Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2022. godinu – Prvi rebalans
Odluka o promeni naziva parka u Rumi
Odluka o utvrđivanju naziva parka u Rumi
Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Stara Pazova
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Odluka o otpisu potraživanja opštine Stara Pazova prema Akcionarskom društvu „Industrija obuće Beograd“ Beograd
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom

Izvor: sajt Sremskih novina