Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća čiji osnivač je grad Zrenjanin

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zrenjanina