• • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pekingu
  • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pekingu
  • UREDBA o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
  • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
  • UREDBA o prestanku važenja određenih uredbi
  • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
  • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka
  • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2022/2023. godini
  • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
  • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
  • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
  • REŠENJE o prestanku dužnosti članovima Visokog službeničkog saveta
  • REŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti članova Visokog službeničkog saveta
  • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Šangaju, Narodna Republika Kina
  • REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan upravljanja Nacionalnim parkom „Đerdap” za period 2020–2029. godine
  • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2022. godinu
  • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini cena pristupa i cena pristupa delu javne železničke infrastrukture koji povezuje sa uslužnim objektima za Red vožnje za 2023/2024. godinu
  • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” za 2021. godinu
  • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Stari grad u Beogradu, Republika Srbija i grada Vićence, Regija Veneto, Republika Italija
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7473/2022
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7697/2022
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7698/2022
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7699/2022
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7700/2022
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7701/2022
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7704/2022
  • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
  • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o homologaciji
  • PRAVILNIK o sadržini informativnih obrazaca za ugovor o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, ugovor o trajnim olakšicama za odmor, ugovor o pomoći prilikom preprodaje i ugovor o omogućavanju razmene
  • PRAVILNIK o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti
  • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
  • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ili dopune dozvole za stavljanje leka u promet
  • PRAVILNIK o zaštiti malih investitora
  • ODLUKA o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2023. godinu
  • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za harmonizaciju propisa i normativne poslove u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za zaštitu prava lica i prenos podataka o ličnosti u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za žalbe i izvršenja o oblasti pristupa informacijama u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za informacione tehnologije u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za međunarodne odnose, domaću saradnju i projekte u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za procesuiranje prekršaja u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za izveštavanje i analitičke poslove u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za harmonizaciju propisa i normativne poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za zaštitu prava lica i prenos podataka o ličnosti u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za žalbe i izvršenja u oblasti pristupa informacijama u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za informacione tehnologije u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za međunarodne odnose, domaću saradnju i projekte u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za procesuiranje prekršaja u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za izveštavanje i analitičke poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0242/21-11
  • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0313/16-10
  • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0446/21-08
  • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jul 2022. godine
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Privrednog društva Energo-zelena d.o.o. Inđija
  • ODLUKA o izmeni i dopuni Osnivačkog akta Privrednog društva Energo-zelena d.o.o. Inđija
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
  • ODLUKA o određivanju matičnih područja opštine Svrljig
  • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija”, Požarevac
  • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za prevoz putnika i transport robe „Novi Autoprevoz”, Vrnjačka Banja
  • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Aleksinac

Izvor: sajt Službenog glasnika RS