Odluka o izmenama i dopunama Odluka o budžetu opštine Ruma za 2021. godinu – Drugi rebalans
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Za deo bloka 4-6-4“ u Rumi
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za planiranu saobraćajnicu (put ka Vodicu) u naselju Voganj
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Grabovci
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Za deo blokova 4-1-5 i 4-2-3“ u „Centralnoj zoni“ u Rumi
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Za blok 4-5-2 i deo bloka 1-3-3“ u Rumi
Odluka o dodeli stipendija, nagrada i drugih vidova pomoći studentima, učenicima i sportistima sa teritorije opštine Ruma

Izvor: sajt Sremskih novina