Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” za period 2021–2023. godine
Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3315/2021; 05 broj 401-3318/2021)
Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2021. do 2022. godine
Akcioni plan za sprovođenje Strategije industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine, za period od 2021. do 2023. godine
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost
Pravilnik o obaveznoj sadržini plana obavljanja poslovne delatnosti pomorske kompanije
Pravilnik sa spiskom srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevinski proizvodi
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
Odluke o prestanku sudijske funkcije (broj 119-00-28/2021-01; broj 119-00-29/2021-01; broj 119-00-62/2020-01; broj 119-00-123/2021-01;broj 119-00-129/2021-01; broj 119-00-165/2021-01; broj 119-00-168/2021-01)
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija
Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti i postavljenju šefa Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Zaključak predsednika Komisije za zaštitu konkurencije (broj 6/0-03-300/2021-1)
Indeksi potrošačkih cena za mart 2021. godine
Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata
Rešenja o imenovanju direktora (Javno komunalno preduzeće „3. oktobar”, Bor; Javno preduzeće „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve”, Leposavić)