Odluka o komunalnim delatnostima
Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara
Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini opštine Beočin
Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin
Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Beočin za 2018. godinu
Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Beočin u 2019. godini

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Beočin