Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Šid

Izvor: stranica Službenog lista opštine Šid