Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Park-šuma Borkovac” (Blok 1-6-1 sa Borkovačkim jezerom)
Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naselje Hrtkovci
Odluka o određivanju lokacija u kojima će se vršiti bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu
Ispravka Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine Ruma („Službeni list opština Srema”, broj 22/2022)

 

Izvor: sajt Sremskih novina