Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu – Rebalans I

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zrenjanina