• PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
• REŠENjE o usvajanju standarda kvalifikacije „Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina”
• REŠENjE o usvajanju standarda kvalifikacije „Tehničar za izradu i održavanje alata”
• REŠENjE o usvajanju standarda kvalifikacije „Hemijski laborant”
• REŠENjE o usvajanju standarda kvalifikacije „Tehničar fotografije”
• REŠENjE o usvajanju standarda kvalifikacije „Tehničar za metalurške tehnologije”
• REŠENjE o usvajanju standarda kvalifikacije „Sanitarno-ekološki tehničar”

Izvor: sajt Službenog glasnika RS