Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Vršca za 2020. godinu
Odluka o sufinansiranju izgradnje novog 20 kv kablovskog voda od postojećeg ČRS-a do STS „Pavliški put“ u Vršcu
Odluka o dodeli de minimis državne pomoći AD Sportsko poslovnom centru Milenium Vršac
Odluka o izmeni Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom na teritoriji grada Vršca
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Vršca
Odluka o izmeni i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Drugi oktobar Vršac sa Zakonom o javnim preduzećima
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Vršca za 2021. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca