Statut opštine Irig
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije centra naselja Vrdnik sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije centra naselja Vrdnik na životnu sredinu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije žičare Vrdnička Kula – Vrdnik sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije žičare Vrdnička Kula – Vrdnik na životnu sredinu
Rešenje o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Irig