Program rada Skupštine opštine za 2019. godinu
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine
Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Inđija za 2018. godinu
Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Inđija i Elaborat o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Inđija
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Bloka 41 u Inđiji sa grafičkim prikazom okvirne granice obuhvata planskog područja
Rešenje o nepristupanju izradi Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije dela bloka 41 u Inđiji na životnu sredinu
Odluka o finansiranju rekonstrukcije zgrade Osnovnog suda u Staroj Pazovi sudska jedinica u Inđiji
Zaključak o ispravci tehničke greške u Planu generalne regulacije naselja Beška
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Žalbene komisije opštine Inđija

Izvor: sajt opštine Inđija