Tarifni sistem u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša
Rešenje o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša
Rešenje o pristupanju realizaciji projekta „Energetska sanacija stambenih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja-javni ESKO koncept“
Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade “Branko Miljković“Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2023. godinu

Izvor: sajt Grada Niša