Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za 2021. godinu
Odluka o upotrebi imena Gradske opštine Sevojno

Izvor: sajt grada Užica