Rešenje o određivanju lokacije za postavljanje pokretnih tezgi za izlaganje, reklamiranje i prodaju robe na području Gradske opštine Pantelej
Odluka o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine na teritoriji grada Pirota
Program korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Pirota za 2023. godinu
Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota za 2023. godinu
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i opštinskom pravobranilaštvu opštine Žitorađa

Izvor: sajt Grada Niša