Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Žitorađa za 2019. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Žitorađa

Izvor: sajt Grada Niša