Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Nikaragve o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija
Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Republike Madagaskar
Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova afričkih integracija i Togoanaca u inostranstvu Republike Togo
Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o saradnji na uvozu i izvozu prehrambenih proizvoda i bezbednosti hrane
Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o inspekcijskim i karantinskim zahtevima za izvoz mlečnih proizvoda iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu
Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o karantinu i zdravstvenim zahtevima koji se odnose na svinjsko meso za izvoz iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu
Obaveštenje o datumu stupanju na snagu Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu
Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi

Izvor: sajt Službenog glasnika RS