Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2019. godinu
Odluka o budžetu opštine Pećinci za 2020. godinu
Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije radne zone 5.1. K.O. Šimanovci
Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije radne zone 5.1. K.O. Šimanovci („Službeni list opština Srema“, br. 18/2019) – za Blok IV.9
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo radne zone za formiranje saobraćajnice S-7 u K.O. Šimanovci
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo radne zone u K.O. Šimanovci
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za koridor planirane saobraćajnice S-22 u K.O. Šimanovci
Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Stara Pazova

Izvor: sajt Sremskih novina