Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Merošina za 2022. godinu (Rebalans II)
Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Merošina
Odluka o ustanovljavanju javnih priznanja opštine Merošina
Program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Merošina za 2022. godinu
Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u mešovito vaspitnim grupama PU “Poletarac“ “Pačići“ i “Pepeljuga“ u Merošini, “Zvončići“ u Balajncu i “Leptirići“ u Baličevcu

Izvor: sajt Grada Niša