Odluka o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu
Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
Odluka o izmenama Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta
Kadrovski plan za 2021. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva
Odluka o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
Zaključak o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo, za 2020. godinu-Druga izmena
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci
Odluka o izmeni Odluke o manjim montažnim objektima privremenog karaktera
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o čuvanju i održavanju znamenitog mesta Brankovina
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada Valjeva

Izvor: internet stranica Službenog glasnika Valjeva