Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Inđija za 2024. godinu
Plan detaljne regulacije dela bloka 18
Plan detaljne regulacije dela bloka 38
Odluka o vrsti usluga socijalne zaštite iz nadležnosti opštine Inđija koje se finansiraju namenskim transferima iz budžeta Republike Srbije
Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama na teritoriji opštine Inđija za period 2024-2028. godine
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Inđija za 2024. godinu
Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Inđija za 2025. godinu
Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Inđija
Rešenje o izmeni Rešenja o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2024. godini
Rešenje o izmeni Rešenja (broj 66-127/2024-III.)
Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Inđija za 2024. godinu
Odluka o izboru projekata u kulturi koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta opštine Inđija u 2024. godini
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju oblika, izgleda i boje glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za izbore za odbornike Skupštine opštine Inđija, koji su raspisani za 2. jun 2024. godine

Izvor: sajt opštine Inđija