Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice
Odluka o izmenama Odluke o legitimaciji poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 3, za treći razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Tehnika i tehnologija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 3, za treći razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Rumunski jezik 5, za peti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Muzička kultura 5, za peti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture za 1. i 2. razred osnovne škole na slovačkom jeziku
Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu

Izvor: sajt Službenog lista APV