• ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
• ZAKON o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva
• ZAKON o Popisu poljoprivrede 2023.
• ZAKON o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
• REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 487-1/21
• REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 487-2/21
• ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
• MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
• REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica”, Novi Sad
• REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana”, Novi Sad
• REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan”, Novi Sad