Pokrajinska uredba o izmenama Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine
Odluka o obrazovanju Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine
Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine
Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za davanje mišljenja za dodelu solidarne pomoći

Izvor: sajt Službenog lista APV