Odluka o zaduživanju opštine Apatin za finansiranje deficita tekuće likvidnosti
Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera opštine Apatin
Odluka o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
Odluka o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost
Odluka o osnivanju Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Apatin
Odluka o izmeni i dopuni Prostornog plana opštine Apatin
Zaključak o usvajanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Apatin za 2023. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Apatin