Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara
Odluka o pristupanju izradi Plana generalne regulacije Gamzigradske banje
Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije privredne zone „Zapad“ u Zaječaru
Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa „Nikoličevo“
Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Đulići“ u Zaječaru i visini učešća roditelja u ceni usluga
Rešenje o obrazovanju Opštinskog saveta roditelja
Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta