Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Apatin
Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Apatin
Odluka o kupovini ogrevnog drveta za potrebe socijalno ugroženih domaćinstava na teritorije opštine Apatin

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Apatin