Odluka o saglasnosti na Nacrt Javnog ugovora u postupku javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara
Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar na cene grobljanskih usluga
Odluka o osnivanju Saveta za mlade grada Zaječara
Program za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu
Odluka o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zaječara