Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2022. godinu
Odluka o cenama usluga taksi prevoza na teritoriji opštine Apatin
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin
Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom APATIN Apatin
Odluka o raspodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti lovnog turizma na teritoriji opštine Apatin u 2022. godini

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Apatin