Odluka o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2018. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Apatin
Odluka o izmeni Odluke o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova užine učenicima osnovnih škola sa područja opštine Apatin
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin
Odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Republike odnosno opštine Apatin a koje se nalazi na teritoriji opštine Apatin

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Apatin