Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluge prevoza putnika u lokalnom saobraćaju doo „Apatintrans“ Apatin
Rešenje o davanju saglasnosti na promenu cena usluga Javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin

Izvor: internet stranica Službenog lista opštine Apatin