Odluka o stipendiranju učenika koji upišu prvu godinu Srednje škole „Niketa Remezijanski“, Bela Palanka
Odluka o stipendiranju talentovanih učenika/sportista sa prebivalištem na teritoriji opštine Bela Palanka
Rešenje o obrazovanju radne grupe za sprovođenje Odluke o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga za 2021. godinu

Izvor: sajt Grada Niša