Odluka o donošenju Plana generalne regulacije „Užice-centralni deo“ III faza
Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije „Međaj“ u Užicu
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Užica
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Gradskog centra za usluge socijalne zaštite
Odluka o usvajanju Programa energetske efikasnosti grada Užica 2021-2024. godina

Izvor: sajt grada Užica