Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Gvatemali, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Gvatemali, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
Ispravka Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu
Uputstvo o dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda (02-33 broj 671-1/20; 02-33 broj 671-2/20)
Odluke o prestanku sudijske funkcije (broj 119-00-48/2020-01; broj 119-00-973/2020-01; broj 119-00-1009/2020-01; broj 119-00-1058/2020-01; broj 119-00-1059/2020-01; broj 119-00-1097/2020-01; broj 119-00-1098/2020-01)
Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (broj 740-03-207/2020-01)
Pravilnik o programu obuke za lobistu (prečišćen tekst)
Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja (prečišćen tekst)
Rešenje direktora Agencije za sprečavanje korupcije (broj 014-020-00-0299/19-11)
Rešenje o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, novčanih naknada, naknade pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2021. godine
Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju (prečišćen tekst)
Rešenje o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja
Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd
Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Have Stars d.o.o. Novi Pazar; Borolini exclusive d.o.o. Beograd)