Poslovnik o radu Skupštine grada Vršca
Odluka o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaseoka po Elaboratu uličnog sistema u naseljenim mestima grada Vršca
Etički kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u gradu Vršcu
Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije (putna infrastruktura)
Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije (javna osvetljenje)
Rešenje o određivanju opštih i posebnih parkirališta u Vršcu
Odluka o utvrđivanju visine operativnih troškova na Agriko pijaci
Cenovnik za korišćenje opštih i posebnih parkirališta na teritoriji grada Vršca
Cenovnik za korišćenje pijačnih objekata na robnoj pijaci u Ulici Nikola Nešković broj bb
Odluka o izboru Programa od javnog interesa u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Vršca za prvu polovinu 2019. godine

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca