Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blok 15 i delove blokova 9 i 14 u Apatinu
Odluka o izmeni Odluke o stipendiranju studenata na teritoriji opštine Apatin
Rešenje o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2019/20. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Apatin