UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
ODLUKA o utvrđivanju kriterijuma za izbor banaka koje će vršiti usluge kupovine i prodaje i druge finansijske usluge u vezi sa dugoročnim državnim hartijama od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu
ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Plovdivu, Republika Bugarska
ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2020/2021. godini
ODLUKA o ukidanju Doma za decu i omladinu „Petar Radovanović” u Užicu
ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra pravde
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za javne nabavke
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
REŠENJE o postavljenju načelnika Nišavskog upravnog okruga sa sedištem u Nišu
REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu
REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu
REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika Privremenog organa opštine Klina
REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Mosti, Republika Malta
REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7437/2020
REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7438/2020
REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7439/2020
REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2020. godinu
REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd za 2019. godinu
REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Cenovnika aerodromskih usluga i usluga zemaljskog opsluživanja „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš – Ogranak Aerodrom „Morava”, Kraljevo
REŠENJE o produženju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici
REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7453/2020
REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7454/2020
REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7482/2020
REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7483/2020
REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7503/2020
REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7504/2020
REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7505/2020
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2020. godinu
NAREDBA o izmeni Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongioformnih encefalopatija i drugih bolesti životinja koje se mogu preneti sporednim proizvodima životinjskog porekla u Republiku Srbiju
ODLUKA o izboru pravnih lica kojima se ustupaju laboratorijski i s njima povezani stručni poslovi u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zdravlja bilja
REŠENJE o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju nadležnosti muzeja prema vrstama umetničko-istorijskih dela i prema teritoriji
REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 510-1/20
REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 495-2/20
ISPRAVKA Odluke o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina
REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga
PRAVILNIK o načinu podnošenja obaveštenja o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti
PRAVILNIK o poklonima javnih funkcionera
PRAVILNIK o Registru javnih funkcionera i Registru imovine i prihoda javnih funkcionera
ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-580/2020-1
ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-611/2020-1
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jul 2020. godine
MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
REŠENJE o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća „Vodovod”, Surdulica
REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Vodovod”, Surdulica
REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP „Standard”, Ljubovija
REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard”, Ljubovija

Izvor: sajt Službenog glasnika RS