Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini
Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja
Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja
Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja
Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2022. godini.
Odluka o proglašenju Ribarskog područja „Begečka jama“ u zaštićenom području Park prirode „Begečka jama“
Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Muzička kultura 3, za treći razred gimnazije društveno-jezičkog smera, pisan na mađarskom jeziku i pismu
Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 2, za drugi razred gimnazije, pisan na slovačkom jeziku i pismu
Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Slovački jezik 3, za treći razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu
Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 6, udžbenik sa zbirkom zadataka za šesti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu
Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Računarstvo i informatika 3, za treći razred gimnazije, pisan na mađarskom jeziku i pismu
Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Slovački jezik 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu
Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu

Izvor: sajt Službenog lista APV