Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone “Jugoistok II – E“ u Zrenjaninu
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije radne zone “Jugoistok II – E“ u Zrenjaninu na životnu sredinu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije obilaznice državnog puta IB reda broj 13, oko naselja Melenci
Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije obilaznice državnog puta IB reda broj 13, oko naselja Melenci na životnu sredinu
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ečka
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ečka na životnu sredinu
Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
Izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2023. godinu
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za odbranu i bezbednost grada Zrenjanina
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Mala Amerika“ u Zrenjaninu
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Mala Amerika“ u Zrenjaninu na životnu sredinu
Rešenje o obrazovanju i imenovanju koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Zrenjanina

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zrenjanina