Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom Centar za kulturu i turizam „CEKIT“ -u likvidaciji Zaječar
Odluka o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2021. godinu

 

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zaječara