ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
ZAKON o žigovima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
ZAKON o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti
PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za elemente sistema cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu, transport zaprljane i kanalizacione vode, transport gasovitih goriva i instalacije za grejanje
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom
REŠENjE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 68-1/20
REŠENjE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 68-2/20
REŠENjE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 68-3/20
ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Ustavnog suda
ODLUKA o prestanku funkcije zamenika predsednika Ustavnog suda
DRUGI DRŽAVNI ORGANI I DRŽAVNE ORGANIZACIJE
PRAVILNIK o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija
PRAVILNIK o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog uverenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja
PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2019. godine
MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
ODLUKA o utvrđivanju matičnih područja u opštini Beočin