Odluka o usvajanju Izmene Generalnog urbanističkog plana Vršca
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca