Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Beočin
Odluka o usvajanju konačne liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Beočin