Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Irig za 2023. godinu
Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Irig za 2023. godinu sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Irig za 2023. godinu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije vinskog kompleksa u KO Mala Remeta sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije vinskog kompleksa u KO Mala Remeta
Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji naselja Irig
Odluka o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Irig
Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu
Odluka o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2022. godinu
Odluka o javnim raspravama
Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije

 

Izvor: sajt Sremskih novina