Ispravka Rešenja o izmenama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu
Rešenja o izmenama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu (broj 40-763/2019-06, broj 40-764/2019-06, broj 40-769/2019-06, broj 40-782/2019-06, broj 40-792/2019-06)

Izvor: internet stranica Službenog glasnika Valjeva