• • PRAVILNIK o bližim uslovima, procedurama, upravljanju i načinu rada u Jedinstvenim informacionim sistemima za pojedinačne oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, kao i o obavezama ustanova zaštite i zaposlenih
  • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 42860/18, Vasić protiv Srbije
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje
  • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije
  • REŠENJE direktor Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0693/20-11
  • REŠENJE direktor Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0011/22-11
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd

Izvor: sajt Službenog glasnika RS