Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Šid za 2021. godinu
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Šid za 2021. godinu

Izvor: stranica Službenog lista opštine Šid