Odluka o dodeli Nagrade grada Valjeva
Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za lokalitet površinskog kopa „Kozličić“
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog objekta IGP „CRVENO“ d.o.o. u delu naseljenog mesta Grabovica
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za selo Popučke
Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu
Odluka o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2021. godini
Odluka o prihvatanju prenosa udela u društvu „FULL PROTECT“ D.O.O. BEOGRAD
Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi
Zaključak o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2021. godinu i Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2021. godinu
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju gradskog Štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Valjeva

Izvor: internet stranica Službenog glasnika Valjeva