• UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini
   UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2023. godini
   UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja
   UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama
   UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći učesnicima na tržištu koji obavljaju delatnost u sektoru vazdušnog saobraćaja
   UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o finansijskom davanju poljoprivrednim gazdinstvima za poljoprivrednu proizvodnju biljnih kultura u 2023. godini
   UREDBA o vrstama podataka, organima i organizacijama i drugim fizičkim i pravnim licima koja dostavljaju podatke za izradu nacionalnog inventara gasova sa efektom staklene bašte
   UREDBA o modelu ugovora o fid-in tarifi za prodaju električne energije proizvedene u mikro-kogeneracijskoj jedinici ili maloj kogeneraciji
   UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
   UREDBA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
   UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
   ODLUKA o obrazovanju Republičke komisije za kapitalne investicije
   ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Saveta za pitanja starosti i starenja
   ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistava novinara
   REŠENjE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
   REŠENjE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Vanuatu u Republici Srbiji
   REŠENjE o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za 2023. godinu
   REŠENjE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Novi Sad – Gas” d.o.o. za 2023. godinu
   REŠENjE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji o obavljanju druge delatnosti
   REŠENjE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Stari grad u Beogradu, Republika Srbija i grada Duđijangjen, provincija Sečuan, Narodna Republika Kina
   REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4575/2023
   REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4576/2023
   REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4577/2023
   REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4578/2023
   REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4580/2023
   REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4582/2023
   REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4596/2023
   REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4598/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4331/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4480/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4485/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4489/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4493/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4332/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4333/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4334/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4335/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4336/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4482/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4487/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4488/2023
   REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4491/2023
   PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
   PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o diplomama za izuzetan uspeh u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
   REŠENjE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Valjevo
   REŠENjE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Valjevo
   REŠENjE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Valjevo
   REŠENjE o razrešenju dužnosti direktora Narodne biblioteke „Radislav Nikčević” u Jagodini
   REŠENjE o imenovanju direktora Narodne biblioteke „Radislav Nikčević” u Jagodini
   REŠENjE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
   ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-299/2018
   ODLUKA o izboru predsednika Viskog saveta sudstva
   ODLUKA o izboru potpredsednika Viskog saveta sudstva
   ODLUKA o prestanku funkcije predsedniku Višeg suda u Beogradu
   ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu
   ODLUKA o prestanku funkcije predsedniku Trećeg osnovnog suda u Beogradu
   ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru
   ODLUKA o prestanku sudijske funkcije i funkcije predsednika suda Osnovnog suda u Bujanovcu
   ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-593/2023-01
   ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-605/2023-01
   ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-618/2023-01
   ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-619/2023-01
   ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1090/2022-01
   FINANSIJSKI IZVEŠTAJI za godinu završenu 31. decembra 2022. godine
   REŠENjE o produženju statusa vršiteljke dužnosti pomoćnice Poverenice za zaštitu ravnopravnosti
   PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2023. godine
   ODLUKA o naknadama za korišćenje Spomenika prirode „Park Bukovičke Banje”
   TARIFA o nagradama i naknadama troškova za rad advokata
   MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
   MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
   MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, ADALYA Tobacco d.o.o. Beograd
   REŠENjE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“, Požarevac

Izvor: sajt Službenog glasnika RS