Odluke o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gorić; Dupljaj; Brankovina; Babina Luka; Beloševac; Dračić; Gola Glava; Žikica Jovanović Španac; Vragočanica; Leskovice; Andra Savčić; Novo Naselje; Sedlari; Stari Grad; Oslobodioci Valjeva; Donja Grabovica; Paune; Petnica; Kamenica; Gornja Grabovica; Gornji Taor; Poćuta; Klinci; Kotešica; Popučke; Stave; Gornji Lukavac; Oglađenovac; Popare; Donji Taor; Loznica; Žabari; Pričević; Gradac; Krušik; Brđani; Nada Purić

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Valjeva