Program sistematske deratizacije na teritoriji grada Niša za 2022. godinu
Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Gadžin Han za vode II reda za 2022. godinu
Odluka o angažovanju eksternog revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Gadžin Han za 2021. godinu
Odluka o dopuni Odluke o komunalnim delatnostima

Izvor: sajt Grada Niša