• MEMORANDUM o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti sporta
• MEMORANDUM o razumevanju između Ministarstva sporta Republike Srbije i Opšte uprave za sport Kraljevine Bahrein u oblasti sporta
• MEMORANDUM o razumevanju između Ministarstva sporta Republike Srbije i Ministarstva sporta Kraljevine Saudijske Arabije o saradnji u oblasti sporta
• MEMORANDUM o razumevanju u oblasti sporta između Ministarstva sporta Republike Srbije i Ministarstva turizma i sporta Republike Kazahstan
• MEMORANDUM o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Nacionalnog instituta za diplomatiju i međunarodne odnose Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Kraljevine Kambodže
• PROTOKOL o fitosanitarnim uslovima za izvoz svežih jabuka iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina” o saradnji u oblasti carina
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti
• OBAVEŠTENjE o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima

Izvor: sajt Službenog glasnika RS