Odluka o izradi Plana detaljne regulacije površinskog kopa „Filijala“ k.o. Beočin
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije uređenja radničkih „Kolonija“ u Beočinu
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata romske nacionalnosti
Odluka o boravišnoj taksi
Odluka o izmenama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini opštine Beočin
Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin za 2020. godinu
Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Beočin
Rešenje o imenovanju Komisije za kontrolu stanja rastinja i grana oko javne rasvete na teritoriji opštine Beočin
Rešenje da se vrši strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije površinskog kopa „Filijala“ k.o. Beočin

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Beočin