Naredba o izmenama i dopunama Naredbe II br. 87-7/2020 od 16.03.2020. g.
Zaključak o formiranju Stručno-operativnog tima za operativno praćenje mera i informisanje javnosti koje je propisao Štab za vanredne situacije grada Zaječara
Preporuka vlasnicima, korisnicima stanova i upravnicima stambenih zajednica na teritoriji grada Zaječara

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zaječara