Odluka o obrazovanju Saveta za međunacionalne odnose u opštini Bela Palanka
Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

 

 

Izvor: sajt Grada Niša