Ukazi o dodeli odlikovanja (KO PR broj 64; KO PR broj 65)
Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira
Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene
Pravilnik o pribavljanju saglasnosti za izgradnju i eksploataciju komunalne infrastrukture kroz železnički pružni pojas
Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
Pravilnik o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće
Spisak srpskih standarda iz oblasti medicinskih sredstava
Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku (02-33 broj 37-4/19)
Rešenje o oduzimanju dozvole za pružanje platnih usluga (IO NBS broj 42)
Uputstvo o metodologiji za praćenje i analiziranje stanja u vezi sa odlivom kadrova i njegovim uticajem na rad organa državne uprave
Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka „Đerdap”
Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Tara
Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Kopaonik
Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje”
Maloprodajne cene duvanskih prerađevina („Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd)
Odluka o određivanju matičnih područja opštine Odžaci

Izvor: sajt Službenog glasnika RS