Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Vršca
Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije centralne zone Vršca za prostor Trga zelena pijaca
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „DRUGI OKTOBAR“ VRŠAC broj 01-6-11/2019-3 od 25.04.2019. godine o izmeni Odluke broj 01-6-29/2018-4 od 11.12.2018. godine o usvajanju Cenovnika preuzimanja sporednih proizvoda životinjskog porekla

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca