Ministarstva

PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o legitimaciji radnika na određenim dužnostima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
DOPUNSKI KOMENTAR Kombinovane nomenklature Evropske unije
REŠENjE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-21/2019-09
REŠENjE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-22/2019-09
REŠENjE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-23/2019-09
REŠENjE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-24/2019-09

Pravosuđe

ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01042/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01043/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01044/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01045/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01046/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01047/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01048/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01049/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01050/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01051/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01052/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01053/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01054/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01055/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01056/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01057/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01058/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01059/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01060/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01061/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01062/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01063/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01064/2019-01
ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01065/2019-01

Druge organizacije

MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta

Lokalna samouprava

REŠENjE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Usluga”, Odžaci
REŠENjE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom”, Bački Brestovac

 

Izvor: sajt Službenog glasnika RS