Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „11. januar“
Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Pirota za 2019. godinu
Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Žitorađa za 2019. godinu