Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za period januar – jun 2021. godine

Izvor: sajt grada Užica