Odluka o pristupanju izradi izmene Prostornog plana teritorije grada Zaječara
Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zaječara
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara
Odluka o dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara
Odluka o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu
Izmena Kadrovskog plana za 2019. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zaječara