• • PRAVILNIK o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu
   • ODLUKA o izboru projekata na Konkursu za ustupanje poslova od javnog interesa – primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja
   • REŠENjE o upisu u Registar uvoznika srodnih proizvoda, 02-33 broj 622-1/23
   • REŠENjE o upisu u Registar uvoznika srodnih proizvoda, 02-33 broj 636-1/23
   • REŠENjE o upisu u Registar uvoznika srodnih proizvoda, 02-33 broj 639-1/23
   • REŠENjE o upisu u Registar uvoznika srodnih proizvoda, 02-33 broj 643-1/23
   • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju i radu Stručne službe Zaštitnika građana
   • ANEKS II Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd
   • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Tara

Izvor: sajt Službenog glasnika RS