Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki Predsednika opštine Inđija za 2020. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki Predsednika opštine Inđija za 2020. godinu
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija
Odluka Nadzornog odbora o promeni cena komunalnih usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija
Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

Izvor: sajt opštine Inđija