Sporazum o produženju roka važenja Posebnog-teritorijalnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalno-stambenoj delatnosti opštine Šid
Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za korišćenje javnih površina i administrativne takse za postavljanje montažnih objekata na javnoj površini teritorije opštine Šid

Izvor: stranica Službenog lista opštine Šid