Rešenje o formiranju Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma
Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika usluga personalnih asistenata i ličnih pratilaca
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni finansiranja kapitalnih projekata iz kredita, br. 105010845505503953
Odluka o opštinskim administrativnim taksama
Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Bele Palanke

Izvor: sajt Grada Niša