Izbor osnovnih i prečišćenih tekstova propisa sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o fiskalizaciji

Zakon o mladima

Zakon o ministarstvima

Zakon o akcizama

Carinski zakon

Zakon o glavnom gradu

Zakon o kulturi

Zakon o sudijama