Odluka o osnivanju Turističke organizacije opštine Žitorađa
Odluka o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini opštine Žitorađa
Odluka o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Žitorađa za 2020. godinu sa Operativnim planom
Rešenje o obrazovanju Komisije za planove opštine Žitorađa
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Žitorađa

Izvor: sajt Grada Niša