Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju
Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala
Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika
Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj
Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Geodezija i građevinarstvo
Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi
Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi
Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi i njegovog profesionalnog razvoja
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu
Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

Izvor: sajt Službenog glasnika RS