Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2019. godinu
Odluka o pristupanju opštine Apatin realizaciji Projekta „Rekonstrukcija postrojenja za preradu vode u Sonti“
Odluka o obrazovanju Saveta za mlade opštine Apatin

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Apatin