Odluka o dodeli Nagrade grada Valjeva
Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Valjeva za 2021. godinu
Odluka o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2022. godini
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2022. godini
Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi
Program podrške za sprovođenje poljoprivedne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2022. godinu

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Valjeva