Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja učenika srednjih škola i srednjoškolskih obrazovanja na teritoriji opštine Apatin za period 2021-2024
Odluka o budžetu opštine Apatin za 2021 godinu
Odluka o načinu finansiranja Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Kupusina
Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja na teritoriji opštine Apatin
Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Apatin
Odluka o pogrebnim delatnostima na teritoriji opštine Apatin
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu i limo servisu na teritoriji opštine Apatin
Kadrovi plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Apatin za 2021. godinu
Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Apatin za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja
Zaključak o rasporedu tekućih subvencija za Javno preduzeće za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin za 2020. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Apatin