Odluku o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Šida
Odluku o izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane „Bačinci“ sa priključkom na elektroenergetsku mrežu i pristupnom saobraćajnicom u K.O. Bačinci
Odluka o usvajanju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

Izvor: stranica Službenog lista opštine Šid