Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Beočin

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Beočin