Odluka o dodeli „de minimis“ državne pomoći preduzetnicima i mikro pravnim licima sa sedištem na teritoriji opštine Inđija u 2018. godini

Izvor: sajt opštine Inđija