Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Nova Pazova
Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Centralne radne zone opštine Stara Pazova sa Odlukom o nepristupanju izradi strateške procene izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Centralne radne zone opštine Stara Pazova
Odluka o održavanju javnih zelenih površina
Odluka o izmeni Odluke o mrtvozorskoj službi na teritoriji opštine Stara Pazova
Pravilnik o postupku izdavanja administrativne zabrane u Opštinskoj upravi

 

Izvor: sajt Sremskih novina