Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost grada Niša
Rešenje o obrazovanju Odbora za obnovu i unapređenje položaja Starog groblja u Nišu
Rešenje o obrazovanju Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Niša

Izvor: sajt Grada Niša