Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije multifunkcionalne radne zone Stara Pazova „Sever“
Odluka o mesnim zajednicama
Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi – nekategorisanog puta

Izvor: sajt Sremskih novina