Program korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2024. godini
Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi
Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Valjeva (prečišćen tekst)
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Valjeva
Zaključak o usvajanju Plana zaštite i spasavanja grada Valjeva

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Valjeva