje u oblasti obrazovanja između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije do 2020. godine
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o uzajamnom priznavanju državno priznatih javnih isprava o stečenom nivou obrazovanja izdatih u Republici Srbiji i Mađarskoj
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Irak o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i Administrativnog dogovora za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju

Izvor: sajt Službenog glasnika RS