Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo saobraćajnice S-39 i k.p. br. 3101/2, 3102 i 3103 K.O. Šimanovci sa Planom detaljne regulacije za deo saobraćajnice S-39 i k.p. br. 3101/2, 3102 i 3103 K.O. Šimanovci
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo radne zone u K.O. Šimanovci sa Planom detaljne regulacije za deo radne zone u K.O. Šimanovci
Odluka o dodeli mandata kandidatima za odbornike u Skupštinu opštine Ruma
Zaključak o kriterijumima određivanja naknade za bespravno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Izvor: sajt Sremskih novina