Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova