• UREDBA o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
• UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za zaštitu životne sredine i u sektoru energetike
• UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u obliku naknade za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa
• UREDBA o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa
• ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Krasnogorsku, Ruska Federacija
• ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju
• ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za uređenje i razvoj Južne Srbije na teritoriji gradova Leskovac i Prokuplje i opština Kuršumlija, Medveđa, Lebane i Bojnik
• REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
• REŠENJE o postavljenju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
• REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
• REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
• REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
• REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
• REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
• REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
• REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
• REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
• REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
• REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
• REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
• REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice
• REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
• REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
• REŠENJE o razrešenju direktora Muzeja nauke i tehnike
• REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja nauke i tehnike
• REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
• REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji
• REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji
• REŠENJE o imenovanju srpskog dela srpsko-severnomakedonske Mešovite komisije za određivanje tačne lokacije za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac–Lojane i njegove tehničke parametre
• REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Krasnogorsku, Ruska Federacija
• REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9435/2021
• REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9437/2021
• REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9438/2021
• REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9439/2021
• REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9440/2021
• REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo sa ograničenom odgovornošću Zrenjanin za 2021. godinu
• REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži međunarodno priznatu troslovnu oznaku Republike Srbije „SRB”
• REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
• ZAKLJUČAK o usvajanju Strateškog plana za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021?2023. godine
• ZAKLJUČAK o usvajanju Jedinstvene metodologije za praćenje fiskalnih rizika u Republici Srbiji
• USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
• PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
• PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi
• PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja
• PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa
• PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
• PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima
• PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja
• ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA reda A5 (E-761) u Mrčajevcima na životnu sredinu
• ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brzih saobraćajnica IB reda na pravcima Golubac – Donji Milanovac – Brza Palanka i Kladovo–Negotin na životnu sredinu
• REŠENJE o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći
• ODLUKA o izmenama Odluke o broju sudija u sudovima
• PRAVILNIK o uslovima za izdavanje odobrenja za transport opasne robe stranom avio-prevoziocu
• PRAVILNIK o popunjavanju radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
• PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
• PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje”
• ODLUKA o utvrđivanju cena pružanja javne usluge u Narodnoj biblioteci Srbije
• REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard”, Knjaževac
• REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac”, Knjaževac