Odluka o prihvatanju izveštaja o proceni fer vrednosti nepokretnosti u javnoj svojini opštine Inđija na dan 31.12.2020. godine
Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Inđija za 2020. godinu
Odluka o dopuni Odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine Inđija
Odluka o vrsti usluga socijalne zaštite iz nadležnosti opštine Inđija koje se finansiraju namenskim transferima iz budžeta
Republike Srbije
Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu

Izvor: sajt opštine Inđija