Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Vršca za 2023. godinu
Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije dela bloka 13 u Vršcu
Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za vinogradarski kompleks i pristupni put Vršačkim planinama
Odluka o izradi izmene i dopune Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Vlajkovac
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije grada Vršca

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca