Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Šid za 2023. godinu

Izvor: stranica Službenog lista opštine Šid