Odluka o osnivanju ustanove Zavičajni muzej Ruma (prečišćen tekst)
Odluka o osnivanju ustanove Kulturni centar u Rumi (prečišćen tekst)
Odluka o utvrđivanju cena u okviru taksi tarife na teritoriji opštine Ruma
Odluka o sufinansiranju projekata iz budžeta opštine Ruma radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini

 

Izvor: sajt Sremskih novina