Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2021. godinu
Odluka o sticanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta po osnovu prava preče kupovine
Odluka o prenosu nepokretnih stvari u javnoj svojini na korišćenje Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija” Pećinci
Odluka o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Pećinci za period od 2021-2026. godine
Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma za period od 2021-2025. godine
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Uslužni centar na autoputu A3(E70) sa delom radne zone istok u k.o. Pećinci i k.o. Prhovo”
Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 BAR u opštini Pećinci od Merne regulacione stanice Obrež do spomenika u k.o. Kupinovo
Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 BAR od naseljenog mesta Prhovo do Merne regulacione stanice Popinci u opštini Pećinci
Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 BAR od kružne raskrsnice u Pećincima do Merne regulacione stanice Sibač
Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 BAR od postojećeg gasovoda Sremski Mihaljevci-Karlovčić do Merne regulacione stanice Deč u opštini Pećinci

Izvor: sajt Sremskih novina