„Službeni list grada Užica“, br. 29/2023 od 24.8.2023. godine

Odluka o dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na području grada Užica
Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Užica – Republika Srbija i opštine Budva, Crna Gora

Izvor: sajt grada Užica