Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Valjeva
Odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Valjeva
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece
Odluka o dopuni Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene
Odluka o izmeni Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Valjevu
Odluka o dopuni Odluke o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Valjevo
Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u 2020. i 2021. godini
Rešenje o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika vojniku JNA Stojadinu Mirkoviću iz Gornjih Leskovica
Rešenje o osnivanju Saveta za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva
Program postavljanja kioska
Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-1138/19 06

Izvor: internet stranica Službenog glasnika Valjeva