Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada ostalo – lične usluge
Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada ostalo – lične usluge
Dopuna kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Dopuna kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izvor: sajt Službenog glasnika RS