Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Valjeva
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva
Rešenja o izmenama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu (broj: 40-848/19-06; broj: 40-878/19-06; broj: 40-902/19-06)
Odluka o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu (prečišćen tekst)

Izvor: internet stranica Službenog glasnika Valjeva