Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2019. godinu
Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem „Aerodrom Ponikve“ Užice na Republiku Srbiju

Izvor: sajt grada Užica