• • GODIŠNjI IZVEŠTAJ o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti robe dvostruke namene za 2022. godinu
   • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
   • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
   • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
   • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
   • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
   • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
   • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
   • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
   • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Centrosinergija d.o.o. Beograd
   • REŠENjE o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za proizvodnju, prečišćavanje i distribucuju vode „Mladost” Opovo
   • REŠENjE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Mladost” Opovo
  • Izvor: sajt Službenog glasnika RS