Odluka o budžetu grada Vršca za 2021. godinu
Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o konverziji potraživanja grada Vršca u kapital „Simpo“ AD Vranje
Odluka o usvajanju Izmene Plana detaljne regulacije bloka 83a („Novo groblje“) u Vršcu
Odluka o izmeni Odluke o izradi izmene Generalnog urbanističkog plana Vršca za prostor bivše kasarne
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela bloka 82 (Tehnološki park)
Odluka o dopuni Odluke o opštinskim putevima
Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima
Odluka o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta grada Vršca za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina
Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Gradskog saveta roditelja grada Vršca
Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje Skupštine grada Vršca
Kadrovski plan Gradske uprave grada Vršca za 2021. godinu
Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju opštih i posebnih parkirališta u Vršcu
Osnivački akt Javnog komunalnog preduzeća Drugi oktobar Vršac ‐ prečišćen teks

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca