Odluka o rebalansu budžeta opštine Inđija za 2018. godinu
Izmene i dopune Prostornog plana opštine Inđija
Plan detaljne regulacije podsistema za navodnjavanje „Stari Slankamen“ i „Novi Slankamen“ u opštini Inđija
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije severoistočne radne zone u Inđiji sa grafičkim prilogom
Rešenje o pristupanju izradi Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije severoistočne radne zone u Inđiji
Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Inđija
Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na uređenju fasada zgrada
Odluka o određivanju i utvrđivanju naziva ulice u naseljenom mestu Inđija