Plan detaljne regulacije za lokaciju hotela „Turist“ na Gradskoj plaži u Užicu (tekstualni deo)