Odluka o rebalansu budžeta opštine Inđija za 2022. godinu
Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2022. godinu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela bloka 26 i dela bloka 28 u Inđiji
Odluka o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera koje izdaje opština Inđija
Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2022. godinu
Odluka Nadzornog odbora o promeni cena materijala, troškova priključenja i usluga distribucije gasa JP „Ingas“ Inđija sa Rešenjem o davanju saglasnosti

Izvor: sajt opštine Inđija