Bliža merila za izbor programa od javnog interesa koji će se finansirati sredstvima budžeta grada Valjeva koje realizuju udruženja
Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu, broj: 40-1307/18-06
Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu, broj: 40-1335/18-06